Þjóðólfur - 04.05.1878, Blaðsíða 1

Þjóðólfur - 04.05.1878, Blaðsíða 1
Reykjavik, 4- mai. 1878. 14. blað 30. ár. — Póstskipið rhönix kom 29. f. m. eptir 14. daga efð. Með því komu: Jón ritari, Sveinn búfræðingur og Jón bóndi frá Veðramóti; kaupmennirnir: Aug. Thomsen, Jacob Jbórarensen frá Iíeykjaf., Chr. Hall frá Borðeyri og Einar Jónss. ji'á Eyrarb. Md. S. Jakobsen. Enn fremur komu með þessu skipi: Jíotlie ingeniör og Liiders steinsmiður til vitagjörðarinnar á oeykjanesi, og Mr.Paterson efnafræðingur, ungur liðlegur maður Jem á að byrja brennisteinsnámið í Krýsivík. Bæði Rothe og vaterson komu því í spónnýjum erindagjörðuin, sem mjög svo snerta landsins framtíðarhag, og geta þeir því átt þá kröfu til Jandsmanna, að þeim sé sýnd almenn og undir eins sérstak- *eg alúð og greiðvikni. — Sveinn búfræðingur á eptir ráðstöf- án landshöfðingja að vinna fyrir norðan í sumar, ogfá400kr. laun annaðhvort af fé því, sem veitt er í 10. gr. C 5 í fjár- log., eða með því að amtmenn kalli til launa fyrir störf hans hjá þeim, sem hann vinnur fyrir. Jón ritari hefur í vetur ferðast yfir Skotland, England, Frakkland, J>ýzkaland og Dan- hiörk. Strand. Með póstskipinu komu enn fremur menn þeir, sem með síðasta póstskipi f. á. voru sendir til Færeyja eptir “Fanny», skipi þeirra G. Zoega, Kristins í Engey og Jóns þórðarsonar. Höfðu þeir látið út 15. marz, en hreppt brátt aftakaveður landnorðan, og hrakti þá suður fyrir Skotland. 24. s. m. braut stórsjór skipið, svo það að eins marði, en næsta dag bar að þýzkt barkskip, er kom með timbur frá Noregi og hafði verið þar veðurtept, í 3 mánuði. fetta skip lagði að Panny, er hún var að því komin að sökkva, og náði öllum skipverjum heilum en engu öðru. Fengu þeir góðar viðtökur bjá skipstjóra, er lét setja þá í land norðan til á Englandi, og túk ekkert fyrir ómak sitt. Skipverjar fengu hjálp og leið- sögn hjá dönskum konsúlum (sem búa í flestum stærri borg- Um), og fluttust svo til Leith, og biðu þar póstskips. Embætti veitt af konungi 12. f. m., yfirdómaraem- bættið við landsyfirréttinn L. E. Sveint/jörnsson, bæjarfógeta í Reykjavík; Snæfellsnessýsla cand. júr. Sigurði Jónssyni, og 19. læknishérað íslands (Árness.) cand. med. Guðm. Guð- munds8yn\. Ný lagaboð. 12. f. m. staðfcsti konungur þessi lög hins síðasta alþingis: 1. Um skipti á dánarbúum og þrotabúum m. fl., og 2. Um vitagjald af skipnm. Nýja-ísland. Af "Framfaran er að sjá, að vetur hef- ur verið hinn bezti í nýlendunni, svo og heilsufar manna og bagur ekki óþolanda. Hallærisfregn sú, sem vér gátum um í síðasta blaði, var þó ekki ástæðulaus með öllu. Snemma í Vetur var stjórnarlán það, er bjargað hafði fólkinu lengst og bezt, á enda, og tóku þá ýmsir að kvarta; lét þá þingráðið lannsaka ástæður manna, og reyndust þá 116 heimili birg, önnur 116 bjargartæp, og 23 bjargarlaus. Ætluðu menn þó að svo búið mætti standa, einkum þar hveitiaðflutningur kom annað veifið, svo og allgóður afli við og við í útnorður- horni landsins í vatninu. Skömmu seinna skrifaði Páll por- láksson, sem í skjóli hinnar norsku oSynódu» er prestur í öokkrum hluta nýiendunnar, bónarbréf til hinna norsku safn- aða, og lét fylgja kvörtunarbréf frá sóknarbörnum sínum. Biðja þeir hina norsku í Guðs nafni að hjálpa sér frá hung- Ursneyð. Tók Synodan vel undir þetta í svati sínu, en hvað gefizt hefur, er oss ókunnugt. |>etta var nú hið sanna í hall- ®risfregninni. Aptur gjörir Framfari lítið úr því, og ámælir heldur þeim sira Páli fyrir «betlibréf» þeirra. Hið sanna er, að fólk þetta er enn nálega allslausir frumbýlingar, enda bæt- ist þar við allur sá mikli hnekkir, sem þeir biðu af ovarð- haldinu" út af bóluveikinni í fyrra vetur, er hélzt fram á sumar. Friflur? Ófriður? 20. f. m. þótti Times og öðrum höfuðblöðum enn ómögu- iegt að segja hvort heldur væri fyrir dyrum, friður eða ófriður. Bins og vér gátum um í síðasta blaöi sagði, Derby lávarður sér utanríkisstjórn Englandsmála um hin fyrri mánaðamót, ea Salisöury kom í hans stað. Hafði Derby þótt verið hafa 'afningamaður mikill og þótt hann fylgdi alþýðuflokknum (Gladstone) og friðar og auðsældar pólitík þeirra Palmerstons pmla og Rússels, var stjórnaraðferð hans fallin í augum beggja málstofa jafnt, enda beið Beaconsfield jarl (Disraeli) ePtir því að stjarna hans gengi undir til að bola liann í burt ‘*'á stjórninni. Oðara en Salisbury baföi tekið við þótti skipta um og meiri skörungsskapur lýsa sér í aðgjörðum stjórn- arinnar; sendi hann þegar umburðarbréf til allra sendiherra Englands, og yfirlýsti því, að stjórnin léti scr aldrei annað lynda, en að austrænamálið í heild sinni, ásamt hinum settu friðarkostum Rússa og Tyrkja í San Stefanó, yrði lagt óskorað á vald allsherjar stórveldaþings (Congress). Sýndi hann og fram á með mikilli röksemd, hvert útlit Evróþa fengi, ef Rússar fengju einir að skipa ríkjum og ráðum suður að Grikklandshafi; mundi þá eigi einungis hallast réttur þeirra þjóða, er ekki væru Slafneskar, (Rúmena, Grikkja, o. fl.) lield- ur og mundi verzlunarleiðir allar þar eystra falla undir sjálf- ræðisvald rússneskrar harðstjórnar, Austurríki kljúfast í sundur þvert og endilangt, og öll réttindi Englands og annara þjóða, sem einskorðuð voru með samningunum eptir Krímstríðið 1856, og eptir fransk-þýzka ófriðinn 1871, komast á ringul- reið. Að bréfi þessu var hinn mesti rómur gjör af Frökkum og Austurríki, en Rússar (Gortschakoff) svöruðu í flæmingi, slökuðu livergi til, en kepptust við að semja við Austurríki, en Andrassy svaraði hinu sama og Salisbury, og heimti málin lögð fyrir allsherjarþing. Austurríki er nú sem stendur allvel viðbúið, og hefur óvígan her til taks, enda er talað um, að Frakkar muni óðara ganga í lið með þeim og Englendingum, ef ófriður byrjar. En hvað segir Bismark? liann læzt vilja frið fyrir hvern mun og leggur fast að Rússum, og þó í fullri vinsemd, að láta undan. Svör Rússa eru: vöflur og vígbún- aður; við það sat. Er því útlitið nú orðið breytt í þá átt, að gjösi upp ófriðurinn, dregur hann efalaust raeð sér öll stórveldi álfunnar. Kurrinn á Englandi hefur á fám dögum breytzt ótrúlega, því hin mestu friðarblöð landsins, Times og Dayly News, tala nú fullt eins herskátt og ófriðarflokkurinn áður; er eins og þessi ríka og þrautgóða þjóð sé snögglega vöknuð af dvala: <>friðurinn er dýr» sagði hinn vitri hertogi af Cambridge á dögunum, «en æran er fyrir öllu». Er og margra mál, að afskiptaleysi og eigingirni Englendinga sé mjög sök í hinum blóðuga, mikla herskap Prússa í seinni tíð og kúgun þeirri og rangindum, sem Danir og Frakkar hafa síðan þolað af þeirra hálfu. Hvað líður Tyrkjanum? Tyrkinn liggur milli heirns og helju og hreifir hvorki legg né lið; halda Rússar í hægri hönd hans, en óvinir þeirra í vinstri, en hann þorir hvorugum að svara; þó heldur hann leifum hers síns og flota vígbúnum, enda á hann að stríða við aga og róstur í lönd- um sínum beggja megin sundsins. í fylkjum þeim, sem urðu mest fyrir ófriðinum, liggur nálega allt í eyði og er þar hryggi- legt um að litast; í Búlgaríu einni liggja í eyði 360 þorp og borgir, og bein karla, kvenna og barna liggja stráð yfir landið; hafa þar tíest illvirki unnið aðskota-her Tyrkja, Basji Bósúkar svo og Kósakkar. Rússar höfðu þau lög að gefa engi grið Basji Bósúk og voru þeir drepnir, hvar sem þeim varð náð; en Búlg- arar guldu Tyrkjum líku líkt, og sýndu sama æði og ódreng- skap, livar sem þeir komast að. Lyons lávarður, sendiherra Englendinga í París, er einna harðastur allra í austræna málinu. Hann hefur barizt fyrir því, að Englendingar tækju Egiptaland, silgdusíðan til Mikla- garðs, tækju hann, rækju alla Tyrkji úr álfunni, og settu á stofn grí*kt stórveldi á stað Tyrklands. Mun þetta stórræði þykja helzt til svæsið, en annað öllu skynsanlegra er víst erfitt upp að finna Með Prússum ganga töluverðar stjórnmáladeilur innan- lands en sem þó eigi sæta stórtíðindum. Stolberg greifi, sem verið hefur sendiherra þeirra í Vínarborg, er kvaddur beim og orðinn vice-kanseleri (aðstoðarmaður Bismark); berst Bismark fyrir breytingum á ráðanevtinu og vill fjölga því; hann vill og ný skattalög (tóbaksskatí) og gengur um það þjark mikið; er svo að sjá, sem þessi hinn harðráði höfðingi mundi brátt missa vinsæld sína, ef allsherjarmáliu ekki ógnuðu utan frá hinu stóra styrjarríki. Hinn nýji Páfi kemur lipurlega fram, og ætla sumir að hann muni geta jafnað til muna 'ninar miklu kirkjudeilur álfunnar. Hann hefur og ráðgjört að leggja niður Svizzara-varðliðið, er síðan á ,miðöldum hefur varið hallargættir páfanna. Af verzlun er allt mjög dauft að heyra, verð á vörum er enn óákveðið. Dúnn er mælt að muni varla ná hærra verði en 8 kr., en saltfiskur rúml. 40 kr. Úr Noregi fréttist góður fiskiafli, að eins nokkru minni en í fyrra vetur. Kristjanía. Fólksfjöldinn í þessum unga höfuðstað 57

x

Þjóðólfur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðólfur
https://timarit.is/publication/72

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.