Alþýðublaðið - 20.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 20.07.1934, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGINN 20. JÚLI 1934. XV. ÁRGANGUR. 225. TÖLUBL. trrsfjoBi* fc *. VAS.SSKABSSON DAOBLAÐ OO VIKUBLAÐ OTQEPAMDI. ALÞÝÐUFLOK&URINtt Éaasw St * fcvMfMB Bti&víiadsgL M k«ars>»r *©«^e 5ÍA Etetífisgsöla w. S— tð SlfcS&S: ta. £W6 Mt á tiLl H Mmbsi afSar — hr. &M tj**r 3 rafteutt. tíf greMt «r ^sSrJwfa. I SPSíaar, er bðrtett I dafrfclaölnu. Sréítes- o« v&ayfirHt. lUTtTJÖU) OO ATORBtSSLA A$>fOB- líSœlíéra (tooIsa«lEr taMttr). 4KB: rttKJórl. «>: VBktft—nr S. —Hii»»1|«i KNAITSPYRNAN K.R.- III gengur út af vell- hmm tfl að mötmæla dimar- u&ik* YlíilJsiftB möttSknnefndai'iiiiiar. ViðtaS við dófflarainl Harcnsen farai stjóraDa rannn. Yflriýsing móttökuneMariönaF. Vegna þess, hvernig kappleiikm-; um sl. fimtudagskvöld, mJlli H. I. K. og K. R., lauk, álítum við xétt að' taka þetta fram: pað er eimróma álit okkar, að í dómi hr. A. Marcussen dóniara á þessum kappleik hafi verið ¦ ýmsir áberamdi og verulegir gálll- ar. Pað og hvexmig leikraum lauk verðum við því að áfceija, og að sjálfsögðu er leikuriiran ógiidur í alla staði. 1 'móttökuinefmd H. I. K. $i0wjó\n Péíimsson. Kjartítn Þorvardmon. Guðján Einarsson. Ó. Á. Thejll. . Kapplel-urinn. Kappleifcuriinn í gærkveldi varð siögulegur. Dómari var A. Marcu'ssen far- arstjóri Dananma. Veður var gott og völlurinín á- gætur. Leifcuriinm byrjaði vel, meö góð- um samleiik af beggja. háifu. Þegar lítiö var liðið af leifcraurai, dæmdi dóimarimm sáran . fyrsta dóm. Dani og Björgvim Schram mættusit og ætluðu að skalla fcmöttinm og sraéru saman. Björgi- vin náðj knettiwum, en í því henti Dani isiér í fang horaum. Bjöxgviin istökk uiradan og Daniran féll við. Dómari stöðvaði leikinjn og dæmdi fríispyrmiu á K. R. Eftir öxstut'ta stumd féll armar dómux dóinaranis, í þetta simm. á Darai,, og var þettá í eiiraa skiftið, er K. R. fékk fríspyrnu. Nú leið aðeims 1 mímúta. Reyndu þrir menffl að raá kraettimum við víta- teigslímu K. R. Engin merki sá- uist til þess, að híiint hefði veriBi eða meitt ólöglegt fxamið, en dómari flautaði og dæmdi vitis- spyrmiu áf K. R., og féll kmött- urinin auðvitað í markið. Áhoffendur mótmæltu þessu. Nú liðu 2 míinútur. K. R. gerði sinarpt upphlaup og fcom hormH spyrmu á Damina. Björgvip (Frh. á 4. sa^ðu.) Viðtal vlð A. Maicus- sea for.egjaDaoBniia. A. MARCUSSBN foringi Damanna. Alþýðublaðið ináðj í morgun tali af A. Marcussen,. fiotóngja Danamma og dómaria í gæxkveldi, og bað hanm að segja eitthvað um lieaifeiinin og atburðiina- „Ég get ©kki sagt anmað én það," segir Marcussen, „að mér þyfcir mjög leitt að þetía skyldi toma fyrjr. Ég ætláði m,é|r í upp- hafi leiiksinis að vera fljótur og fyrirbyggja harðam leik og meiðsli. Ég flautaði því í hveit sinm er ég sá að ólöglega vax leiikið og ég held því ákveðíið fram, að ég hafi aldrei dæan* nema rétt. Hitt getur verið rétt, að ég hal ekki tekið eftir öllu, en til þess geta menn ekki ætlasjfc, af nieinum dómara. Við höfum ekfci sýnt góðan leik í umdamförnum kappleikum. Nú var það ákveðið að bæta sig. Enda var leikurimn ágætur af beggja hálfu. Mitt álit er, að það hafi valdið mokkru um, að K.R.-miemm þóttust. vissir með að vimna og áhorfendur eimmig, en hinir síðartöldu æstu upp og er það ófært. Hims vegar má það aldrei henda íþróttamenm, að þdír álíti vinmimgihn aðal atriði. Leik- •ttrínn sjálfur —- listin — verðuíT' að vera fyrir öllu. Iþróttamenm eiga að gleðjast yfir því, ef fceppi- Stefán Jóh. Stefánsson fertugnr í dag. I dag er Stefán Jóhann Stefáms- som alþimgismaður iog foringi Al- pyðuflokksiins í bæjarstjórn Reykjavíkur fertugur. STEFAN JÓH. STEFÁNSSON Hanm fcom inm í aiþýðuhrieyf- imguna þegar á námsárum sínuni og hefir alt af, síðam .verið í fremstu röð forvígismamma Al- þýðufliokksims. Meðal annars ver- ið' ritari Alþýðusambands íslands um fjölda mörg ár. Aðalstarf'sitt fyrir alþýðuhneyf- inguma hefir Stefán Jóhann, Fanmib' í b.æj'arstjórniinmi, og undir forystu hanis þar hafa máltéín| Alþýðiuiflofcksims náð hyili bæjar- júa. Stefám er þeim kostum búimn, sem mauðsynlegastir eru í fari forimgja. Hann er framúrskarand'i röikfastur í ræðum, prýðilega rit- fær og gætimm, en iafnframt djarfi- ur til sóknar. Stefán er vimsæll. Hann er fijót- ur að kýnmast félögum sínum og þess alt af boðimm og búinm, að veita þeim hjálparhönd, sem til hams hafa leitað. En þeir eru fjölda mar;gir alþýðumemnirniir, sem hafa leitað hams siem lög- f'riæðámgs og hann hefir hjailpað til að má rétti símum. Alþýðublaðið ósfcar Stefáni til hamimgju og færir homum hlýjar kveðjur félaga um alt land. nautur þeima sýnir þdm eitthvaði gott. Ef hitt, viimninguTinn, er að- alatriði verður leifcurimn grófur -og-ljótur. Amnars'eru íslenzku knattspyiinumenmirnir vinif okkar. Þeir eru sniallir íþróttamenn flest allir og ég voma að þessi leiðin- legi atburður gleymist. K.R.-fé-; lagarmir léku vel og e:ga mikla framtið fyrir sér, en miunið þa&, að íþróttim sjálf, listin, er aðal- atriöiið. Ég dæmdi samkvæmt þvi og tel að ég hafi í öllum höf- uðatriðum dæmt rétt. Á dómum áhorilemdamma er lökki hægt að byggja. Peir hafa ekki tækifæri til að fylgjast mákvæmlega með i lieikmum. Þlngrol og tiýjar kosnlngar í Danmðrkn? IhaEdsflokkarnir neita að styðja frnmvarp stiérnariiiaar um krenpehjálp til bænda- ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSmS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. ' Andstöðuflokkar dönsku stjómarinnar, vinstri flokkur- inn og íhaldsflokkurinn hafa komið sér saman um að greiða atkvæði á móti frumvarpi st|óra arinnar um kreppuhfálp iii bænda. Allar likur pykja pvi benda til |>ess, að Stauning forsæíis- ráðherra muni rjúfa pjóðpingið Qg láta farp fram nýjar kosn- higr.r i septémber. STAMPEN. Pegar dansika ríkisþingið bom saxan 27. }úmí, :agö: ttjóxnin fram fxumvarp til laga um skuldamáí hæmda. Fxumvarpið var und,irbú- ið af fjórum ráðumeytum, imnan- ríkisráðumieytimu, landbúnaðarráðu neytmu, verzlunarmálará ðumiey t-, irau og fjármálaxáðuneytiinu. Stjórmin lagði leigi fyiir þiingiíð í þetta sfcifti ömnur frumvörp en þetta krieppuhjálparfrmnvarp og fnumvarp til húsaleigulaga, og var ætlast til að þingið hefði ekki ömmur mál til meðferðar. Frumvarpið var umdirbúið af skuldamálanefnd, slem stjóiinim hafði skipað, og er í daglegu tali kölluð prófessoramefndin. 1 henmi áttu sæti prófessorarnix Ax- el Nielsem, Simdballe, H. 0. Larsem og Overgaaxd forstjóxi. Enm fxem- ur hafði mefmdin tekið mikio tilliit til tilagna, sem próf. Vimding Kruse hafði borið fram. Frumvarpiðx er í 57 gneinuimi og skiftist í .4 aðalkafla. Frum- varpið gerir fyrst og fxemst rá'ð fyrir vaxtalækkun á eldri lánum úr 5Vá miður í 4o/0 og auk þess 30/0 hámarksvöxtum af innlánum í bönfcum og sparisjóðmn og al- meranri lækkum yaxta af banka- skuldum bænda, sem memur l,3o/o. Staviskjf-hnejksiið. vekur nýjar deilut í Frekklaitdí. LONDON í gærkveldi. (FO.) Staviskyhneykslið er aftur í dag orðið mikio umræðuefini blaða.. Á fumdi ranmsókmarniefnd- arinmar í gærkveldi sakaði Tar- diieu Chautemps um það, að.ár- um saman hefði haran vitað um framferði Stavisky, en komið því svo fyrijr með brögðum, aÖ á- STAUNING forsætisráðherra. Stjórmim gerði ráð fyrir, ab kostnaðiur sá, sem leiðix af framh, kvæmd laganna, myndi alls jema 28,8 milliónum króna á þeim 5 ánum, sem gert er ráð fyr- ir að ínið nýja skipulag gildE" Fxumvarpið er í heiild si'nini á- framhald af þeirri knepp'uhíálp^ árlöggjöf, sem stjórmim hefir þegi^ ar fengið samþykta, og með því, væri stijgið stórt spor í þá átt, að giera xekstur landbúmaðaxins lífvæmlegam fyrir þá, sem hamm( stumda, og hindra útstxeymi úr svieitumum til borgarana vegma ó- hagstæðra lífsmögulieifca í sveiit- umum, sem hefir stórum aukiisí hin siðustu ár. FLokkaskiftiimgiin í tíamska þjóð- þingimu er mú þaramig, að stjórnjiní hefir 76 stuðinimgsmenm (jafmaðar- mamnaflokkinm og róttæka ílokk- iiran) en hrieiinir stjórnarandstæð<-| ingar eru 65 (vimstri flokkurimn og ihaldsfliokkuxinn). Hins vegar hafa stjóxmarandstæðimgar örlíti'nn meiri hluta í landsþimginu. mælið félli á pólitíska amdstæðl- imga hans, þegar hneykslið varð uppvíst. Chautemps meitaði því harblega, að hanu heföi gert rae,:4t til þess að hindra framgamg rétt- vílsiranar í þessu máli, og hélt því fram, að ákærur Tardieu væru brot á þeim frið, sem samimin hefði verið milli stjóxramála- flofcka þeirra. Pessi atburður hef- ir vakið býsna miklar æsiragar i Fratoklandi i dag, og sá orðxóm^ ur igemgur, að þessi ummæli Taav dieu kunmi að ver.ða til þess, a"Ö hdmir fxjálsilyndari meðlimix stjórn- arimimar verði að láta af embæitití.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.