Alþýðublaðið - 24.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 24.08.1934, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGINN 24. ágúst 1934 ¦-ymm xv. árgangur. 254 tölubl. DAGBLAÐ OG VIKUBLAÐ 0TGEFAWD1: ALfVÐUPLOKKCJaiNN IfsAr 3 œteaíí, •( gíaSSí «r %»t*w« ( tenminMB kaMar MtM Bf ee*f»*i, «r *8s*t« I dagMattmi, 6rt**» •« ratsryfhHí. UWIJðlRM Oð AWSRKtBSLA á9fBfe> SsusftBSKMw BtíMSa. M taa^écrt. 4889: VSSS^KWsr 4. WjJM—WI Skemtiklúbburinn „Reykvikingur". Danzleikur i Iðnó laugardaghui 25. ágúst kl 10 siðdegis. Hljómsveit Hótel ísland (5 menn) spilar. Meðlimaskírteini afhent og að gðngumiðar seldir í lðnó föstu- dag 4—7 ogjaugardag eítir 4. Simi 2350. Danz fjrriT unga og gamla. Danz fyrfr aiia. y 11... ¦:.'¦¦¦. uttiaœ--: i .i Ihaldið dregur sanmn seglin Skrifstofa Vartefélapsías lokað. Formenn f haldsf élaganna og athvœdasmalar flohksitts fá íðsft lann hjá hænnm. £.. JÁLFSTÆÐISFLOKKURINN ^J hér i bænum hefir ákveðið að draga saman starfsemi sina og er borið við féleysi hjá flokknum. Míðstjórn ílokksins hefir með- al annars nýlega ákveðið að leggja niður skrifstofu Varðar- félagsins, sem er aðalfélag flokksins, og hefir sagt upp starfsmönnum skrifstofunnar og látið loka henni. Hins vegar hefir fíokkurinn tekið upp pá aðferð, að koma starfsmönnum Séiaganna, Heimdallar og Varð- ar, launuöum starfsmönnum flokksins og atkvæðasmölum, i pjónustu bæjarins með föstum launum. Bæjarbúum rniun vafalaust þykja Mðleigt að ficétta það, að sfcrilfstofa sú, sem íbaldsfélagi'ðí Vörður hefiir haldið uppl hér í bæmium hefiir nú verið lögfö, :n$&- |0T,. Ekki ex það þó þar með ætlamiin að þjóðskemdar- og spill- ingar-starfsiemi sú, siem íhaldifðT hefir nekfó þar, eiigi' nú að leggj- ast iniður. Hana á nú að efla meir em imokkru siinni áðurl. En' þesisí ráiðstöium er eiinungiis- gierð_ til Reykjavikurmótið. . Úrslltafcappleifcnr Frans og ¥alnr. Jafntefli 1:1 Úrsiliiitakappleikurinn á Reykja- vikurmótóimu á milli ¦Fram-og Váis (£ór f ramj í iglæifeveldii eins og aug- ,iýst hafðii verið. Leilkuriinn var fjörugur, harður en þó di)eplgW legur. Dómari var Guðjón Ein- arslsion. Verður honum ekki borin & brýn hlutdrægini, en pó tel ég að hann hafíi oít staðið sig betur fen í gær, því margt kom fram í; leiknum frá beggja hálfu, siem var vítavert, en ekki var tekin frísipyrna fyriir. Séístaklega vil ég þó nefna, þegar Jóni SigurðHsyni var hrundið sivo hastarlega aftaln frjá, að hann féll við, en dómarinn gaf ekki fríspyrn'u fyrjr. s Fyrst framan af var mieiini sókn hjá Val. En Fram-félagar sióttu sli|g, þegar nokkuð var liðið af leilk, og gerðu þeir margar mjög hættuliegar atnennur að: markiii Val'9, lOg tókst þeim að skora mark úr leinni þeirra. Var þa^ miö- framherji þeirra, Jón Magnúsision, Frh- á 4. síðw. þesis, a'ði hltfw íhaldshur&eisartam \ vidi áð bem uppi ko&tmc^m. af i skriLf&tofiunni, og pan méð, dfttwi ; <eigtyi vaída,- og hagsmiwia-stmúii ; i Bæj^rfélagð á að borga. Gunnar Bienediiktssioin er sem ; fcunnugt er, formaður Varðarfé^ lagsiins. Undir hann hefir nú í- haldíö sieitt sénstaka skrifstoifu á bo'stnað bæjarsjóðs undir nafninu „Ráðniiingarskrifstiofa bæjarins". FORMAÐUR „VARÐAR" Gunnar er nú sigidur l brúð- kaupsifer'ð með styrk af bænum itjl þesls að kynna sér eitthvað, sem íhaldifö telur vafalausit að hann hafi ekki kunna'ð áður. Enin fremiur er hann komiinn á 400 kp. laun á mánuðli í hinu nýja lembættíi. Hé;r við bætíst svo ko«itnaður allur við skriifstofu- haldiið io> si. frv. En jöessií ráíð\ningarsk>$fst\ofo, í- haldéim iei/| ekkert annaðt, en hin pólitiiska komm&ajskjffp&ofa VarÞ- ar)f&\agé,ns. í nýrri' mynd, npijfinp á kspstinad, bœjarsiðð&> en/ með siama markmiibi og sömu mrtnn- um. Sem aukawrk á Gu'ntiar Ben. afr hafa það ao úthluta allri bæj- arvinnu iog atvitaubótavlnimu, meo þeirri sianngirni og því réttilæti, sieim íhaldiö er þekt að í þeiiní méilunii. Stofnun þesisarar skritf- stofu ier ekkert annað en dul- klætt fjáraián úr bæjar;sijióð|i til póiitís'kra þarfa íhaldsims, blygði- unarlaust gerræði á hendur verikámianna bæjarinsi. Og síðast en ekki sízt. Hún ier brúðkaupsigjöf íhaldsinis til at- kvæðasmalans Gunnars Beniediíkts sionar, sem, íhaldið mun telja, að efcki geti notið hveitibrauðsdaga Sinna glaður, nema fá nýtt tækih fseri til fjandsikapar við verka-i memn. Ivar WeQnerstrom lanðvarnarráðherra Svia kðminn íilngað Mýtí dýpknnarskip verðnir keypt handa VetmannaeyJa- höfn IVAR WENNERSTRÖM I gær fcom hingað með Alex- andrinu drotningu Ivar Wemmer- ström, iandvarnarráðhenfa Svíía, ásamt fconU silnni. Ætla þau hjónin að dvelja hér tiil 2. september. Þfflu hjónin koma hinigað svo að segja á hverju sumri og enu hér í sumarleyfi ráðherrians. Dvelja þiau hér svo' skammain tima að þessu sinini veglna þess, að fcosininigar eiga að farai fram rétt eftír miðjan mánuðiimn, og verður ráðherrann að taka þátt í toosningabariát'tu'nni. Atvinwumáiaráðumeytið hefir nýliega samþykt, að Vestmanna* eyjakaupstaður kaupi dýpkunar- slkip handa höfninni þat. Dýpfeunarsfcipið mun kosta 120 þúsund krónur, og mun rikis- sjóður leggja foam alt að þriiðj- ung kaupverðsins, eða alt að 40 þús. kr., gegn því, að kaupstaður- isntri gneiði hitt. Vestmannaieyjakaupstaður mun láta byggja slífct dýpkunarskip í \ Danmörku, og er gert ráð fyrjr því, að það verði fcomið hingað tiil motkunar næsta vor. Skipinu er ætlað að dýpka imnra höfnina í Vestmannaeyjum, svo að fleiri og stærri fiskiskip geti legið þar en nú er, og milliíerða- skip geti legið þar við bryggju. Jafnframt má gera ráð fyiiir, að hægt verði að nota sfcipið til að dýpka hafnir amnars staðar á landinu. Magnús Guðmundssion, fyr- verandi ráðherra, neitaði að sami- þykkja þessi kaup, en vildi láta kaupa garnalt dýpkunarskiip, sem si?í:iv/:«*.,»IiS|f' PÁLL ÞORBJARNARSON aiþingismaður. Damir eiga og liggur einhvers staðar við Niorðurland. Mál þetta hefir verið lengi á döfinni, en heflr nú loks femgist fram fyriir atbeina hirrs unga þing^ manns Vestmannaeyinga, Páls Þiorbj'arinai'sonar, 3. Iandsfcjörwns þingmanns. Aldariinning braaðgerflarinnar í Islandi Um þessar mUndir eru 100 ár Mðin síðan fyrsta brauðgei'ðarhúsr ið var sett á stofn hér \ Reyk]'a- vík, iog var það fyrsta brauðgerð1- iim hér á landi. 1834, um sumariíð, fcoan Daníbl. Bernhöít h'iingað fná Danmörku, lOg hafði hann þá nýlofcið roeSst- larapnólfii i bafcanaiðím. I fyijgd me;ð honium var annar bakaxli, Heil- maimn að nafni. Þeir siettu á fót bnauðgemðarhús, Bernhöftsbafcaijíi, þar sem nú ier Brauðgerð Kaupfélags Reykja- víkur. Bakarasveinafélag ísliánds1 og Bakarameiistarafélag Reykjavíkur hafa fcosiið nefndir til að undirbúa hátfðahöld af þessu tilefmi, og fara þau fram á mioirgum. Nefndirnar hafa* femgið Guði-* bramd Jómsson rithöfumid til að Danskur jafnaðarmnður dæmdur í fangelsi í Þýzkalandi. EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐt/BLAÐSlN? KAUPMANNAHÖFN í morgUn. Safcamáladómstóllinn í Berlin dæmdíi í gær dunskam Wamm, Pet- er Hiolm, í þrijgjgja og hálfsi árs fanjgel'sli,. Málið gieg'n Peter Holm var kallað „Máliið gegin slendiboða út- lagamma". Peter Holm hefix: sjálfur viðr urfcemt, að hann hafi flutt bréf imn yfir landamæilh til jafnaðajn- Itnabima í Þýzkalandi fná útlægum fioiíimgjum þeirra. semja rniinningarrjt um bakanap iðnina, og kemur það út nú um helgiina. í fcvöld kl. 71/2 Hytur Guðbrand- lur Jómsison eriimdi í útvarpið um 'Á miorgun verður öllum brauð- sölubúðum Íokað kl. 1. Kl. 1% verður blómsveigur lagður á leiði Bernhöfts og Hieiilmanns og þar fluttar ræður. Kl. 2—3 verður gestum veitt móttafca á Hótel Borg, í henberigii nr. 103. En kl, 6V2 hefst aðalhátíð'in, á Hótiel Boig. Er þangað boðiið atvinimu- miálaráðherria, danska semdiherr- ámum fyrir hönd danskra brauðí- og köku-gerðarmanma, borgar- stjóra, blaðamömnum og mörgum fiieirum. Dómsitóniinn b'oimst að þieÍTiri niiðiurstölðu, að Holm hefði v&andi vSita brotið iögin, sem afcveða ujn l'andráð og drottiimsvik, sem gefiin voru uf 10. apríl 1933. Dómuráimn ier mjög strangur. Peter Holm er atviimnUlaus miúir- ari'. Hamm er mikiri miáilamaður log hefir fierðast naístlum um al'la Evrópu ga'mgamdi umdamfarim' áir*. Hamn he&T staðið mjög framarr' lega í samtökum umgra jafnað- amamna í Kaupmaimmahöfmi. STAMPEN. Styttino viaaatímans bætir úr atviaiiQleysitni. LONDONi í gæikveldi, (FO.) Gert er ráð fyrir því, að 10 þús. mamna mun'i fá atvinnu vegna ákvarðana Roosevelts for- seta um það, að stytta- vinnutima í baðmu'llarverksmiðjum úr 40 í 36 stumdiir á viku. \ Armeriska verklýðssambandið kmefst nú sams bonar styttíimgu' á vimnutíma í öillum iðngreinum. Sæsiminn slitinn enn. I mótt slitnaði sæsimi'nn aftur. Er bilunjn á líkum stað og vax nú um siíðustu helgi eða miM| Shietlandseyja og Fæiieyja, 1

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.