Norðanfari


Norðanfari - 20.04.1876, Blaðsíða 3

Norðanfari - 20.04.1876, Blaðsíða 3
— 31 Forngripasafnið. Er pað lagst í dá með Sigurðí málara? pað sýnist svo, pví enginn veit um forstöðu- mann pess, og pað er hvergi auglýst. Eng- inn getur pví átt við að senda J,ví neitt pó vildi; sjer er hver stjðrnin. 15—15. Spurning: Hvað líður störfum nefndar peirrar, er kosin var á bókmenntafjelagsfundi 15. júlí næstliðin, til að endurskoða lög fjelagsins og breyta peim á- hagkvæman hátt, eptir ánda tímans, og uppástungum fjelagsmanna á fundinum? Fjelagsmaður. Rjett er foezt, en rangt er rerst. Eitstjóri Norðlings hefir í seinasta blaði «hiu látið prenta ósannar frjettir eptir mjer af Austurlandi, um tíðarfar par fyrirfarandi "o. fl., pví pað er alveg tilhæfulaust, að jeg hafi sagt „allgóða tíð par eystra og jarða- samt", eins og blaðið segir; jeg hafði heldur ekki talað eitt orð við ritstjórann, frá pvi jeg kom að austan, hvorki um tíð- arfar nje annað. Jeg vil pví leyfa mjer að ráða ritst. til að tala við mig sjálfan, ef honum skyldi póknast að taka frjettir eptir mjer í blaðið, en henda ekki bjer og hvar í lausu lopti tilhæfulaust slúður, og segja síðan að austanpósturinn hafi borið pessar frjettir!! ¦ Aptur má geta pess, að pað sem sagt «r í Norðanf. um.veðuráttufar, jarðir o. fl. á Austurlandi, er alveg rjett, og eins og jeg sagði ritstjoranum sjálfur frá pví. Akureyri, 10. apríl 1876. Sigfinnur Finnsson, • austanpóstur. IJr »rjeft af Suðurlandi 30.—3.—76. — „|>ó eitt sunnlenzku blaðanna hafi heltst úr lestinni og dagað uppi í „Geysir", pá eru tvö samt eptír, sem Norðanf. getur ausið upp úr frjettirnar sem öðrum Mímis- brunni, svo kalla má að sje að bera í bakka- fullann lækinn, að rita pjernokkuðí pá átt, eigi að síður skal jeg .po enn í stuttu máli geta veðuráttunnar með fl. til framhalds síð- an á kindilmessu f. m. — |>ar til 3 vikur af porra var lik veðurátta og áður var ritað; skipti pá um hana til práviðris og aust- ræninga með heiðríkjum og frosti nokkru, er mest varð seinustu porradagana og 11 ° á porraprælinn. Hinn 11. p. m. kom norð- an kólga með gaddi og snjókomu nokkurri til fjalla, er hjelzt við til pess 16., var frost- hæðin hinn 14—16. mest 16 ° á R. Með hinum 17. kom blíðviðri með hremviðri og lognum að mestu, en frost á nóttum, er haldist hefir til pess í dag. —- Aflaleysi má telja í kringum Faxaflóa, allt suður að Mið- nesi, par hefir aflast vel af porski, eins í Grindavík og austan fjalls. í Vestmanna- eyjum aflast vel, bæði af porski og einkum hailagfiski, hallærið var aldrei eins mikið og orð var á gjört í vetur. Undir jökli fisk- aðist vel í haust, en bæði par og á Vest- fjörðum, var aflalítið sökum storma. Hjer hefir gengið töluvert kvef sem nú er hætt fyrst um sinn. — Ýmsír hafa dáið, pó eigí margir nafnkenndir, utan pessir: Húsfrú Kristjana Einarsen fædd Ricthal, f. la- júli 1802, gipt 27. júlí 1820, prófasti !nari Sæmundssyni Einarsen, seinast presti ™ Stafholts-, f 7. marz 1876. B. Gröndal skaldið, toissti efnile^a dóttur sina á 3. ári, •»r?f yfirkennari Gunnlögs son smiðs MaguÚSS0Ilar) DÓnda j mb k yatns. nesi, andaðist 17. þ. ra. k]> 10 fc m_ Hann var fæduur 28. Sept. 1788. útskrifaðist úr heimaskóla 1808; fór utan um uaustíð 18i7) <»g gekk á háskóknn, með styrk ýmsra. nianna. Árið eptir 1818, ávann hann sjer „minnispening úr gulli", fyrir úrlausn á spurningu í mælingarfræði, er prentuð var s. á. Árið 1822 var 4. kennaraembættinu aukið við latínuskólann á Bessastöðum, og var honum veitt pað 14. maí s. á. Við Reykjavikurskóla var honum veitt undir- kennara embætti 27. april 1846, og yfir- kennara embætti við sama skóla, 15. júní 1851. (Sjá skólaskýrsluna 1851—52 bls. 10). 10. febrúar 1862, fjekk hann lausn frá pví embætti1. — Hann varð R. af Dbr 17. sept. 1846, og af heiðursfylkingunni 1859. — Hann varð tvígiptur, fyrri kona hans var Bagnheiður Bjarnadóttir, er hann giptist 1825, og missti hana 1834? Seinni kona hans var Guðlög Ara dóttir læknis á Flugu- mýri, er hann giptist 30. júní 1836, hún deyði 20. maí 1873. Björn Gunnlögsson, var jarðsettur mið- vikudaginn 29. marz, var fjöldi manns við- staddur. Bæðurnar hjeldu dómkirkjuprest- urinn Hallgrímur Sveinsson húskveðjuna og fyrri líkræðuna í kirkjunni, en pá seinni Helgi Hálfdánarson docent, og um leið og presturinn kastaði rekunum á kist- una, mælti hann nokkur orð. Á eptir var sunginn í líkhúsinu latneski sálmurinn: Jam mæsta osfrv. — Sólskin var en kald- ur austræningur. Hann var talinn einhver hinn reikn- ings- og mælingafróðasti maður, er á ís- landi hefir verið; hann ferðaðist um ísland sumurin 1831—1843, til að mæla pað og gjðra uppdrátt af pví, er Bókmenntafje- lagið gaf út 1845, osfrv. — Bit pau er hann hefir samið eru pessi: a, bæklíngar. Nokkrar einfaldar reglur til að út- xeikna tunglsins gang, ísl. og latínu. Viðey 1828, 20 bls. 4. — De mensura et deli- neatione Islandiæ interioris. Viðey 1834, 40 bls. 8. — Töflur yfir sólarinnar sýni- lega gang á íslandi, Viðey 1836, 16. bls. 4 — Njóla (kvæði 518 er.). Viðey 1842, 104 bls. 8, og önnur útgáfa í Reykjavík 1853? — Leiðarvísir að pekkja stjörnur, Reykja- vík 1845, 1. h. 68 bls. 8, og 2. h. Reykjav. 1846, 88 bls. 8. — Húskveðja, yfir skóla- pilt Friðrik B. Thorarensen, prentuð við líkræðuna, Rv. 1848, 8. — Tölvísi, Rv. 1865 1. h. 400 bls. 8; (framhaldið í hand- riti). — Einföld landamæling, Kmh. 1868. 48 bls. 8. b, blaðagreinir: í „Klausturpóstinum" 6. ári 1823, nr. 6, bls. 87—88, er prentuð vorvísa 4 v. — í Jvjóðólfi 6. ári 1854, nr. 132—133, grein um: Tvö dýr fásjen á íslandi; — í sama ári, nr, 165—6, um Tímatal, prentað á Ak- ureyri; — i 10. ári 1858, nr. 17, Svar til „Norðra" um lærða skólann; — isama ári, nr. 35—36, um stundatal eptir stjörnum og tungli; — í 11. ári 1858, nr. 1—2, Hala- stjarnan 1858; — í sama ári 1859, nr. 23, svar til p. G.-, í 14. ári 1862, nr. 7—8, f Jón Bjarnason í pðrormstungu; — i 20 ári 1868, nr. 34—35, 37—-38, athugasemd við einfalda landamæling; — í „Skírni" 9. ár 1835, bls. 104—107, um fund pórisdals; í 11. ári 1837, bls. 97, 13. ári 1839, bls. 74 —75, 14 ári 1840, í skýrslum og reikning- um bls. V—VI og 16. ári, sama bls. V— VI, eru brjefkaflar um ferðír hans á ís- landi. — 1 „Reykjavíkurpósti" 3. ári 1849, nr. 12. um sjódýr er festu sig með sogi; í sama ári nr. 4, um pyngd reikistjarna.— í „Lanztíðindum" 1. ári 1849, nr. 8.-9, um náttúruafbrigði í „Gest Vestfirðing" ; í „Ný- tíðindum" 1852, nr. ^ um reikistjörnur; ¦— 1) Orti pá Mattías Jókkumsson tilhans skilnaðarminni (4 v.) í nafni lærða skólans Pg skólapilta, pr. í Rv. s, á. í nr. 5—6, Ráðning gátunnar i Lanztiðind- um 2. ár bls. 202; í nr. 9. Athugasemd við athugasemd B. Gröndals, um lýsing á fiski — í nr. 12—13, um jarðstjörnur og tungl peirra; — í „íslending" 1. ár 1860, nr 7, jarðstjörnugangan 1860; — í nr. 11, Júf- ferta (2 verkefni); i 2. ári 1861, nr. 2, og 3. ári 1863, nr. 21, um stöðvar útilegu- manna". Frjettir útlendar, (eptir porleif Jónsson, cand. phil.). Spánn. ÍIú lítur pó út fyrir, að endi muni bundinn á hina leiðu styrjöld Spán- verja, enda er og tími til kominn, pótt fyrr hefði verið. í suðurlöndum Norðurálfu lagð- ist veturinn bæði snemma og hart á, og gátu menn pvi eigi notið sín, enn nú er par kom- in góð tíð, og byrjuðu peir aptur í lok jan. p. á. Hefir síðan hver bardaginn rekið ann- an og Karlungar hvervetna farið hall-oka. Borgin Stjarna (Estella) hefir um langan tíma verið aðalstöð Karlunga, enn paðan rak pá Primo de Rivera, herforingi, er stend- ur undir forustu Martinez Campos, er mjög hefir gjört sig frægan í pessari styrj- öld. prír Karlungar voru um einn af að sóknarmönnum, enn með svo miklu kappi atti Primo sínum mönnum, að borgin gekk á hans hönd með hverjum kostum, er vera skyldu. Martinez Campos aðalforingi hefir heldur eldd verið aðgjörðalaus. Hann tók alla smábæina, er Karlungar höfðu að- setur í, og síðast pegar frjettist var hann á- samt Primo de Rivera búin að slá hring um pá og eiga peir pví einkis annars úr- kosti enn gefast upp. Frakkland. Altaf er stjórnaraðferð gamla Thiers að ná meiri og meiri fótfestu, og sýndi pað sig undir pinglokin um jóla- leytið. í öldungaráði Frakka skulu sitja 400 manna, og voru peir kosnir af pjóðping- inu, áður enn pað leysti sig upp. 276 voru af pjóðstjórnarsinnum og hafa peir aldrei fengið svo mikinn styrk. Nú er og hafið að kjósa til hins nýja pjóðpings, og vinna pjóð- valdsmenn par og hvern sigurinn á fætur öðrum. Tyrkland. Andrassy ráðgjafi Aust- urrikis keisara hefir samið skrá, og er Tyrkja- soldáni lagðar par í lífsreglurnar, hverníg hann eigi að haga sjer við uppreistarmenn í Herzegovínu og Bosníu. Hin tvö stór- veldin, Prússland og Rússland, hafa sam- pykkt pessa skrá og neytt Tyrkjann nauðug- an viljugan til að ganga að henni, enn pað var honum sárnauðugt, sökum pess að upp- reistarmönnum eru gefnir svo góðir kostir, að peir eigi lengur purfa að vera ánauðugir prælar Tyrkja, ef skráin kemst á. Enn eigi hafa uppreistariuenn gengið ennpá að henni, pví að peir trúa Tyrkjum illa sem vonlegt er, pví að peir, Tyrkjarnir, hafa opt og ávalt farið illa með og svikið hina kristnu menn, er peir hafa átt að samsælda við, og ekki sízt pegna sína. . Danmörk. Veturinn hefir verið frem- ur umhleypingasamur; hefir ppt sama dag- inn verið „hríð og regn af himninum" og svo bjart og gott veður á milli, og eigi er pví linnt enn. Landar hjer hafa verið fremur heilsu- hraustir, enn pó höíum vjer misst einn úr fjelagi voru: Jens, son konsúl Martínusar Smiths í Reykjavík, hann lá að eins prjá daga rúmfastur; Hkið fer nú með póstskipi heim. Vjer íslendingar höfum og misst góðan dreng allra peirra er til haus pekktu, pótt hann væri ekki íslendingur að ætterni; pað var sjera Baudoin, hinn kapólski prest- ur í Reykjavík. Hann dó hjá systur sinni i Campange á Frakklandi 14. nóvemb. f. á. Haiia hafði lært íslenzku, íslenzkar menntir

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.