Morgunblaðið - 26.04.1995, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 26.04.1995, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 26. APRÍL 1995 B 5 Hæg en stöðug aukning á sölu íslenzkrar bleikju í Bandaríkjunum Island stærsti framleiðandi á eldisbleikju í heiminum BANDARIKIN eru erfíður markaður fyrir eldisbleikju og kostnaður við markaðssetningu er hár en bestu hugsanleg gæði og stöðlun framleiðsl- unnar gefur það verð sem þarf. Þetta kemur fram í erindi eftir Mari- on Kaiser forstjóra Aquanor Marketing í Boston sem flutt var á ráð- stefnu um bleikjueldi á íslandi sem haldin var á dögunum en fyrirtæk- ið hefur unnið að markaðssetningu á bleikju vestan hafs í samstarfi við íslenska aðila. „Við höfum náð árangri en verðum að vinna saman til að viðhalda því sem náðst hefur og byggja upp frekari þróun." Aguanor kynnti íslenska bleikju í fyrsta sinn á sjávarvörusýning- unni í Boston árið 1992 og í erind- inu segir Kaiser að hún hafi reynst miklu erfiðari í markaðssetningu en talið var í fyrstu. Að hennar mati stafar þetta einkum af því að bleikjan var óþekkt, líkist laxi en er minni, er miklu dýrari en lax, roð- og holdlitur hennar er breytilegur og gæðin mismunandi frá einum framleiðanda til annars. Aquanor þurfti því að taka til óspilltra málanna við að kynna vöruna og fá hana samþykkta. Kaiser segir að fyrsta aðalkynn- ingin hafi verið mjög gagnleg sak- ir þess að þar hafi fyrirtækið lært að bregðast við gagnrýni á vöruna. Bleikjaerekkilax „Bleikja er ekki lax. Bleikja bragðast ekki eins og lax. Bleikja er bleikja og bragðast eins og bleikja." Með nákvæmlega þessum orðum markaðssetti Aquanor bleikjuna og benti þannig við- skiptavinum sínum á að blanda ekki saman bleikju og laxi þar sem ekki væri um hliðstæða vöru að ræða. Kaiser segir að verð sé varan- legt vandamál á Bandaríkamark- aði. „Það er öf mikið framboð og úrval á markaðnum vegna þess að á þennan markað vilja allir selja sakir stærðar hans og um- fangs. Vegna hins mikla framboðs þarf hver tegund að berjast fyrir sinni hlutdeild á markaðnum." Enda þótt verð á bleikju sé hátt í samanburði við aðrar vörur segir Kaiser að Aquanor hafi tekist að laða til sín og halda viðskiptavin- um við mörg veitingahús í hæsta gæðaflokki. Þetta hafí verið gert með þeim hætti að viðurkenna að bleikjan sé dýr en bæta því hins vegar við að hún sé þess virði. „Salan hefur verið stöðug en hefur vaxið afar hægt. Sem betur fer bjóða ekki margir aðrir aðilar bleikju á markaðnum enda myndu þá kaupendur grípa tækifærið og þrýsta niður verðinu og þar með binda endi á feril margra framleið- enda þannig að eftir sæti einn stór aðili með eitt stöðugt verð." Staðlað útlit lykllatriði Kaiser segir að staðlað útlit sé lykill að sölu á eldisvöru. Kaupend- ur vænti þess að slík vara beri öll einkenni staðlaðrar framleiðslu fremur en náttúrulegrar afurðar. Breytilegur roð- og holdlitur bleikjunnar hefur hins vegar reynst Aquanor óþægur ljár í þúfu. „Við útskýrum fyrir viðskiptavin- um okkar að bleikjan sé tiltölulega ný í fiskeldi og sé því á vissu þró- unarstigi. Seiðaframleiðendur vinni ötullega að því að rækta.upp bestu og mest eftirsóttu afbrigðin og því muni með tímanum skapast betra samræmi í útliti. Við bendum viðskiptavinum okkar einnig á að í villtum fiski er einnig að ræða náttúrulega fjölbreytni í útliti." Kaiser segir að stundum hafi borist á Bandaríkjamarkað bleikja frá íslandi sem ekki hafi uppfyllt kröfur um gæði. Þetta megi aldrei gerast þar sem nokkrar lélegar sendingar stórspilli ímynd ís- lenskrar bleikju á markaðnum. „Eg hvet bleikjuframleiðendur til þess að gæta þess ávallt að varan sem þeir senda frá sér sé í hæsta gæðaflokki ef senda skal hana á Bandaríkjamarkað. Það hefur ætíð verið ljóst að mörg ár tekur að byggja upp góðan orðstír; hins vegar er hægt að eyðileggja hann á örfáum dögum. Markaður fyrir bleikjuna er líka sérlega viðkvæm- ur." Hæg en stöðug söluaukning í máli Kaiser kemur fram að sleitulausri sölu- og kynningar- starfsemi á íslenskri eldisbleikju hafi verið haldið uppi. Engu að síður muni hár framleiðslukostn- aður valda því að bleikjan verði alltaf dýr í samanburði við aðra matvöru. „Ef litið er á markaðinn sem píramída kæmi sala bleikjunn- ar efst á örmjóan toppinn. Þótt bleikjunni sé dreift á alla stærri markaði frá austur- til vestur- strandar selst lítið magn, af þeirri einföldu ástæðu að hátt verð tákn- ar takmarkaða sölu." Kaiser telur að söluaukning verði hæg en stöðug í Bandaríkj- unum og vill hún stýra henni með afmarkaðri og vel skipulagðri markaðssetningu. „Þetta er eina leiðin til að viðhalda ímynd og verði bleikjunnar meðan við störf- um saman að þessum viðskiptum. Við verðum ávallt að muna að gæði og stöðlun framleiðslunnar ræður úrslitum um framtíð hennar á markaðnum." Forstjóri Aquanor varar íslend- inga við því að verið sé að byggja eldisstöðvar í Kanada og Noregi sem muni reyna að beina viðskipt- um sínum inn á þann markað sem sé þegar til staðar og reyna að ná þar hlutdeild. „Til að bregðast við þessu höfum við lagt áherslu á það við viðskiptamenn okkar að við seljum einungis bestu bleikju sem völ er á - frá íslandi. Við höfum einnig auglýst ísland sem landið þar sem bleikjan var þróuð sem markaðsvara. Við höfum einnig selt bleikjuna undir okkar vörumerki til að fullvissa kaupend- ur um gæði hennar. Þannig teljum við okkur geta komið í veg fyrir að bleikjunni frá okkur verði ruglað saman við lélega vöru sem koma kann inn á markaðinn." Tryggja þarf stöðugt f ramboð Gunnar Már Kristjánssön hjá íslenskum sjávarafurðum fjallaði einnig um framleiðslu og markaðs- setningu bleikjuafurða á ráðstefn- unni. Til að ná árangri þarf að hans mati að tryggja stöðugt framboð, framleiða vöru sem er jöfn að gæðum - sérstaklega með tilliti til jafns litarháttar fiskholds og kanna möguleika á stærðar- flokkun sem auðveldar flökun og bitaskurð. Þá þarf að nýta sér þekkingu, vinnslutækni og neyt- endapökkun fiskvinnslunnar, fjár- festa í flökunarvélum, gera til- raunir með flutning á ferskum flökum innanlands til frekari vinnslu í frystihúsum, kanna möguleika á að hreinsa beingarð úr flökum með beinsugu og skoða bitaniðurskurð á flökum.. Gunnar Már sagði ennfremur að markaðsetja þyrfti bleikjuaf- urðir sem hágæðavöru og bjóða upp á fastvigtarpakkningar - til dæmis tveggja eða þriggja bita pakkningu á .stórmarkaðsverði. Að hans mati skilar hagkvæmni sér í lækkuðu verði til neytandans sem eykur neysluna og möguleika á meiri eftirspurn. „Kröfuharður og ánægður kaupandi er besta auglýsingin fyrir vöruna." Gunnar Már er þeirrar skoðunar að hægt sé að gera marga góða hluti í sölu, markaðssetningu og vöruþróun á frosinni bleikju. „Það þarf að vinna samviskusamlega og ná fram eins mikilli hagræðingu og hægt er. Með samstarfi bleikju- framleiðenda og frystihúsanna er hægt að gera góða hluti með því að nýta vannýtta vinnslugetu og þekkingu sem er fyrir hendi í frystihúsunum. Hráefnisverð bleikjunnar inn í vinnsluna verður að liggja á milli hluta þangað til annað kemur í ljós en Iægri verð gera vöruna samkeppnishæfari og auka það magn sem hægt er að selja ásamt jöfnum vörugæðum." TOGIÐ SPLÆST i: m Motgunblaðið/GuSlaugur Albertsson •Þ AÐ eru mðrg hand (ökin við SH á Grundarfirði er hér að sjómennskuna. Magnús Splæsa tógíð í langþráðri blíðti Magnússon, skipstjóri á Fanney fyrir vestan. JC-hreyfingin dreifír myndefni um hval- og selveiðar í erlenda skóla JC-HREYFINGIN á Íslandi hefur hrundið úr vör söfnun á fé vegna dreifíngar 10.000 eintaka af kvik- myndum Magnúsar Guðmundsson- ar til erlendra menntastofnana, einkum Bandarískra háskóla. Myndir Magnúsar fjalla um baráttu íbúa ýmissa landa, einkum á norð- urhvelinu fyrir því að fá að veiða sjávarspendýr, hvali og seli. Mynd- efni það, sem fyrirhugað er að dreifa, mun að mestu byggjast á myndinni Iifsbjörg í Norðurhöfum. Þetta átak er byggðarlagaverk- efni JC-hreyfíngarinnar í ár og seg- ir meðal annars í kynningu um átakið, að leitað sé til áhafna fiski- skipa, úrgerðar- og fískvinnslufyrir- tækja, stéttarfélaga, sveitarfélaga og fyrirtækja um allt land til að legga átakinu lið með því að festa kaup á tilteknum fjölda mynd- banda, sem síðan verði dreift skipu- lega fyrir hönd kaupenda til nem- enda í skólum erlendis. Hvert myndband kostar 2.500 krónur Hvert mynband kostar 2.500 krónur, en hugmynd þeira, sem að átakinu standa, er að áhafhir á stærri fiskiskipum slái saman í 10 myndbönd, sem send verða skólum r sem gjöf frá viðkomandi skipshöfn. Áhafnir minni sikpa kaupi fimm myndbönd í sama markmiði. Jafn- framt er vonazt til að fyrirtæki kaupi fleiri myndbönd, sveitarfélag allt að 100 stykki og stéttarfélög 20 til 40 bönd. í frétt frá JC-heyfingunni segir að fyrir síðustu jól hafi rúmlega 30 nemendum í virtum bandarískum háskóla verið sýnd kvikmynd Magn- úsar, Lífsbjörg í Norðurhöfum og • þeir beðnir af kennara sínum að gera stutta ritgerð um um sjávar- spendýraveiðar. Niðurstaðan hafi verið sú, að undantekningarlaust hafi nemendurnir snúizt frá and- stöðu við slíkar veiðar og orðið hlynntir þeim. Því sé mikilvægt, málstað okkar til framdráttar, að koma sjónarmiðum okkar á fram- færi með þessum hætti. Fiskifélagiðfyrsttilað kaupa myndbönd Bjarni Grímsson, fiskimálastjóri, varð fyrstur til þess, fyrir hönd Fiskifélags íslands, að kaupa mynd- bönd, en hann laðgi fram fé fyrir kaupum á 10 myndböndum. Af hálfu JC sjá þeir Sævar Guð- jónsson og Jón Rafn Valdimarsson um átakið. RÆKJUBATAR Nafn St*r* Afll Flafcur SJóf Londunarst. GRUNOFIROINGUR SH1B 103 8 0 t Grundarfjörður ! ÁRNI ÚLA /S 81 1 BRYNDÍSÍS69 17 1 O 3 Bolungarvfk SúnnbJörn ÍS 302 { HÚNIÍS68 57 J4 1 3. ¦¦ 1 3 Bolungarvfk BolungarvEk NEISfllS~2ia [ sæbjörnís 1t1 15 2 0 I ó~~ 4 4 Bolungarvik SÆDiS ÍS 67 15 .1..... 0 2 Bolungarvík SIGURGBR S1GUROSSON IS 533 21 2 0 3 Bolungarvlk ] ÖRN 'ÍS Í8 29 4 0 5 4 isafjörðuf bára Is ae 25 3 0 íssfjöröur DAGNYÍS34 11 3 0 4 ísafjöröur GISSUR HVlfl ÍS 114 18 4 0 4 Isafjórður 1 GUBMUNOUR PÉTURS ÍS 46 231 ta t 2 fsafjörður GUNNAR SIGURÐSSON ÍS 13 11 2 0 4 Isafjörður | HALLDÓR SIGURÐSSON1$ U S7 3 0 4 ísafjörður KOLBRÚN 'ÍS 74 25 1 0 3 ísafjörður l VERlSW 11 2 0 .,..*. fsafjörður RÆKJUBATAR Nara VINURlSB Suarð 257 Afli 9 23 Flskur 0 Sföf. 1 Londunarst. isafjörður | SIGURBORG VE 13 r 220 1 1 Hótmavik 'audbjörg hu's k 23 4 0 1 Hvammstangi ; HOMHuez 29 .._?„ O _J. Hvammstangi { INGIMUNDUR GAMU HU 6S 254 103 34 8 0 O 1 1 Hvammstangi Skögastróntl hÖRÍR SK 16 12 9 20 O 2 Sauöárkrókur l HAF0RNSKI7 149 0 1 SogSérkrókur [ HBLGA RE49 199 45Ö 30 38 38 5" —r SiglufjörrJur SIGLUVIK Sl 2 Ð 1 Síglufjörður | STÁLVlKSIl 384 0 1 Siglufjörftur SÆÞÚREA 101 134 11 0 1 Datvík [ SÓLRÚN EA 3ST 147 2 33 1 1 Dalvík STOKKSNES EA410 451 1 1 Dalvik | SVANUREA 14 218 a i 1 Dalvik SÆNES EA 75 | SJÖEN ÞH 142 110 199 8 6 0 0 i 2 Grenivik Grenivik UTFLUTNINGUR 17. VIKA Bretland Þýskaland Önnur lönd Áætlaðar landanir Þorsk. Ýsa Ufsi Karfi Skagfirðingur SK 4 20 200 Áætlaðar landanir samtals 0 0 20 "200 Heimilaður útflutn. í gámum 112 132 5 198 Áætlaður útfl. samtals 112 132 25 398 Sótt var um útfl. í gámum 312 361 26 474 LANDANIR ERLENDIS IWn 1 Staerd 1 Afll Upplst. afla AkwwRE3 \ Ö57 j 217,0 Karfi Söluv. m. kr. 27>1 "! NMatv.ka 1 L&ndunarst. t24,S4 | BremarhavíHi

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.