Alþýðublaðið - 05.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 05.04.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 5. ^pril 1934. í XV. ÁRGANGUR. 138. TÖLUBL. fc, B. VALÐBHABSSON DAOBLAÐ OG VI * a «x ÚTGEFANDI: <LAÐ ALÞÝÐUFLOKKURINN BN&Q8LÆJS teoram ot ssSSo vSlfea áxga M. 3 — 4 csMegts. AserfRagjaM kr. 2J30 & mássaat — far. 5,!» ryrlr 3 mtmuði, ef greitt er fyrirfram. f tsttsasðTu hostar bin&iS 19 anra. VIKUBLAiBIÍ) Éemor « a iiveijusi miðvfktieegi. Þ«S fcostar a«etes ttr. SÆSJ 6 árl. í p»i btrtast allar hetstu greínar, er btrtast t dagblaðinu. trettir eg vUtuyfiriít. 8ITSTJÓRN OO AFOREIÐSLA Alöýöti- ílííaSílns er vtð Hvernsgðtu nr. f — 18 SÍMAft: 4800- afaretðste og atstftjsíisgar, 430t: ritstjðm (InaleÐtter frettlr), 4802: ritstjúrl. 4803: Vilhjátraar 3. Vlthjálrasssa, btaoamaður (heiasa), SteoaW ÁJSclresoa, blaðamaAar. Fnnmesveai tl «84• P R. Vatdaasstrason. ritstiM. CheinMt). 2937: Sigurður ióhannesson. afgreiosln- og aagtýsingastioit (hotaiaV «835: preafsmioiaa. Nokkur eintok af Aíþýðubíaðína, 14 marz, tbl. 122, óskast keypt í af- grelðslu blaðsins. Fáheyrt hneyksil ÚtvarpfðTlánað klfkn fhaldsmanna til póli« tfskra árása og svfvirðioga á starfis- menn útvarpsins og pólitíska andstæðinga Þau tíðdmdi gerðust í gær- kvieldi, eftír að veniuilegri dag- skrá útvarpsins var Lokið, að fumdarhöld hófust í sal útvarps- ins, iog var tilkynt, að' þar æittr ust vi'ð „fuLltrúar frá útvarpsinioti- lendurn og útvarpsTáði". Hafði út- vaTpsráð staðið að þessu fundar- haldi og falið Helga Hjörvar að sjá um framkvæmdir. Otvarpshliustendum mun ekki í upphafi hafa verið ljóst, hvað hér væri á fíerðimni, en það kom brátt í ljós. Otvarpíð hefir skipullagt klíku ósvífinnafeíhaldsmianna til að ráð- ast á póldtí'sika andstæðinga sína og stanfsfólk útvarpsdns, sem ekki fá meina þátttöku í umræð- umum. Gunnar Bachmann símritari hóf umriæður, og var ræða hans skipuleg áriáis á * starfsf ó;lk út- varpsins. Út af henni sendi Sigurður Eim- arsson iskrdfiega fyrirspuirn til fumdarstióna, Vilhjálms Þ. Gísla- soniar, siem hann llas i^pp, og var fyrdrspurnin um það, við hvern G. B. hiefði átt, er hann sagði, að leinn aif starfsimönnum útvarpisins hefði heitt hlutdrægnii í flutníngi frétta og lerdnda. Ot af þiessu komst all í upp- riám á þessum fundi, og gekk dr. Guðbrandur Jónssion þar fraim fyrir skjöldu til að mótmæla því, áð fundaristjóri bæri upp þessa fyrdrspurn, þar sem hér ættu að leins a!ð eigast við útvarpsriáð og fulltrúar frá félagi útvarpsnot- enda, ieins og hann sagði. — Var og ahðheyrt, áð hinum svo köll- uðu „ful'ltrúum" kom þáð illa, áð þessi sitarfsmaðta, sem verdð var að svíVirða, skyldi fá áð láta liesa upp þessa fyrdrspurn. Og ekki fékst Gunriar Bachmann til ao svana fyrirspurninni fyr en sííðiar á fundinum — »og kvaðist hann þá leiga við Sigurð Einars- son og vitnaði í því sambandi í róiggrieiin eftir Gísla Sveinisson sýsliumiaton um Sigurð, sem birtíst f Mgbll fyrdr nokkru, en Gísli Sveinsson nieitáði að viðurbenina -aíð hanm hefði skrifað greinimla, er hann var beðinn um það í símskieyti, svo að hægt væri að liáta hann sæta ábyrigð fyrir hana! Ræðiumienn voru flestir af ein- um og sama fliokki, enda eí Fé- lag útvarpsnotenda klíka íhalds- manna, sem fuUvfst er ab' er lefcki á (nokkuTm hátt bær til að tala í umboM útvarpsnotenda alment, enda var málfiutningur svo að siegja aliliria ræðumamnannia lekkert amnað ien pólitískar svívirðiogar um amdstöðufliokkana. 1 morgun átti Alþýðubiaðið tal við Helga Hjörvar, formamn út- varpsráðis, og spurði hann m. a. ium hver það væri, sem valið hefði Guðmund FriðjónsBon tjl að talia í útvarpið í kvöld <h fnamhaLdsfumdinum. Svo leihkennilega brá við, að formáðiur útvarpsráðsiins vissi ekki gerlia hver hefði valið þenn- an mánm, en taidi líklegt, að það væri leitthvert félag eða sam- band, siem Maggi Magg væri for- maður í. SKkt hnieyksli, sem hér hefir átt sér stað, að opma útvarpið fyrir svívirðilegar árásir í pólitískum tdligamgi á starfsfólk útvarpsins og stóran hliuta útvarpismoitienda, hef ði áneiðamlega ekki getað koiiv- ið fyrdr í mokkíu öðru landi en Isllamdi. Otvarpsráð ber ábyrgð á þessu hnleyksli. Þáð hefir vitandi vits skipulagt áTásirniar og kveikt þamm ófrið um útvarpið, sem ekki er lokið, en að eins hafimn. ELDGOSIÐ: Öskufall víða «sm land Frá Hólwm; í Hornafirðd sáust i gær alþykkir öskumiökkvar yfir Vatnajökli. Um kl. 18 færðist öskuþykknið austur á bógdnn og fylgdd fjallahringnuim. Um kl. 20,30 vaT himininn orðiinm kaf- þykkur og gerði þá kolsvarta iimyrikur, siem hélzt til kl. 21,30. Fór þá a'ð nofa til og rigndi ösku, svo vel varð sporrækt í bygð, ten snjór í fjöluto varð næstum dökkur. Logn var, er askan féli, en um nóttina hvesti og fauk askan að miklu leyti. I dag var þaí öíkusoiriti í veistri, svo að ekki sást tili fjalla. Fré Djúpavogi sást í gær dijmmu* mistursbakki; lagði hamn meðfram fjalgarðiiniuim frá suð- vestri ah til norðausturs. Enigin aska félll þa|r í gær. Frá GrSmisstöðum á Fjöllum sáulst eldblossaT öðru hvoru b.. máwudagskvöld og nóttina eftir í stjefnu yfir HerðubreiðarfjöU. Frá Möðiiudal sást gosið á Páska- Frh. á 4. síðu. BIFREIÐARSLYSIÐ 1 GÆRKVÖLDI: Drukkinn maðnr ekur bifrelð með ofsahraða og verður 10 ára gðml« um dreng að bana KORT YFIR SLYS-STAÐINN Bifriedðdm kom af Hverfisg. á Laugav. við Vatnsþró. BogadTiegna línam táknár leiðina, siem biifr. fór. Þarxsem nr. 1 er, stóð drengurinn. Þar sem svarti depiMinn er lá hanm. Þar sem hringi- urimm ier fór annað h]ólið af bif nedðinnd, en litli drengurinn, sem mieifldist svolítið, stóð þar sem næsti depili er. Bifneiðin stöðvaðist þar siem- myndin af bifreiðimni er. 1 gændag kl. rúmlega 5 fékk Magnús Jóhannsson, sjómáður á -Kára Sölmumdarsyni, lánaða fólksbifneið og ók henni inn Hverfdsgötu. Tveir sjómenn voru imeð hoinum, í bifrleiðinmi. Þegar þeir komu á gatmamót Hverifisgötu og Laugavegar mun Maignús hafa ekið af miklum hriaðía og' anist stjórn á bifreið- inni, því áð hún fór á fleygiferð í bogamyndaðri línu yfir Lauga- veginin og upp að hlið hússins Laugavegur 138, en þar fram undam undirgöngum stóð 10 ára gaimall driengur, ÞorLákur Nelson Arason, sonuT Ara Eyjólfssonar verkstjóra og konu hans, KrLst- jönu Þorláksdióttur. Er 'drengur- inn sá að bíLlinn stefnai á hann, ætlaði hamn að hlaupa til hlið- ar, en komst ekki, og kastaðí bfLlinm Konum hart og illa utan i húsið eða o:fan í götuna við hús- Fey og Stahremberg fara í hár saman BERLIN i morgun. (FO.) Fey vaTlakamzLari í Austurríki hiefir Lagt bann við útbrieiðslu til- feynningar fná Starhemberg fursta, en þar lýsdr Starbemberg því yfir, a!ð hann eimn hafi ákvörðuniarrétt um öll mál, er snertí einstakar deildir hiedmvaxmarlðsihs. ið. Driengurinm lá kyr, en bí'llimn hientiist áframi. Drengurimn hafði fienigiið þíjú sár á höfaðið og höfuðkúpan brotnað. — Lézt hamn riétt fyriir kl 7 í' LamdsspiitaLam- Nú hentist bifrieiðim meðfram húsaröðilnini og á tröppum húss- ins nx. 140 misti hún aninað fram- hjólið, ien nélt áfilaim samt, og við húsið 142 varð anuiax drengur fyrir henmi, Sigurjón Sveinisson að mafni. Hanm hruflaðist í ¦amdliti, á vimstii mjöðm, oLnbogia og hnjám, en honum Líður nú sæmi- llega. Enn stöðvaðist bifneiðin ekki, len hélit áfram í háifgerðum loft- köstínm í bogadregimni línu yfir götuna og svo að segja upp að húshldið hinum megim. Holleozkir iafoaðar- menn verji lýðræðið meðoddi oo egg EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNÁHOFN í morgun Jafmaðiarmannaflolikur HolLanlds hefir haldið þimg og samþykt þar, ^ið styðja engan flokk tiL stjórnanmiynduhar mema þamn, sem verjl lýðiræðið rrneð oddi og egg gegm árasum einræðissinna og fasistia. STAMPEN. Má það teljast hremasta mildi, að slysiim urðu ekki fleiri og ægitegm. Magnús Jóhannsíson á heima it Tjarmargötu 49. Hamm er 25 ára gamalil. Hann var undir áhrif- um ví|nis jer hann ók bifreíðaniniL Hamm situr nú í gæzluvarðhaldi. 5. september 1932 var harín dæmdur í LögriegluTétti. Reykja- víkur fyrir áð aka prófliaus og drukkimn; bifreiðina, sem hamai hafði' tekið, varð hanm aö borga, af þv£ áð hamn hafði eyðilagt hana mikíð. Hamn var þó ekki irniéð hama i gærkveldi Tollstríð milli Prakka og Þjóðverja LONDON í mongum. (FO.) Þýzka stjórnin hefir gert ráð'- stafamir til þess að hefta imnflmtnr img á frönskum vörum til Þýzka- lamds með því að fela nefndum fná ýmsum iðmgneinum að ákveða immflutninig þeirra sérsíöku vöru- tegunda, sem undir þær iöhgreinár heyna. En þetta er gert sökum sams konar ákvæða, er Frakkar haifa sett til þess að takmarka 'immflutning frá Þýzkalandi. ,Þjóð- vierjar ha'fa ]'afnfram,t, tilkynt, afe þieir mumi afnema þessia, nýju rieglugerð, éf Frakkar afnemi fyrst ákvæoi sim gegn þýzkuim inn- flutnimgi. i

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.