Alþýðublaðið - 06.09.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 06.09.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 6. sföpt. 1934. XV. ARGANGUR. 265. TÖLUBL. DAQBLAÐ OO VÍKUBLAÐ 1 iiJIWi'i.miul 11 " i lliun fcssssa- ée ss®» ! 6 «4aœS 41 6 IreSgæK 1WHW».....i fO— fet* teésfsef sástess te- (VS9 6 M. I p«J fc%-W;s« »lte> ts. SbS9 ípíte 3 «£»=04, «£ p"s!S <s? ^ptMraa*. I teœassíSa toasear Bfc»*:£ 58 gsbsl WSiÍ*£.*B*t8 graésær, ér tktnt I áa'gMaMmi. WMftar sg «@œy»»í». SJWrSÖSBí ©3 ÆHIÍlEfSSiA ASjg$®&. rttsaí*ra iisrassfHtsr Stéííío, ©22: i-jssajáwi, «63-. ÍSfeg&HBísr S. VS&jafcsisíaB. BMesaa^r jtes^est., ÚTGEFAKöfi AL»fBUPLOCKÐ.BINH jolknrverðið 1 Reykjavi Krðf or og réttindi nevtendi Eftir Sigurð Einarsson, alpingismann. ALMENNINGSÁLITIÐ befitr' pegar kveðið upp mjólfeur- verðiið bér í Reykjavík. f>að eru 38 aurar, — afdráttiar- lausit fjögra aura lækkun mjiólk-i urverðisiirus pegair. í isltalð. Sú lausn mjólfcurniálsims, sem ekki á- kveður pesisa lækkum verðsims þegar í stáð og þriggja aura læfekum ofam í 35 aura um ára- mót, þiegar sfcipulagið ér genigið í, gildi, er engin lausin frá sjómarU miði nieytendanna. Ástæður pær, sem færðar eru fr,am gegn pess- anii isjálfsögðu verðlækkun er,u hégómiiinn iei,nher, úr því farið er að itaka mál þetta skipulia|gsleg- um itökum. Og þær verða aldrei skoðaðar amnað en ¦ tyliliiástæiður, bornar fram til þjónfcunar mjólk- urauðvaldiinu, Mjöifcurfélagi Reykjavífcur og Korpúlfsstaðabú- iinu — hver siem pað gerir. Það ©r fiujJfcomíð vaíamá), hvoit hægt ier að kialla pað, að taka mál sfcipulagsilegum tökum, pegar framkvæmd þesis og stjórn á öll að vera á hlið framilieiðiemdanina:. Ég tel mér skyit að skýra les- endum þessa blaðs frá pví, að með pieirri skipun mjólkurmáls- áiotsi ,sem stjórnin virðist hafa i hyggj'u að koma á, er svo að, siegja alveg gengiið á snið við nieytendur. Þieim er ætlað að eiga par leiiínn fulitrúa af sjö. En peim er ætiað áð greiða verð1, sierri ér snögtum hærra en pörf væri á, ef röggsamlega væri tekið á máiiiniu. Og peta verð er' ekki verið að graiða ,til hagsbóta hinum fá- tæku og purfandi smábændum| austan fjalils, heldur pieim hring- ium, siem nýtt skipulag átti að svífta aðstöðú til okurs með pessa nauðsynjavöru almenninjgs. 40 aura verðið inniheldur 2 aura neyzluskatt á hvern mjólk- urlíjtra, sem nieytandinn verður að greiiða fyrir rangláta og ófull- nægjandi lausn málsins. pað er nejks'turskostnaður pess nýja slei!farlags, sem stjórnán mieð Hermann Jóniasson' í Ibroddi fylk- iingar virðist nú vera að lögfjesta í stað gamla slieifarlagsiins. En ,stjórn, siem hygst að kaupa siér pannig frið við hina ágengu stórhagsmuni á kostniað alpýðu, má lekki láta sér breg'ða: í brún, pö að húm finmi pað, „er til, pinjgs toemur, að hún á formiælienduí fá". Of fáa til peas að geta vænzt þesis, að ólög, sem sett eru mieð SIGURÐUR EINAtíSSON alpiingi'smaður. .sjálftekniu bráðabirgðavalidi, verði gerð að lögum. pess stuðniings verður hún að lieita í herbúðix andstæðinganna, qf hún hirðir um að gera sleifarlagiið rétthæiíra e;n fullkomiB skipuiag, miðað við parfir almennings — bæði fram- leiðienda og neytenda. En ég' hefi þá trú, að til slílks þurfi efcki að koma, og lýsi því yfir, að ég rnun iefcki ljá stuðning neinu frumvarpi um lausn mjó,Ik- urmálsiinis ,seim lekki Selur ,í sér þessa verðlækkun, 38 aura þieg- a!r í ,stað og 35 aura um ái&mót. Ég vona, að stjórnin sýni þann kjar'k og þá úrræðasemi, sem alþýða neytenda hJýtur að knefj- ast laf hénni í þessu máli. \J>að hefir einu sinni fyrir ekki löngu verið reynit að hækka mjolfcui-verðið hér í bæ. Sú ,tii- raun broitnaði á þiegjandi samtöfc- um kaupendanna, leftir að Al- pýðublaðið hafði tekið málið föstum tókum og hvatt til sam- heldni. Um vissan tima árs — einmitt á haustin — tíima nýmetis og garðiamatar, er hægt að draga mjög úr mjólkurneyzl- umnlii, án ópæginda eða skaða fyr- ir nqytendur. Ef ekfci verður tekið tillit til hinnar almennu kröfu um 38 aura mjólfcurverð, er mér kuninugt! um að ráðstafaniir verða gerðar til pess að svara þieinri synjun með mimkandi neyzlu. Hjúkrunarkonai og lækniir, seim hæði eru sérfræðinígar í maitar^ hæfi og næringarefnafilæði, munu í víðlesnu blaði gefa almeraningi lieiðbieiningar um það, hversu dregið verði úr mjólkunkaupuml án inokkurrar áhæittu fyr,iir heilsu barna og fullorðinna. öóð síldvelði á SkagafirðL Góðviðri á Sigluf irði í dag EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSIN? SIGLUFIRÐI í morgun. Talsveit mikil síldveiði 'er nni á Skagafirði, og komu mörg skip hingað bæ'ðiii í gæifcveldi og nótt með 200—400 tunnur. Góðyiiðri ier hér í dag, og eru niokkur ,skip hætt vedðum. I rikiisverksmiðjuuum hefir ver- ið brætt 182751 mál, par af 66379 májl í PauliS-veiksmiðjunni, en 116 372 mál í sitóru veiksmiðj- unni. J, S. Upplý mm od láJalaoa- skrifsíofa verklýös- félayanna tekur tii starfa í díag. Kr. Arndai hefir verið ráðinn forstöðumaðnr hennar. KR. F. ARNDAL i : DAG tekur Upplýsinga- og ffiáð'nfiinga-iskrifstofa verklýðs- félaganna tiil starfa. , ¦ Verður hún fyrst um sinn eða til 1. október opin kl. 4—7 dag- lega. Frh. á 4. sföu. Ég æltla að gera ráð fyíir, að piöjir, FramsóknaDmieninirnir í stjórninni, fari ekki að leggja út í slíkt verðlagsstríð fyrir mjólkur-' hringaua á kostnað neytenda. pað isitríjð; verður altof ójafn ieikur og óvlirðuleigur af pieirira bendi, sttrfð valdsliins gejgn almiemnri réttlæt- iiskröfu, sieim borin verður fram itil ,s(ijgurjsi í sikjóii óumdieilanlegr- ar .sianngirni og varin með peim úrræðium, sem vísindalieg þekk- iing lætur í té. Si$iMið,ur, Ekwrwm'i' Nýr fjandskapur mlili Þýzkalamds og Aiisturríkis* von P, pen er alí arlnn í rá Vínarborg EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgum. ALLAR líkur benda til, að til mýs fjandskapar dragi milli Þýzkalands og Austurríkis. Allar tiilraunir von Papens til að koma; á sáttum milM nazistastjórnarinn- ar pýzku og austurrísku fasista- 9tjórnarin;nar hafa mistekist. í opinberri tilkynningu, sem naziiStastjórnin befir gefið út um málið', segir, að friðarumlieitaniij hans hafi strandao á tortrygni austurríisku stjórnar;innar gegm Þjóðverjum. von Papen hefir tekið sér 6 vikna fr{ og er faninm fra Vínarn borg. Alit bendir til þesis, aB banm ¦e(ijgi ekki afturkvæmt til VfearU bor^gar sem siendiberria, og margir telja, að þar með ,sé lokiið þátti- tö-kiu hamis í þýzkumi stjómmálum, aB milnsta fcost fyrst um sinn, þar isiejm honum hefir nú verið bolað algeiilega úr stjórninniogGöhri'ng er orðjbm vamkanzlari í hawsi steið; Sambaud ttalfa 01 Aostnnikls Enisk blöð segja frá því', að ilninan skamms muni verða opin- berluð trúliofun Ottos erkiihertioga af Habsburg og Maríu primzessu, dóttur ítölsku komungshjómamna. Hefir pað vakið mikla athygli, að koniungur og díotning Italíu beiimsóttu á þriðjudaginn Ziíu, austuiTíisku keisaraekkjuna, og var María priinzesisa með þieim. Ottó lerkibertogi dvelur emm í Stokkhólmi, em hvorki hanm mé kieisaraekkjan, móðir hans, hafa mótmælt fregninmi um trúlofum;- ina. Mdssoíídí rær oodlr. Frömsk blöð halda. því fram, að Mussolini bafi undanfarmar vifcur uunið að því á allan hátt að auka áhrif Italíu á stjórn Austur- ríkis með því að spilla samkomu^ lagstilraunum nazista við austuir- risku stjórnina og efla vináttu milli ítalíu og Austurrífcis. Sum blöðin telja, að hanm mumi sætta sig betur við lendurnedsn feeisaradæmis í Aussturrí'ki, ef bonum takiist að koma á tangdum milili Habsborgaraættarimmar og ítölsfcu komungsiættariinnar. STAMPEN. Mossellni ræðst á Þjóðverja. Ekkert bandalag hugsanlegt milli ítaliu og Þýzkalands. MILANO, 6. isept. (FB.) I grjein, siem birzt bafir í Popo^- lo d'Italia og talið er að skrifuol ,sé af MiusBioliml eða; áð hans und- irlagá, ,segir m. a., að ef nokkur' þjóð hafi synt þáð herliega, að hún vildi ieft/ci halda gerða samin- imga, þá séu þao Pjóðverjar. Gxiemja iÞjóðvierja í garð1 ítala segir í gneiminmi, byggiist á því, að leiðtogar Þjóðverja hafa mist trúma á að ítalir mumi mokkuru sinni verða bandalagsþjóð ,Þjóð- verja. (United Press.) :#es@¥elf leltar sðtta á verkfðllunram í Bandaríkjunum. Tveir menn drepnir í óeirðunum í gær. Vétiijul0\ {Bawi'fiafUílufmm fm'r- iiýí í ahiH^ttfi í Nijja Engfawlk og( Suduri-rfjijutíum, og or&pómW fi|ei«jöpf} um ofbeldt og hótapif í ganð pe,irm Vizr'þama^mu, sjem ehhl hafiq lagi ttíiðUr vi,wm- Fjöldt a$- v^fttripA&keMida lokm nú verkspiffij,- um sínum t$ pess að komasé kjé óéff^um, s\am haft gc&tyi í f'ö{\ mect s'én. hœtt\a fyrif /// og, eftgftör-, I Maoon í Georgia hvolfdu veifefal.Iisimienm hifreið, S'em.í vor,u lemibættiismienn frá nokkr,mn verfe- simiðjum. Leiddi það til úpp- pots, og var miokkrum sikotumi^ sfeotlð. En iiipppotið varð bælt nilður án þess að alvarilieg mieiðisl befðikhliotiist af. (FO.) Roosevelt forseti hefir útniefnt ; Jobn Winamt, rikisstjóra í New | Hampsibire, Marion Smith, Atlanta, Georgia, og Raymomd Ingersoli, New York, til þess að miðla mál- ium í verkfaEsdeilunmi. Frá Triiom í Georgia er; símað, að tveir memm hafi beðið bama í verkf alilisóeirðum, 1 ögreglumaður og leinn af vörðum verkfalls- manmia. Var ákaft barist, um sfeeiB, og meiddust margir miemm. (United Press. — FB.) sfisksala. Otur seldii í iGrli'm^bjyj í gær 905 vættjir fyTir 1565 sterlingspund. Karlaefmi seldi í Grimislby í gær bátaífckaf Vestfjörðum, 1171væ'.t fyrir 1606 sterltagspund.;

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.