Norðanfari


Norðanfari - 18.07.1874, Blaðsíða 2

Norðanfari - 18.07.1874, Blaðsíða 2
6 beíska orvænting! afvega leib mig ekki, <5tai hafa sem þekki, reynt meiri mótiæting. Eg vil því eigi mögla, algóíii faMr minn huiibsmái hjartans þögla, heyrir vísdómur þinn; harmköldum þó í heim, menn þaö ei megi skilja, mun slíkt, aí> þínum viija dauölegum duiiÖ þeirn. J>ú engili aískilnaíarins, ástvini dauöa bjóst, sárt undir saknaöarins særa mitt hrellda brjóst, Bamt barmasölum frá, eg fylgi þjer í anda, 6, vinur kær, til landa sælunnar, sem býrö á. í faÖm þinn höffel halla þar, kjartkær vinur minn, en tár, sem ofan falla um harmj fölva kinn, er bjartans ástar mái, þakkandi þjer fylgd trúa, þá gleöi, er mjer rjebst búa viökvæma, vitra sál. Sælt er vinur ab vita þig vera Ðrottni hjá, til þ(n vil feginn flytja, farsældar landiö á hjer þó eg þreyja vii, fuiiviss aö fæ eg síbar, flntt burt á vængjum tiíar frelsarans fara til. Sem árdags sólarljómi, svífi um myrkvnnn lieim, eins vonar bjarlur blómi birtir ( liugar geym, sú von ab fá ab sjá ástvini vænsta mína veglegri dýrb í skína, algóbum Gubi hj'á. í botn er bikar sopinn blandabra gæba lífs, sárbeiskur sfbsti dropinn sortann álagbi kífs, en opna sýnir sig böl allt bætandi gröfin burt yfir angurs höfin, frá heim er flytur mig. Eg get því góbi fabir glabst af ab finna minn, bollviu er heim kallatir, hvenær sem vilji þinn, frá lífi leysa mig sorg þunga sem má bera, ejerb mjer hcntugast vera, eg treysti á einan þig. Styrk mig því Gub ab geta ógengnu eporin mín, sannleikans feril fetab er færir mig til þfn; þú ekkna abstoíin, í líknar-umsjá þína eg fel nú sálu mína, líf og líkama minn. í. J. D. 'i Jann 6. febrúar 1874, þóknabist algóbum Gubi ab kalla úr heími þeasum til annars sælla iífs minn elskulega bróbur Kristján Isfeld abeins tæpra 33 ára, eptir stranga eu stutta sjúkdómslegu; þessi missir var því sárari og tilfiunaulegri, fyrir okkur hina eptirlifandi ást- vini bans, sem rjett var komib ab því, ab vib gætum fengib ab njóta samvista hans, cptir hina löngu og breytilegu ferb frá Islandi til Brasiiiu, litiu ábur en vib komum hingab til Cúritýba, sem var þann 8. janúar, ritabi hann Jónasi Bárbdal, og bab hann strax, sem vib værum komin þaí, ab láta sig vita gegnum thelegraph- en komu okkar, og kæmi hann þá strax meb fyrstu póetskipsferb, jafnfiamt bab hann Jónas ab Rjöra allt mögulegt til ab ljetta löndutn þeirra Ifina fyrstu rnæbu hjer, þann 14. janúar var bann látipn vita komu okkar meb frjettaþræbin- um, cn kom aptur steinhljób, sem ebliiegt var, þar liin ákafa veiki var búin ab gjöriaka lífs- krapta hatis. Jeg vil í fáum orbum ieyfa mjer ab geta iiinna helztu æfiatriba þessa tnerkis rnans, hann var strax þegar f aetku skarpskign pg lýsti þab sjcr fljótt ab f hans fríta líkama bjó mikil og gób> sál; til . áms var hann sjerlega vel lagabur, og lae iika eptir fremstu kröpíum stund á þab, erida hefbi hann numiÖ mikib í mörgum vísindagreinum þessa mjög stuttu æfi tíma. Sex tungumál iiafbi liann numib ab mebtöldu nióourmáli sínu, og kunni flest af þeim ágætisvcl, sem voru auk Islenzku : Danska, þjóbverska, Enska, Franska og Brasilianska, Jafnframr bóklegum vísindum lagbi liann sig eptir hinu verklega, enda var hann ágætis góbur smibur á trje og járn, samt á allt hvab hann reyndi, því honum láu flestir hlutir í augum uppi, hinn síbustu árin hallababist hugur hans fremur öbru ab byggingarfræbi, og var hann hinn síb- asta tíma byggingarmeistari í Rio, og iýsir hann ánægju sinni, í brjefum til vina sinna yfir þeirri stöbu, vertsbús (Hótel) hjelt hann í Rio de Janeiro fyrir sinn eigin reikning í 6 ár, og græddist honum mikib fje bin fyrstu árin, en gekk mib- ur liin síbari, sem voru þær orsakir tií, ab veit- ingahús fjölgubu óbum í Rio á þeim árura, einn eigin gufuskip, en seglskipum fækkabi og atvinna sjófólks um leib minni, samt var hann ætíb í góbum efnum þó fjelaus byrjabi, þvf alslaus af peningum kom bann til Rio, og hafbi ekkert utan þá ágætu sáiar og líkama hæfilegleika, sem Gub hafíi svo ríkulega lánab honum, og sannast þar orbtakib, ab „mikiis vísir mjór er títt“. Eptirlifandi ekkja hans er þýzk ab ætt, skólakennaradóttir frá Hamborg, þau höfbu dvalib f bjónabandi f 7 ár, varb 2 baina auíib, annab þeirra lifir 6 ára gamalit, en hitt sálabist ungt. Kristján sál. var fuilkomib prúb- menni í allri fiamgöngu og vibmóti, meba! mab- ur á vöxt, íjett og fagurlimabur, fiíburuppáab sjá og fjörleitur, hírleitur og góbmannlegnr, og um leib mikiimanulegur; í ebli sínu var hann hjálpsamur og ör á fje, og kom jafnara fram til góbs þar sem hann hafbi nokkur afskipti af; vib vini sína tryggur og hollur, enda unnu honum nálægt ab segja allir, sem þekktu hann og hann hafbi kynni af; þó hann væri komin langt frá fósturjörbu sinni unni hann Isiendingum og íslenzkri tungu mikib, og tók í anda innilega hlutdeild í öllu því vibkomandi, hann keypti hjn íslenzku frjoítablöb, og var gengin inn í bók- menntafjelagib meb 10 rd. árstillagi, og mátti jafn- an heyra þab á brjefum hajis hvab hann Ijet sjer annt um framfarir fósturjarbar Binnar, og hefbi sjebst betur ef honum hefbi endst líf til ab sýna þab vib ýms tækifæri; alltaf ritabi hann vel ísienzka tungu, og þóttist þó eiga bágra meb þab hin sífeari árin vegna þesa , Imnn hcffci engan landa sinn ab tala vib, samsvarabi hjá honum, bæbi rithönd og stílsmátinn, hvorttveggja smekklcgt og fagurt. Líf hans var í heimi þessum mjög stutt, en yfirgripsmikib, fráfall hans er þungt og mjög átakanlegt fyrir vini hans og vandamenn, en einkum fyrir hans eptirþrcyj- andi ástvini, sem misstu þar ástrikan ektamaka, son og bróbur, fráfalls hans er getib af konu hans í blöbunum í Rio œeb sárum söknubi , samt þakklæti til þcirra góbu manna þar, sern höfbu af vinsæld vib þann burtsofnaba, tekib innilega biutdeild í þessu sorgartilfelli. Bh'8sub verbi minuing hans. Cúritýba 22. marz 1874, Magnús ísfeld. þAKKARÁVGRP. þegar jeg í fyrra vor ferbabist til Kaup- mannahafnar til ab fá bót vjb vaxandi sjóndep- ru ininni, urbu margir góbir menn til ab gjöra mjer ferb mína sem Ijettbærasta, og þakka jeg þeim öllum innilega fyrir ,þab. Jeg finn mig fastlega knúban til ab minnast sjerílagi nokk- urra manna, sera skörubu framm úr í fágætum velgjörningum vib mig, og er þá fyrst ab minnast sjálfseignarbóndans, herra Jóns Jóhanns Pjet- urssonar á Breibahólstab í Mibdöium. þegar jeg kom þangab, var hann ókomin úr langferö; en jeg gat þess viö konu hans, aö jeg heföi ,ætlaö ab hiöja hann ab lána mjer 100 rdl. til ferbar- innar, sem nú gat ekki orbib, fór jeg svo þab- an ab HjarÖarholti IMýrasýslu sama kvöid, sem Jón kom heim úr langferö sinni. Jafnsnart sem hann vissi um feiÖ mína og erindi, Ijet hann taka 2 reiöhesta og sendi vinnumann sinn um nóttina á eplir mjer og lagöi ríkt á viÖ hann aÖ ná mjer í Hjaröarholti. Hann kom þar næBta morgun og afhenti mjer 130 rdl. frá herra Jóni, og sagbi hann hefbi bannab sjer aö óska nokkurs brjefs láni þossu vibvíkjandi, síra þorvaldur Bjarnarson á Reiriivöllum og ýmsir heibursmenn í Reykjavík hjálpubn mjer á ýms- an hátt meö ráöum og dáö, svo feröin varb mjer ekki cinungis þoianleg heldur ánægjuleg. þegar jeg kom til Kaupmannahafnar, tók herra Jón Sigurösson Riddari af Dbr. mjer ókunnugum, eins og jeg hefbi getab bezt vænst af fornum ástvin svo hann ekki einungis útvegabi mjer búsnæbi og lækrús bjálp, heldur vitjabi mfn á hverjum degi, eins og herra BjÖrn Olsen og abrir Islendingar ab hans dæmi gjörbu, og varb mjer því dvöl mín í Höfn mikiu ekemtilegri og Ijettbærari, en jeg gat best búist vib ábur. Eptir ab jeg var heim kominn, sendi herra J' S mjer hentug glerangu umbúin í silfri 01lum þessum heibrubu hjálpar mönnnm mínum, færi ieg hjermeb mínar virbingarfyllsíu ástar þakkir. Broddanesi 31, desember 1873. Jón Magmísson — þegar jeg, sem iínur þessar rita, varb ab sjá á bak heilsu minni, sumarib 1865, ept- ir ný afstabinn barnburb, og hefi síban hlotib ab halda viö rúmib, flestum þeim vinum horfin, er jeg gat búist vib ab sýndu mjer svo nákvæma abhlynningu, sem jeg heíi síban þarfnast. I þessum báginda kringumstæbum mínum , tók hinn aikunni merkismabnr, Jóhann Höskulduf Jónsson á Merkigili föburbróbir minn mig ab sjer, og annabist mig sem bezti faÖir, allt svo lengi hans fjekk ab njóta, því vorib 1870 and- abist hann, meb fráfalii hans, sviptist jeg meö harmi mínum ógleymanlegasta velgjöröa bróbur. Áb honnm önduöum tók þá verandiekkja hans, heiburskonan Sigurbjörg Jónatansdóttir mig ab sjer, og hefir annast mig sföan sera góö og um- hyggjusöm móöir, án þess, aö taka neina borg- un á móti. Hiö sama veglyndi hefir síbarí mabur hennar, heibursmaburinn Egiil Prímann Steingrímsson látiö mjer í tje , því þau haf» bæöi sameiginlega leitast vib ab gjöra mjer lífib sem ánægjulegast og harma roinnst sem unnt var, og er mjer þessi manndyggb þeirra því á- þreifanlegra Gubs tiilag þar sem hvorugt þeirra er mjer skylt eba vandabundib. Auk þeirra Itafa bræbur mínir, Steingrímtir og Ingjaldur Jóns- synir og Jóhann Lárus frændi ntinn, allir sam- eiginlega sýnt mjer bróburkærleika sinn í hug- arlátlegum gjöfum og kærleiksríkri umgengú þessum öllum veléjörba vintim mínum ásamt öllum þeim forn- og góökunningjum mínum, er í orbi eba verlci hafa leitast vib ab glebja mig færi jeg hjer mínar innilegustu þakkifi fyrir allar þeirra kærieiksríku gjafir og nákvæmU abhjúkrun. Jeg bib góöan Guö, sem enga vel- gjörb lætur ólaunaba, ab blessa þá og farsæl8 og þá hvaö bezt er öll mannleg bjálp reynist þeirn ónóg. Moriiigilt í Aiisturdal í Skagaf. 1. janúar 1874. Jóhanna Júnsdóttir ÚR BR.JEFUM. Rosseau 6. marz 1874.’ Háttvirti herra ritstjóri Noröanfara! Af hrjefum er oss löndum hjer í Ontarío hafa borist úr 1. ferö póstskipsins frá frónij sj.e jeg, aö mikill áhugi er í mönnum þar flytja sig til Ameríku í sumar, og aö um 300 manns hafi þegar skrifab sig, sem farþegjar, me® norskri gufuskipalínu til New-York. Einnig befi jeg rábib af brjefum frá Islandi, ab mönnum þar er mjög lítib kunnugt um Ontario, og þa® sem stjórnin hjer gjörir til ab hjálpa fátækum útfutningsmönnum (Emigrants) og hverskonat land sje hjer. Jeg veit nú ekki til ab neinu af þeim fáu Islendingum, er sezt hafa aö * Ontario, hafi ritab neitt greinilegt um þetta cfnh enda mun þeim hafa verib þab lítt kunuug1’ til þess fyrir skömmu ab jeg, eptir bón þeifr3’ kom hingab norbur til Rosseau til ab túlka fyr' ir þá, og vib fórum ab skoba land þab í Pafr/ Sound district, er stjórnin gefur þeim, er vill® taka sjer bóifestu hjer í Ontario. þab gæti máske orbib vesturförum aö liöi aö fá dál'tl® upplýeingar í þessu efni, svo þeir geti liaft j,a° tll samanburÖar vi& frjettir þær, er þeir 1'®* fengiö frá Bandaríkjunum. Jeg vona því We. geíiö hinu helzta úr brjcfi þessu rúm f 0111 ýöar. herra ritstjóri I Fylkiö Ontario (Province of Ontario), sC^ er hiö víölendasta og auöugasta í hinuro Caj^ disku fylkjum, liggur fyrir norÖan hin miklu v» Ontario og Erie, en aö vestan takmarkast P^ af hinum enn stærri vötnum Huron og SupeI' . Aö noröan liggur hiÖ svo nefnda Hudsons Territory, en aö austan skilur hiö mikla og *‘Yiíh Ottawa fljót milli þess og Quebec fylkis. .k| rniklu vötn aö sunnan og vestan vib þetta 'u|0 er nærri lielmingur af öllum fcrskum v0 ' g„ er finnast á hnetti vorum. Lengd vatna P a ara er 1085 mílur. Eins og nærri í hafa þessi vötn mikil áhrif á loptslagib tilliti til aö gjöra þaö þægilegt og tern^aauí Landslagiö er býsna breytilegt, og getur heldur kallaö yfirboröiö dálttiö bylgj<5tt enn fjöllótt. Ilálendis hryggur sá, seni ge ti| inní fylkiö hjá Nýagarafossi liggur ner ?1 n ;il Hamilton og þaban til Owen Sound ; Pat

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.