Heimskringla - 09.12.1886, Blaðsíða 4

Heimskringla - 09.12.1886, Blaðsíða 4
eða Bafna íiskrifendum 4 f>au, sama hrærtíum huga, sem fj-rrnefnd hjón dag og fundurinn er haldinn. En sýndu henni í fjarveru minni, og bið f>að er öhaett að segja að f>oir verða hinn algó'Sa himnaföður að launa þeirn færri sem aegja fietta rjetta f>ýðing þennan velgerning á þeim tíma, sem á lagagreininni um þetta atriði. honum póknast. Jónína sál. var fædd á llringveri í Tveir Indíánar voru látnir latis- I skagafirði á íslandi, og flntti á næst ir á fimtudaginn var. sein setið hafa 8Ujnri ásamt manni sínum hingat? í fangelsi að Stony Mountain síðan Ljj Ameriku; hún var 20 ára að aldri, 1 fyrra sumar. Á f>essum árstíma vej_gejjn Cg vej j,itin af öllum, sem hafði annar numið skósmíði, en hinn kynntust henni, en einkum var hún klæðasaum, og þegar f>eir fóru gaf manni sínura g(')ð og istrik koil!ii sem stjórnin peim alklæðnað, er skradd-1 varð nli með sárum söknuði ati sjá á arinn hafði gert að öllu leyti, og j,ak )1(.nnj eptir eptir 3 ára ástúðlegt vönduð stigvjel, sem hinn hafði bú- j,jðna)mnd. Jónina sál var jarðsett 18. ið til. Annar peirra er Indlána- septem)J(.r p. a. 5 hinum nýja grafreit höfðingi frá Qu Appelle. | við íslendingafljót.—Áttunda sama mán- aðar dó liallfríður Guðrún Magnúsdótt- Finnlendingurinn, sem í sumarL dóttir hinnar latnUt j irs að a)dli) lenti I riskingum við verkamenn viö Lg var ]lún látin 5 8(-imu grof og moðir Shoal Lake vagnsttiðvarnar á Mani- he toba og Norðvestur-brautinni, og veitti par manni banasár með hnífi, var um daginn dæmdur til 2 ára betrunarhússvinnu að Stony Mount- ain. Þrjú ný póstliús voru opnuð í | Manitoba á miðvikudaginn var (1. desember), eitt peirra, Oak Oreek, | er á Section 10, tp. 5, It 14, ná- lægt hinni íslenzku nýlendu í Rock Lake Co. Þessa dagana verður og mynduð ný póstleið frá West- bourne á Man. og Norðv.brautinni, I 60 .mllur norður með Manitobavatni | að vestan, og f> 6 pósthús opnuð á pvl sviði. Þetta sorglega tilfelli var )>ví tilfinn- anlegra, sem skemmra varð á milli feirra látnu. En jeg sökum fjarlægðar hef ekki haft tækifæri til að minnast pess opinberlega fyrr en petta. Gimli, 22. nóvember 1886. Magnús Markússon. Mail Contract. PARIENTER. Mrs. M. E. Parmenter kunngerir hjer með sínum mörgu íslenzku skipta- vinnm að hún hefur fast á kveðið að flytja úr bænum, og selur því allan ninn varning með innlcaupaprís. Timinn er stuttur til nýárs, en pá verður allt að vera selt ef mögulegt er. KomOS inn og #A»ðið varninginn. Nú er tækifæri nð fá ódíjrar jólagjajir. Lítið á: Saumakassa, skrauttöskur fyrir kvennfólk, skrifpappír og skrif-áliöld, bollapör úr postulíni. ætlirS til jólafjafa. barnagull af öllum tegundum fyrir innkaupsverð og minna. Umgerðir (með gleri) fyrir bæði myndir og orðtæki 25 cents og upp Bœkur. bundnar og óbundnar rnei) útgtfandaprís. Þjer sem lesið rómana kaupið pá nú ; annaðeins tækifæri býðst aldrei. Mrs. M. E. Parmenter, 434 Hain Street, áfast. við (jlreen Ball Store. AllaD-LiBC. White & Miirmhan. | Vilji þjer fá gó'San, duglegan, alkl»Sn*-4 i )>á faritS til Konuugleg j»ost og pfuskipaliua. j Nilli ■ ■ ° 1 Qnetiec, Halifai, Portlató ■ <)g r Innsigluð boð seud póstmálará'it- Það er búizt við að harðkolin I herranum, verSa metttekin í Ottawa par úr Stewart-námunum við Banff-stöðv- til á hádegi é föstudaginn 7. janúar 1887, arnar 1 Klettafjóllunum verði inn- um a* ^ pósttöskurnar, á fyrirhug- ... . 1. * aðri póstlei’S um fjögur ár, tvisvar í an fárra darja boðin tu kaups. I>ao , * , . ....’ „. rr . 1 • 1 • manu'Si fram og aptur milli Kiuosota er nærri mánuöur síðan fjolagið I (>fariitoba House í Township 22, Uange byrjaði á vinnu við námumar, og I 11 w. Manitoba) og Westbourne, frá 1. er nú farið að taka út um 200 tons febrúar næstkomandi, efla svo fljótt á dag að meðaltali. Fjela.rið hefur ePtir Pann daS, ®em pósthús verSur , . „ . I opnatS að Kinosota: vegalengd á komist að svo góðum samningum ^ 65 m;iur við Kyrrah.fjelafrið viðvíkjandi flutn-1 . * . * * » , * Póstttfskurnar skal flytja á hestum ímn, að bað ætti að vera hæírt að . x * A u a i *- ö/ \ # ® I og sleoa, eða a hundasleða a vetrum, aelja kolin á tonnið í W innipeg. 10g hestum og vagni, eða S bát að sumrinu, og skal póstur koma við á Tíðarfarið i vikunni sem leií51 pósthúsunuin að Sandy liay, i^akeside, hjelzt kalt. Á 7 dOgunum, frá 28. og Totogon. .Ekki má imstur fara nóvember til 4. des., var minnst frost ^ar en svo aS haun fari 32 mílur á 10 fyrir ofan og mest 30. 7 f. neðan Iiiver3um- xero. Snjófall 1. 2 þuml.—Snjór er Póstur skal farafrá Westbourne ... _ , _ annanhvern föstudag kl. 7 f. m., og oflítill til |>ess að mynda gott sleða- koma ^ og færi, en ofmikill til f>ess að gott prlggja (33) kl. stunda; fara frá Kinosota vagnfæri sje. næsta priðjudag kl. 8. f. m., og koma til Westbourne innan prjátíu og priggja I (33) kl. stunda. Eða, ef póstinum er pað pægilegra, I pá má hann : Eara frá Kinosota á Almennur fundur var haldin í Vic- prifijudag kl. 8. f. m., og koma til toria Hall á mánudagskvelditi var, til Westboume innan prjátíu og priggja (513) kl. stunda. Para fra Westbourne tæss a« ræða um bæjar mál, eins og næ8ta fostudag kl. 7. f. m. og koma venja er til fyrir kosningar. Fund þenn- ti) Kinosota innan prjátíu og priggja an átti að halda í sama stað á laugard,- (33) kl. stunda. kveldið, en þá voru allir svo niður Prentaðir seðlar með nákvæmari gokknir í þingkosningamál* a« sárfáir upplýsingum, póstsamninginn áhrær- komu, svo fundi var frestað fram yfir au(Ii, svo og eyðublöð fyrir boðin, _ . . , ... , fást á pósthúsinu að Westboume, hjá helgina, enda var hann vel sottur á ., ‘ „ ' Mr. Hebron Moor, Manitoba llouse, og mánudagskveldið. Oddvita efnunum, | , 8krifstofu. Pearson og Jones, varð svo skrafdrjúgt, W i 11 nipeg. a* kl. var 11,30, þegur peir voru > únir, svo meðrá'Sandaefnin komust ekki aS | með sínar ræSur. W. W. McLeod. Post Offiee Inspector. Post Office Inspectors Offlce, Winnipeg 29. nóvember 1886. Það er gert ráð fyrir að hiS nýja ■pósthús verði opnað fyrir alrrttnning fyrir | næstkomandi helgi. SafnaSarfundur í hinum Lslenzka sðfnuSl hjer í bænum verSur haldinn á Framfarafjelagshúsínu á priðjudags- kveldið kemur (ekki á miSvikudags kveldiS, eins og áSur hefurverið). Auk | ^tani‘“.v Hough. almennra safnaSa mála verSur þar rætt um skemmtisamkomú hald á húsinu að- fangadagskveld jóla. Archibald, Howell, Uough & Campbell. IAgfræðingar, málafærslumenn o. s. frv. Skrifstofa 411 Main St. Winnipeg, Man. II. M. Howell, Q. C. Isaac Campbell. Heber Archibald. Eg undírskrifaSur gef hjer meS mínum heiSruSu löndum (íslendingum), Parkinn fótografi, 434 Main|tH vitundar- aS 3eg tek á móti til a«' St., tekur jafn betri myndir en nokkrir gerSar, allskonar blikk ílátum, svo sem aðrir í bænum, prátt fyrir allt þeirra kötlum, könnum, pottum og fleiru, fyrir skrum. Litið á myndirnar í glerhulstr-1 svo lága borgun sem mjor er mögulegt. unum við uppganginn. ,. . , _ 1 Olafur pórSarson, 142 King Street. ÞAKK ARlVARP. ’Hjer meS votta jeg opinberlega mitt | innilegasta pakklæti fyrir aila þá veg- lyndu hjálpsemi, semhin heiðruðu hjón Þorsteinn Eyjólfsson og Lilja Hallsdótt- af allskonar skófatnaSi verSar selt moS ir, veittu konu minni, Jónínu Ilelgu innkaupsprís þar til síSasta deaember Hallsdóttir, sem dó 16. september p. á. | næstkomandi hjá á heiinili peirra. Hóli, við íslendinga- fljót. Jeg finn mig skyldugann til aS minnast pelrrar mannúSlegu bjálpar af1 1? {5 Itows HÍOOt. 3000 ioRars virfli A. F. Reykflal & Co. J. B. Johnson & Co. Coner Ross. & Isakl 3Ms I>ar eð vjer höfum ásett. oss að hætta að verzla með tilbúin karlmanna föt, pá tilkynnum vjer löndum vor.urn hjer með, að upp til 15. desember næstkomandi, seljum vjer tilbúin karl- mannaíöt, ÍO por cont lœgra en að undanfömu. Þeir sem ætla að fá sjer hlý föt fyrir veturinn. ættu að nota tækifærið og koma strax. Vetrarhúfur fyrir jómfrúr og yngis menn eru ódýrari hjá oss, en í nokkr- um öðrum stað i Wlnnipeg. (CVrnsiN CardH I) Margar fagrar jólagjafir nýkomnar inn, svo peir sem eiga vini i fjarlægð geti náð peim NÚ og sent pær 1 tima. Jfunið eptir staðmim Cor. Konh & Inabol Sts. J. II. .lohnnon &. Co The CrooD Ball Store! 434 .........Jlain street. Clothinc! ClotliJí! NiSurskurSur á klæSaprís er efst á dagskrá allra um þessar mundir. Vjer erum komnir fram á vígvöll- inn og verSum þar til þess vjer sigrum eSa föllnm. Vjer erum tilbúnir frá þessum degi áfram afi selja klæ'SnaS fyrir 20 procent rninna en innkaupspns. AndstæSingar vorir ! StingiS þessu í pipuna ykkar og reykið þaS ! Nú er tækifæriS til a« fá yfirfrakka fyrir minna vn helrning cerfts. Engin untlanlberHln. E V R 0 P U. pessi linaer hin be/,ta og hillegasta ! fyrir innflytjendur frá NorSuráifu til i Cauada. Innflytjenda plássi'5á skipum þessarar línu er betra en á nokkrum annara lína skipum. FjelagiS lætnr sjer annt um, aS farþegjar hafi rúmgóS herbergi, m i k i n n og h o 1 i a n inat. KomiS til mín þegar þjer viljiS senda farbrjef til vina ySar á íslandi: jeg skal hjálpa ySur allt hvaS jeg get, G. II. Campbell. General western Agent. 471............Main St. Winnipeg, Man. [oá k.] BlaSiS „AoHtri” er til söln hjá Eggert Jóhannssyni. 35 og 37 Kirjg St., og kostar e i n n doll. árg. Allir austfirS- ingar ættu aSkaupa )>að, svo þeim sjekunn- ugt þaS, sem gerist á gömlu utöSvunurn. Lipnr barnfoNtra p‘tnr feng iS vist í nr. 200 Carleton Street. lite & Manahaiis Jíinna stœrstu Jataverzlunarmœnna í WIlOíIPEtt. 496......Hain Street. S«ott & Loslie crzl a m e <1 allskonar húsbúnaS. RúmstæSl. 0? albúnaS tjlheyrand svefnherbergi, aí ýmsum tegnndurn, r>g mo*g ýmuw BorS af öllum tegundum, stólaoglegubekki ailt Ns lt eiUNtaklega bíl]e«t. KomiS og lítiS á varninginn, hvert þjer kaupiS eSa okki r MuniS aS búSin er á: Main Street.. •I • II. Aslulowu, Hardware Merchant, Cor. Kain A Bannatyne SL, Winnipeg. Verzlan þessi cr nafnkunn fyrir þaS, hve ailt er þar selt meS iágu verSi, sv* *»,: Hitunarofnar, matreiSsIustór, allskonar húsgögn úr pjátri, o. s. frv BmíSatól af öllum tegundum ; netjagarn, netjateinar, og aliskonar kaSIar me* fleiru og fleiru. Einnig tilbúin net af ýmsum tegundum. J. H. Afthdown, Hardware Importer. Winnlpeg. Han. PJ Bnffalo Store. Winnipeg, 15. Nóv. 1886 Jolm Spring. Coniincrcial Bank ofNanitoba. Cor. Bannatyne & Main Strs. Stjórnendur’ McArtliur Boyle og Campbell, lána peninga meS góg- um kjOrum. Bankinn lœtur sjer einkanlega annt um aft ná vigskipt- um íslendinga. Tk WiEEipei Dmi Hall Beint á móti nýja pósthúsinu. J. F. Howard & Co. Lyfsalitr. Höfum öll homoeopata lyf. Ilmvötn og Toilet-muni. Allt sent greiðlega eptir brjef- legri umbeiSni. 8jái* vora gráu ullardúka á 20 “ vort ágæta ullarband á 40 “ voru ágæta nærklæSnaS á 1,80 “ alkl. fyrir karlm. á $7,00 drengi á $3,00 cents Yard. cents pundiS alkl. upp Alfrefl Pearson, BUFFALO NTOliK Corner IMain Streot & Portage Ave. Winnipeg 18- scpt. 1886. Kæru vinlr! Oss væri mesta pökk á ag [>jer kæmug og fyndu® oss og lituð á vörur vorar; vjer skulum taka kurteislega á móti yíur, skipta heið- arlega vis yftur og gefa ySur vörur upp á hundrag cents fyrir $ 1 ,00. Vörur vorar eru nýjar og J>aS vantar ekkert í pær, og alfatna-g- ur er ódýr. KomiS og finniS oss ; [>jer vitiS allir, hvar vor er aS leita. Bostofl ClottiBi Hoose. Rjett aS segja beint á móti nýja pósthúsinu. No. 458 Hain St. Campbell Bros. 530 Main St. nærri City Hall. Selja mes lágu vergi matreisslu- stór meS öllu tilheyrandi, Nvo og allskonar hitunarofna, vogir, smíSatóI, bygg- ingapappír, saum, vegglím, ffirva, ^u&-?affler> kítti, vatns og mjólkur- fötur, heykvisíir, orf, ljái, hverfisteina, vasahnífa og hnífapör, kaSla, netja- garn, steinolíu, lampa m. fl o. fl, í þessari verzlunarbúS er íslendingur, Kr. Olafffson, sem mælist til aS iandar sínir kaujii þur fremur en annarsstaSar þar þeir geta fengiS allan varning meS sömu kjör um, ef ekki betri, en á öSrum stöSum. I

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.