Heimskringla - 15.12.1904, Blaðsíða 1

Heimskringla - 15.12.1904, Blaðsíða 1
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T. THOMAS Islenzkur kaupmaOur solur alskonar matTÖru, gler eg klæöavöru afar-ódýrt gegB borg- un út í hönd. 537 EUice Ave. Phone 2620 ?????????????????????????? ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? T. THOMAS, KAUPMAÐUR amboftssali fyrir ýms vonlunarfélög 1 Winnipee og Austurfylkiunum, af- greioir alskonar pantamr íslendinga ir nýlendunum, peitn að kostnaöar- lausu. Skriflð eftir upplýsingum lil ? ? ? ? ? ? ? { 537 Ellice Ave. - - Winniþeg ?????????????????????????? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 15. DESEMBER 1904 Nr. 10 Árni Egprtsson 671 ROSS AVENUE Phone 3033. Winnlpeg. Sleppið ekki þessu tækifæri! Ég hefi 80 ekrur & Kauðárbakk- anum að austan verðu, um 8 til 9 mflur frá Winnipeg, land sem eftir afstöðu er $40.00 til $50.00 dollara virði ekran, sem égr get selt fyrir $27.00 ekruna, ef það selst fyrir 1. janfiar. "Torrens title." Söluskil- málar rýmilegrir. Eftir eitt til tvö fir verða lönd þessa vegalengrd frá Winnipee; frá $6000 til $100.00 ekran. Slíkt hefir reynslan sýnt f öllum bæjum í landinu. Sleppið ekki tækifærinu, kaupið strax. Ee; hefi einnÍK lot og hús til sö'lu, peninga að lána, eldsábyigð, lffsá- byrgð ofl. Arni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Blk Telephone 3364 Fregnsafn. Markverðuscu viðburðir hvaðanæfa. STRÍÐS-FRETTIR Fréttir frá strfðinu eruþærmark verðastar, að um sfðustu helgi eyði- lögðu byssur Japana frá "203 metra hæð," öll skip Rfissa í Port Arthur höfn, og kveðast Japanar nú vel við bönir, að heilsa "upp á" þann flota Rússa, sem nfi er & leið aust- ur, þegar hann kemur f Corea sund- ið. Segjast Japanar nú færir um að taka Port Arthur á 24 klukku stundum, hvenær sem þeir vilji. En pað játa Þeir jafnframt, að sú atrenna mundi kosta svo mörg lff af liði sínu, að hertaka borgarinnar & f>ann hátt mundi ekki svara kostnaði. Enda er nú tilgangi þeirra fyllilega náð, þar sem hvert einasta herskip Rússa er sokkið, er þar var á höfninni, svo að þeir geta ^hyggjulausir att afli sínu móti að- komuflotanum. Þessi skip Rússa eru eyðilögð. "Bayan," "Retvizan," "Poltava," "Palada," "Pobieda," og eitthvað af smærri skipum. Japanar mistu og öflugt skip, nefnt "Salyen," þann 30. nóv. Það lenti á neðansjávar tundurvél og sprakk, en flest af skipshöfninni bjargaðist. Varnarlið Rússa hefir flfiið f sfð- asta vfgið af þeim 42 vfgvirkjum, sem umkringdu Port Arthur. Þeir eru sagðir matur tæpir og því nær skotfæralausir, enda svara peir nú litlu eða engu kfilum Japana, sem daglega rigna yfir virki þeirra. Þingið í Manitoba kom saman og v»r sett á þriðjudaginn var. Margt manna var þar viðstatt. ekki að eins fir borginni, heldur einnig víða ár fylkinu og austan úr Ontario. Þing- setningin fór fram a venjulegan hátt. I hásætisræðunni mjntist fylkisstjórinn & þe«i atriði: F.yrir nokkrutn vikum hefðu ManHoba- menn kvatt fyrverandi landstjóra í Canada, jarlinn af Minto. Og br&ð- lega byggust þeir við að sji cftir- mann jarlsins, Grey jarl, og bjóða hann velkomlnn, sem landstjóra CanadarfkR Þá fór hann nokkrum orðum um uppskeru og fram leiðslu Manitobafylkiá í &r, sem yflrleitt hefði verið íikjósanlegar, og aukið auðo* velliðan i fylkinu. Þ& talaði hann um l&rnbrauta'- mal stjórnarlnnar f Manitoba, eem væri hagssel og arðtoai lyrir bænd- urna í fylkinuog alla sem þær not- uðu, og óskaði stjlrninni til heilla með það mikla fyrirtæki. Þar næst talaði hann um nokkrar lagabætur, sem lægi fyrir þingtnu og fjárm&l og reikningar fylkisins ásamt áætl- un yfir næsta árs fjármál yrðu & sín- um tíma lögð fram fyrir þingið o. s. frv. —Mælt er að brezki prinsinn hafl verið á dýraveiðum daginn sem honmn barst fregnin Vm hallærið á Irlandi. Hætti hann þegar veiðun- um og brá sér tafarlaust til Irlands, til að rannsaka ástandið þar og hj&lpa þeim nauðstöddu. Munu þess fi dæmi, að konunglegt fólk hafi haft svo mikla hluttekningu með þegnum sfnum, að það hafl hætt vsð skemtanir og farið til funda við fátækt fólk. Lýsir þetta því. að prinsinn munivera góðmenn og hjálpffis. Nýlega hefir hefðarkona í Banda- rfkjunum verið tekin fangi. Hön heiiir Mrs Chadwick. Hfin heflr falsað bankaávísanir og dregið stór fé út fir mðrgum bönkum. Það heflr verið orð á þvf að hfin ætti flmm millíóntr dollars í eignum og péningum. En ekki er hægt að svo stöddu að flnna hvar eígnir hennar eru, eða hver heflr ráðsmensku þeirraá hendi. Mest heflr hún náð frá bönkum f Ohioríkinu. Hún þyk ist vera lækniskona og maður henn- ar & að vera- & ferð í Norður&lfunni. Hfin hefir lifað drotningar lffl f eyðslu og íbutði. Sumir halda því fram, að hön sé gamall tukthúslimur fyrir peningaþjófnað og vixlafölsun. Sé hfin tukthfiskona, þi er hfin fædd í Canada. Fregnunum ber enn þ& ekki saman um konu þessa, og er því ekki létt að segja hvað satt er í þessu annað en það, að hfm var fðnguð, og mörg stórmenni Banda ríkjanna eru bendluð við mál henn- ar. —Sagt er að Rossstjórnin í Onta- rio sé hætt víð allar aukakosningar í kjðrdæmum þeim, sem þingmenn hennar hafa verið dæmdir úr sætam. I stað þess ætlar hún að ganga til almennra kosninga 24. eða 31. Jan. næstkomandi. Stjórnin hangir við völdin með færri þingmönnnm nú, en mðtstððuflokkur hennar. —Maður að nafni A. Streitman frá Duluth var hér á ferð í vikunni sem leið, að leita brfiður sinnar, er hann segir að roaður að nafjji Brown hafl burt stolið frá sér. Hann gat engar upplýsingar fengið um brúð- arþjótnaðinn hér, því engir höfðu orðið varir við brúðarþióflnn. — Jarlinn Grey, hinn nýji land stjóri yflr Canada, kora til Halifax þann 7. þ. m. með Allan-línu eim- skipinu Parisian. Mœtti skipið harðri ötivist a hafinu, og var fjöldi af farþegjum sjóveikir & leiðinni, en landstjórinn þoldi volkið vel, og var hinn heilsubezti. —C. P. R. félagið hefir ákveðið að tvðfalda jftrnbr.autarspor sfn alla leið milli Winnipeg og Fort William um 430 mflur vegar. Rússastjórn heflr og byrjað að tvöfalda alla Siberíubrautina og heflr na tugi þös- unda manna við það verk f Manc- huria. —Kona í Chicago, L'zzia Couet, dreymdi nýlega að einhver hefði komið í hös sitt ogtekið peninga hennar, sem geymdir voru á botnin- um f sykurkrös I böri hennar, und- sykrinum. Þegar hún vaknaði fór hún með lampa f annari he.idi og barn sitt a öðrum handleggnura. hön misti lampann, svo kviknaði í hús- inu og brann konan tii bana, en maður hennar sem vaknaði við fall lampms og naði baminu skað- skemdu. Sjálfur skemdist hann og við það að slðkkva eldinn, svo talið er vist aðbæði hann og bainið muni deyja. —Ráðstafanir or verið að gera í Chicigotil þess að saiueina ðll tal- þráðafélög í eina félagsheild með 200 millíón dollars höfuðstól. Hug myndin er, að eyðileggja öll óháð félög, ýmist með því að kaupa upp eigur þeirra og lagaréttindi, eða með svo öflugri samkeppni að þau neyð ist til að hætta starfl, og með því drepa alla samkeppni í landinu í þeirri grein. —Atkvæði voru nýlega tekin f Westmont, útj'aðri Montreal-borgar- innar, um það, hvort bæjarbúar vildu hafa, þjóðeign á lýs ingarfthöld- um bæjarins. Atkvæðin voru I með bæjareign móti hverj'u 1, eem ft móti voru. —Diaz, forseti lýðveldisins Mexi co, var settur íembætti með míkilli viðhöfn þann 5. þ. m. Hundruð þösunda manna flyktust þangað til borgar innar Mexico til að vera við- staddir athöfnina, —Úmferðir skipa eftir stórvðtn- unum milli Port Artur og austur hafnahættu 5. þ. m. Með því að þá hætta abyrgðarfélögin að taka þau skip í ábyrgð, sem annarB hefðu haldið siglingum áiram lengra fram & veturinn. —Frá Astralfu er sannfrétt mik- ilvægur gullfundur f Victoria hér aðinu bæði í sandi og smáögnum og klumpum, svo að það ^r talið jafn- gildi þess sem bezt heflr f'undist í Klondike. Gull þetta er talið að vera á allstóru' svæði og hlutafélag það sem & landið eða mest af þvi selur hluti sína helmingi hærra verði en áður. Gullið er auðunnið —Frá Lundunum kemur sú frétt, að prinsinn af Wales ætli sj&lfur að ferðast til Irlands til þess að rann- saka ftstand mann'a í þeim héruðum, sem hungursneyðin er talln mest. M& af því ráða að enska þjóðin sé vöknuð til meðvitundar um að eitt hvað stðrvægiiegt verðiað gera fólki því til hjálpar sem nú er að falli komið vegna fóðurskorts. Meðal annara hjálparmeðala er talið nauð- synlegt að byggj'a j&rnbraut f vesturhluta írlands. Atvinna við það mundi veita mðrgum peninga- lega hjálp auk þess sem það jværi til framtíðarhagnaðar fyrir landið. Er "það ætlunarverk prinsins að það mftl sem önnur verði rækilega tekið til greina, og má vænta að þaðsem h nn, eftir að hafa athugað alt & standið persónulega, f&i þvf fram- gengt við stjórnina, sem hann kann að fara fram &, —Mesta snjófall, semkomið heflr á Spáni ttm BO &ra tímabil, vai ð þar um síðustu m4naðamót. Öll um ferðj& götum Madridborgar hætti. Leikhúsum og böðum var lokað og 60 þus. manna urðu f4r veikir um tíma. Jftrnbrauta og fréttaþræðir hafa víða^skerast og margt manna varð fyrir meiðslum af því veðri. —B. L- Borden hefir ftkveðið að þiggja þingsæti fyrir Carleton kjör- dæmið í Ontario. Ndverandi þing maður Kidd heflr boðið að segja af sér hans vegna. —J&rnbrautarslys & Missouri Paciflc brautinni varð um síðnstu helgi. 150 manna raeiddast, þar af 45 hættulega særðir. Engir dóu. Sly^ið varð & brú. sem liggur ytir læk einn og féllu vagnarnir 2 fet niður í gilið. —421,844 innflyljendur komutil Bandaríkjanna& síðassl. &ri. Meira en helmingur þe3sa fólks var fr& ítalfu, Póllandi og nærliggjandi hér- uðum. —Tilraun er veiið að gera f Ont- ario til þess að fa því tramgengt að d5mararverði hér eltir harðarií dóm- um sínuu) & glæpamean en þeir hatl &ður verið. Þvi er haldið fram, að stutt v.irðhalds timabil séu þýðingar laus, ogætfð skyldi herða ftdóms &kvæðum við hveit b ot, er sanni að inaður fremur, Þvi er og haldið fram, að maður sem eitt einn er dæmdur til 6 mftnaða fangelsis, ætti að dæmast til 3 ftra við annað brot og til 8 &ra við þriðja brot og svo ííf'ram, alt að 108 &ra fangavist.— Gamlir menn ættu ekki að þurfa meira. FUNDARBOÐ. Framkvæmdarnefnd fslenzka Conservatfva klúbsins skorar hér með á alla félagsmenn að mæta á fundi f kveld. 15. þ. m. Þe.s er vænst að þetta verði bæði gagnleg- ur og skemtilegur fundur. Ýmsir flytja ræður, aðrir syngja, og svo verður spilað og teflt skáktafl. Allir góðir drengir boðnir og vel- komnir á þennan fund, þótt ekki séu þeir fölagsmenn. Fundurinn byrjar kl. S. e. h., og eru menn sér- staklega ámintir að koma í tæka tfð, Nefndin mun reyna sitt bezta að gera klúbbinn skemtilegt og fjörugt fölag í vetur, en þó að eins getur það lánast, að allir félags- menn leggi hönd á plóginn hvað pað snertir. Látið ekki bregðast að sækja fundinn annaðkveld, 15. þ. m. M. Pettjrsson, forseti. PIANOS og ORGANS. Heiiitzman & Co. Pinnos.-----JBell Orgel. Vér seljum með mánaðarafborgunarskilmáium. J, J. H McLEAN &. CO. LTD. 530 MAIN St. WINNIPEG. ***,* NEW YORK LIFE JOHN A. McCALL, president Síðasta skýrsla félagsins sýnir að & árinu 1903 hefir þad gefid út 170 þús. lífsábyrgðarskírteini fyrir að upphasð $386, miliónir doll. Á sama ári borgaði fél. 5,300 dádarkröfur að upphseð yfir 16 miliónir dcll., ogr til lifandi meðlima borgaði það fyrir útborgað- áarlífsbyrgðir fullar 18 miliónir doll. Sðmuleiðis l&naði félagið 832 þús. meðlimum út & Ufs&byrgðarskirteini þeirra nær þvf 13 miliónir dollars. Einnig hefir félagið skift & mílli meðlima sinna & Síðastl. &ri 5J mlión dsll.. f vexti af &byrgðum þeirra f þvf, sem er $1,250,000 tneira en borgað var til þeirra & &rinu 1902, Lifsábyrgðir i gildi hafa aukist á síðastl. ári um 191 millionir Dollarm. Allar gildandi lífs&byrgðir við áramótin voru §1,745 milionir Allareignir félagsins eru yfir ......35%} million Dollars. C Olafnon, J. «. norican, Manager, AGENT. QRAIN EXOHANGB BUILDING, zzii 5 Eftir Fjallkonunni. Bækur, Jón Helgason. Sögulegur upp- ruui Nýja Testamentisins, einstakra ríta þess og safnsins f heild sinni.— Reykjavik.l'.tOl. 376 bls. Þetta er I einni grein einkar fróð- \eg bók, ogrík &stæð* t 1 þe« fyrir Islendinga að veia h'ii'. þakklátir tyrir hana. Hún ^kýn'r vfirleitt tia þeini rannsrtktmin, s<vn tram hafa farið um sögulegan uppiuna nýja testamentisins. og aldrei hafa raenn fyr af íslenzku riti getað fengið neina hugmynd um það feiknaverk, sem í þær rann- sóknjr hefir verið lagt. Bókin er rituð f allfrj&lsum, vís - innalegum anda. Hvergi kennir þess hugsunarháttar, sem er svo fr&- munalega þreytandi fyrir nútíðer- menn, að afleiðingarnar af þeim og þeim skoðunum séu bvo og svo viðsj&rverðar og fyrir þá sök eigi menn að gjalda varhuga við þeim, hvað sem sannleiksgildi peirra kann að líða. Lesandinn verður þess hvergi var, að neinni skoðun sé haldlð að honum nema fyrir þá sök, að hlin hafi við veruleg rök að styðjast. Iíöf. hefir sumpart sannað, sum. part færð hin sennilegu rök að því. að þeir menn hafa samið rit nýja testamentisins, sem kyrkjan heflr yfirleítt eignað þau, að undanteknu síðara bré fl Péturs. Að því leyti hefir þá nýja testamentið staðist eld- raun rannsóknanna eftir skoðun höf. og vist ettir skoðun langflestra hinna lærðu3tu manna, sem um það efni fj'alla nuádöguro. Að öðru máli er að, gegna um kenninguna ura óskeikulleik nýja testamentis höfundanna. Hfin var eðlilega samfara kenning hínna lút ersku trufræðinga & 16. og 17. öld um bók8taflegan innbl&stur rítning arinnarj ,,Samkvæmt henni bar að ólíta alt nýja testamentið jafn.inn- bl&siðj heilagt og guðdómlegt" Séra J- H. heldur því ekkf fram um nokkurt i it nýja testamentisins seg- ir, að ekkisé unt „innan nýja testa mentisinsað draga &kveðna marka- línu milli þess, erhaflalgeit trúar reglu gfldi og þess, er hafl aðjeins það að nokkru leyti, eða milli þess, sem þar sé óskeikult og ekki óskeik- ult". ..Ogjafnvel þótt vér vildum einskorða ósbeikulleikann víð kenn- inguna eina, yrði býsna miklir erf- íðleikar á því, þar sem benda má & ýmis kenrungaratriði i ritum þess um, sem vafasamt er. hvoit talin veiða óskeikul". Sem dæmi þess hve fjarri séra J H. er þvi f þessari bðk að telja nýja testamentishöf. óskeikula prentam vér hér f&einar lfnur úr fyrirtaks hugnæmum kafla í bókinni, kafla, eem nefndur er ,;P&11 postuli sem rithöfundur", þó að þær línur standi þar í öðru sambandi, eins og þær líka bera nseð sér-. ,,HJ» jafn-þróunarfæium, anda og B&li postula m& enginn furða sig & því, þóttnýjar ognýiarhugmynd ir komi í Ijós eða guðfræðialegHr skoðanir taki tiltölulega mikluin stakkaskiftum, eftir þvi sem hon um vex aldur og hfs og trfiar- reynsla, eða fyrirjþað kveða upp ógildingaidóm yfir ritum þeim, er flytja hínar nýju hugmyndir eða breyttu skoðanir. Til þess að sanna þetta, þarf ekki annað en benda á hvílíkum stakkaskiftum skoðun postulans & endurkomu drott ins tekur. I fyrra Þe8sáloniku- bréfluu leynir það sér ekki, að postulinn álftur endurkomu drott- insjsvo nálæga, að hann telur sjálf- anjsig meðal þeirra, er þ& munu vera á lífi. í fyrra Korititubrétt er þesBÍ von um nálægð endurkom unnar enn þá rík í bijósti honum, en hitt er hann ekki eins viss um þar að hann muni þá sj&lfnr vera í tölu hinna lifandi. í síðara Kor- intubréfi ber enn nokkuð & þeirri von postulans, að dagurinn sé í nánd, en hvað hió siðaia atiiði snertir, er hann auðsiámlega í nokkium vafa, ósk hano f'er yitán- lega í þá &tt, að hann megi ,,yfir. klæðast", en hann hefir eins og eitt- hverj hugboð um, að síi ósk hans rætist ekki. í Rómverjabréfinu er hann enn sannfærður um nálægð eDdurkomnda^sins, en hvað hitt at riðið shertir, þá er hann orðinn harla veiktiúHður & að hann f&i sj&ifur að lifa þann dag, en. hann huggar sig við það, að hvoit ^em yér lifum eða vér deyjum, þá erura vér drottins". í Filippsbréflnn verður trúarinnar á n&læga endur- komu drottins tð eins lítillega vjrí, en hitt er honum ekkert vafam&l, að hann muni deyja fyrir þann tfma. að eins óskar hann, að danði sinn mættiJdragaEt nokku^, ekki sj&lfs sin vegna, heldur vegna safn- aðarins. Loks er hann f Hirðis- bréfanum orðinn fyllilega sannfærð urum, að lausnartimi sj&lfs hanssé f n&nd, en hvað endurkomu drott ins snertir, þ^ sýna allar r&ðstafan- irnar, sem hann gerir þar viðvikj- andi framtfðarhag kirkjunnar, að hann gerir r&ð tyrir þvf, að endur- komu drottins kunni enn að vera langt að bíða. Séra J. H. hefir mikla rithöfand- ar kosti til að bera, þar & meðal starfsþrek óvenjulegt, ljósar hug- anir, lærdóm og sannleiksást, Og af því að hann er mikilhæfur mað- ur verður það þefm mun tilfinn- anlegra, hve íisýnt honum er um ís- lenzkuna. Ekki svo að skilja, að honum sé gjarnt til að nota fltlend orð. Það gerði, að voru &liti,min8t til, ef orðin e-u þj&l og geta sam- þýðst íslenzku. Hitt er miklu lak- ara, að í þessum 376 blaðsíðtun er englnn íslenzkur sp ettur. Le-iand- anuui tin<t eins oií rill þe<si lang-a, fiuitsanida bjk sé hugsuð á ein- hverri útlendri tungu, helzt þýzka. Þessa galla m& með engu móti lftta rigetið. Aldrei hefir oss riðið meira & þvf, en nfi, að andlegir leiðtogar vorir leggi hjartanlega rækt við íslenzkuna. Þjrtð vor er að nema ný hugsanalönd. Starf- semi séra Jóhs Helgasonar ber ekki hvað sízt vitni um það, og hann er einn þeirra manna, sem vlsar henni leiðina. En slíku landnámi i huga- ananna heimi er &valt samfata afarmikil &reynsla fyrir tungur þjöðanna. Þær auðgaat við það stórvægilega, en þær geta líka spilst stðrum. Vér eigum ad ajálf- sögðu að gera hugsanalandnámvort fslenzkt, og vér eigum meðal ann- ais að l&ta þi^ verðx til þesji, að tunga vor ellis o% inK\ marglöld- ura þroska. Janúarheftið at' kvennablaðii u The Deunator er sérlega sniel- k- legt, með litmyndum ungbarna & kápunni, svo vel prentuðum að ekki verður stórum umbætt og af fáum blöðuui við jafnast. Efni blaðsins or nokkrar vei valdar skemtisögur eftir þekta höfundf, svo og lýsing á sfðustu tfzku í kvenbfiuaBi og hattagerð með myndum. Etm fremur litmyndir af kvenfatnaði ogmyndir af fata- efnum. Grein um hfishitld og lieil brigoiafrœði, líkauisætiugar o« utrt pað hveruig knuor jíeti bezt við- haldið ungdomefegnrð sinni. Mik- ið er af mjiig vel gerðutn myndum. f bókinni. Þarer kent að búa sig undir framkomu íi leiksviði o. m. fl. Bók pessi setti að vera í eigu allra hfismæðra í landiuu. Kostar $1,00 um &rið 12 hefti, eða 15 centa hver liók. Pólverjinn, sem ráðist var á, á Selkirk straiti, og annarstaðar er getið um í þessu blaði,dó af meiðsl- unum eftir tvo srtlarhringn, lin pesa að n& rænu og ráði, til að skýra fr&, hverjir hefðu á hann r&ðist. L ig- reglan hefir samt tekið prji menn fasta, sem einn af leynilögreglu- þjónunum hefir bent henni & að, það væru lfklegir til að vera þeir menn, sem reðust & Pólverjann.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.