Heimskringla - 15.08.1889, Blaðsíða 1

Heimskringla - 15.08.1889, Blaðsíða 1
ALMENMR FRJETTIR. FRÁ ÚTLÖNDUM. ENGLAND, Nýtt alþýðu-sam- vinnufjelag er komið á laggirnar á írlandi og heitir leiguliða leugue. Er Parnell sjálfur höfundur f>ess og formaður, og a?tlar |>ví að kotna 1 stað þjöðfjelagsins, sem svo fjölda mörgum f>ýkir of frekjufullt og er f>ar af leiðandi óvinsælt. Detta nýja fjelag er byggt á alveg sama g’rundvelli og eru öll iðnaðarmanna- fjelög á Englandi og Skotlandi og stefna f>ess hin sama. Af fieirri á- stæðu hefur f>að og samvinnu f>eirra allra og ef til vill fjármunalega hjálp, ef á f>yrfti að halda. Svo mikið er víst, að f>essu fjelagi berst meiri peninga styrkur en pjóðfje- laginu, og mikið er f>að alf>ýðlegra, ekki einungis á Englandi og Skot- landi, heldur einnig á írlandi sjálfu. Tilgangur f>ess er að hjálpa áfram öllum leiguliðum, sem útbyggt er af ábýlisjörðum sinum, og jafnframt annast um að enginn Irlendingur taki f>ær jarðir til ábýlis, lieldur að þær standi í eyði, þangað til sami leiðuliðinn fær jörðina aptur og með sömu kjörum og áður. En þetta er sama stefnan og stefna iðnaðarmanna- fjelaganna. Það rekur f>á að f>ví, að geri Balfour tilraun til að fá f>etta fjelag gert ólöglegt, fær hann f>ar á móti sjer ekki einungis hina írsku leiguliða alla, heldur einnig öll iðnaðarmannafjelögin á Englandi og Skotlandi, og pá fer honum ef- laust að volgna. Þar sem stefna allra fjelaganna er sú sama, eru lög- in hjer um bil f>au söinu, og f>ar af leiðandi, ef eitt fjelagið er ólöglegt þá eru f>au paö öll. Vilhjálmi keisara lí'kaði móttaka sín á Englandi inæta vel, og ljet pað í ljósi í ræðu eptir að lokið var hermannayfirlitinu á Aldershot-velli, par sem 25,000 hermanna æfðu í- próttir sínar. Frönsku og rússisku blöðunum fellur þess' mótaka hans illa og spá f*ví að Englendingar og Þjóðverjar sje að koma á fót saro- vinnu bæði til varnar og sóknar. Þýzku og austurrísku blöðunum aptur líkar móttakan mæta vel og eitt pýzka blaðið National Zeitung spáir pví að samvinna Englands og Þj'zkalands sje í nánd. Breta stjórn hefur ákveðið að vernda rjett Canadamanna 1 Behrings- sundi betur framvegis en að undan- förnu. Þykir pað mál ekki lengur mega liggja afskiptalaust og lætur í ljósi að Bandaríkjamönnum muni ekki liðast uppástönd sín. Um daginn pegar lifeyrismál konungsættarinnar á Englandi var rætt fylgdu flestir írar peiin Glad- stone og Parnell, sem voru mót- fallnir niðurfærslu. Um þessa stefnu íra pótti Victoriu drottningu svo vænt, að hún ráðgerir að endur- gjalda pað með pví að heimsækja ír- land á næstk. vori. írar hafa æskt pess við hvert tækifæri sem boðist hefur síðan hún tók við stjórninni, en aldrei fenoið liana til að koma o yfir sundið. Englandsstjórn er vel á veg komin að fá fullgerðan nýjan verzl- unarsamning við Japan. Er þar á- kveðið að Englendingum sje frálst að reka verzlun hvar sem peir vilja í ríkinu. Aptur á móti selja Eng- lendingar Japanstjórn í hendur ýins dómsmálavöld er peir hafa t Yoko- hama, Tokio og öðruin stórbæjuin á eyjunum. A KKÍTEY stendur við pað sama og kreppir heldur meir að þeiin kristnu ef nokkuð er. Grikkir liafa sent aðvörun til allra stórveldanna, að ef pau ekki bregði við og stilli til friðará eynni hljóti peir (Grikkir) að taka til sinna ráða og revna aö vernda pegna sína og aðra kristna menn á eyjunni Hinir kristnu eru nú teknir að flýja af eynni ou koma hundruðuin samau til Athenuborgar á hverjum degi og hefur Grikkja- stjórn veitt NK200,(X)0 til að hjálpa þeiin. Einlægar smáorustur eiga sjer stað á eynni, en engar verulega stórar eða mjög maunskæðar. í peim stærstu hafa þó fallið um 20 manns. Að Tyrkir geti ráðið við uppreistarformennina og stillt til friðar verður ekki sjeð enn, enda spá allir að Krít sje um það bil gengin úrgreipum þeim. Það pykja allar líkur á að Þýzkalandskeisari verði með Girkkjum eða veiti peim í pessu máli, par Sophia systir hans er gipt KonstantSnusi krónprinz Grikkja, sem pegar minrist varir verður konungur Grikkja, par eð faðir hans vill gjarnan leggja niður völdin og fá son sinn krýndann. Að Vilhjálmur keisari vilji heldur hlúa að rlki systur sinnar en að riki Tyrkjans er auðvitað, pað því frem- ur sem allur helmingur eyjarskeggja vill losast við Tyrkjavaldið, en verða skjólstæðingar hvers annars ríkis sem er, en líklega þó helzt Grikkja. FRAKKLAND. Málið gegn Boulanger stendur nú yfir og er útlitið helzt að allar sakir sem á hann eru bornar verði einhvernveg- inn sannaðar, sem ef til vill gengur greiðb-ga par sem hann porir ekki að inæta fyrir rjettiiium sjálfur. í París var nýlega tekimi fastur einn af Boulangerssinnum, er fyrr meir hafði verið skrifstofupjónn hjá fulltrúa Danastjórnar á Frakklandi. Það komst upp að hann var að selja Þjóðverjum ýmsnr árfðandi upplýs- ingar. Hann var dæmdur í 12 ára fangelsi og þar á eptir í 10 ára út legð af Frakklandi. -------I |--—--- I " I i . V ameriku. BANDARÍKIN. Ekkert er Washingtonstjórnin enn pá farin að segja um það hvað gert verður í tilliti til skipsins Jilack Diamond, er strauk úr hald- inu frá Alaska til Victoria, B. C. Eptir fregnum að dæma þykist Blaine gamli komiiin í óþægilega kró, og treystir sjer því ineir en svo ekki að ganga eptir skipinu. Hann sjer að málið er nú komið í pað horf, að Englendingar hafa fulla á- stæðu til að heimta skýlaust svar upp á pá spurningu, hvert Banda- ríkjastjórn skoði Behringssund sem landluktan sjó eða ekki. Segi hún já viðpeirri spurningu liggur ekkert beinna við en T.awrence-flói allur, Hudson-flóinn og Baflins-flói verði algerlega luktir fyrir veiðimönnum Bandaríkja, þar sein peir flóar eru landluktir, en Behringssund þar á móti opið liaf er aðskilur 2 heims- álfur. Þessar kriifur Bandaríkja- manna nú eru stffari en kröfur Rússa 1821, er Bandaríkjamönnum pá póttu alveg ópolandi og ósam- kvæinar alpjóða samkomulagi. Rftss- ar Attu pá löndin beggja megin við sutidið og allar eyjar, er í pví liggja, en þó fyrirbuðu peir erlendum skip- um að eins 100 mllna belti með fram Alaskaskaga. Nú eiga Banda- ríkjamenn land að eins annarsvegar við sundið, en vilja fvrirbjóða allt sundið og flóann, er að pví leiðir að suðvestan, sem er 1000 mílna breið- ur. Þessar kröfur neyddu Banda- ríkjamenn Rússa til að taka aptur f sainningi er þeir gerðu við pá 1822, og sein var viðvarandi í 10 ár og að þeiin loknum aptur endurnýjaður um önnur 10 Ar. Baudarfkjamenn sem sagt neituðu algerlega rjetti Rússa til sundsins, pó þeir nú telji það sfna prívat eign, er enginn megi hafa umi'ang um. Ein af nýjustu útgáfunum af Astæðum Blaines til að banna sela- veiði S sundinu er, að selurinn sje borinn og barnfæddur við strendur Alaska! og pess vegna eiginlega eign Bandaríkja hver helzt sem haun kunni að flækjast. Með öðrum orð um, að selurinn sje nokkurskonar pegn Bandaríkja! Flest stórblöð Bandaríkja eru Blaine andvíg S pessu máli, en sem ekki hefur komið greinilega f Ijós fyrr en nú, við samanburð skoðana Bandarfkjamanna nú og fyrir 70 árum síðan. Washingtonstjórnin hefur ný- lega auglýst, að tollur skuli ekki heimtaður afCanadiskum járnbrauta- vögnum, sem ganga inn fyrir landa- mæri Bandaríkja hlaðnir fólki eða varningi. Windom fjármálastjóri segir pað greinilegt, að þeir sje brúkaðir einungis til að viðhalda nauðsynlegum viðskiptum. En sje peir brúkaðir innan Bandarfkja til annars en að færa varning frá og til Canada, getur svo farið að toll megi heimta. I.oksins er björninn unninn. Indíánarnir að Standing Rock f Dakota hafa loksins látið tilleiðast og skrifað undir sölubrjef lands síns til Washington-stjórnar. Var pvf lokið hinn 7. p. m. og eru nú 11 niilj. ekra af ágætu landi opnaðar almenningi, en ekki fæst par ein ekra nerr.a með uppsprengdu verði, pví stjórnin, pó hún kallist kaupa landið, er í rauninni ekki annað en agent Indíána og fjárhaldsmaður peirra. Það var einn Indíánahöfð- ingi að eins, Gall að nafni, seiri aptraði öllum meginhluta Indfána frá að skrifa undir samninginn. Þegar loksins hann fjekkst til að skrifa undir hann, fengust allir Indí- ánarnir til pess viðstöðulaust. Nefnd sú, er stjórnarskrár- smiðir Norður-Dakota settu til að ákveða hvar höfuðstaður ríkisins skyhli settur, hefur skilað fundinum áliti sínu, þar sem hún mælir fast fram með Bismarck sem höfuðstað frainvegis. Kvað verr. útlit fyrir að það álit verði sampykkt af fundin- urn, jafnvel þó fjöldi manna sje andvígur bænum. Síðari fregnir segja ofangreint nefndarálit sampykkt af fundinum. Höfuðstaður Norður-Dakota er pvf Bismarck. Smá skerpist orustan milli New York og Chicago, út af pví hvor bærinn skuli heiðraður með allherjarsýningunni fyrirhnguðu ’92 New York-búar pykjast tilbúnir með fjelag er hafi $2 milj. höfuðstól, til að standa fyrir útbúnaði, og að innheimtir sje til pess um eða yfir |sl(K),0(X). Chicago-búar aptur A móti hafa til fjelag með $8 milj. höfuðstól og eins víst að hann verði færður upp í $5 milj., og svo hafa peir safnað 4^ milj., sem nú pegar er til í peningum til að byrja nieð. En pegar allt kemur til alls er eins líklegt að hvorugur bærinn hati sýninguna. Þjóðping Bandarikja er sem sje sjálfsagt að veita styrk til sýningarinnar svo milj. skipti, og er getið til að hann muni rfflegri ef sýningin verði höfð í Washington, einkum vegna pess að par verður stórkostlegt hátfðahald sama sumarið. I Sioux City, lowa, er byrjað á byggingsu hins venjulága mafs- stangaskála, en sem f haust verður mikið stærri en nokkurn tfma fyr. Hann verður 350 feta langur, 233 feta breiður, og aðal turninn verður 200 feta hár. Landbúnaðar og iðn- aðarsýningin, sem höfð er í sam- bandi við skálann byrjar 25. sept. næstkomandi. í California er myndað stórt brennivfnsbruggarafjelag. í það gengu allir stærstu eigendur vín- viðargarða, er framvegis ætla ekki að selja vfnberin nema fvrir geysi- verð, held ir umhverfa peim f brenni- vín upp á egin kostnað. Háttstandandi lögmaður í Min- neapolis hefur verið tekinn fastur og ákærður fyrir ávisanafölsun svo nemur 100000. Hann hefur með- gengið og neitar að færa nokkra vörn fyrir sig. öllu pessu fje, auk síns eigin, tapaði hann jafnótt við ýms óheppileg gróðafyrirtæki. New York-búar eiga nú á hverj- um degi von á Boulanger, Roche- fort og Dillon yfir pangað, til að- seturs fyrst um sinn. Rannsóknar- rjetturinn í máli hans á Frakklandi kvað ætla að búa svo um, að stjórn Englands verði neidd til að fram selja hann. Og sjái peir fjelagar að af pvf muni verða, ætla peir ekki að tefja f London. Auðugur, franskur maður í New Jersey, skamt frá New York, er tilbúinn að taka á móti þeim fjelögum og veita allan beina. Vagnlesta-ræningjar hafa gert vart við sig venju fremur í Banda- ríkjum nú uin undanfarinn tSma. Fyrir tæpum hálfum mánuði voru farþegjar á hraðlest S Texas rændir. Fvrir rúmri viku átti annað eins rán sjer stað S Iowa, og fyrir rjettri viku hið 3. pví líkt á Wisconsin (!entral- brautinni í Wisconsin-ríki vestan- verðu, ekki alllangt fyrir austan St. Paul, Minn. Kosningar eru nýafstaðnar í Utáhog urðuMormónar undir í bæj- arstjórnarkosningu í Salt I.ake City. Á þincri hafa þeir aptur 24 menn af 36 alls. í Idaho liafa fulltrúar alinenn ings setið við að seinja stjórnarskrá fyrir pað tilvonandi rfki. Gekk pað greiðlega, og allir fundarmenn skrif uðu undir hana, nema einn inaður, er kvaðst ekki skrifa undir hana, af pví almáttugur guð væri í henni viðurkeundur stjórnari heimsins. Hann neitaði og að taka nokkur laun fyrir störf sín á fundinum. C a n a d a . Sunnudaginn 4. p. m. fórst gufuskipið Montreal, tilheyrandi Dominion- linunni, f Lawrenceflóa mynninu nálægt eða í Belle-hólma- sundi. Það hafði lagt út frá Quebec um mánaðamótin hlaðið varningi og kvikfjenaði til Liverpool, en gekk seint austur flóann vegna niðmyrkurs poku, og, er austur kom tilNýfunda- lands fsborga, er stemdu hvervetna stigu pess. Kl. 9 á sunnudagsmorg- uninn í niðmyrkurs þoku steytti það á skeri og fylltist þegar sjó. Skipverjum og hirðum kvikfjenaðar- isn varð bjargað f skipsbátnum til lands, en hálfri stundu eptir að skipið rakst. á skerið var pað sokkið. Ef til vill verður reynt að lypta skip- inu, pvl dýpið er ekki meira en svo, að nærri helmingur siglutrjánna stendur upp úr sjónum. .lárnsmfðisverkstæði f Quebec- fylki eru óðum að fjölga. Eitj; gevsistórt er í smíðum í 'Phree Riv- ers (100 mílur norðaustur frá Mont- real), eign enskra auðmanna. Þar eiga að vinna til að byrja með 600— 1(XT0 manns. Haglstormur inikill gekk yfir part af Quebec-fylki í vikunni er leið og gerði mikinn usla á ökrum og aldingörðum. Haglið var svo stórt að pað varð nautgripum að bana í stöku stað. Hafísrek er óvanalega mikið í suniar suður með Ameríku strönd- um og austur eptir, allt að miðju hafi. Nærri hvert skip, sem komið hefur að austan nú um sfðastl. mán.- tíma kveðst hafa talið 100—300 fs- borgir. Hátt standandi þjónn á skrif- stofum deildar opinberrastarfa í Ottawa er fundinn sekur í að hafa falsað ávísun á banka. Hann stælti hönd ráðherra opinberra starfa, en af pví eitt orð í ávísaninni var skakkt stafað, komst klækurinn upp, Blindskota-orusta fór fram á Halifaxhöfninni í síðastl. viku, en í pað skipti tókst aðsækendunum ekki að taka virkin, eins og í fyrra. Landvarnarmenn hröktu pá út fyrir öll virkin. í Toronto er í seinni tíð mikið rifrildi út af pví hvert leyft skuli að láta strætissporvagna ganga á sunnu- dögum. Allur fjöldinn er með pví, að undanteknum klerkalýðnum og viiinuriddarafjelags-mönnum, sem eru mótfallnir pvf ekki vegna dags- ins, heldur vegna aukavinnunnar, er pað hefur í för ineð sjer. Tóvinnu og prjónverkstæði hefur Ontario-stjórn ákveðið að koma upp í sambandi við Central- fangahúsið 1 Toronto. Fangainir sjálfir eiga svoað vinna á verkstæð- inu og búa til nægan prjónafatnað fyrir alla aðra fangelsislimi í fylkinu. Fjelag kvað vera myndað og hafa fengið leyfi til frá Ontario- fyIkisstjórninni, að liagnýta nokk- urri hluta vatnsaflsins í Nfagarafossi. Tilgangurinn er, að bora jarðgöng gegnum gilbarminn og upp að foss— irium og leiða paðan kvísl gegnum göngin. Rafurmagnsverkstæð' verð- ur svo komið upp í þorpinu Niagara Falls og rafurmagnsstraumurinn síðan knúður eptir pípum í jörðu niðri norðvestur um skagann til allra helzu bæanna og götur peirra lýstar ineð ókostbæru rafurmagns- ljósi. Ef til vill verður rafurmagn- ið leitt alla leið til Toronto, 110 mílur. Vatnsstraumurinn, er fellur um göngin á og að knýja ýms al menn verkstæði, er byggð verða í Niagara Falls. Megin hluti fjelags- manna pessara eru Bandarlkjamenn. Þrátt fyrir svar landsstjórans um daginn up|> á bænir jafnrjettis- fjelagsins, og prátt fyrír pað, að Jesúitalöííin eru nú búin að öðlast lagagildi, ætlar fjelagið ekki að leggja árar í bát. Það ætlar sjer að sækja enn harðar á en áður, eink- um af pvf grunur er á að pessi lög geti ekki staðist, heldur sje ólögleg, af pví pau sje gegnstríðamli grund- vallarlögum ríkisins. í fjárhagslegu tilliti í Canada var síðastl. júlímánuður allt annað en gdður. Ríkisskuldin var í J>eim mánuði aukin um nærri 83i milj. Allsherjarfundur Vinnuriddar— anna í Canada stendur yfir í Mont— real pessa dagana. Powderly og fleiri af aðal foringjunum eru A fiuuli. Ársping bindindisfjel. uRoyal- Templars of Temperans” stendur vfir J>essa dagana í Orillia, Ont.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.