Norðanfari


Norðanfari - 07.11.1871, Blaðsíða 1

Norðanfari - 07.11.1871, Blaðsíða 1
N0R9MMM *o An. AKHREYRl 7. NÖVEMBEIt 1871, M 44.-45. (Orkí Á afmæíLsdegi at»tinanns Chr. Christjánssonar. af einum þeirra, er þá voru í bobi hans). Enn risin ein þinna Ára lífs ný bára $>ig hefji þýblega þjöbkæran und hærum. Beill glebi húf fylli, Hvert la^gist grand Ægis, FjörskeiB svo fram libi. Fritsælu ab mibi. TIL RITSTJÓRA NORÐANFARA. Bæstvirti herra ritstjó"ril Mjer hefir ver- borio á brýn í blaci ybar, ab jeg hafi rang- ®n heifilega brjef Mr. Girdlestone's í útlegg= ngu þess, sem prentub var í þjóbölfi 22. ár, 's. jQ7_ rpj| þe8g af) aimeriningUr 8jái hvab liæft hk er í áburbi þessum, vil jeg bibja ybur ab a nú orbrjett eptirrit af brjefinu sjálfu inn í ybar ásamt útleggingunni. ritisn & Foreign Bible Society, Blackfriars, L°«don E. C. Febr. 10, 1870. Mr. J. A. Hjaltalín. Sir. The contents of your letter were conside- íed by our editorial subcommittee at its last ^itting. The committee desire me to thank you or ^riting to make them acquainted with the s,ate or ttiu Icelandlc Biblo. Aa you have been at the College at Reykjavík yon probably know oewhole history of the version which we are ll0,vpublishing, and you are aware that it is a revision of the Bible printed in 1841. The re- Vlsion was conducted on behalf of our society v y l«e Bishop aided by Mr. Melsted, and the C0|»mittee had every hope that the work done w°u!d give full satisfaction. Certainly they a<* no reason to think otherwise, for the two Sentlemen into whose bands the revision was er"rusted were deemed thoroughly to be trusted. It is a great dísappointment lo the com- 'öittee to find that grave faults are found in "e version, [and that you should even go so at as to call it „dross" instead of „gold". 0rgive me if I can hardly accept such an account of the versíon]. I have examined ?ouF criticism and have compared various edi- i°ns of the Bible so as to trace the points to "»>ch you have called aur attention. One (that 1,1 ^uke II, 38) is an erratum affecting the etl6e, and the committee have ordered the page °ntaining it to be caneelled. You point out s°roe diversities of text. Our rule is that the ex'ös receptus should be followed, and we are sorry to find that in some instances it has e<ln departed from. tti conclusion let me thank you for your ness and let tne asstire you that the text an^ translation of the Icelandic shall he tho- 'oughly examined and where necessary revi- fied befove it is reprinted. I rernain, Dear Sir. Yours sincerely R. B. Girdleston. Ú 11 e g g i n g» "• ^r- J. A. Hjaltalín. Brit. & For. Bible Society l0- Pebr. 1870. kind Sir. Uigáfunefnd vor ræddi brjef ybar á hin- um sífcasta nefndarfundi vorum. Nefndin bibur mig ab þakka ybur fyrir, ab þjer skrifubub til ab gjöra þeim kunnugt ástand liinnar (slenzku Biflíu. þar eb þjer liafib verib á pieslaskólan- um í Reykjavík, þá þekkið þjer líklega alla sögu útleggingar þeirrar, sem vjer erum nii ab gefa út, og þjer vitib, ab þab er endurskobub útgáfa útleggingar þeirrar, sem prentuS var 1841. Byskupinn og Mr. Melsted endurskob- ubu útlegginguna fyrir hönd Ijelagsins, og nefnd- in haffci fulla von um, ab þab verk yrbi ánægj- anlega af hendi leyst. Fjelagib hafbi vissu- lega enga ástæbu til ab ætla annab, því ab á- litib var, ab þessum mönnum. er trúab var fyrir útleggingunni væri tiúandi. — Nefndinni fellur mjög þungt, ab alvarlegir gallar finnast á útleggingunni, [og ab þjer skulib jafnvel fara svo langt, ab kalla bana „sora" í stab „gulls". Fyrirgefib mjer, ef jeg varla get fallizt á slíka skýrslu um útlegginguna]. Jeg hefi athugab abfinningar ybar, og hefi borib saman ýmsar biflíu útleggingar til ab sjá galla þá, sem þjer hafib bent oss á. Sá gallinn, t. a. m , sem þjer haíib bent á í Lúk II, 38., gjorir mein- ingamun, og hefir nefndin skipab ab ó*nýta þab blab, sem hann finnst á þjer bendib einnig á ýmsan orbamun í textanum. Vor regla er ab íylgja hinum almennt vibtekna texta (textu3 receptus), og oss þykir mjög slæmt ab finna, ab frá honum hefir verib vikib sumstabar. Ab endingu leyfib mjer ab þakka ybur fyrir velvild ybar, og ab fullvissa yíur um, ab bæbi textinn og hin íslenzka útlegging skat verba nákvæmlega atgætt og endurskobub þar sem þess þarf, ábur en hún er lögb upp aptur. Jeg er, Dear Sir. Ybar einl. R. B. Girdlestone- Ortin sem jeg hef látib í klemmur , hafa af vangá sloppib úr útleggingunni í þjóbdlfi, því ab jeg hefi hlaupib á orbinu version". þetta getur opt orbib eins og allir vita, Bem fást vib afskriptir vg útleggingar, án þess slíkt sje gjö'rt af nokkrura hrekk. Ab öfcru leyti legg jeg óhræddur útleggingu mína undir dóm vandabra manna, er skilja bæbi málin. En eigi er jeg svo óvandur ab sóma mínum, a& jeg vilji yrbast vib þá menn, sem ekki hafa annab sjer og sínu máli til varnar, en ab gjöra mótstöbumönnum sínum gersakir. Komi þeir meb rjettari texta af brjefi Mr. Girdlestone's, ef þeir geta. Jón A. Hjaltalin. DANM0RK OG ÍSLAND. (Eptir „Hcimdalli" 27. maí þ. á.) Hvers geta Islendingar krafizt, og hvab leyfa nýju lögin ? Vjer liöfum ábur bcnt á þab , ab menn yrbu ab álíta stöbu og hagi íslands framvegis eins og sameiginlegt málefni Norb- urlanda, þegar skobab er frá norrænu sjónarmibi og þjóbernisreglunni fylgt; enn fremur ab hib eblilega fyrirkomulag vœri þab, ab Island yrbi lýbveldi undir sameiginlegri vernd Norburlandaríkjanna Vjer höfumhvorki ejeb nje heyrt neina verulegamótbárugegnþví ab hugsun þessi sje r j e 11 f sjálfri sjer, nje —67-w V iieldur á móti því ab hún sje framkvæmanleg; þ. e. a. s. menn hafa optast jálab því fús- lega, ab meb fiessum hætti fengju allir, sem hlut eiga ab máli, rjett sinn og þarfir bezt uppfylltar, en eigi sjcb þab vinnandi veg, aí> allir þeir gætu orbib á eitt mál sáttir, erfyrst hlytu ab verba þab, ebur ab rutt yrbi dr vegi öllum hinum inngrdnu hugmyndum, sem þessu eru enn til tálmunar. f raun rjettri er þó hvorki ásigkomulagib ríkjanna nje í hinum ' sönnu þörfum þjófcanna neitt þab ti), sem hamlab geti því skipulagi, er samsvarabi ná- kvæmlega hinni fornu, andlegu skuld allra Norburlandabúa vib íslendinga, og sem endi- lega hlyti ab glæba þjóbernistilfinningu þeirra sem mest, efla svo sem verba mætti fram- takssemi þeirra, og Ioksins gjöra Island aö sameiginlegum skjólstæbingi þjóbanna á Norb- urlöndum, er sameinabi þær, þd þær sjea abskildar ab öbru leyti , f stabinn fyrir þa& sem nd er hætt vib ab landib ætli ab verba ab þrætuepli milli þessara þjdba. Vjer hb'Id- um því og fast vib þessa hugsun og erum eigi hræddir ab gangast vib því; en vjer sjáum vel, ab eigi er von til afe fá henni framgengt meban þær skobanir ríkja, sem nú eru eba virbast ætla ab verba upp á teningnum í öll- um löndum. Eins og nú stendur tíbur þvf á, ab hinn 23. ára gamli ágreiningur iim vi& skiptin milli Danmerkur og Islands verbi út- kljábur á þann hátt, sem rjettindi og þarfir beggja málsabila krefjast; meb því Iagi mun og vegurinn haldast allra greibfærastur íii þjóblegra og eblilegra fyrirkomulags á sam- bandi landanna, heldur en nú getur fengist, þcgar Danmörk og Island standa ein sier. þab er naubsynlegt ab taka hjer betur til yfirvegunar lögin 2. jan. 1871 um stjórnar- stöbu Islands. þegar vjer minntumst ábur á mál þetta, sö'gbum vjer ab í rauninni værí eigi hin minnsta l'óngun hjá oss Diinum til ab skipta oss af hinni sjerstaklegu íslenzku l'óggjöf eba fjárhagsrábum. Ut af þessu feng- um vjer daginn eptir brjef frá heibrubum Is- Iendingi, sem hjer á heima, og segir mebal annars í brjefinu: „\>a!b má opt heyra einstaka menn tala svipab þessu, en þab hefir eigi verib ofan á í þingræbunum um Islands mál. Hefbub þjer nú rjett ab mæla, hvernig vilji þjer þá skilja 'ónnur eins "orb og þessi: Ríkisþingib ætti ekki ab vera of fúst á ab sleppa þeim áhrif- um, sem þaS getur haft einmitt meb hinni ár- legu fjárveitingu (þáverandi innanríkisrábgjafa Krieger á fdlksþinginu 10. október 1857). ESa er þab ekki sama kyns vitnisburbur þegar sjálfur d<5msmá!arábgjafinn Krieger segir ab þaS sem hinum fremstu mönnum á landsþinginu þætti allra mestu máli skipta væri sú „hlib roálsins er snerti ríkisrjettinn" (landsþ. 17. nóv. 1870). pa!b er ab segja, aS koma á svo sem verSa mætti sömu skipun fyrir Island eins og Færeyjar (innlimun). ¦— Eba er þao ekki allt og hib sama, þar sem D —d segir í Berlinga- tídindunnm hjer um bil á þessa leib: Island flýtur ekki burt meban ríkisþingib hefir tang- arhald á því. — Jeg get ekki íekiS þetta öbru- vísi en svo aS a 11 i r, eba flestir helztu mcnn í Danmörku hafi eífcan 1848 verib á einu máli um þaS, aS halda f Island. meb útvortis en

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.