Alþýðublaðið - 30.04.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 30.04.1934, Blaðsíða 1
MANUDACFINN 30. apffl 1934, XV. ÁRGANGUR. I3a TÖLUBL, efrriMO&it ft. ft. VAL3BHARS3GH DAQBLAÐ 00 VI! ÚTOBPANDI: ALÞtÐUFLO&KUKlNN ' M eSa «Msa «8gj* M 3—« p—HM. AakrtKagJaM tr. £80 * ra&nefil — br. 5,00 lyiír 3 rflSuijíOi, «f greitt er fyrtrfrmra. ( toeissjsÆJis kostar fciaöffl S8 cm. VHÍirBLASSB fcítrttir «t & J*verí»œ miövtkudeal. Þ«9 kectar «e*ta» kr, &» * tot. I þvf Mrtast aiiar hctstu gretrsar, er Mnasí i ciag&laCtau. fréttir og vUrayfirSit. RITSTJiÖRN OO AFORRiE'SLA ASpýfltt- |W>rtm er vio Hv«ifisg*tu m. •— tO StMAS: «B»- efgreffleta o« asft-ifgiaffar. «01: ritst}órn Onnlendar frettir). 4602: rttsUínt. 49Œ3: Vttiijilr&ur 3. vn«ja.r.rastoB. blaSamaður (haiœaj, tt. «0M? 9 R. VMitaamm. cHirrHat. OMinal. 3S37- SlRurfinr Jónanaessaa. afgrei&sla- og attgtýsmgaxtl&rl fhetajaS, 4HQS: pra»tsra4öfí:n. Undir fánana á moronn oenn atvinnnieysi, fnaldi oo Avarp til verkalýðsins i Rejfkjavík 1. maí er hatiðisdagur hJns vinnandi lýðs um allam hieáan. Reykviskur vieiikalýðair hiei^r aldnei frekar haft ástæðu til áð sýma samtök sá^, vdlja og éræði en einmitt tíá, aldrei tmie&ifi ástæðu til að mótmjæla ramgliaati og ofheldi, aldnei mdrt ápjfcæöu til að krefjast umbóta á lífskjörum simuim. Nýjar hættur steðja að úr ýmsum áttum. Auðvaldið skípuleggur sig til har&smúiinmar sóknar á henduii samtökum verkidýðsíiins,. Það sýnir betur og betur hið sanna amdlit sitt >með hótUTium og kröfum um upplausn verklýossam}- takainna óg ftooöelsitim forvíjgisfmianna þeirra, með stofnun stéfctejrí- hers og franikvæmii mnála sem eyðileggja afkomu aJþýðuheimt- dlamna, >' ¦ f '\ Og í lið með pví gamga þeir, sem sunidra sattntökum verkar lýðsims og rægja þau og níða á laavísilegasta hátt. VierklýDsfélögin, samtök ykkar, eru þess megnug að stamda móti öllum árásum, sem gegm verkalýðmum er beint. Þau syma má* sinm á morgun. pau sýna vilja sinn og afh Þau skdpuleggja ykkur 1. maí til s6knar gegn atvinnuliaysa og meyð, gegn einræði, ofbeldi og fasisma. Fyrár .atvflnmu hamda öllum, réttiætj, lýðíæði og frjálsum samtökum vinnandJ fólks. iFylkið ykkur umdir merki stéttarfélagamma! iFyllið hóp Alþýðuílokksims! Gerið kröfugöngu félaganna stóra og áhrifaríka. Látið það sjást, að „Hin kúgaða stétt er voldug og sberk." Umdir fánana 1. maí! Reykjavijk, 30. apríl 1934. Afengissverzlunln sýknnll í Hæsta' rétti af kriSfum Lárusar JóhanneS' sonar & Co._________ Lárus Jóhannesson tapar stórfé & málaferlunum /f/, 10 í morgwi var kveðmn upp Hœstarétítprdómur í mátö pví, sem Láms Jóhanmsson hœstarétiwmft>aflutnktg$mad}ir hafði höfd- a$ /;. h. Guomundw Þórartnssomr, verzlpmrmanm á Seyfflsftrdi ý&gw Guðibmndt Magnúsayni prstjóm f, h. Afengisverztomtr ríkis- f/is og.,ÁsgsH Ásgeirssynt fjármáktrá&fterra f. h. rMssjóds. Uwfl<kréMardóm,ur. t máltmi vcr. staöfiesiw. og Afengisverzlunin og, rífctssjódtur súkmiö algeríega af kriifum Lárusar. AlþÝ&usambamd lslands. jJdl/? Baldvinsaon. Fulltrúaráð veTklýðsfélagainna. Jón, Gúblaugsson, Siómamnafélag Reykjavlkur. SlgurjóTt A. Ölafsson. V. K. F. Framsóhm. . Jöntpa Jómtansdóttir- Matsveimar og veitimgaþj.-fél. IsL ; Owðm. H. Jðnsson. Stýrimammiafélag Islamdí. Jón Axel Pé&erSsm, Verkamaawiafélaigið Dagsbrún. HéWm Valdhmrsam, Tveir frambióðeadnr rrrlr fhaldlO á IsatlrOI Jóhanm Piorsteinssom, kaiupmia&- ur á ísafírði,' sem við síoustu al- þánjgistoosningar var í kjöri af hál:fu Sjálfstæðisflokkisins á ísa- firði, tilkynti í útvarpinu í gær- kveldj, að hamm biði sig aftur fram við kosningarinar 24. júmí. Pað var ekki Sjáifstæðisflokk- urinm, siem tilkynti ^þetta framr boo, heldur Jóhanm sjálfur, og muin flokkurinn ekki ætla áð styðja hamm við kosnimgamar. Mdkið ósamkomulag mun vera um framboö Sjálfstæðdsmamma á fsafirði. Jóhanm ÞiorsteiinSision hefir fylgi ihaldsmammá á Isafdrði, en for- imgjaklíkam hér vill hann ekki. Sambamd ungra jafnaðarmamma. , Pétut^ Halldórsspn. Félag umgra jafnaiðarmanna. , t Guöjón B. Bahdvtnsspn Sendisveinafélag Reykjavíkur. . Slgurpáll Jönsaon, Þvottakvennafélagið Freyja. Purl'ður, FriMksdóttir. Hið íslenzka pnemtaraféiaig. i Magnús Jómson. Jafmaðarmammafélag Islands. Amgrímur KristjániSiSon. Mál þetta var höfðað út af kröfu að upphæð kr. 1812,18, sem stefnandd taldi umbjóðanda sinn, Qúðmumd pórarinssion eiga á hendur Áfengisvierzlun ríkisims vegma vilðskifta hans við hana árám 1928—31. Bygði stefnandd knöfuna á því, að stjórn Áfengis- verzlum rikisins hefði lagt á víh þau, sem hún hefir til útsölu, fram yfir það, sem lög heimila. Mál þetta var prófmál. Hefir Lárus Jóhanmesision viðað að sér kitöfum fjölda manna um endur- greiðslu frá Áfengisverzluninini tíll immheimtu — alt að 3000 manms, að þvi er hanm segir sjálfur. Skaaabótakröfur hans á hend- ur rífcissió&i fyrir hönd manna, sem keypt hafa vín, eru upp á 380 þús. kr, eftir hans eigin .sögn, en verjandi telur þær hærri. Hefir Lárus lemgi unnið að þessum málaferlum og iaig(tí í mik- imm kostnað vegna þeirjra. N Mun hanm því tapa stórjfé á þeim. heyrst hafi í Hæstarétti. Verkamannbústaðir i Hafnarfirði. Byggingafélag alþýðu stofnað í fyrrakvðld. Byggimgarfélag aiþýðu var stofmað í fyrrakvöld í Hafnairh firði að filhlutum Fulltrúaráðs verklýðisfélaganma þar, en það kaus mefnd í vetur til að undir-v búa stofnun félagsims. Stofmendur vdru um 50 að tölu. ErU þedr svo að segja allir verkai- menm og sjómenm, sem ætla að fá sér íbúðir víð fyrsta ^tæki- færi. Bráðabyrgðastjórn var kosin og skipa hama Óskar Jónsson, Þór- oddur Hreimsson og Páll Svedns<- som. Var henmi falið að undirbúa byggimgarframkvæmddr, fá teikn- ingar hjá húsameistara og velja lóðir umdir verkamannabústá&ina. Stjóiin byggdngas]'óðsin® ' mun þegar hafa svarað málaleitun fé- lagsiins um lánveitingu, en stjórm sjfj&slnfe skipa þeir Emid Jónssion bæjarstjórd, Davíð Kristjáinisson og Gísli Kristjámsson. Eru þeir alldr Alþýðuflokksmenn, því að íhaldsmemm álitti málið svo ó- merkilegt, er mefnddn var kosin í bæjarstjóro, að þeir vildu ekki kjósa manm í stjómina. ; Það er ákvðrðum Byggdngarfé- lags alþýöu, að hefja jDyggimgu verkamaminabústaða svo fljótt siem au&ið er. Má'lð var sótt og varið af miklu kappi af beggja hálfu. Lárus Jóhanniession sótti málið sjálfur fyrir Hæstaréttd, en Pétur Magnússon varðd. Hefiir Lárus hagað sér þannig i r;étti-|um, að dómararnir haffa hvað eftír anmað séð sig neydda til áð ámiinma hanm. Hdnsvegar kemur logfræ&ingum, sem fyigt hafa þessu máli með mikilli athygld, saman um, a& vörm Péturs Magmússonar í mál- inittj. hafi verið einhver hin ræki>- legasta og skönuglegasta, sem heyrst hafd í Hæstaréti. Dómsndðurstaða HæstaréttaJ• er á þessa leið: „Hinir stefndu, Gu&bramdur Magnússon fyrir hönd Áfengis- verzlunar rikisins og Ásgeir Ás- igeirssom fjármálaráðherra fyrir hönd riki.ssjó&s 'eiga að vera sýkndr af kr&fum áfrýjanda, Lár- usar Jóhannesisionar, fyrir hömd Ný]a spðnskn stiörninni illa tekið AStandið er enn iskygoileot. BERLIN í morgun. (FO.) Spönsku blöðdn taka nýju stjórndnni. yfirleitt ekki vei, og þykir ástandið enn nokkuð í- skyggiLegt. Eitt af blöðunum í Madrid segir, að enda þótt í svdp hafi verið bUmdinn endtr á vandræðim vdð stjórnarmyndun, þá séu stjórailmálavandræðdn fult eims al- varleg og þau voru. Franska síióroin óítast óeiJir á moronn. BERLIN í morgun. (FO.) i Parfs eru menm hræddir um að til óeir&a kunni að lei&a.l. mat 1 gær var haldinn fundur í franska innanríkisráðluneytinu til þess að ræða . um ráðtstafamiir gegm óeirðum. Fumdinn sátu auk innanríkisrá&- herra og fulltrúa hans, lögreglu- st]'órinm í París, hermálaráðherr- anm og tveir hershöfðingjar. Guðmundar Þórarinssonar i máli þessu. Miájlstoostna&ur hæði í héraði og fyrir hæstarétti falli niður." • Námaslys i Engiandi í morgan Bil stolið. í gær var bíl stolið við Iðmó. Bifnei&arstjórimn var í lieikhúsimu og haf&i lokað bíinum, en' þjóf- arndr höfðh skriðið inn um afturv gluggamm og vom þeir þrir. BíUi- imm. famst á Sóleyjargötu mjög mdkið skemdur. Hafði homim verdð ekið þar á grjótgaTð. BERLIN í 'morgum. (FO.) Námmsprenging varð í morgun í toolaniámu í Englandd. Er það saima náman og slys vaTð í árið 1932 imeð þeim hættd, að fólks- lyfta híunidi niður i námtuma, og fónust þá 19 námumenn. Rúmlega 200 niámiumenn voru við vinnu í ínámunmi i morgum, er sprienigingin varð. Kl. 10 höfðu 90 þeirra bjarlgast heilir á húfi. ÓstaðfesitaT fregnjir, siem bárust sfðar, herma, að. 15 manns hafi farist, en ^20 mei&ist. Ulistein foilaflið bannað Þýzka stjómdn hefir lagt baun vdð útkomu allra þeirra hlaða og tímarita, sem Ullstei'n-foriagið í Berí'n gefiur út. 1 greinargierð, sem stjórnán hefir birt um banmið, er sagt, að það sé lagt á vegmia stö&ugra, duldra en lymskulegra árása á núverandi stjórnarfyrir- komulag í Þýzkalandi Yngiiifialœknirinn Voronoff glftir sio, sjðtaoar að aldrf. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLÁÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Voronoff, hinn sjötugi rúss- nieski yngingarprófessor, giftist mýliega i Bukarest 21 árs gamalld stúlku fná VJn, Hiida Schvýarz. Hún er vinkona madame Lúpe- scu, MIlu Carols toomungs í Rú- meníu. '¦'¦.-', Vonoinioff fer með konu slna í brú&kaupsferð til Pari§, Vjkar. Sambandsst j ó rnaf undur ter í kvöld. Barnaskólarnir. Frí verðiur í bamaskólunum frá kl. 12 á hádegi á morgun.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.