Norðanfari


Norðanfari - 08.01.1873, Blaðsíða 5

Norðanfari - 08.01.1873, Blaðsíða 5
 ffá Bergen í Noregi til Qvebec 66 rd. 1 mk. 8 sk, frá oergen til Milwaukee í Visconsin 86 rd. 4 mk., ef svt> farií) var meb gufuskipinu „Jdni Siguiíssyni" til Bergen, kostabi þao 17—20 rd. varo því flutningur hjeban til Visconsin yfir 100 rd. sjálfsagt má vonast aö flutningur toeb gufuskipi fjelagsins vetfci ao mun billegri, og þaö pví fremur ef margir verba til ab taka far meö því, ao «cru leyii flytnr fjelagib svo billega sem því framast er unnt. Fjelagib hefir árlega 22 gufuskip í flutningum þessum, Og er hib minusta hjer um bil 1200 lesta, og eru þau öll Svo gjör, ab þau ern inndeild í mörg vatnsheld rúm, svo þ<> eiiihverstabar komi gat á skipib, fyllist ekki nema það 'úm sem gatib er í, svo skipib fer eins ferbar sinnar fyr- ir því, einn eba tveir læknar eru á hverju skipi, meb Bkipurri fjelagsins má sjerhver meb hafa tíu teningsfet í farangri frítt, en getur ab öfrn leyti haft eins mikib og hann vill mtít sanngjörnu flutningskaupi; börn ab aldri frá einu til tólf ára borga hálfan farareyri, börn eins árs og yngri frá Noregi 9 rd. börn (jögra ára og yngri hafa frían flutning á járnbrautunum í Vesturheimi. Mjer er óliætt ab geta þess, ab Islendingum ekki er lil neins ab ætla uppá, ab stjórn Bandafylkjanna vilji bjóba þeim frítt far eins og Brasilíu stjórn nú kvab gjöra, því þangab fara árlega margar þúsundir manna ú"r Norburálfu, og þykir þó þeir eigi ab borga fariö eptir- sóknarverbara ab fara til Bandafylkjanna en til Brasilíu, eem bezt sýnir sig á því hvaft fáir fara þangab, og finnst mjer menn asttu ab sjá sig um hönd ábur þeir gefa sig tSt í þab, nema því ab eins þeir ætli sjer ab sitja fyrir erfibi því er sjálfsagt losnar nú árlega vib þab að slaf- arnir verba lausir fyrir hina ótraubu milligöngu Banda- fylkjanna. Nákvæmari upplýsingar og skilmálar verba auglýstir ef ab því kemur ab skipib komi og nógu margir áskrifend- Ur hafa fengist. Reykjavík 7. desember 1872. G. Lambertscn (umbobsmabur fjelagsins). FRJETTSR INSrLENDAR. Herra ritstjóri! í hinu heibraba blabi ybar hafib þjer fyrir skemmstu getib þess, ab næstl. sumar hafi verib fengib orgel til Melstafcar kirkju. þetta er rjett hennt, en af því jeg liefi ekki átt eins mikinn þátt í ab koma þessu á gang, eins og sumir kynnu ab ætla, þegar þeir lesa blab ybar, leyfi jeg mjer ab senda ybur þessar fáu leibrjettandi lín- ur, sem mjer væri kærara, ab þjer vildub taka í blabib, í öllu falli ab abal efninu til. í fyrra haust, nokkrum vikum eptir ab jeg var kom- inn hingab, komst jeg eptir því, ab einhver samtök voru á mebal sóknarmanna, ab útvega orgel handa kirkjunni, en ekki hafbi jeg gefib hina minnstu hvöt til þess- Nokkru sífar varb jeg þeBS áskynja, ab hvatamenn þessa fyrirtækis voru mebhjálparar sóknarinnar, Eggert Jónsson óbalsbóndi á Söndum, Ingimundur Jakobsson, fyrrum- hreppstjdri á Svarbbæli og Böbvar Böbvarsson, gullsmibur á Svebjustöbum, og voru hinir tveir fyrstnefndu bein- Hnis forgöngumenn fyrir því. Enn fremur varb jeg var vib, ab þessi samtók voru orbin almenn. Ljet jeg þá frá minni hendi tillag, en alls ekki meira, en hver meb- albóndi, samt, eptir bón forgöngumannanna, útvegabi, mann í Kaupmannahöfn til ab velja fyrir þá orgelib. Hljdbfæii þetta kom meb sumarskipum og flutti kaupmabur B. Sandholt þab ókeypis til Borfceyrar. þab er svo kallab „stofuorgel" (tlarmonium) og mun hafa koslab 110 rd. og auk þcssa keyptu sóknarmenn hinar naubsynlegu nótnabækur, ab þvi leyti, sem þær verba fengnar í Kaupmannahöfn eins og bjer á landi þjenar. þab var flutt hingab, og vígt á undan messu næstl. II. sunnudag eptir Trínitatis, og hefir síban allajafna verib haft vib gubsþjónustuna, þab virbist mátulega hljóbmikib i kirkjuna hjer, en hun hefir rfflegt rúm fyrir sinn sbfnub, gem er alls 270 manns. Meistab 30. nðvember 1872. 0. Pálsson. Úr brjefi út Barbasírandarsýsln, dag 6. nóv. 1872. „Síbast libið sumar, var hjer á Vesturlandi, eins og víst hvcrvetna, óminnilegt ab ve&urbliðu, og yfir höfuö sem menn segja, veltiár til lands og sjóar; heyafii hjer meo mesta móti og nýtingin þar eptir. þessi góba .tíb hjelzt til þess I. okt.; en síban til þess í dag fremur stirb, norb- an meb frosti og nokkurri snjókomu. Heilsufar manna heíir einnig verib meb bezta mó'ti; enginn nafnkenndur dáib. Fiskiafli hvervetna rueb betra máti, bæði undir Jökli, í fyrravetur, í Bjarneyjum, á Látrum, Bolungarvík og Gjögri. Verzlunin þessi: Rdgur 10 rd., baunirllrd. B. B. 13 rd., kaffi 40 sk., sykur 28 sk , brv. 24 sk., íslenzk vara almennt 64 sk. hvít ull, 44 sk. mislit ull, dún 7|-rd., lvsi 25 rd., saltfiskur minnir mig 28 rd., harbur 36 — 40 rd, þetta má nú kalla gott í samanburbi vib þab sem almennt var á hinum dimtnu einokunartím- um, og megurn vjer þakka þessa prísa verzlunarfrelsinu, sem þjóbfundurinn nábi þfj. Fyrir þab ab brást meb seinustu ferb „Jóns Sigurbssonar", varb fjöldi manna a& fara landveg af ísaf., Flatey og Stykkishólmi til Reykja- víkur,, og enn eru hjer 3 Norbmenn í Flatey, og 18 frakfe- ar á Isafirbi. Úr brjefi tír Steingrímsfirbi dagsett 9. nóv. 1872. „Eptir ab jeg skrifabi ybur, varb veturinn hjer æbi harb- ur, og vorib fram eptir bætti ekki um, urbu því slæm höld á fje manna, og sumir misstu mikib og unglamba- daubinn varb fjarskalegur. Málnyta varb sárlítil, mun þab mest hafa verib af vatnsleysi. Hafís lá hjer á .bllum Húnaílóa, samt varb nokkur afli á Gjögri, og beztur vegna þess, ab hákallinn var allur íluttur í land fram á mibjan maíraánub. Á jakt mína aílabist, frá 10. maí til 18. júlí 2000'af þorski og 71'- tunna af lifur. Næstl. sumar var hjer grasvöxtur og nýting á heyjum hin bezta og heilsufar manna eins. Votengi spratt bezt, en þar grunnt var ofan á grjót, brann grasib af til stórskaba; fífa spratt hjer svo mikil, ab jeg held hún gjöri heyin ó- æt og kenni fje ab jeta af sjer ullina. I ágdst strand- abi hjer frakknesk liekiskúta frá Paimpol á skeri vi& Steingrímsfjört), sem var meb segli og reiba og öllum S- hSldum bobin upp. Sótti þangab mikill fólks fjöldi úr 5 sýslum eba 12 eba 13 hreppum, varb því allt mjög dýrt, nema skipib er samtök urbu um. Eigendur þess eru nú: kaupm. J. J- Thorarensen á Reykjarfirbi, þorsteinn og Sölfi þorsteinssynir á Isafirbi, sem eru komnir á jaktinni til Kaupmannahafnar ebaEnglands hvar gjora á vib hana. Síban í 23 viku sumars hafa verib sífeld illvibri og snjó- hríbar; skurbarfje reyndist í haust mjög rýrt; heimtur voru meb versta móti, sem kennt er hinni góbu tíb og vatnsleysinu. þar sem margir lækir og enda *má ár þorn- ubu upp. Verzlttnin gekk hjer ágæta vel í sumar. Herra general consul Clavisen sendi ab bón hjerabsmanna 56 lesta skip hingab, og var herra Jón Magnússon frá Grenj- abarstab kaupstjórinn, og mátti í alla stabi falla vel viö hann, því ab hann er bæbi góbur mabur og vel ferbugur. Prísar vorn þessir: rúgttr 9 rd. 48 sk., grjón 13 rd., hálfgrjdn 12 rd og önnur tegund 13rd. Hrisgrjón 20rd. sekkurinn, kaffi 40 sk., sykur 28 sk,, munntóbak 80 sk. neftóbak 64 sk., brennivín 24 sk., járnpundib 12 sk, , gjarbajárn 10 sk., milti 8 sk., hestajárn góð 40 sk., og öll kramvara meb góbu verbi. Islenzka varan hvít ull 66 sk., mislit 44 sk., dtín 7 rd 48 sk., hákarlslýsi 24 rd. Vörurnar voru ágætlega vandabar; töluvert fengu menn af peningum. Fiskiafii var hjer allgðbur vib Steingríras- fjorb um tima í haust, þá rak líka dálítib af kolkrabba á Kaldrananesi og keyptu menn hann fyrir 2 sk hvorn, og á meban hann entist var aflinn gdbur, en nú er hann lít- ill en mikil! norbur frá í Flóanum. Úr brjefi úr Hjaltastabaþinghá dags. 12. nóv. 1872. „Ilvalgrind rak hjer 12. sept. þ. á. á Kóreksstabasandi spiklausa, en meb nokkru af rengi og þvesti, eigandi var .Ibúandinn fyrrum hreppstjóri Jóhannes bóndi Sveinsson er skipti fengnum upp á milli sveitarmanna, en þab litla sem hann seldi var vættin af rengi á 1 rd. þvesti var ekki selt, sem þd var líiið skemmt. Mabur þessi hefir jafnao í SIIu tilliti reynst sveit þessari rr.ikib vel, duglegur og hjálpsamur. I fyrri nótt (11. nóv) brann eldhús til ösku á Jórvíkur hjáleigu í Hjaltast. hrepp meb talsverbu af mat og skæbaskinni, þetta var því tilfinnanlegra, sem eig- andinn Daníel bdndi Jónsson er fátækur og meb mörgu móti á vib erfiban hag ab búa. Sagt er ab honum hafi gefistsvo mikib ab skabi hans muni vera bættnr". Ur brjefi úr Borgarfirbi eystra, dags 18. nóv. 1872. ' „Aflaganga var hjer fyrir Borgarfirbi, sem öllum Austfjorb- um í mestalagi í sumar, því fiskurinn gekk fast upp í landsteina, svo jeg, sem hefi verib hjer í Njarbvík í 42.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.