Alþýðublaðið - 16.04.1959, Blaðsíða 12

Alþýðublaðið - 16.04.1959, Blaðsíða 12
í ÁTTTOÍDU umferð *var§ ;'fáfnífceilí Jijá Smyslov og Porfis, ■ W£ii.ev og Bronstein. Biðskáfcir 'Vrðii Jij’ái Vasjukov og Lutikov, ‘^passky og Filip, Friðrik og Si- 4niagin og: Aronins og Larsen. — ■trtitilðov vann biðskák sína víð ■Aronrtt ur fyrri umferð. En •ckík Bortis ög Larsens fór aft~ '•Vr í Mð, • ... smii« ; FYKIE NOKKRU fóru for- iéfdrar’nngs 'nianns í kaupstað íwBkkirœrm á suðurlandi norður : í-'Iand. fil þess að vera þar viS Ipríiarför. Er Jieir komu aftur i'Íptfði sonurinn 'selt allt-innbú- '5*1 ®g' drukkið•’’ fyrir nær allt "íttmíjúið. Varð móðurinni sv® "fniMð' uim, að hún fékk tauga- 'úfáll ®g var lögð inn- á sjúkrá- feús. Sfflnurinn mun faafa verið tnjög óreglusamur og’ drykk- -'íel.Sar. ■ . í dag eru liðin 100 ár frá fæðingu Dr. Jóns Þorkelssonar. Hann var kunnur fræðimaður og skáld, lauk meistaraprófi í nor- ræníi 1886 og varði doktorsritgerð um íslenzkan kveðskap á 15. og 16. öld, 1888. Hanh sá um útgáfu fjölmargra rita og auk þess kom eftir faann kvæðabók 1923, Vísnakver. Dr. Jón Þor- kelsson var þjóðskjalavörður í 24 ár. Fjárhagsáæflun Hafnarfjarðar fyrir árið 1959 afgreidd Niðurstöðutolur i 20,4 milljónin. 2- . r j; fSúétngu króna velta Alþýðu-'l i; i'.fiölsissiffls er. í fullum gangL | *. JMrauÍf' að skora strax á og 1 ; ;".semáa..... áskorunarseðiUnn | • i Ér-stirassf tl,l jþess að það gleyim- § , i'l|t iéMtí, .Ef þlð þurfið á að-1 (rst®S ai lialda eða annárri i . f.íýilMfgréiðslu, þá hringáð í: | ; ^I#2®rl6720, 14900. Nú velt- f á-miklu'að allir séu með! § tniti'HEnGOðgiiDeiiHmiiJiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiimiiKiiBBm l'OGAEINN Fylkir k©m i ®aeí'- úir - Seitar- • og rannséknar- ie iðamígM’óúm við Grænlamdi tefði- máðst ágætur árangur n fai'>®íiamL Leitað var að 'þorskt Á FUNDI bæjarstjórnar Hafnarfjarðar í fýrrakvöld var samþykkt fjárhagsáætlun bæj- arins fyrir árið 1959. Niður- kom inn, enda var það ekki fyrr en í lok ferðarinnar, að skipið komst í .verulegan fisk við Austur-Grænland. stöðutölur áætlunarinnar eru kr. 20.407.350,00, og er áðal- niðurjöfnun útsvara þar af kr. 17.207.350,00. í fyrra voru út- svörin kr. 16.357.000,00. Helztu gjaldaliðir eru: Til verklegra framkvæmda tæpar •fjórar milljónir króna, til fram kvæmdasjóðs tvær milljónir króna, til alþýðutrygginga 3.4 milljónir, til framfærslumála 1.3 milljónir, til löggæzlu 880 þúsundir, til skólamála 1.660 þúsundir, til byggingar smá- bamaskóla 350 þúsundir, stjórn kaupstaðarins 950 þúsundir, til eldvarna 685 þúsundir, til við- byggingar á leikfimishúsi 350 þúsundir og til byggingar nýs íþróttahúss 350 þúsundir. í sambandi við samningu Framhald á 2. síðu. þorskar úrrann- ígær ir við Græniand. 40. árg. — Fimmtudagur 16. Islenzku farskipin eru ekki nýtl til hlltar Titlaga Eggeris G. Þorsleinssonar unt betri bagnýtingu til 1. umræðu í gær. ‘ TILLAGA Eggerts G. Þor- steinssonar þess efnis, að rann- sókn fari fram á því, favort ekki sé unnt að hagnýta betur én gert er íslenzka farskipadlot- ann, sérstaklega með tilliti til sparnaðar á þeim gjald.eyri, Sem nú fér árlega til greiðslu á leigu erlendra farskipa, var til 1. umræðu í efri deild alþingis í gær. Fylgdi flutningsmaður henni úr hlaði með nokkrum orðum. Auk framangreinds felur tillag an í sér, að leiði slík rannsókn í ljós, að með bættu skipulagi megi hagnýta lestarrúm ís- lenzku skipanna betur, þá verði komið á fastri skipan þeirra miála, er tryggi sem fyllsta hag nýtingu flotans, enda beri skipa félögin sjáif kostnað af slíkri starfsemi. MIKIL GJALDEYRISEYÐSLA Eggert kvað nauðsyn bera til að draga úr hinum gífurlega gjaldeyrisaustri, sem undanfar in ár hefur verið varið til er- lendra aðila á þennan hátt, en þær munu nema tugum eða hundruðum milljóna. Sl. ór, sem þó er talið með þeim út- gjaldalægstu í þessumi efnum, voru yfirfærðar af bönkum rúmar 28 milljónir la\ í frjáls- um gjaldeyri. Er þar ekki með- talin leiga á rússnesku olíu- flutningaskipi, sem Þó var í för um á árinu. IÍTIL FYRIRHYGGJA Itæðumaður sagði, að vitað væri að farskip okkar sigldu oft lítið lestuð og jafnvel ólest- uð til eiiendra Ihafna. Ekki væru teljandi brögð að útflutn- ingi hraðfrysts fisks með erlend um leiguskipum, en .varðándi. saltfiskinn væri annað uppi á- teningnum. Sl. ár fluttu t. d.’ erlend skip út meira en fjórfalt: magn af fiskafurðum okkar á, fram á með rökum og skýrum. dæmum, hve lítil fyrirhyggja. ríkti í þessum málum, STRANDFERÐIRNAR U ■Að lokum kvaðst Eggert teljai rétt, að einnig færi fram aíhug- un ,á hagnýtingu strandferða- flotans, án þess að dregið verði úr nauðsynlegri þjónustu við hinar dreifðu byggðir landsins.- Sögusagnir gegnju um að 1—3> strandferðaskip kæmu í sömu höfn á sama sólarhring, hvert með sinn smáskammt varnings,; og væri þvi rétt að athuga baó mál um leið. Tillögunni var vísað trl alls- herjarnefndar og umræðum frestað um málið. «... ——- Háskólafyrirlestur Jóns Helgasonar PÓFESSOR Jón Helgason flutti fyrirlestur um Hauksbók í hátíðasal háskólans í gær. Hauksbók er kennd við Hauk lögmann Erlendsson og er frá 14. öld. Er bók þessi einn a£ dýrgripunum í Árnasafni. Jón Helgason rakti sögu bókarinn- ar mjög skemmtilega í fyrir- lestri sínum. -— Dr. Halldór Halldórsson bauð fyrirlesar- ann velkominn, en hann dvelst hér í boði Háskóla íslands. yi'tif. Giræuland. í lok - leiðasíg- tsúsiias fcomst togarinn í ágæetts' •fBiaadwfta við Austur-Græm- laaid á kunnum miðum. MeS' togaranum var Jakob Magnússon fiskifræfjingur til Þess að rannsaka hrygnxngar- evæ'ði þorsksins við Græníand •og kanna uppruna hans. FISKAR MERKTIR. í Ijós kom, að þorskurínxi ■fcygnir á nær öllu svæðinu frá '■©orbanka til Fylkismið.a, en Tum þetta svæði allt fór Fyikir. Merkti Jakob á þessu svæðí • ti.m 1000 þorska og var tilgang- lírinh með þeim merkingum sá, að atlxuga göngur þorsksins þíanaá. Tekin voru einnig mðrg éýnishera og verður unnið úr þteím.. •GÆMILEGUR AFLI. Ekld- var Fylkir með nema 'Unx það bil hálffermi, er hartn Hannibal neifar að fala í Heimfar fullfrúa oplnberra sfarfsmanna HANNIBAL Vaidimarsson kvaddi sér hljóðs utan dag- skrór í sameinuðu þingi í gær og réðist á Benedikt Gröndal, Gylfa Þ. Gíslason mennta- málaráðherra og Alþýðuflokk inn fyrir það, að Alþýðusam- bandið ekki fær að sjá um dagskrá útvarpsins 1. maí, Var málflutningur Hannibals rangfærslur, illmæli og sví- virðingar að mestu. Þó kom það fram, að hann hefur sem forseti ASÍ neitað boði út- varpsins um að tala í kvöld- dagskrá 1. maí, og ennfrem- ur, að hann í nafni „falutleys- is“ heimtar að fulltrúi opin- berra starfsmanna verði rek- inn úr sömu dagskrá. Alþýðublaðið hefur áðúr skýrt gang þessa máls. Bene- dikt Gröndal flutti í útvarps- ráði tillögu um, að þeir flyttu 1. maí ávörp að venj félags- málaráðiierra, forseti ASÍ og forseti BSRB, en þar á eftir fengi Alþýðusambandið að undirbúa klukkustundar dag- skrá. Fulltrúar íhaldsins og framsóknar breyttu þessari tillögu á þann hátt, að útvarp ið sjálft sæi um kvöldið og hindruðu þannig nokkra þátt- töku ASÍ. En hvað um það, Hannibal beinir árásum sín- 1. maíf reklnn úr dagskránni. um á Alþýðuflokkinn engu að síður. Gylfi Þ. Gíslason skýrði frá því í umræðunum, að þetta mál hefði ekki komið til kasta menntamálaráðunevtis- ins og hefði hann því engin afskipti af því haft. Sigurður Bjarnason, sem situr í út- varpsráði, deildi einnig á framkomu Hannibals og sagði, að hann hefði ekki þorað að tala x útvaroið 1. maí í f.vrra vegna ósamkomulags við Eð- varð Sigurðsson og aðra kom- múnista í efnahagsmálum, er þá voru einmitt x burðarásn- unx. t>»IIIIHIIUIIIIIIUIIHMIIlimill»HH«IIIHIIH»1IMIHI1IHIIU? | Fryslur rauðmagi j | kemur á markað. ( 1 UNDANFARIÐ hafa ver- | | ið gerðar tilraunir með að | = frysta rauðmaga til innan- | | landssölu. Fiskiðjusamlag f | Húsavíkur hefur fryst nokk 1 I ur hundruð kíló og hefur | f sala verið reynd í kjörbúð 1 1 SÍS í Austurstræti. Hafa | | viðtökur verið frábærlega I f góðar. Er talið, að fiskgæð- § | in x fiystu sendingunni hafi | I tvímælalaust verið betri en | 1 í mörgum þeixn svokallaða I f ferska rauðmaga, sem seld- § 1 ur er í Reykjavík. Tilraún- f f in til frystingar er gerð eftir 1 = tilmælum frá sjávarafurða- = I dcild SÍS. iiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiliuiiiiiiiiiim

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.