Norðanfari


Norðanfari - 20.04.1876, Blaðsíða 4

Norðanfari - 20.04.1876, Blaðsíða 4
ög þjóð að petkja fremur flestum útlending- um og liann hafði unnið sjer marga vini með ljúfme'tínsku sinni, heima á íslandi. |>essit Ungir námsmenn hafa lesið hjer við háskólánn í vetur: lög: Ásmundur Sveins- son, Einar J'ónsson (Thorlacius), Eranz Játvarðarson (Siemsen) og Páll Sigfús&on; stjórnfræði: Indriði Einarsson; læknisfræði: Guðni Guðmundsson, Hikkarður Sveinhjarn- arson og Móritz Halldórsson; náttúrufræði: J>orvaldur Jðnsson (Thoroddsen); talna-- fræði: Björn Jensson; málfræði: Sigurður Sigurðarson; norrænu: Guðmundur. |>orláks- son; guðfræði: Gestur Pálsson, Eríðrik Eær- eyingur og jeg. Frá Ameríku. Heiðraði ritstjóri Norðanfara! Sökum pess að í ísafold stendur sú fregn, Sem ritstjórinn segir sje úr brjefi frá Kmh., „að Islendingar peir, er fóru að byggja blýja ísland í haust, hafi orðið að hröklast {>aðan að eins ódauðir“, leyíi jeg mjer að senda yður kafla úr brjefi frá landa mínum og kunningja, er flutti pangað i haust, er mjer virðist sanna allt annað en að peir hafi hröklast burt, og bið jeg yður að setja þenna kafla í blað yðar liið allra fyrsta, svo al- menningi gefist færi á að sjá, á hve mikl- um rökum frjettin í ísafold er byggð. Brjef- ið er dags: Gimli 4. janúar 1876, og hljóð- ar kaflinn svona: „Eátt er í frjettum að segja, nema okk- ur líður bærilega, 1. s. G. Illa hefi jeg staðið mig að skrifa þjer; pó skrifaði jeg pjer í fyrravetur, og systkynum mínum báðum, og B. M. í B.............og föður mínum, og slógum við utanum til hans, en jeg held pað hafi okki komist til skila, pví við höfum ekk- ert svar fengið aptur frá neinum. - i>ú gazt pess við mig, að pjer hefði reyndar leik- ið hugur á að fara vestur ef jeg skrifaði pjer gott, cn pað hefi jeg ekki verulega getað fyrri en nú, pví pó að okkur hafi ekki liðið illa, pá hefir verið sú sundrung 1 löndum, að sinn hefir viljað hvað, en nú er Sigtrygg- ur búinn að korna hejr góðum hóp saman, og við lxöfum von um að hjer verði vel skip- uð nýlenda áður en langt líður. Okkur stendur ‘til boða sögunarmylnan á Mikley 'fyrir fimm pxisund dollara, og á að borga hana á 10 árum, og verður pví víst sinnt. Í>að er hjer afbragðsgott land oggóðurskóg- ur. Jeg ætla annars ekki að lýsa fyrir pjer landinu, pví pað er óhætt að trúa peirri lýsingu, er Sigtryggur hefir sýnt ykkur. Jeg hefi lesið hana og sjeð nokkuð af landi hjer, og er ekkert ýkt í henni. pað má jeg full- yrða, að ef pjer er enn í hug að flytja vestur pá er sá rjctti tími nú að fara, pví jeg skil elcki í pví ef pú parft að yðrast eptir pví, °g Jeg Pykist sannfærður um, að pú munir komast lijer vel af. Jeg kvíði ekki fyrir líf- inu svo sem að premur árum liðnum, pví vildi jeg óska, að allir gððir kunningjar mín- ir væru komnir hingað, alltjend peir sem við einhver bág kjör hafa að búa. Vatnið hjer er heldur ekki ónýtt, og er pað pó lítið roynt enn. Við komum hingað of seint í haust til að geta náð í bezta aflann. Við höfum von um að síra Jón Bjarna- son komi norður liingað sunnan úr Banda- rikjum í vor, og fögnum við[ pví mikið. — Við erum búnir að byggja rúm 30 hús, og er eitt af pví skóli, annað sölubúð, priðja pakkhús og liitt íveruhús. Næsta mánuð hjer á undan hefir verið bezta tíð, mjög frostlítið og stundum frostlaust, en seinustu dagana af nóvembcr var hjer mikið frost. Enn er gott veður hjer, pó hefir komið stund- xxm fjúk, pví inni í skógunum er ysjan í kúlfa, en par getur ekkert golað, svo pú get- ur nærri hve pjett pað er, og jeg er viss nm að pað hefði ekkí pótt mikið heima. Sigtryggur hefir annars reynst Islend- ingum af mestu prýði, og er pað illa farið að hann skuli hafa fengið pað eins illa end- urgoldið, eins og hann hefir fengið af sum- um, en pað er eina bótin að svo fer tíðast á endanum, að pegar liið sanna framkem- ur, pá gengur hitt til balca, sem á undan var komið“....... Lönguhlíð, 11. apríl 1876. Á. Hallgrímsson. — Kafli úr öðru brjefi frá Nýjalslandi, dagsetttu Gimli1 4. janúar 1876. (Brjefið er frá Flóvent Jónssyni frá Skriðulandi, erkom ásamt fleiri brjefum frá Ameríku yfir Gran- ton með síðasta póstskipi, en varð ekki ept- ir í Lerwiek): „Okkur líður öllum bærilega 1. s. G, Eátt er í frjettum að segja, nema næsta mánuð (desbr.) hefir verið hjer bezta veðurátta, frosthægt og kyrviðri, en seinustu dagana af nóvember var mjög frosthart, yfir 30 gráður (vist á Eahrenheit). Dálítill fisk- afli hefir verið hjer að pessu. 3 börn hafa dáið, og 1 gamall maður, Jón frá Torfxxfelli. Jeg ætla ekki að skrifa pjer neinar frjettir, fyrst eru pær ekki miklar, og svo veit jeg líka aðrir gjöra pað, nema við erum lijart- anlega ánægðir með land petta, er stjórnin hefir nefnt „Nýja ísland". Við erum búnir að byggja hjer rúm 30 hús, og komum pó ekki hingað fyrr en fimmtudaginn seinast- an í sumri2, pví ferðin gekk hægt en slysa- laust“. — Frj ettir frá Ameríku eptir blað- inu „Globe“, sem gefið er út í Tor- onto Ontario. Seinasta nr. af blað- inu er dagsett 18. febrúar 1876: Veðuráttan hefir verið ágæt í allri Norð- urameríku síðan í lok nóvember, að komu nokkrír óvanalega frostmiklir dagar. Á ýms- um stöðum í Ontario var plægt í janúarm., og 8. febr. var regn og prunxur. Allt er rólegt og engra stórlcostlegra viðburða er getið. Bikisping Kanada (Dominion parlia- ment) var sett í Ottawa 10. febr. með mik- illi viðhöfn. Veðrið var hið fegursta, fylgdi riddara-flokkur mikill Landshöfðingjanum Lord Dufferin frá Kideau Höll í vírðingar- skini til pinghússins, en klulckum var liringt og skotið af fallbyssum. Landshöfðinginn setti pingið með snjallri ræðu um framfarir ríkisins árið sem leið, og hið núverandi á- stand pess á allan hátt. Gat hann pess, að deyfð sú í verzluninni, sem pessi seinustu ár hefir átt sjer stað í Bandaríkjunum, og ný- lega hefir orðið tilfinnanleg í Norðurálf- unni, hafi einnig náð til Kanada og talsvert lamað verzlunina par. Enn segir svo, að Kanada-menn megi vera pakklátir fyrir hina ríkuglegu uppskeru seinastl. sumar, og pó að atvinnuskortur eigi sjer stað á nokkrum stöðum, pá sje eptir öllum kringumstæðum fyllsta ástæða til að vona, að pjóðin yfir liöfuð framvegis njóti góðrar velmegunar og framfara. Haldið er að pjóðveldismenn verði mann- fleirí við lok undirbúnings ko&ninga peirra, er stóðu yfir í Bandaríkjunum í janúarm., svo peír muni kjósa forseta úr sínum flokki, en engin er tilnefndur, sem líklegastur að verða forseti. íslendinga er fluttu til Nýja íslands í haust er leið, er ekki getið að neinu, en í frjettabálki frá Manitoba er sagt að eigi 1) Svo ncfna íslendingar byggð sína við Winnipeg vatn. 2) íslendingum dvaldist nokkra daga á leiðinní sökum grynninga sunnarlega i Rauða- fljóti, og í Winnipegbæ dvöldu peir í viku að undirbúa sig og útvega sjer allt nauðsyn- legt til bygginga, áður en peir færu til ný- lendunnar. að byggja Sogunarmylnu, rjett við suðurenda nýlendu peirra. — Hefðu peir „hröklast brott aðeins ódauðir“, eins og Isafold segir, væri pess pó liklega getið í blöðunum, pví margar frjettir eru par sem minna er í var- ið, enda parf enginn að leggja trúnað á frjettina í Isafold, pví brjefin frá Nýja ís- landi sýna og sanna, að ekki er einusinni flugufótur fyrir lienni. — Með norðanpóstinum, sem kom liing- að að sunnan 11. p. m., úr hinni annari póstferð p. á., komu sunnanblöðin til 29_ f. m. Pósturinn hafði lagt af stað úr Rv. 30. s. m. — Póstskipið hafði komið til Ilv, 23. f. m., eptir 22. daga ferð, fermt með ýmsum nauðsynjavörum o. fl. — Tíðarfar í útlöndum hefir verið frernur gott í vetur og engra stórtíðinda er getið, nema peirra fáu, sem áður er sagt frá, á Spáni og í Tyrkja- löndum. — 011 lagaboð alpingis, hefir kon- ungur vor staðfest, nema um pingsköpin og laxveiðarnar. — Fyrir föðurlandsleg með- mæli og fulltingi konungs vors við ríkis- pingið, eiga nú 2 eða 3 gufuskipsfcrðir kringum landið, að komast á í sumar. — Læknaskóli í Beykjavík er stofnaður samkvæmt lögum 11. febr. p. á„ og er land- læknir vor, dr. med. Jón Hjaltalín 21. marz skipaður forstöðumaður skólans, en veitt lausn frá hjeraðslæknisembættinu, í syðra umdæmi suðurumdæmísins. (Isafold). — Grenjaðarstaður er veittur sjera Magnúsi Jónssyni, presti á Skorrastað í Norðfirði. — Guðmundur Pálsson exam. jur., er skipaður málsfærslumaður við lands- yfirrjettinn, í stað Jóns sál. Guðmundsson- ar. — Jónas læknir Jónasson hefir fengið veitingu fyrír læknisembættinu i Kjósar- og Gullbringusýslu. — Grámifjelagið er orðíð eigandi að Siglu- firði, hvar pað ætlar og á Baufarhöfn, að stofna fasta verzlun íramvegis. Næstl. ár, segir „Isafold“, að fjelagið hafi flutt vörur lijeðan frá landi, fyrir 300,000' ki'., og ætli að hafa 15 sldp í förum í sumar. — Höpp. í vetur á góunni, pá hafís- inn varð lijer fyrst landfastur við Norður- land, höfðu yfir 50 hnýsur náðst í vök ná- lægt Læknisstöðum á Langanesi, og nokkr- ar sokkið, sem menn hugðu að geta slætt upp síðar. — 9., 10., 11. og 12. p. m., (pá liafísinn rak hjer að landi í annað sinn), náðust í Fjallalxöfn í Kelduh. 92 höfrung- ar, er sumir lxöfðu verið lagðir eða skotnir og sumir náðst í selanótum, auk pessa marg- ir kafnað og sokkið, en urðu pó ekki slædd- ir upp vegna lxafíssins. Áður og um sömu dagana, veiddist bæðí á lagvaði og í nætur töluvert af hákalli, og einn peirra, sem festi sig í nót, var með tunnu lifrar. Mikið af nótunum hafði skemmst, og sumar tapast í ísinn. 12. p. m. hafði tvítugur hvalur lent á grynningum fyrir ofan svonefndann Kaup- , mannsboða framundan Breiðuvík á Tjörnesi, sem er eign Grenjaðastaðarkirkju. — Hjer á firðinixm liafa náðst 30—-40 liöfrungar, og nokkuð af hnýsum. I öllum nótlögum hjer nyrðra, kvað lítið hafa fengist af sel, 11 í Ejallahöfn og 9 eða 10 í Saltvík, annarstað- ar enn færra, og sumstaðar enginn. 1 fyrradag frjettist hingað, að Jónatan bóndi Jónatansson á Bæ á Höfðaströnd í Skagaf., hefði ásamt fleirum banað fertug- um hval, er var í ísnum, og komið honum að landi, millum Bæjar og Höfða og fest hann par. — Veðrátta. Um pessar mundir liafa ver- ið hjer harðviðri og snjókoma, og í morgun var frostið 15 gráður á R. Eigandi og ábyrgðarm: Björn Jónsson* Prentam Jónas Sveinsson.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.