Alþýðublaðið - 04.09.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 04.09.1934, Blaðsíða 1
t>RIÐJUDAGINN 4. sept 1934 XV. ARGANGUR. 263. TÖUBL. Dkoma Fransöknarna við verkamenn i Skagastrðnd ISUMAR hefir vérið unnið að hafnárgerð á Skagaströnd, Framsóknarmenn i hafnarnefnd hafa með prettum og hótunum fengið nokkra verkamenn til að undirrita kaupsamning, sem mun vera nær einsdæmi hér á landi. VLð hafnargerðina á Skaga- strönd hafa 50—60 mienn unnið í smmar, og fer vimnan fram umdir stjórn svokallaðrar hafnarmefndar Skagastrandar. I hemni eru; Haf- steiwn Pétursson, Gumimstieim'Sr stöðum formaður, óiafur Lárus- söin kaupfélagsstjórj á Skaga- strönd og Björn Ólafsson á Ar- hakfca. Þieiir Ólafur hrieppstjóri og Björn ólafsson muinu vera Fram1- soknarmienm. Hafnarnefmid pessi hefir femigið 20—30 af verkamommunum, siem vimma við hafnargerðina, til ao undinritá samn'ing, sem er meo peim eimdæniium, að Alpýðublaið- ið ,sér ástæðU til að birta hann otfðttiéttan. Samnimgurinm hljóðar panlnig: „Vér undirritaðiir ráðum oss hér með í hafnarviinmuma á Skagia!- strönd yfk\ pann tþna, siem hún stendtíf ttfW{{!) gegn 80 — áttatíu aura — kaup pr. kliutakulstund, siem Uinnið er. Að öðru lieyti skulu eftiirgrieind atriði tekin fnam: 1. Vér veitum hafnarnefmdiwnii pann grieiðsilufiiest á kaupgjaldinu, SEM HÚN TELUR NAUÐSYN- LEGAN \ sambmdi vi$ útpé^m á handbmp fé,(!) en vexti 6% FEóðáSiglufirði af völdum síórrigninga. Götur grafnar sundur til að veita vatninu frá húsunum. Stórrigning var á Sigiufiíði 'all- am daginm í gær, og hefir» ekki toomiiið svo mikil rignimg par í manma miimmum. 'Vatn f lióði imn í hus og yfir göt- luír, ien stmáskriður féMu heim að búsum. Svo mikið vatnBílóð hafði orðið fyrir ofan Túngötuna, að grafa varð sfcurð yfir hama miðja til að hlieypa vatni'nu burtu. Enjgar veruliegar sfoemdiir hafá pó iorðitð. Stórrignimg er lemm á Síjgllufirði í dag og engin veiði Mótorbáturilnm „Sæfarinin" kom pó ilnm í gær með 140 tn. af nekmetasíld. Dettisföss fier paðan að líkindum \ dag fuUur af síldaivininufólfci. sfcal greiða frá 1. degi næsta mánaðar eftir að miánaðarkaup ier falilið í gjlalddaga. . 2. 1/5 lutup&jaldsms lánum vity Hafmctrfferxfönni tit 4 ára,(!) ef hafnarnefnd óskar. Af piessu skal greiða 6«/o í áísvexti pann 1. nói>- omber petta ár og ábirgö Vind- hælistoepps standi fyrir giieiðBÍ- unni Ef eiinhvier reynist LíTT FÆR tíl pesmnafi vinnu, má synja hom- Hsm virmmnar".(!) Skagaströnd í maí 1934. Verkamienn á Skagaströnd hafá fliestir meitað að undirrita piennan iSiamming eims og vom er, og verka- mammiafélagiið par befir mótmælt honum, en Framisóknarmönnuinum tveimur í hafnarnefndinini hefir tefeist að fá nokkra mienn misð pmtftumi til piesis aB und.irrita hanm. Fengu peir pví framgengt mis'ð pieian hætti, ao Bjöii|n Ólafsson fór í vetur til Reykjavíkur, sem fiuiitrui' á flofeks'ping FramsófeA armanna, ©n brá sér um leiið suð-< ur með srjó í verstöðvaHnar og 'naTiiia^íi) verfeamienm fra Skagav- strönd, sem par voiriu staddiir, til a^ sfeuldbimdia sig til að vimma viið hafnarígerðina niieð pieiim ó- kjörum,'sem- samning'urinn sýniæ. Hafð|i han|n í hjótumum við verfea- menm|i|na, aB peir skýldu ieng'a yimmiu fá á Skagaströmd og ekki yrðjii luninið við hafmarjger^jina í sumar, ief þeir vildu ekki fajlast á pau fejör, sem hanu byði. Hanm kváðist hafa skrifliegar s^nmamir fyriir pvf, áð ekki yr.ði umlnio viið hafniai]ger^ina í sumar, ef kaup yrð|i par hærra lem 80 aurar á klist. , Áður ien vinmam hió'fjstt í sumaT' hélt verkamannafélagiið á Skaga- strömd fu'nd og mótmlælti pessari flramfeomM haifnarnefndar, en Bjöirn Ölafsison hótaoi pá enin, að stöSva vinnu vi'ð haifnargietrðima, ef verkamemm vildu ekki beygja siig, og varð pað til pess, að 20 — 30 verkamienm porSu lekki anln^ að en umdiirrita siamniilnigin|n:. Væntamlqga gleriir mú rikiis- stjónnim pað', sem í henmar vaidi •stendur tiil pess áð rétta hlut verfeamanna á Skagaströind gögm ¦ yfirigangi hinma ósvífnu Fram- aófenarmamina. Wemierström ráðherra frá Svipjóð fór héðan ásamt komu airnni á sunnudagiinn með „Dromning Alexamdrinie". Alpýðu- blaðíð átti viðtal við WennierstPöm rétt áður en hann för, og birtíst pað hér í blaðimu næ'Stu daga. Linuveiðarinn Atli kom 'af síldveiðum í morgum Mænusétt geisar í Danmörku. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. MÆNUSÖTT geisar nú í Danv tmörku, leimkum á Fjómi. í Faaborg hafa 180 memn tekiið veikina. I Odense liggja 34; í Kaupmanmahöfm stimgur veikin sér miðiur, og hafa marigir dáið úr henmii. Mörgum skóium hefir verið lokað vegna veifeinnar, og er al- mienmimgur mjög óttaslegimn um aði voifein kunmi að breiðast út. STAMPEN. [Mænuslótt er hér, landlæg, og er islkamt síðan að hún var hér töliuvert útbneidd.] öiölnii Johnnsen sloppinn úr höndum ræn- ingja í Manchuko. EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Frá Harbim er síimað', að danski kaupmiáðurimn E. F. Johanisem, ,sem riæmíinjgjar í Mamchuko ræmdu nýlega úr jár.nbrlaut, hafi komiist umdan á flótta með amlerískum manmlii, Lury ao pafmi. Komust peiir tjl japajnisferar her- sveiitar í Ma'nchufeuo. Ræiníingj'aflokkurinn hefií nú lagt á flótta |upp i fjoll og er vei'tt leftirför af japöniskum ber- mömmum. Ég hefíi talað við ko!nu Johan- siems, siem ler hérl i Kaupmamma- höfn mieð tveiim börnum sámum. Húm er mýbúim áð fá skeyti frá mannii 'siíinum. STAMPEN. Frœgur danskur lœknir látinn EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgum, Hinn lrægi danski krabbameins- fræðingur C. O. Jensen prófessor lést í gær 70 ára að aldri. STAMPEN. Alþjóðaþing samvirmumanna stendur yfir í London. 14. ping Alpjóðasambands sam- vinnumanna verður sett London í dag. Þingið er sótt af fulltrúum frá morgum löndum. Forseti Alpjóðasambands sam- vinnumanna er- foringi finskra jafnaðarmanna og fyrverandi for- sætisráðherra par, Vaino Tanner. Mngbrezkra verklýðsf élaga steodiiF jrfir pessa dagana. Djærfari krðfinr en áðnr iieh bætt laianakiðr og styttan vinnntíma. LONDON í gær. FULLTRÚAÞING br ezku verk- lýðsfélaganna stendur nú yfir i Weymouth i Englandi. Fulltrúarnir eru 570 að tðlu frá 210 verklýðsfélögum, sem i eru miljónir verkamanna í öllum iðngreinum. Fjöldi eilendra gesta sækir fiingið. Martin Conolly, fyrverandi pingmaður, var kjörinn forseti pess. Ávarpsræða forseta þingsins. t ávarpsræðu, sem hann flutti fyrir ráðistefnumni, lagði hanni á- herzlu á pað, að gera pyrftí á- ætlun ium istarfsiemii veitklýðs- hreyfinigarinmiar í öllum gneinum, og iSamræma framkvæmdii(ti í hinr um ýmisu deildum. Hamn sagoi, aði í dag istæ'ði svo einkenmiliega á. aö rétt ár værji liðið ^sííðam fyr|irriemmaT|i sinn., Alexander Wal- toen. hefðá kornist svo áð orði, ao aá timiii væri kominm, að fimm daga vimmuvika og 8 stumda vimma væru lögmæt krafa. pá ræddi hanin um pað, hvermig ölil memmiimgarpróum væii búim að toeyta afstöðu verkamanmsims, og pað lekkii leimumjgafs í eimræðlslömd- unum, heldur eilnmi|g í peito lömd- um, par slem enin væiw borim vir©- iiing1 fyriir lýðræðimu. Um ófriið komst hann svo alð orði, að alt stefndi til hins sama eim,s og á árunum fyrir 1914. Ritoiin gerð'u leynisarnmimga hvert viið ammað og hervæddust af kappi). Auðvaldið og menningin í mentamálum sagðii hanm að enm réoi hið únelta tvöfaida toerfi. Anmars vegar væru menm aldiitf upp til yfirdrottnunar, rrims vegaTj til ámauoar. Þetta ástand væri ó- polandái. Til pess að bæta úr á- gölliumi í mentamálum réðái hann til pess aB lengja skólaskyldul- aldurinn. (FO.) Baráttuaðferðir verka- lýðsins. WEYMOUTH í gbikveldil í jlæðu sáinini, er fulltrúapiinjg' verfelýðsfélaganna var sett, kváð verklýðsliei'ðtogimm Comolly svo að1 or^i, áð bnezki verkalýðuDimm kyminá' a'ð verða a^ð gripa til á- hrMameiri ráBstafama til pess alð tooma fram kröfum siinum, ef ráfe- Jisstjórnim og haglsmumir' ein- istakliiiniga stæðu í vegi fyrír að pær mæðU; frami áð gamga. Er á petta litið siem hótuM um verkföll íil pess að koma fram kröfum um bætt laumakjör og hagfeldari vinnUtíma. (UnSted Presis—FB.) ;" Verkf allið íBandaríkjunumeykst ðelrðir jrfirirofandi um alt landið. LONDON í gærkveldíi. (FO.) I Bandiaríikjulnum má heita að veorjkfalil sé um land alt í vefn- a^ariðmaðimum. Að leims fáar verk- sm'iojur starfa í dag í suðuft-i r-íkjumum, og hafia verkfalismienm leötast við áð stöðva vimmu: i peiim. Svo vill til, áð( í dag er a|l- memmur fridagur verkamamma í Bandaííkjunum, og er pvi ekfcii auíðvelt að gera sér pess greim að svio stöddu, að hve mikiu leyti vierkamenm \&a ia|ð halda frídaíg- imm éða" ha'fa pegar hafið verk- fálliiið. Piassi fridagur verkamaninia hefir pá aldrei leims alment veiiiið haldiijmn í isuðurrikjunum einís og íi inorÖurrík|unuml Á leilnstaka istað hafa pó verkamenn fatóið í vilnmu, prátt fyriir stoipunima um að befja sfeyldi venkfalL ^>ietta hiefir 'eklci leitt til mieinna óeiirða enn pá, en pað er1 talin hætta á, að til óeirða geti dnegið, ef vertosrniiðjuiéigienldur taká aÖ mota ófélagsbumdma verkamienm' að inokkru ráðíL. Veirkfallsimienm hafa lýst yfiir pví ,að pieir; muiniii verja öllum óviðkomiamdi verka- mömnum vimnustaBíma. Hims veg- ar hafa verfesmiöjueigendur lýst yfii' pví, að peir mumi mota ófé- laigsbumdinin vimnuk'raft, eftir pví siem við verði komið, og beita vopmu'ð!u liði til varmar honum. Laiðtogi verkfallsmamna beficf lýst yfiir pví ,að pað séu ekki penflnjgarniir, siem vinina sfeuli petta verkfall, heldur andi og samtaka,i- viiji verkamianmamma, sem hafi lagt líjf sitt sem höfuðstól imití í piemma iðjunetostla,. Ekki igr pað fullljóst, hvalðan; veikam'ömmum toemur fé til pess ao reka petta venkfail, em ým'S- lum getum er að pví lieáitt, og hefir .ijafnveil veri'ð látið i ijos að stjórm- Frh. á 4. siiðtti

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.