Alþýðublaðið - 31.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 31.07.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 31. JÚLÍ 1934. XV. ÁRGANGUR. 234. TÖLUBL. ÚTGEFAMDIi ALfrf BÐPLOKKURINl- <8*Sss3?8s^æfií te. &S 6 tssáawö — fef. 5.ÍK8 ígrir 3 œ3tss«ÖS. eS greítS er %B*feaB». I te_3«*3S» fcester tós#S§ ÍS ssss. VS&tsTSÍ..&teIS Sði.!^ hin&sft aBar tetetei grstaaf, «!r ttíraaM i dsgMaðSmi. f«*«w eg «*feœ?!ts«i. KTTSTJÓ&S* Ö*S AFOftKí&SLA AS^te- eg eæ®í$3tegaif» í_S5: eíí;ííjö:-h iíasiæstíar CsKít-1. «0Í: ittssjteí. «3®: tffisj&tssnr S- ViElaijtiUaassaa. b3nð&«&A«r {Iw&Bat, Sfldarsamiag stofnað Það sæklr ram einka* leyfl fil soln og út- llntnings á mátjéssfíd 26. iog 27. þ. m. var haldimn á Siigliufiirði sítoínifuridur Samlags ís- lemzkra Matjiesisíldarframfei'Öeíndia. Þessif memm voru mættir á fuindiinum: Fimmur Jórnssiom, Ásgeir Péturstsiom, Ingvar Guðjónsson, Steindór Hjaltaflín, Sveinm Beme-i diktssioin og Hafsteinm Bergþórs- soiri. Ásgeir og Finnur lögðu fram umboð til 'Stofnumar Samilagsins á liikum.gramdvielli og fi'sksölusami-, lagáb', mieð aðstoð löggiafarvalids- ims, faáj Guðmundi Péturssymi, Stjefáini Jómassyni, Imgvari Guð-» jóiwsisymi, Antoni Jómlssyni, Bjarina Biínarssyni og Jóni Kristjápssyn|ií, öliium búsettum á Akureyri. As- geir Pétursson og Steindór Hjalta- li|n lögðu fram umboð „Viinnuveit- löndafélags Sigliufijarðar". Sveimm Beniedáktssom og Hafsteiinm Berg- þórssioin lögðu fram umboð summ- lanzkra útgerðarmauna. Síjðastliðiið sumar höíðu Akuf- leyrilngarnir fyrnefndu flutt út alls 64261 tunnur, Síldarsamvimmufé- lag ísítrðiilnga 16000 tunmur og Vinnuvieitendafélagið og fleiii út- flytjiendur á Sigiufirði 92 000 tunuur. Bráðabirgðaregliur voru sam- þyfctar um starfsemi Samlagsiins. Stjórm Samliaigsins var kosiri. Hama, sfcipa: Fimm'ur Jóinssiosn, Ás- geir Péturssom, Hafsteimn Berg- þófssom, Ingvar Guðjónssom og Steindór Hjaltalin. Samþykt var að Sela St'eimdóri og Finni að sienda Stjórnarráðinu fundargerð- ina ásiamt greinargerð. Matjesisíldarsamlagi'ð hefi'r sótt um leilnkalieyfi til ríkisstjórnaririui- ar tiiil að flytja út og ael'ja lét^ 'saltaða síild, matiiesisíld. Sfldveiðaraaff era agiinnl en í ' Sfldveiðar ieru miklu tregari en þær voru í fyrra. Bæði er að Biíild virðist lítil úti á mSíðum og eins hefir mikil ótíð veriið' fyrilr noirðan. ' í viðtali, stem Alþýðublaðið átti í miorgwn við fréttaritara sinn á Sigluiirði, sagði hawn, að síldar)-; vinina væri fnemur lítil. Alt, sem veiðst hefir til þiessa af sííd, hefirj fengist austan Melrakkasléttu. 1 gær komu aðeims tveir bátar til Siglufjarðiar, og voru þeiir báðir rnieð lítinin afla. Siegja mieinn, að ef þessU haldi áfram, þá bnegði'st síldarvertíðiin mjög. Hinden- Hraðskeyti til Alpýðublaðsins. KAUPM.HÖFN á hádiqgi. í idág. Frá Neudeck er símað að Hindenburg forseti hafi skyndi- lega mist íað og rænu, og lifi hans sé mikil hætta búin. STAMPEN. HINDENBURG. Úiivarpsskeyti i'rá Beriini kl, 11,45 I dag Hindenbuiig, forseti Þýzkalainds, siem undanfarið hefir dvalið íhöll sjinmi, Neudeck, veiktist svo al- varlega inú um helgiraa, að talið hefir vefið tvísýmt um líf hans!. Seiuasta fnegin um heilsu hansl (sem útvarpað var í Þýzkalaindi klukkan 11,55 isl. tíma) var á þá lieið, að hann lægi meðvitund- arlítilil, starísemi hiartans vætó all-þrottmikil, en augsýnilega ntikil hætta á ferðum. Síldveiðim á öllu landinu var inúna lum helgina: Saltað: 4582 tn., len á sama tílma í fyrra 38883 tm. Matiies: 2850 tn., en á sama tíma í fyrra 30806 tn. Kryddað 917 tin., en í fyrra 2111 tn. Sér- veflkað 807 tn., en í fyrra 3052 tn. Nú hefir ekkert verið sykuf- saltað, iðn í fyrra. 109 tn. Nu enu feomnir í bræðslu 318- 010 hektolítrar, en í fynia á sama tíma 314993. Forsætisráðherra Breta býst við nýrri tselmsstyrpld. Bretar berlisí lei Frðbknm. LONDON í mofgun. (FB.) Ensku morgunblöðunum verður tiðrætt um ræðu, er Stanley Baldwin forsætisráðherra Breta hélt í gærkvöldi. í ræðunni lét Baldwin svo um mælt, að „Rín væri landamæri Bretlands". — Er pví talið, að Bretar muni standa hlið við hlið Frökkum eins og 1914—1918, ef til ófriðar kæmi. Ummæli Stanley Baldwin eru af stjórnmálamönnum talin einhver hin mikilfenglegustu, sem nokkur stjórnmálamaður hefir Iátið sér um munn fara síðan 1918. . Ýmsir peirra, sem um'stjórnmál skrifa, eru peirrar skoðun- ar, að Baidwin telji hér um bil víst, að önnur styrjöld muni skella á. (United Press). Frakkar fgrfpa til vopna, ef keis^ «urastiérn kemst á f AusturrfkL ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN i mlorguln. Herrétturinn í Wien tök til starfa seinni partinnigær, og er honum að eins ætlað að fella dauðadóma. Auk uppreisnarmiannan'na siálfra hefir fiöldiþieiktra og hátt- siettra manna í Austurríki veriði takinir fastilr og ásakaðir um að hafa verið í vitorði með upp- reisnarmöinnum og staðið á bak Viið byltiiingartiilraunina. Morðingi Doilfess Sá samsærislmanna, sem eftiir eigiln iáitnimgu drap Dolilfuss, bjeit- ir Ottio Plametta fyrv. herforiiingi. Hanm hafðii veriið sjálfboðaliði i heimsstyriöldiinni, en var fyrir mokkru rekinn úr herinum vegna Uridifróðursstarfsemi fyrir nazista Koina hams ag systír lieituðu um leyfi tiil viðtals við frú Doltlifusls á sUninudagimn. Þær sögðu grátandis, að þær fyndu til djúprar sam-, úðar með hemni, og báðu þess, áð^ húm lie^gðii lekki' hatur á þær. Fíðnskn bloðin hðta henítboði eí Otto frá Oabsbnro verðar beisari í Austanfhi Schussinigg fyrv. mentamíálaráð1 herra befir verið útnefndur sam- bamdskanzlari í Austurríki Hasnn er alþektur að því að vefa ákafux keisarasiimini, og sá möguleikii, að af stiórmarskiftun^ um lieiðii, að Otto. frá Habsburg verði gerður að toeásiara í Austur- fíki, vekur mjikipn ótta og óhug í Frakklandl. Frömsku stiórnarblöðin segja bierum orðum, að endurreism fe&is- aradæmis í Austurríki vefðisvar- að tafarlaust með herútboði af Frakfca hálfu. Hins vegar taka Italir stiórml-i afsfciftumum í Austufríki vel, og telia þaU tryggimgu og sönmun fyrir því, að mazistar séu þar aí- veg brotnir á bafc aftur. Ásta|ridið í Austurríki er ekki talið hættuliegt hei'msfriðín'um eins og stiendur, en þó ier en;n ómögu^ legt að vita, hverni|g ur því rætisit. Framburðar apnreisnarmanna. VINARBORG i morgum. Planietta hefir mú borið það fram sér til varnar, að hamm hafi; eltki ætlað sér a'ð skjóta Doilíli'- fuss, heldur hafi iei|nhver komið við handliqggimin á sér, og þá hafi; skotið hlaupiö úr byssumná. Eimin af uppreisnarmömmunum, Holzweber, bar þ,að, áð hamn hefðli fiengiið svohljóðamdi fyrir- skipun 25. júlí: „RiildsstjóiiniMa ber að handtaka og meyða hama til þess að siegja' af sér samkvæmt ósk Mifclas fior- sieta. Undir eiiris og feanzlaraskrif- , staflurnar haf a verið taknar, muu Miiklas forsietii koma sjálfur og skipa Rintelen kanzlara." Réttarhöldin hófust aftur kl. 9 í morgun. (United Press.) Dollfuss dran hann f hefndarsbyni VINARBORG í gærkveldi. (FB.) Oíío Panetta, fijnrverandl her- matyur., hefm /ótoð á slg, dð /janj^ kafís myrt Bollfuss > 'hanzbara, Kvaðisti hanji hafa dj]ep,B hajnn í hepidar$kiimf, af psrsómdegum á- síœðjiím. HieWétturirin var settuf kl. 4,30 e. h. í dag, og var tekið fyriir [;, HK m mm -* i5 *sm m fc m - w STANLEY BALDWIN. miál Pametta log Franz HolmwebeT, sem sakaður ier um landráð, eims og Panetta,. Þegar búið var að lesa upp á,- fcæriuiinar á heridur þeim, enþað stóð yjfilrí í hálfa kliukkustund, vaf réttarhöldiumum frestað, til þesS að verjandi gæti undirbúið varn- afræðlu síria. Búist er við, að réttarhöldunum verði haldið á- fram í kvöld eða á miorguin. (United Press.) Mm&\ fjandskapnr miiii ítalia og ÞMalands. itðisk stjörnarbiðð kalla naz- ista „morðinga og siðviilinga". LONDON í gærkveldi. (FO.) ítalskar bersvieitir enu emm þ4' á lamdamærum Italíu og Aust- ufríkis og eiga að vera þar, unz, ItaTir telja liðma hjá aUa upp'-j; reisnar- og óieiirða-hættu. Það er sagt, að austurrískatr, liðssveitir hafi rteynt að fara yfifr, landamæri Þýzkalamds imm í Aust- urriki, en þýzka landamæralög-7 reglan hafi heft för þeiirra euu sem ifeomið er. Landamæirum Þýzkalands og Austurríkis hefiir aftur verið loikað, mema fyria1 þeim einumi, sem geta saninað, að þeir hafi umferðarleyfi- Það má segja, að opinber styrj- öld sé mú milli þýzkra og ítalskfa blaða. Eitt þýzka blaðiið segir í dag: „ttölsfeu fasistarnir eru eimis og krakkar, sem hafa búist við mifcl- um áflogum, og reka svo upp óp og óhljóð, af þvi að þeir verða fyrir vombrigðum"! Italskt blað svaraf þessu svo: „Við getum verið ánægðir með það, að vera köllUð börn. Þá-j er bietra en að vera kallaðif moirðM ingjar og siðvillingar"! Knattspyrnan B-liðsmótiið hefst i kvöld, og keppa þá Valur og danska í- þróttafélagið. \ .

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.