Alþýðublaðið - 04.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 04.04.1934, Blaðsíða 1
MIBVIKUDAGINN 4. aprfl 1034 ¦H fr-flTlXV- ÁRGANGUR. 137. TQLUBL. EtTSTJ&fil: fc E. VALDEBiAfSSSOfH DAGELAB 00 VIKUBLAÐ ÚTOEPANDl: ALi»ÝBUFLO£KUBINM 9A0BLAÐ1B boiBter Ét aða tffetaa dsga isi. 3—4 Sðtfagta. AaMIts0aM kr. 2^90 ð rojknöði — fct, 5,1» tyrlr-J inahúði,' «i gtc'ití et íyrtrtrastt. t tauuasðhi Kostgí bloOlö 10 aura, ViK'UBLABtf) ÉEtranr *t & kveijssm miDviítudesl. *«S eestnr aSsina fer. 5.88 tU 1 pvi birtsst allar heistu greinnr. a i»trta«t .1 dagbíaOijm. tréttir og vtEnyflriit. RITSTJÓRN OQ AFOHStSSLÁ Alpf&a- feteSstes er vifl Hverfisgðtu nr. 8— 10. SlMAK: 48911- sígrsiðsfo og aitfrtystagar, 4901: ritstjérn (ítmtendar íréttirt, 4302: ritst'örl, 4SJ3-. V'íííijainjnr 3. VJIhJalmiíSoa, bia&araaður (heima), Bfognti* Asigelntsos, blaOamaOur. Ftinaenrtti 13. 4984; P R. ValdeaMrsson. rtt«tj&rt. (heimta). 2337: Sigtsrður iiihannesson, afgrsiösln- ag etsgiýstagastS&ri Gietaai- 1305: preattniiSiaa. Dleyjaskemman leikin annað kv&ld, fimtu- dag kl. 8. Aðgöngumiðar í dag i Iðnö kl. 4—7 og á morgun fra 1. Bnrt með bankaeftirUtsmamifam Jakob MðUer! Harni hef ir svikist um starf sitt i 10 ár9 en tekið fyrir pað kr. 160,463,97 lír rf kissjöðl Alþýðubláðið ier eina blaðið í Reýkjavík, siem hefir upplýst, rætt og átalið yfirdráttarsvik þau, aem uppvíst hefir orðið umfí báð>- um bönkunum og befix gert kröfu ftf fyllstu rannsóknar þieirra og þjófnaðarmálsins í Landsbainkan- uto. Ihaldshlöðin hafa dnegið úr mállinu, það siem þau hafa getað. Morgunblaðið hefir iítið um það rætt og þó aðallega til að draga fjöður yfir það, en stjórnmál&r ritstjóri Vísis, Jakob Möller, hefir eytt mörgum greinum til þess að svara .greinum Alþýðublaðsins um málið, og' hefir hann varið svikin af friemsta meghi. Hann hefir jafnvel reynt að bera þ»A blákalt fram, að þeir seku séu 'á engan hátt ámælisverðir. Þeir hafi greitt bönkunum það fé, sem þeir hafi svikið út úr þeim, en söku- dó!gurinn sé raunveru'ega ég, sem hafi, sem bankará&smaður, vitað um þéssa svikakeðju í Lands- bankanum milli sumra gjaldker- anna og forstjóra Mjólkurfélags- ins og hafi þó þagað yfir öllu! Ég hefi ekki skrifað annað í blöðin um þessi bankamál en fyrstu gneinlha um svikin í t)t- vegsbankanum og hana undir fulilu nafni, en er, eins og flestir hæjarbúar, yfirleitt fyllilega sam- þykkur, grieinum Alþýðublaðsins um þessi svikamál og tel nauð- synliegt að engri hiffð sé beitt við rannsókn þeirra, ef mokkra bót á að vera hægt að ráða á þessari fjármállaspillingu. Mér hefir þó þótt gaman a.ð Jakob Mölier, er hann hefir skrif- að llangar greinar í Vísi „gegn greinum Héðins Valdimarssionar", siem hann hefir skirt greinar Al- þýðublaðs,inis,og hvernig öll við- leitni hans gehgur út á áð dragia persónu mína inn í þessi svika- mál. Ég hafði hugsaö mér að svara stuttlega því atriði, að mér hafi verið kunnugt um þessi svikaniiál; gjaldkera Landsbankans bg forstjóra Mjólkurfélagisins og annara, og hefi haft tíma4 til þesis nú utm páskana. ÞesBi svikakeðja komst ekki upp fyr ien við lögreglurannsókn- ina, sem bankastjórnin hað þegar um út af seðlahvarfinu. Endur- skoðunin hafði fyrir þ.ann ti]ma ekki orðið vör við 'Og gert at- hugasemd um neina eina einustu ávísun frá Mjólkurfélaginu, að upphæð 15 000 kr., siem legið haf ði i 20 daga óinnleyst hjá gjaldkera, þegar talið var í nóvember s. 1. og sú ávísun var þegar greidd, er þess vaiið vart, Það var alvaírleg misfeÉa, en þurfti' ekki að vera sviksiemi. Að slík iánsviðskifti milli gjald- kera og Mjólkurfélagsins tíðkuð- ust, yar því mér (og sennilega öllum hiinum bankará&smiöninun- um og bankastjórunum, þar á meðaJ Magnúsi Jónssyni og Jó- hanrDesi Jóhannessyni, flokksmchn- um Jakobs Möliers) með öllu ó- kunnugt um, hvað þá heldur um hin önnur margvíslegu svik í sambandi við þessar ávísanir og aðrar, siem uppvíst hefir orðið við lögreglurannsóknina- AaS & pví engkm fótur 'fyrír peirit á- rás, sem Jakob Möller reynir að beim gegn mér sem bankainádsf- manni lum fyrirfram vitmskju ¦og pmaj' lehðqndi meðsekt i, pess- mn svikamálum,, enda er það ekld mitt starf að telja sjóð gjaldkera Landsbankanis, heldur starf end- urskoðenda. En auk endunsko&enda bankans er yfirendurskoðun og sérstakt leftirlit með tilliti til svtika falið sérstökum hálaunuðum lemb- ájttismanni, sem er eftirltísma&- urktp. með, bönkum og sparisjóo- ¦um, Jakob Möllér. Harm á að teija í sjó&um banka og spari- sjóða öðíu hvorú á óvænrum tím- um og hafa gagngert eftirlit með höndum til þess að girða fyrir og koma upp um svik í peninga- stofnunum landsins. Hvernig er um stofnun þessa embættis og starfrækslu Jakobs Möllers á því? Embætti þetta var á sfnum tíima skapað handa Jakob Möller og veitt honuim í pólitískum hrossa- kaupum hans við Framsóknia'r- flokkinn. Það er launað stórum mun betur en rá&herraembættin, og á a& vera trygging fyrir því, að upp komist þegar um svik í bönkum og sparisjóðum, ef þau koma fyrix. Ég hefi beðdð fjár- málaráðuneytið um uþplýsingar um, hve mikið fé Jáltob Möiler hafi verið greitt vegna þessa emb- ættis úr ríkissjó&i, síðian hann tók við því, og hefi ég fieng^ð þær.. Hefi ég beðið ritstjóra Álþýðu- blaðsins að sýna eftirlitsmannin- um þá kurteisi, að setja ramma í bliaðið utan um svarbréf ríkis- bókhaldsins þessu viðvíkjandi, og fylgir það hér á eftir: r RÍKISBÓKHALDIÐ Reykjavík, 24/3.. Hr. alþm. Héðinti 1934. Valdimaxsson, Reykjavik. Samkv. fyrirmæium hr. Páls E. Ólasonar, skrifst.stjóra, sendist yður hér með yfirlit yfir laun, dýrtíðaruppbót og fer&akostnaö hr. Jakobs Möller, bankaeftirlits- manns. 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 (frá 1/6.) La'i n: 5 833,31 10 000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10 000,00 10000,00 10 000,00 10000,00 Dýrtiðaruppbót: 3 033,36 7 800,00 6 733,00 4 400,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5625,00 2600,00 2 300,00 Ferðakostnaður: 2379,80 1 239,00 2 241,00 2 500,00 2500,00 2 779,50 500,00 Samt 1 : 11246,47 19 039,00 18974,00 16 900,00 18 500,00 18 779,50 16000,00 15 625,00 13 100,00 12300,00 95833,31 50491,36 14139,30 160 463 97 Slómenm í Gáufaborgstof na útperða- til sildveiða hép við land^ YMtið nær frá því, er bankaeftirlitsmaðurinn fékk fyrst laun [ . úr rfkisi&ljóði, 1. júní 1924, og til ársilioka 1933. < x l Ríkisbókhaldið \ Magnús Björnsson. [ (Sign.) \ : Jakob Möllier hefir þannig á 91/2 ári verið greitt fyrir eftirlitsstarf- ið 160463 kr. 97 r«\ úr ríikis- sjóði Af þessu eru rúm 14 þús. kr. ferðakostnáður; en rúm 146 pús- kr- laun? eða um 15300 kr, EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN i morgun Frá Stokkhólmi kemux sú fregn, að 200 sjómenn í Gautaborg hafi stofnað útgerðarfélag með þvi markmiði að efna til síldveiða í stórum stíl við Mand. Félagið ætlar að hefja, starf- siemi sína þegar á komandi sutmxi. og ier hlutafé þess möxg hundruð þúsund krónur. STAMPEN. á árk og hafa launin þó komist upp í 17 800 kr, eitt árið. Eftdr að Jakob varð lieiður á skemti- fer&um um landið, hætti hann þeimi, og 4 sí&ustu árin hefir hann ekki fariÖ úr bænum „í eftirlit", nema 4932». þegar hann flýði til Austfjarða og faidi sig þar meðan tlhaldsmenn voru að ganga fra því, aö Pétur Halidórsson yr&i fram- bjóðandi þieirra í Reykjavfk, I staÖ Sigurðar Eggerz, hins gamla, samherja Jakobs, sem hann hafði lofað að sjá um að yrði í vissu framboðssæti hjá íhaldinu í hæn- um. Til þesisa feluleiks fékk Jak' ob 500 kr. ferðakostnað, Starf hefir „eftirlitsmaðurinn" ekkert leyst af hendi á tímabil- iau, annað en að vera stjórnmála- ritstjóri Vísis og verja par af al- efli alla fjármálaóreiðu, sem fram héflr koniið í landinu í peninga- stofnununum og útan þeirra. Það kveður svo ramt að pessu, að hann hefir ekki komið í aðalbank- ana. Landsbankann og Útvegs- bankann, svo mörgum árum skiftir, til þess einu sinni að hafa eitthvað yfirskinseftirldit, hvað þá heldur í sparisjóðina flesta, sem þó hafa enga „kunnustumenn" tíl enduTskoðunar. Þó er rétt að geta þess, að ein undantekning er á þessu. Þégar Islandsbanki varð í ársbyrjun 1931 að stö&va greiðslur og varð gjaldþrota, va'r í snatri gxipið til Jafcobs Möllers, og gaf hann þeg- ar -i stað út ranga skýrslju um hag bankans. Lýsti „eftirlitsmað- uriniT' því yfir, að bankinin ætti fuMikomlega fyrir skuldum, alt i því skyni að bankinn (hluthafar hans) yrði styrktur til að halda áfram störfum méð óbreyttu fyr- irkomiulagi. Reynzlafi hefir sýnf, rtdjslamisbánkavanffídi pá 6 milj. króna tif, •dð eiga fyrir skiiltlimi? Á þessu eftirlitstímabild Jakobs Möllers hefir hver sjóðþurðin og (Frh. á 4. síðu.) Héðinn Vaidiraarsson, Nazistar flvtja vopn til Marrokko. EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun Dularfult þýzkt eimskip hefir látið úr höfn í Rottierdam j Hol- landi með vopnafarm og 10 nazista, og ætlar það til Mar- rokko. Skipstjórinn hafði gefið í skyn, að skipið ætlaði til Afríku, og hefðu inazistarnir í huga að leita að gnll- og platíhu-námum þar, en nazistarniT höfðu skýrt hainar- yerkamönnunum í Rotterdaim frá því; að tilætlun þeirra væri að setja á stofn nýja þýzka nýlendu. Franska utanríkisráðuneytið lætur rannsaka málíð. STAMPEN. ELDGOSIÐ: Mlðdimt vegna ðskuf ails í Hor aa- firði Alþý&ublaðið átti viðtal við Núpsstað í morgun. Þar var öskufall í gærkyeldi úg í nótt, en ekki bar mikið á því, því að þar ier nú alauð jörð. Flóðum í Skeiðará og Núps- vötnum er nú loki&, og eru vötnin óvenjulega lítil. Frá Hiornafirði barst sú fregn í gærkwldi, a& þar væri ni&diírn,t vegna öskufalls og að ekkert \heyrðist í útvarpi sökum trufl- ana frá eldgosihu. Á Norðfirði telja menn sig hafa séð eldbjarma yfir suðvestur- fjöllum i fyrrakvðld. Hannes Jónssion póstur á Núps- stað í Fljótshverfi fór síðastur manna aiustur yfir Sbeiðaxársand, á'ðiur en Skei&ará hljóp, og varð teptur í Skaftafelli. Síðast liðinn laugardaig lagði hann á Skei&arár- jökul óg hafði fyígd frá Skaftai- felii vestur á miðjan jökulinri Var hann sí&an éinn það sem eftir var lieiðiarinnar og komst heim til sín a'ð Núps&tað eftir 18 stunda för. Dimt vaX þá í ltofti, svo að • : (Frh. á 4. sfðn.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.