Alþýðublaðið - 09.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 09.04.1934, Blaðsíða 1
ffliSíM MANUDAGINN 9. APRIL 1934 eS-4'SfJÓEJ: É. K. VA.LÐBHABSSON DAGBLA ÚTÖEFANDi: ALÞÝÐUFLOKKURINN i«a Cd. 3 — 4 siMœðfe. AsfcrSStegíato to. 2$8 6 mtenftl — tar. 5,00 íjrrSr 3 íBftauW, ef grelH er tjrriilraat, í Mtugniðla kŒtSf fcíaSiS t8 aara. V1Kl!8t.A©lB fcsjnar «t a fcverjnm miðvíkudegt. ?«« aootar e««lns kr. 5.08 a eit. ! pirf birtasl ailær taetetsr, greinar, ér blrta<it I degbiaðlnu, fréitir og vifcuyf-írm. RITSTJÓRN OQ AFOREIÐSLÁ Aipýta- KmOllriJ er vifl HverflsgCtu nr. •— 1« StMAft: «9®- sldreiftsia og aissiýstogar, «01: rttatjórn (Snnlentíar fréstir), 4302: ritstjórt, «(3: VitnJBlcnur S. VHhjAImsson, biaDamaður (bc-ginaj', á»BeiriiSOB, blaðamaAnr. Franst>er»eai 13, 4984' C R VfcWeœarsœœa. riWjéri. {hainta.). 2887 •. SíKurður JóbaDnessan. afgreiÐitlu- ag eBglýstngastiír; teaiausi. «805: preatsntfSjaiB. XV. ÁRGANGUR. 141. TÖLUBL. Opinber skýrsla frá Iðgreglunnl um rannsóknina í á« visanasvlkamálinu birtist í Alþýðublaðinu á morgun. Dómiirílandráðamálliiii gegn Aiþýðublaðinu var kveðinn upp í dag Þórbergur Þórðarson og rit- stjóri Alpýðublaðsins voru .sýknaðir af ákæru réttvísinnar m Dómur í landráðamálinu gegn Þórbergi Þórðarsyni og ritstjóra Alþýðublaðsins var kveðinn upp kli. iy2i i dag- Þeir voru, eins og kunnugt er, ákærðir fyrir landráð, eftir kröfu frá utanTikisráðuneytinu þýzka, vegna gneinar Þórbergs Þórðatr- sonar um nazista, sem birtist hér í blaðinu. I fiorsenduim dómsins segir meðal armars: Fyrir réttinum hefir höfundur haldið því fram, að með greina-^ bálki þessutn hafi hann viljað fræða liesendur blaðsins um stefnu og starfshætti eins stjórn- imálafilokks í Þýzkalandi, nazista- ftokksins. Hann hefir neitað að griein síh hafi átt að beinast að hinni þýzku þjóð eða stofnunuim þýzka ríkisins, heldur hafi hann miéð gneininni að eins viljað deíla á forystumenn naziistaflokksins. „Vjið lestur greinarinnar í sattn- hengi verðlur að telja að þessi mieining höfundarins komi skýrt í ljós. Fyrirsögnin segir strax ti'l þesiSi. I upphafi fullyrðir hann að hazistaíliokkurdnn hafi í bariáttu sinni lagt miegináherzlu á að inn- ræta lönduim sínum „miiskunniar- laust hatur" á nokkrum stjórn- málaandstæðingum sínum, og gengur gneinin öl'l út á áð lýsa starfsemi og starfsaðferðum þessa stjórnmálafiliokks, og meðlima hans . gagnvart þeim. Greinin er ádeila á nazistaflokkinn, birt i blaði flokks jafnaðármanna hér á landi, en iafniaðlanmenni hefir höf- undur leinmitt talið verða sér- stakliega fyrir hinu „rniskúnnar- liausa hátri" hins þýzka þjóðernis- jaínaðarmannafiokks. Ekfcert kem- ur^ fram í greininni, sem gefi á- stæðu tiil að ætla, að gíeinar- höfundur sé óvinveittur þýzku þjóðiinni í heilid, né að ásetningur hans hafi verið að deilia á hana sjálifa. Ádeilan beinist ölí að ann- arji og takmarkaðri félagsheiild, þ. e. þýzka þjóðernis-jafnaðar- imiannaflokknum. Eimstakar setn^ iögaí gr.einarinniar Besnar í réttu samhengi verða heldur lekki skýrðar á annan hátt. Og þótt svo fttandi á, að þessi stjóm- imálaflokkur farix nú með stjórn þýzka ríkisins, verður að teija það nægilega Ijóst, áð pað er stjórnmálafliokkurinn, siem ádeilan beinist að, en ekki þýzka þjóðin eða repræsentivar stofnanir þýzka rfkisins. Meiðandi eða móðgandi ummæli um erlenda stjórnmála- flokka, stefnu þeirra, starf eða forystumienn verður hins vegar ekki talin móðgun við hina er- lendu þjóð eða á annan hátt refsi- verð samkvæmt fslenzkum Iö,gulm. Samkvæmt þessu ber að sýkna akærðan Þórberg .Þórðarson af á- kæru réttvísinnar í máli þesisu. Áærði Finnbogi Rútur Valdie- niiansson er ritstjóri og ábyrgðar- maður Alþýðublaðsins og hefir viðurtoent, að umrædd grein hafi verið birt þar mieð vilja sínum og vitund. En þess ber að gæta, að greiinin er rituð undir fullu nafni höfundar, mieðákærðs Þór- bergs Þórðarsonar, og verður þvi þegar af þieirri ástæðu að sýkhai ákænðan Finnboga Rút af ákæru réttvisinnar í málinu samkvætnt tiilskipun 9. maí 1885, 3. gr. Eftir þessum málsúrslitum ber áð gneiða malskostnað af al- mannafé, þiar með talin ma'lsvam- aralaun tiil skipaðs talsmanns á- kærðu, Stefáns Jóh. Stefánssonar hrm., siem þykja hæfilega ákveð- in kr. 60,00. Málið hefir verið rekið víta- liaust. Þvi dæmist réttfað vera: Ákærðir Þórbergur Þórðarson og Finnbogi Rútur Valdemars- son skulu sýknir af ákæru réttvísinnar í máli pessu. Málskostnaðúrinn greiðist af almannafé, par með talin máls- varnarlaun skipaðs talsmanns ákærðu Stefáns Jóh. Stefáns- sonar, sem Þykja hæfilega á- kveðin 60 kr." — Fyrir heigina gerði. mikið fannkyng,i í Skotlandi, í Deeside og Donside hénuðunum. Snjórinn er þar nú eitt fet á dýpt'. I Aber- deen voflu einnig þrumur og el'd- ingar,. Tiaiisímastaurar svignuðu og Mnur slitnuðu undan snjó- þyngslúnum, svo að símasamband var vi% slitiö. Bardagar milli naz- Ista og kommðnista í Belglo. BERLIN í miorigun. (FO.) í Bruxieliles ætluðu nazistar að vígja nýtt fundarhús í gær, en vígslan fór öll í handafekohim vegna þessað kommúnistar höfðu haft viðbúnað mikinn, og réðust á fundarmienn. Varð bardagi úr og barst lieikurinn víða um göturnjar uns liögreglunni tókst áð skakka leikinn ^LYSIÐ í NOREGI Á LAUGARDAGSNÓTTINA: Ægilegasta slysið í Noregi í 30 ár Limlesf lik fondust. á klettasnSsnm upp í fijallshlfð. hátt n Hálofts-rððstefna" í Moskva LENINGRAD, 9. apríl. (FB.) Á „stratosSere"-ráðstefnunni> gam hér er haltíijn, hefír verið á- kveðið áð boða til f uadalí í Rúss- landi árið 1936 og bjóða á fund- inn öMum kunnum sérfræðimgum, sem liagt hafa stund á fræði þau, sem kend eru við, hálioftin (stra- tosfere). Búist er við, að Piccard og ýmsir kunnir vísindamenn komi á fundiun. Ráðgert er, áð halda hann um það leyti og sól- myrkvinn verður 1936 og nota þá tækifærið um líeið til ýmis- tegra athugana í sambandi við hann. (United Press.) Nazisíax' sleppa úr fang- , elsi, BERLIN í morgun. (FO.) Fimm nazistar brutust út úr fangieisi í Linz í Austurríki ný- Jega. Lögrieglan hefir 'nú tekið nokkra af œCtljigjam þessara striokufanga fasta, fyrir hjálp og undiirbúning við flótta'nn. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN i tnorgun. Slysið, sem varð í Nioregi^ að- faranðtt laugaTdagsins, háfði ver- ið fyrirsjáanlegt árum saman. Bjargið losnaði meir og meir og sprungurnar í því uxu mieð hverju ári. Fólkið trúði pví, að guð mundi vernda j»að. Ekkert mannlegt vald gat af- stýrt slysinu, en íbúarnir umr hverfis, í fiskiþorpunum, wniá- kafliega trúaðir og trúðu því, að ghð mundi vernda þá. Storfjorden, sem bjargið féll í, er ákaflega langur, en mjög þröngur, og nneð mörgum smá- fjöriðum, og bygðin lá alveg við flæðanmál. Talið er, að flóðbylgjan hafi verið 70 metra há. 40 manns fórast. I Talfjord fórust 23 manns, ^iar af 9 böitn. Alt var þetta fólk í svefni er slysið vildi til. ' í Fjöraa fömst 17 manns. Víðsvegar í Storfjorden varð mikið tjón. Allir bátar og allar gufuskipabTyggjur eyðilcgðust. Rafmagnsstöðin í Tafjord, sem friamileiði'r rafmagn handa helin- in;gnum af amtinu, eyðilagðist ekki, og ier það undravert. í stöðina heyrðust dunur og dynk- ir ier flóðbylígjan reið yfir. Flóðbylgjan gekk yfir í hálf- tíma, og kastaði hún meðal ann- ars fjörutíu feta löngum vélbáti Útvarpsnotendafélag Eeykfavíkiar stofnað i gær af mðnnam úr ðllom flokbMm í gær kl. 2 héldu um 100 út- varpsuotendur fu'nd í KaupþingiSr s'árhum til að stofna nýtt útvarps- notendafélag. Urðu töluverðar iumraíður í upphafi fundarins um starfsemi gamla félagsins og hversu óhæft þáð væri til að gæta áhugamá'la og hagsmuna út- 1 varpsnioténda, eftir að íhalds- fllokkurinn hafði gert það að fliokkspólitísiku félagi. Samþykt var að stofna félagið, og hlaut það nafnið „Otvarps- notendafélag Reykjavíkur". Tilgangur félagsins er áð stuðla áð því, að ríkisútvarpið verði æ- tið starfrækt á lýðræðisgrund- velli, að gæta hagstmuna útvarps- notenda og styðja að þvi, að trygð verði með löggjöf hæfileg áhrif þeirra á útvarpsstarfsem;- iha með rétti til íhlutunar um skipun útvarpsráðs o. fl. I stjórn félagsins voru kosnir: Sijgurður Baldvinsson póstmeist- ari fonmaður og auk hans Ingimar Jónsson skólastjóri, Nikulás Frið- riksson umsjónarmaður, Kristó- fier Grfmsson böndi og Sigurvin Einarsson kennari. Auk þess var kosið 12 manna framkvæimdariáð. í félaginu eru menn af ö'llum pólitískum flokkum og auk þess mienn, sem em utan flokka. 300 metra upp á land og stórum farþegabáti kastáði hún 50 metr- um á land . Slysið vildi til kl. 3 um nótt- ina, og voru flóðbylgjurnar í raun og veru þrjár og var sú síf> asta langstærst Húsin sópuðust burtu, og kast- iaði öMiu í hrúgur, húsum, bryggj- um iQg bátum. Húsin, sem eyði- lögðlust, voru 30 að tölu. Fjölmiennaí hjálparsveitir hafa verið sendar á slysstaðinn og flUgvélar lögðu af stað til hjálp- ar undir eins og fréttist um slys- íðl Hroðalegt um að litast. Er fyrstu hjálparsveitirnar fcomu \á vettvang, var hroðalegt utm^ að litast Iilmlest lík héngu í klettasnös- unum., og alls staðar þar, sem áð- ur höfðu verið mannabústaðir, garðar og akrar, var kamin ömur, lleg auðn. Björgurt eða hjálp var í raun og veru ómögulegt að koma við.. Engu var að bjarga. ógæfan hafði dunið yfir og var búin að eyðiieggja og deyða. Heilar fjöl- skyldur fórust saman. Þetta er stærsta og hörmuleg- asta slyis, semi orðið hefir í Nor- egi síðan 1904, en þá, 23. janú- ar 1904, brunnu næstum al'lar byggingar í Álasundi. [Hvort hér er átt við að það sé ^stæísita slysið, sem orðið hafi í Noregi fyrir 30 áruim, ier ekki gott að sjá, en þá f órst enginn maðfur. Hinsvegar hljóp æglleg skriða yf- ir Verdal, sem er skamt frá Þrénd heimi árið 1893, eða fyrir 40 ár- uan og fórust þá 170 manus á leinni nóttu.] Konnngurinn og ríkisstiórnin hafa giefið yfirvöldunum í hér- aðihu skipun um að linna neyð, sorg og sársauka aHs staðar þar, sem því er hægt áð koma við. STAMPEN. Bylting i nndiibúoinol i Portúial LISSABON, 9. apríl. (FB.) Lögreglan hefir komist að því, að byltingarsinnar ætluðu að koma af stað óspektum og stofna tii hryðjuverka þ., 1. maí. Mikið af spnengiefni hefir fundist hjá þeiim. Sextán kommúnistar hafa verið handteknir. (United Press.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.