Norðanfari


Norðanfari - 17.05.1879, Blaðsíða 4

Norðanfari - 17.05.1879, Blaðsíða 4
¦48 — Hvitur sauður tvævetur, stýft lögg fr. h.; geirstýft vinstra. Hvithuiflóttur sauður veturg., tvístýft apt. gagnb. h.; stýi't gagnh. v. Hvitur sauður tvævt., stýft hálítaf' fr. h.; sýlt í hamar vinstra. Hvít lambgimbur, tvístýf't apt. b.; blaðstýft fr. gagnbitað vinstra. Hvítur lambgeldingur, gagnbitað hægra; heilrifað vinstra. —------ hvatrifað hægra; blaðstýí's og biti framan v. Hvít gimbur veturg., sýlt gagnb. h.; miðhlutað gagnbragðað v. II. tlr Engihliðarhreppi. Hvítur lambgeldingur, tvistýft apt. h., sýlt í hálftaf fr. biti a. .v Grár ------blaðstýít apt. h., heilrifað biti fr, v. Hvitur------.... sneitt aptan biti framan vinstra. III. Úr Bólstaðarhlíðarhreppi. Hvit lambgimbur, biaðstýf't fr. gagnbitað h., hvatt vinstra. Hvítkollótt lambgimbur tvírifad í hvatt hægra, stýft vinstra. Hvít lambgimbur sne,tt a. fj. fr. h., sneitt apt. gagnijaðrað vinstra. —------biti apt. hægra, blaðstýft fr. vmstra. —------gagnhangandifjaðrað hægra, hamrað vinstra. Svört iambgimbur, blaðstýí't fr. fj. apt. h., heilrifað biti fr. fj. a. v, Hvít lambgimbur, sneitt fr. h., sýlt hangandi fj. apt. v. ------heilrifað biti fr. h., sýit biti fr. fj. apt. vinstra. Hvítt hrútlamb, stýí't hægra, tvírifað í stúf vinstra. —------meinabt tvírifað í sneitt a. h., hálftaf fr. vaglsk. a. v. —------stúf'rifað gagnbitað, h., sneitt og biti apt. vinstra. Svartur lambgeldingur, sýlt hægra, sýlt biti apt. vinstra. Svarthosóttur geldingur, miðhlutað í stúf hægra, hvatrifað vinstra. Hvítur sauður veturg., tvístýtt fr. biti apt. h., stýít biti fr. v. —- — — fjöður fr. h., biti i háltaí' apt biti fr. v. Hvít ær tvævetur tvírifað í sneitt f'r. h., miðhlutað biti apt. v. Svört gimbur vefcurgömul, sýlt í hamar hægra, sýlt í hamar vinstra. Hornam: sýlt í hamar h. stýft vinstra. (Óglöggt). IV. Úr Svínavatnshreppi. Hvítur sauður þrjevetur, heilhamrað gagnb. h., hlaðst. apt. gagnb. v. — — tvævetur, heilhamrað h., blaðstýít apt. biti ír. v. Hvít gimbur veturg., blaðstýf't og vaglsk. fr. h., blaðst. fr. gagnb. v. Urráhosóttur sauður veturg., heiih. gagnb. h., blaðst. a. biti fr. v. Brennimark: J Hvítur hrútur veturg., blaðst. fr. fj. apt. h., sýlt fj. fr. biti apt. v. Svartkollóttur sauður veturg., miðhlutað gagnb. h., stýft háltaf apt. biti framan vinstra. Hvít lambgimbur sneitt apt gagnb. h., miðhlutað biti fr. v. —------hálf'taf irainaa hægra, blaðstýít aptan gat vinstra. Hvítkollótt lambgiinbur, sneitt framan biti apt. hægra, sýlt vinstra. Hosóttur lambgeidingur .... tvisýft apt. fjöður fr. vinstra Hvít ------. . ... tvístýí't og biti apt. fj. fr. v. V. Úr Áshreppi. Hvítur sauður tvævetur, sýlt í hamar^ h., sýlt í stúf gagnfj. v. — — veturg., memast sneiðr. ír. gagnb, h., sneitt fr b. a. — — mein. blaðst í'r. vaglsk, a. gagnb. h., blaðst. a. b. fr. v. Hvít ær með gimbrardilk, hvatrifað gagnbitað h. geirstúíníað. v. Mórauður lambhrútur, stýft hægra, sneitt apt. vinstra Hvítur lambhrútur sneitt fr. tveir bitar a. h., meinast, sýlt biti a. v. —------stúfrifað biti fr. hægra, íjöður aptan vinstra. Hvitur lambgeldingur .... sýlt í háltaf í'r, vinstra. — ------¦ miðhlutað fj. fr. h., stúfr. í hálftaf a. biti fr.v. — ------hófur apt. h., memast, blaðrifað fr. v. Hvít gimbur veturg., tvirifað í stúf hægra, stýí't vinstra. Hvít lambgimbur, heilrifað 2 bitar apt. h., sýlt biti í'r. v. —------ blaðstýft apt. hægra .... —------ sýlt biti a. h., meinast, sneiðrifað fr. 2 bit. a. v. —------ stúfrifað hægra .... —------ tvístýf't a. gagnbitað hægra, mýjetið vinstra Hvitur lambhrútur sýit 2 hrögð fr. hægra, mýjetið v. — ------ meinast, sýlt í háltaf fr. h., iikast tvístýft a, b. fr. v. Bauðgrá hryssa veturg. meinast tvistýi't ír. eða sýlt, eyrad skemmt. VI. Úr porkelshólshrepp'. Hvítur hrútur Svetur, sýlt biti fr. h., stýft háltaf apt. v. Hvíthnífiótt gimbur veturg., stýít biti fr. vaglsk. apt. h., stýft háltaf fr. biti aptan vkistra. Hvíthyrnt gimbur veturg., .... . , stýft biti fr. vinstra — — — stúfrifað gagnb. h., sýlt biti a. numið fr. v. Hvit ær gagnhangandifjaðrað hægra, stýí't gagnbitað vinstra. Hvítur lambgeldnigur, stýi't h., ijöður fr. biti apt. v. Hvit lambgimbur, sneitt a. gagnb, h., biaðstýf og bragð fr. fj. a. v. Hvítt hrútlamb, sýlt hægra stúfhamrað vinstra. VII- Úr jpverárhreppi. Hvítur lambgeldingur, heilhamrað hægra tvístýft fr. vinstra. — ------sneiðrifað ír, h., sneiðrifað og biti fr. v. — ------• bragð fr. hægra, stýf't bragð aptan vinstra. Hvítt hrútiamb, sýlt gagnfjaðrað hægra sneiðrifað apt vinstra. VIIL Úr Kirkjuhvammshreppi. Hvithyrntur sauður 2 vetur., hálítaf a. fj. fr. h., stýft hálftaf apt. v. — hrútur veturg., stýft lögg apt. h., sneitt ír. biti apt. v. Hvítt gimbrarlamb, styft hægra, .... —------. . . , stýft biti apt. vinstra. IX. Torfastaðahreppum. Hvitur sauður 3vetra, sneitt apt. 2 fj. fr. h., bitar 2 fr. v. Hvíthnífióttur sauður 3vet., stúfr. í háltaf apt. vaglsk. h., geirstýft v. Hvítur sauður 2vetur, hamrad bragð fr. h., hamrað v. Brm: B p Hvítur sauður veturg. hálitaí apt. biti ír. h., hálftaf fr. fj'. apt. v. — — — sý]t gagní'j. hægra, líkast hálitaf apt. vinstra Hvíthyrnt ær, sneitt apt. gagnbitað h., hamrað v. Brm.: S. V Gr. Hvitkollótt ær, hálítaí apt. í>. fr. h., líkast blaðstýft a. sneitt fr. v. Grár lambgeldingur stýit hægra, fjöður fr. biti apt. v. Hvitur------ stýft biti fr. h., stýít gagnbitað. v. — ------ stýít fjöður fr. hægra, stýft háiftaf fr. vinstra. — ------ sneiðnfað fr. fj. apt. h., stýft hálítaf apt. v. — ------ sneiðnf. framan hægra, tvistýf aptan vinstra. *.-.¦•» Hvitt geldingslamb hvatt biti framan hægra sneitt fj. apt. vinstra. — ------hálftaf apt. lögg í'r. h., sýlt í hálftaf apt. fj. í'r. v. Mórautt hrútlamb, stýft hægra, íjöður framan biti apt. vinstra. Hvít lambgimbur .... sneitt og bragð apt. fjöður fr. vinstra. —------ fjöður og hiti a. h.. sýlt í háit'taf a. fj. fr. v. —------hvatt hófb. apt. h., tvírifað i sneitt fr. biti apt. v. —------stýft biti apt. h., stýf't hangandifj. framan v. —------hamrað hægra, sueitt fr. fj. apt. vinstra. X. Ur Staðarhreppi. Hvítur sauður veturg. biaðstýft a. biti fr. u., gagnbitað v. — — — tvístigað í'r. hægra, stýi't og gat vinstra. Hvít gimbur veturg., hvatt fj. apt. h., hvatt fj. apt. v. Hornamark: stýft stig fr. hægra, geirstýtt vinstra. Hvit gimbur veturg. blaðstýít fr. biti apt. h., sneiðrifað apt. v. — — — með sama marki. Hvitur lambhrútur, sneitt og bragð apt. biti fr. h. hamrað v. — lambgeldmgur sneitt fr. h., hvatt v. (Óglöggt). — ------stýft hægra, fjöður aptan vinstra. Hvít lambgimbur, sneiðr. fr. gagnb. h., hálftaf a. gagnb. v. (Ulagjört), —------hálftaf apt. íj. fr. h., stig fr. v. —------sneitt apt. biti og bragð fr. hægra —------. biti íraman hægra, blaðstýf't apt. vinstra Andvirðis framanskrifaðs fjár mega eigendur vitja til við- komandi hreppstjóra fyrir lok septemberm. næstkomandi, nema í Bólstaðarhliðarhrepp hjá herra Hafidóri (iuðmundssyni á Brún. Undirlelli 3. marz. 1879. Jóhannes Gruðmundarson. LÝSING á óskilafje, er selt var í Skagafjarðarsýslu haustið 1878. I Lýtingsstaðahrepp. Hvit ær 2vetur, hníflótt, memast snei.tt apt. biti fr. h., hvatt v. Hvítkollótt gimbur veturg., sýlt í hamar h., miðhlutað í stúf gagnb v. Hvit ær ii vet, hamrað h., hvatt v., sama mark á hornum, gagnb. v. Hrútlamb háiftaf apt, h., heilhamrað vinstra. Hvithornóttur geldmgur, hvatnf'að hægra, stúfrifað vinstra. Hvit gimbur, sneitt og fjöður apt. hægra, hamrað vinstra. G-ulhornótt ær, íneð emkeuni, hvatt biti apt. h., hvatt v. brm: J. M. JJilkhrútur, hvitur, hvatrifað hægra, stýf't og gagnbitað vinstra. Svarthornótt veturg. gimbur biaðst. apt. hægra, heiir. og biti fr v. í Seiluhrepp, Hvítur lambgeldingur, hálftaf fr. fj. apt, h., stúfhamrað v. Hvit lambgimbur gagnvaglskorið hægra, heilhaiiirað vinstra. —------pristýft fr. biti apt. h., stýíður helm. fr. fj. a. v. Hvít gimbur veturg., stúfhamrað h., geirstúfrifað v. — — — hálttaf apt. biti ír. h., sneiðr. fr. hr. apt. v. Hvitur sauður veturg., hvatt biti fr, h., sneitt a. bragð fr. v. I Staðarhrepp. Hvitkollótt gimh. veturg. geirst. og gat h. stúfrifað vaglsk. apt. v. Hvithyrnt gimbur veturg. styit af hálftaf fr. biti apt. h., stýí't af hálttaf fr. biti apt. v. Brm.: Pr % Hornam.: sýlt biti fr. v. Hvítur lambhr., sneitt fr. h., sýlt bragð fr; fj. apt. v. iivithnirióttur geldingur., .... stýf't vmstra. Svört lambgimbur.....stýft vinstra. Hvítur lambgeldingur, sneitt fr. h., míðhlutað í stúf v. . Hvit lambgimbur sneitt fr. gagnbitað h., tvistýft apt. v. —------gagnhangandiíj. h., stýf't og gagnbitað v. —------. sneitt i'r. biti apt. h., tvistýf't ap't. v. — .------blaðstýít apt. h., biaðstýft apt. vaglsk. fr. v. —------ sýlt biti apt. hægra, sneitt fr. vinstra. —------• stúí'rifað biti fr. h., vaglskorið fr. vinstra. — —- stúí'rifað biti apt, h., sneiórifað apt. v. —------ koiiótt, geirstýít hægra, í Skefilsstaðahrepp. Hvit lambgimbur, miðhlutað i heilt hægra, 2 fjaðrir apt. vinstra. — —— 2 fjaðrir aptan ha^gra, miðhlutað vinstra. í Brípurhrepp. Hvítur lambhrútur, sýlt fj. fr. h., hálttaf apt. fj. fr. v. í Holtshrepp. Hvítt lamb, sýlt biti fr. fj. apt. h., stýtt vinstra. I Hof'shrepp. Hvitur lambgeldingur biti apt. h., blaðstýft fr. fj. apt. vinstra. ------ biti apt. h., blaðstýft ír. v. — lambhrútur biti ír. h., sneitt apt. hangandifj. fr. v. í Viðvikurhrepp. Hvitur hrútur veturgamall, .... heilrifað vinstra. Hvítt gimbrarlamb, blaðstýí't fr. biti apt. h., stúfnfað biti fr. v. I Akrahrepp. Hvítur lambgeldingur, sneitt apt. biti ir. h., sýlt fjöður apt. v. — ------sýlt gagnfjaðrað hægra, gagnbitað vinstra. — ------stúfniað gagnbitáð h., blaðstýft fr. v. Hvit lambgimbur, blaðstýft fr. h., vaglsk. apt. v. Hvíkollótt lambgimbur sýit fj. fr. h., sýlt fj. fr. v. {>eir sem geta sannað eignarrjett sinn á framan og ofan rit- uðumkmdum, mega vitja verðs peirra, að frádregnum öllum kostu- aði, hjá hreppstjórum í þeim hreppum, er selt hefir verið i, til næstkomandi septemberloka 1879. Skarðsá, 28. marz 1879. E. (íottskálksson. Eigandi og ábyrgðarmaður: Ií j 8 r n J ó n s s o n. Prentsmiðja «Norðanfura». — Qlafar Ólafsson.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.