Alþýðublaðið - 14.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 14.08.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGÍNN 14« águsí 1934. XV. ÁRGANGUR. 245. TÖLUBL. DAQBLAÐ OG VIKUBLAÐ 2l£l££ÍI!***ir*iNK — ta. S.S8 t^tr S nftmftU «1 geeKt ar ^HrttaaR. I twitmia tanttr M»«l (•¦»&. VHCUKAM8 Mtta gPOteMW, er Mrtatf I dsgfcia&mt, MtMr eg »ftf BrtlL ttRSDÖSH OO A*0»K«BSLA »'. riMgðni (ðœteedar tttttr), «832: stlsQM. «H»: OTIfcjtlum i. mgimiinm iftnii ft<wfc, 0LYF0T0 (efliílcgu myiidirn i .•) opnar aftur á morgun. J. Kaldal. Kjötverðlagsnefndin Ingimar Jónsson~'skóIastjóri er fulltrúi Alþýðasambandsins Lamdbúnaðarmálaráðbeirra sfcrjlfr- jaðl í gær, þeim samtökum, sem eigá að tilnjefna Mltrúa í kjöit- verðlagstmefndtaa. Jaíníraimt sfcipaði hamn fioilmamm MöfndarinmiaT Jón Ivarssioin kaUp- félagiststjóra á Hornafliirði. Á fulndi sínurml gærkvöldi kaus miðstjórm AlÞýÖusambaindsiinis Imgiknar Jómssom skólastjóia í nefmdima. Hann átti efonig sæti i undirbúningsneíndtami. m isn Togararnir eru sem óðast að fara á veiðar Togariarmiir eriu ;nú siem óðast að búa iság á ísfiisk, emda er nú mrjög góð isala í England'i. Trygg'- vi' gamli fór. í gær, og Max PejnH bertoin og Kári munu fara á veið-* ar tanan skamms. M verða" eftir hér á höfnimni Ólafur iog Hafsteinm. Nú er verið að loisa Hafsteim, og má búast við, að hanm uerði niotaður til fliutn,inga. Leirgerðamefndin lærðenn Alt af fjölgar þeim, sem. kæra hina svomefmdu Leirgerðairmefmd, Nú hefir Ólafur Brjiem, somar- somur Valdimars Briem á Stóra- Núpi kært nefndina vegna afa stas. Varalðgreglnmennirnir« komnlr heim VaralöigtieglumienniiTnir 6, sem sagt hefir vexið upp stöðum sSnh lum á Siglufirðl l&gðu af stað ihtaigað í fyrradag og kOmu hing- að í gær. Byrd finsthoraðurog aðframkominn OSLO í gærkveldi. (FB.) Frá, Washtagton er. símað, áð hjálparflieiðangrx hafl loks tekisit að ftana bækistöð Byrds við Suð- Wrpóliwn. Hanin var boraður og að frarn komten, eni þó annars hress. Byrd hefir dvalið einm stas liðs i smábofa á ísmurn, síðan 28. marz síðast liðinn, 200 kfíómetna fná aðlalbækiistöð lieiðangUTslns. Nazlstar reka ÞJóðverja til kosninga Hitler þarf að fá 40 milj. atkvæða á sunnudaginn Göbbeis hóf sóknina i gærkvoldi EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAIIÖFN í mlorgun. k SUNNUDAGINN fer fram *\ pjóðaratkvæðagreiðsla i Þýzkalandi umpað hvort pjóð- in samþykki að Hitler taki for- setaembættið jafnframt kanzl- araembættinu. Þjóðim á að eims að svara með já eða Wei, föins og hefir verið með þær atkvæðagtfieiðslur, sem fariið hafa frarm í Pýzkalalndi síð- an maziistar brutust til valda. Koisningabiaráttan, ef hægt er að 'mota það orð, þar sem að eíns einn flo'kkur hefir leyfi ti'l að halda fram sinum vilja,;er; í fullli- um gangii. Undirbiinlngnr nazista Hejlztu fortegjar nazista halda ræðlur daglega, sem útvarpað er um land alt. Göbbels og Hess stjórna ko'sö- ingabaráttu'mni. - RUDOLF HESS. Flumd'ir ieJ3u haldnjr í ölllum boíg um, sveitum iog þorpum, og stjónniin hefir lagt til yfir 200 þúsu'nd gjallarhorn, sem kom,iið er fiyrjip á götuhionnum og torgum, í samboimjuhúsum, í búðum og skemtilstöðum. Mymdir og koisningaávörp igriu lfimd upp hvarvietna og semdimlenm nazista ganga hús úr húsi tíl að hvetja fólk ti'I að taka þátt í atkvæðagreiðisliunmi. Storrnlsvejitarmemm verða á ferli ala þassa vifcu. hvarvetna um lamdið og hafa allis staðar hersýn- ingar <og ganga í skrúðgönguin með sömgvunii og hljóðfæraslæt.ti. Á bosininlgadiagimn verða þeir (sieindir í húsih, til þiess að reka þá, sem lekki vilja gneíða atkvæði á kiöirstað. Þióðverjar búsiettir erlendis og þieir, sem eru á ferðalögum' með þýzkíum skipum, verða látnir JOSEF GÖBBELS. greiða atkvæði og j'afnvel fangar í fangabúðum verða neyddir til þests. Sérstakir kjörstaði'r verða setíir upp við allar stöðvar á landamær 'Um Þýzkalands. Atkvæðagrieiiðslan sjálf fer alls staðar fram undir ströugu eftir- liiti lögreglu og hermanma. Hitler narf að fð 40 miljónir athvæða sesja nazlstar Nazistar hafa sjálfir látlð svo lummælt, að Hitler verði að fá 40 miljómir atkvæða. Friéttaritarar erlendra blaða í Þýzkalandi telja, að fái hamin ekki mikte fleiri atkvæði en við at-. kvæðagneiðsl'una um úrsögn Þýzka lands úr Þióðabandalaiginu 4 haust, þá bæri það vott um að fylgi mazista hafí stór-hrakað síð- an. Mömnum kemiur saman um, að nnorðim 30. iúmí, hiln rníshepnaðía iuppre,iisnartilría|un í Austuí,,r|íki og það hversu Hitler var bráðlátur um að taka völd Himdemburigs hafi dregSð mjðg úr fylgi hams. Jafnaðarmenn hvetja fólk lit að reiða atbvæði gep Hitier Vart hefir orðið við óvænta mótstöðu úr ýmsum áttum gegn stjórninni, og miklu meiri en við siðustu atkvæðagreiðslu. Jafnaðarmenh' vinna ákveðið og af miklum krafti, en pó var- lega, gegn stjórninni og hvetja fólk til að greiða atkvæði neit- andi. . , Kaþölskir menn vinna einnig gegn stjórninni. Eru taldar miklar likur til að atkvæðin gegn Hitler verði mjög mörg og miklu fleiri en búist hafði verið við. Úrslitanma í atkvæðag'neiðsilluimntii á ísUmmudaginm e,r beðið með m^-' illi leMrvæn-timgu um allan heim. STAMPEN. GSbbeis hélt fyrsto kosninoa- ræðona i oærkveldi BERLIN í rmoiPgtón. (FO.) Dr. Göbbels hélt ræðu á Stad- Ifion í Neukölte við Berlín í gær kvöldi um þióðaratkvæiðaglieiðisll- una 19. ágúst n. b. Hann byrjaði ræðuna á því, að mtenast Hindiemburgs foirsieta og þess, hve giftusamliega homum hefði tekizt, er hamn gerðí Hitler að rikisikanzlara. Hann sagði fná því, hve inniíeg sú vihátta hefði verið, sem hefði tengt saman for- setamn og kanzlaramm, „og gætu mienn því hug£að sér," sagði hann, „hvíílífc huggun það hefði verið fyriir himn deyiandi forseta að vita, að yfinstiórn þýzka hersi- tes, sem hamn elskaði, myndi fara til Hitlers."(!) Um sjálft þjóðaratkvæðSá sagði Qoebbels, að þýzka stiórnin teldí það skyldu s,ína að bera allair mikilvægar ákvarðanir jumdir þjóðtea, og myndi þessari reglu verða fylgt framvegis. „Lvgamáiaráðherrann" Bybist hafa drepið lygina! í ræðumni fór dr. Goebbels enh á ný mjög hörðum orðum um erienda blaðamenn. Þeir segðust, kvað hamn, berjast fyria' 'fnelsi amdans. Það mætti frekar kalia það frelsi lygtemar. „Lygln er dauð í Þýzbalamdiv" sagði rá,ð- herxamn, „og ég tel, að ég per- sióniulega hafi heiðhrfinn af því' að hafa dTepið hana." (LófafclapPi bravó-hröp.) Gðbbels ræðst á „Bailf Berald' Sérstakiega réðst Gœbbels áð Luimdúnarblaði einu, sem hefðí haldið því fram, að Htedehburg hefði dáið degi áður en tilkynt var, e;n áð stjórniin hefði efckí þorað! að bilrta fregnina um and-i iátiið. Sltem fregnum kvað hamn tek- Öð í Þýzkalandi með viðbjóðS og fyrairlitntagu og lofaði þvi, að það skyldi' verða settur bemiii á frétta- burð erlendra blaðamamna fíiá v Þýzkalandi Nazistastjórnin mótmælir á- vaipi i biaði iifnaðarman^a PRAG, 14. ágúst. (FB.) Sendiiherra Þýzkalands í Prag hefir afhent útanrifcismélaráð- herra Tékikoslovakiiu þriár orð-i sendamgar fna þýzku stiórminmí. • í eimmi orðsendimgunini er mót- Frh. á 4. síðu. Dpka síjórnin nndirbjó morð Dollfnss. Mzk fíéttastgfa sendi út frétt nm nnpreisntna 3 dðonm áð- nr en hdn varð. BERLIN í morgum, (FO.) Ýms blöð og fréttastofnaniir. í Evrópu, þ. á. m. Paíísarlblaðið „Jiournai", Lundúmablaðið „News Chnomicle, útvarpsstöðin í Lux- ejmburg o. fl., sem hafa haldið því fram, að uppTieisnartilraum-t te í Aiusturríki hafi verið undir- búin af nazistum í Berlte, hera það fram, máli sílmu tíl söm|n~ Umar, að þýzka fréttastofan, „Deutsohes Nachrichteinburieau" (sem er opinber fréttastofa nazi istasitiórnarinmar) haii þegar 22. júlí, ie,ða þremur dögum áður en luppneiisniín varð, sient út fiiegni nm uppreisn í Wiien, og míunij fréttini' af misgá;nimgi hafa vejrið send svona fljótit. Nin nazistar dæmdir. BERLIN í morgum. (FÚ). Dómur féll í gær yfir 9 maz- istum, sem höfðu tekið þátt i árásinni á kanzlarahölli'na 25. j'úh- Fiórir þeirra vonu dæmdir til dauða, tveir í æfllangt fangelisál, em þT|r I '15—20 ára betrunaDi hús. Dómararnir sátu á margra klukkustuinda ráðsitefmu, á'ður, en dómiurten var kveðten upp. 1 réttarhöldunum lögðU verjend- iur htena ákærðu mikla áherzlu á spiurnteguna, hvers vegma vörður- teníkanzl'arahöllimmi.sem var um 80 manins, hefðli ekki hléypt af eteu einasta sfcoiti, mé búist tfl varimar á" meim hátt, þegar árás- te var giörð. hensdir í Vín. VíNARBORG, 14. ágúst. (FB.) - Fjórjr löigajaglluþjónar, sem tóku þátt í nazaistauppreismteni hafa verað dæmdir til lffláts • og ( bemgdRir. (United Pr,ess.). .. ,.,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.