Fjallkonan


Fjallkonan - 09.07.1887, Blaðsíða 1

Fjallkonan - 09.07.1887, Blaðsíða 1
Kemr öt þrisvar á máii- uði. 36 biöð rnn Ariö. Arg. ko6tar 2 krónur. Borgist fyrir jnlllok. FJALLKONAN. ritstjöi'i þeua Maða l.ýr I Þill^lioltsstiu'ti ao hitta kl. t—4 e. nt. 19. BLAÐ. REYK.TAVÍK, 9. JÚLl L887. FJALLKONAN k*m* »t •§«¦ *""•¦ itíitb 11 iii |>in;rf iiiiann, á lauiriiidöiMiin. • • Alþing var sett ]. júlí. Síra Sigurðr Stefánsson. 1. þing- maðr ísfiiðinga, hélt ræðuna í kirkjunni. — Aldrsforsetinn, sira .lakob Guðmundsson. stýrði umraðmium í byrjun Jiinysins. Fvrst vóru íithuguð kjörhréf þinginanna, og fanst ekkert athugavert við ]au. utan að landsliöfðingja Jiðtti það oheppilegt, að kjör- stjóri í Snæfellsiiessýslu hefði á kjörtundiuum sett í sinn stað eininift ]iann mann er í boði var. Síra Þórarinn og liinir kon- nngkjörnn vildu setja netnd i ]iví máli enn það var felt. — Forseti sameinaðs þings var kosinn Benciiikt Svainsson nieð 18 atkv.. varatorseti Benedikt, Kristjánsson nieð 21 atkv. og skrif- arar Eiríkr Briem og Þorleifr Jonsson, hver mrð 2:s atkv. — í neðri deild var kosiun forseti Jón Sigurðsson með 18 atkv., varaforseti Þórarinn Böðvarsson með 17 atkv., skrifarar Jón Þ.ii'ariiisson með 16 atkv. og Páll Ólafsson með 15 atkv. — í efri deild var kosinn forseti Árni Thorsteinssoo neð Miitkesti (]ieir sira Benedikt Kristjánssun tengn hvor 6 atkv.); varat'or- seti Lárus E. Sveinbjiirnsson nieð 'i atkv.. og skrifarar Jón Olafsson mcð ti atkv. og Jakob Gnðmundason með i atkv. Stjórv(wf)vm 111 )i þessl eru nu lögð fyrir þingið: Fyrir neðri deild: 1., frv. til fjarlaga 1888—89. 2., t'rv. til fjárankalaga !88fi—87. 3.. frv. til fjáraukalaga 1884 86. I.. frv. um sam]iykt landsreikninga 1884—85. ö. fiv. lil lagaum að umsjón Of fjárhald Flateyjarkirkju skuli fcngið söfnuðiiimii i hendr. 6., frv. til laga um að stjórninni veitist hcimild til, að selja nokkurar |ijóðjarðir. Fyrir efri deíltl: ]., frv. til Iaga uni aðtiir. ¦>., f'rv. li) laga með nokkurnm ákvæðum um veð. 3., frv. til laga með ímkk- urmi) ákvæðum um þeginn sveit.-irstyrk m. ra. 4., /'rv.. til hum er hafa inni að halda nokkuri'ar ákvai'ðanir inii fiskiveiðar fi•- laga í landhelgi; 5.. frv. til Uga uni bátafiski á fjiirðum. Stfiitltr. FJárlaganefnd: Eiríkr Briem (19 atkv.). Þórarinn Böðvarsson (18/, Jún Jónssun (17), Sigurðr Stelánssnii i Hii. Árni Jónsson (16), Þorleifr Jónsson (14) og Páll Brícni (10).— I.aiiilsrcikniimsiicfiid : ('dafr Briem, Lárus Halldorason og Sig- urðr Jensson. — Þjóðjarðasala, nefnd: (iiiim. Halld., Þorl. Q mundsson og Þorv. Bjamarson. — Fiskiveiðafrumvaip. nct'nd: Arnl. ÓL, J. Hjalt., Jak. (iuðm., Jðn ('ll., Friðr. St. - Þurfa- mannaliig. nefnd: E. Th. Jðnasscn. Sigbv. Árnas. Skúli Þor- varðars. — Lög um veð, nefnd: L. E. Sveinb., Ben. Kr., Sighv. Árnason. — Lög um aðfiir. nefhd: Jiil. Havsteen, Jón Ól., Skúlí Þorvarðarson. Þingmannafnimrnrp. Frá þingmonnnm eru þessi frmnv. komin inn k þing: 1., frv. mn stækkun verzlunarstaðar áEski- tirði (frá J. 01.). 2.. frv. um löggilding verzlunarstaðar við Haukadal (frá Sig. Stef.). 8., frv. um liiggilding verzlunarstað- ar að Arngerðareyri (trá Sig. Stef.). 4., frv. nm veitingogsnlu áfengra drykkja (frá ,T. Ól.) nefnd: J. Ól., J. Hjalt, Ben. Kr., Sighv. Á. og Friðr. St. 5., um söfnunarsjóð íslands (frá Eiríki Briem), nefnd: Eir. Br., Þorv. Kjerulf, Gr. Th.. Jón Jónss. og ,T. Jónassen; 6., um vegi (frá síra Þórarni og Jóni Þór.); 7., um mentun alþýðu. Þingsályktunarftiligur. í n. d. hafa komið fram ]>cssar ])ingsályktnnartillögur: 1. um að setja 5 manna nefnd til að semja og koma fram með lagnfriimvarp til verndar og endrbót- ar atvinnuvegnm landsins (frá Þorl. G.). 2., um nefndarkosn- ing til að rannsaka reikningsskil Kr. Ö. Þorgrímssonar á fit- sending og fitsölu alþingistíðindanna (frá reikningslaganefnd- inni): 3., um að rannsaka reikningsskil Ásmnndar Sveinssonar íyrir tekjum Arnarstapa og Skðgarstrandarumboðs. Fi/rirspurn ein er fram komin um þingsetn sýslnmanna. Synodiis viir haldinn 1. ]i. m. Sira Árni .l.iiissnii tra Barg pivdikaði. A tundinum var cins og vant cr uthlutað l'c lil uppgjata presta tf prcstackkna (8 188,40 kr.). Þar var kosin nctud til að scmja frumv. nni tekjur prcsta (i hana Itoanrr: síra llallgrimr Svcinsson. síra Þórarinn llnovarssnn ðg il.Vent Þðrhallr Bjamarson). Hiíiiíiðiirfél.'iL' suðratiitsiiis liért síðari ársfuud sinn 5. þ. iii. Þar var samþykt að vaita Bermanni Jðnaasyni bníraðingi km> kr. til að balda áfram biiuaðarriti sinu. Saunnnd Eyjðlfígon lætr félagið tara iuii Skaftafellssýslnr i somai cius og tót og Sveinn búfreeðingr er raOimi til að fara uin Borgarfjarðarsýala t'yrir 800 kr. kaup. Bókmentafélagafnndr. Rvikr deild ti.lt aðalfund sinn i gatr- kvcldi. Skýrði forseti stuttlega fiá athöfnunj félagsina. .sira Mattb. .Iiicliiiiussi.il halði boðið 1. laginu þýðing af .. liiainl" ir Ibsen. Kosin .'i íiiamia nciu.l til að aegja alit sitt uin |iýð- inguna. Samkv. till. stj.'iiiiai'iiiiiar koain B icanna iicfnil af' al- þingiam. til að íhuga nvað gara skyl.li í heimflutningsmálino. Enibættisnicmi dcildai'imiar kOBBÍr hinii' si.niu og;iðr íicma li.'iku- vörðr: Korten Hanssn. Stúdentar þessir atekrifnðDjt nfl at lcarða skólannm: 1. Gnðmnndr Bjarnarson...... 1. einkunn 109 2. (iiiðiiiiuiilr (iiiðiiiiiii.lsson1..... |. |iil — :í. Eggert Hricin........ I. N — ¦i. Þórðr Þðroarson........ I. 112 — ö. (i'iiðiiiiinilr llaiiiicssi.il...... |. HU 8. Maiim'. Hat'stcin........ |. 89 7. Ji'.n Þorvaldsson........ I. s7 — s. (i.-ir S;ciiiiiii.|ss..ii....... |. - -. H7 !l. HalldÖT Hjariias..n....... [. __ K(i — 10. Þórðr (iin1j..hiiscn....... I. 86 — 11. ('dafr Thorberg........ II. 79 — 12. Magnús JÓBMon........ II. 7.1 — 18. (Maft' HelgaaoD........ II.-------71 l l. Kinar Btef&naaoB.......II. 88 — 16. i'lali' Saiiiiinilssiiii.......II.------- H7 — 16. Signrðr Magnússoo........ II. ií;í 17. F.iniir Thorlacins....... III. 61 — 18. J'.n Aruason......... III. "w 1», Villiclm Kiiuilscn....... III. BO 90. Benedikt Eyjolnwon.......III. 18 — Njsvehiar l.iciiust, við 2D. Af hi'knuskiíliiuiini íitskril'uðust ni'i Ivcir kandidaiar : Oddr Jönnoo með I. einkann doi itig) ogQuðm. 8cheving með II. einkunn ((i(i stig). Hvað alþingi ætlar að gera í sumar viðstjnrnar- arskiáin.álið cr ..vísi cnn: þykir liklegast, nð ].inirið sain].vkki ciin truiiivarpið i'rii 1888 ðbreyti Það |.ykir þil i.-rð i iin að gera breytingar við frmnvarpið, þðtt icskilegar kynnu að vera. Þá fáum vér auðvitað al|iingað ári alþing á hvcrju ári meðan málið er & þessum brakningi - enn í |iann knstnað hnrfir ekki hávaði ]iingmanna að minsta kostf. Ilvcr alincmi- ings vilji er nó í þessu máli, er oss ekki fuilkiinnugt. ('ndir- bfiningsfundir undir al]iing hafa víða ckki verið haldnir i vor. og á fundum licim, er baldnir hafa verið, hata ýmsar skoðanir komið fram í þessu máli. þðtt <illum komi MOMUI um, að hahla í si'.inu stefnu. Sumir hafa viljað samliykkja triiinvarpið fra 1HS5 óhrcvtt, aðrir vilja breyta því ng liinir þriðjn vilja eigi hreyfa málinu iiðruvísi að sinni enn að skorað sé á stjóniina, að leggja frumv. til endrskoðaðrar sfjórnarskrár fyrir næsta al- 1) Þessi piltr tók fyrri hluta hnrtfararprðfsins í fyrra ogvar í 5. bekk skðlans í vetr, enn t<kk Icyfi ytirstjórncnda skðlanstil að taka burtfararpróf með þeim, er dtskrifast áttu.

x

Fjallkonan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fjallkonan
https://timarit.is/publication/122

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.