Heimskringla - 09.03.1905, Blaðsíða 1

Heimskringla - 09.03.1905, Blaðsíða 1
?????????????????????????? T. THOMAS Islenzkur kaupmaður selur Kol ok Kldivid Afgreitt fljótt og fullur mælir. 537 Ellice Ave. ? ? ? ? ? ? Phone2620 ? ? ?????????????????????????? ? T. THOMAS, KAUPMAÐUR | umboössali fyrir ýms verzlunarfélög 1 Winnipee og Austurfylkinnum, af- greiSir aLskonar pantanir Islendinga nr nýlendunum, peim ac kostnaðar- lausu. Skrifið oftir upplýsingum til 5S7 Ellice Ave. - - - Winniþeg ?????????????????????????? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 9. MARZ 1905 Nr. 22 Arai Egprtsson 671 ROSS AVENUE Phone 3033. Winnipeg, Agæt bújörð Ég hefi ágætis bújörð til sölu við íslendingafljót, 180$ ekrur. Ein af beztu bájörðum f þvf bygð- arlagi. Liggur rétt meðfram fljóts- bakkanum. Talsverður heyskapur og einnig skógur; ágætis jarðvegur. Verðið að eins $650.22 Eignir hér f bænum teknar f skift um. Til frekari upplýsinga skrifið eða finnið Arni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Blk Telephone 3364 Fregnsafn Markverðustu viðburðir hvaðanæfa. STRlÐS-PRÉTTIR Það er á flestra vitorði þeirra, er lesa blöðum, að stórþjóðirnar hafa um nokkurn undanfarinn tfma haft samtök með að mynda friðarsamn- inga milli Rússa og Japana, og að Austurríkis keisari hefir verið fremstur í flokki friðsemjenda. 011- um ber saman um, að Japanar muni vinna sigur, en vandinn ligg- ur í Því, að semja svo með máls- pörtum, að báðir megi vel við una. Svo mikið er vfst, að búið er að ræða mál þetta ýtarlega við Rússa- keisara, og hann tjáir sig einlæg- lega meðmæltán pvf, að friður geti sem fyrst komist á. Skilmálar þeir, sem um heflr verið rætt, eru þannig, að Japanar fa öll yfirráð yfir Coreu riki, að þeir fá einnig Port Arthur og Liaotung tangann. Að Vladivostock höfn sé opnuð fyr- ir verzlun allra pjóða og sé oliáð bæði Japönum og Rússum. Að Austur-Kfna járnbrautin sé undir stjórn óháðra þjóða. Að Manchuria alt norður að Harbin skuli afhend- ast Kfnaveldi, og vera hluti af því. Að öllu pessu eru Rússar fúsir að ganga og að borga herkostnað þar að auki. En Japanar heimameira: Þeir biðja um Saghallen eyjuna og öll heiskip Rússa, sem nú eru í Vladivostock og á höfnum óhftðra þjóða. Enn fremur heimta peir að Vladivostock borgin skuli vera al- gerlega undir sinni umsjón, þar til herkostnaðurinn er að fullu borg- aður. Enginn veit, hve mikill her- kostnaðurinn kann að verða. En það má trúa Japðnum til að 'setja hann nógu háan, þegar þeir krota reikninginn. Enn fremur heimta Japanar, að öll Norður-Manchuria skuli algerlega ganga undan yfir- ráðum Rússa, og þeir skuli þaðan á burtu verða með alt sitt. En svo hafa stórveldin góðar vonir um, að Japanar muni ekki láta sfðasta atrið standa í vegi fyr- ir friðarsamningunum, ef herkostn- aðar upphæðin er nægilega há. En alt þetta sviður Rússum að þurfa að láta af hendi,og pess vegna hafa peir ákveðið að beita ölla afli sfnu móti Japönum f Manchuria í von um að vinna eina orustu áður þeir leggi niður vopnin, ef ske mætti, að með því yrði friðarsamningarnir ögn vægari og háðung þjóðarinnar minni en ella, og sá bardagi er nii þegar hafinn umhverfis Mukden. Fjórða p. m- kom sú frétt, að eftir 10 eða 12 sólarhringa uppi- haldslausan bardaga hafði Jöpun- um tekist að vinna nálega algerðan bug á Rússum við Mukden. Jap- anar hafa eins og í fyrri bardögum viðhaft þá aðferð, að gera áhlaup á f/lkingar Rússa að næturlagi, og var eitt slfkt áhlaup gert f byrjun pessa mánaðar og gafst Jöpunum vel. Tvö hundruð þúsund af þeirra mönnum komust gegnum fylkingar Rússa og einangruðu mikinn hluta af her Rússa, svo að þeir eiga nú í öllum höndum við pá, og hafa Rúss- ar orðið að flýja Mukden og færa sig norður. Sagt er, að nær sjötfu púsundir manna muni hafa fallið f þéssum langdregna stórbardaga. Enda segir foringi Russa par eystra (Gen. Kuropatkin) f skeyti til Pék^ ursborgar að kveldi 3. p. m., að af- staða sín og hers sfns sé nú mjög hættuleg, og má af þvf ráða, hve illa hann hefir orðið undir f viður- eigninni. Enda játar hann, að Japanar séu nú að taka Mukden. Rússastjórn hefir keypt 450 gufu- vagna og 5,173 fólks og flutnings- vagna og þar að auki pantað um 15 púsund af öðrum brautarvögnum til þess að nota a Sfberfu braut sinni til fólks og vöruflutninga til og frá Manchuria. þeim. En fulltrúi stjórnarinnar, sem var á fundinum, lofaði fyrir hönd stjórnarinnar, að hún skyldi ganga að þessum kröfum. A fund- inum kom í ljós, að kaupgjald full- gildra verkamanna er að eins þrfr dollarar á viku. — Gen. Stoessel er kominn til St. Pétursborgar. En ekki var honum fagnað þar svo sem við hefði mátt búast, og alls ekki lfkt þvf, að hann sé par álitin pjóðhetja. Þó mættu honum nokkur hundruð manna á vagnstöðvunum. — Dr. William Osler liélt nýlega ræðu í John Hopkins háskólanum, þar sem hann staðhæfði, að öll parfaverk manna, er miðuðu að framförum mannkynsins, væru unn- in aður en menn næðu fert,ugsaldri. og þó að menn væru þá svæfðir fyrir fult og alt, þá hefði það engin fihrif a frampróun mannkynsins 1 vfsindum, listum eða bókmentum. Um þetta hafa orðið miklar deihir í blöðum landsins, en Dr. Osler kveðst vera að semja ritgerð um mál þetta, sem bráðlega verði prentuð, og lofar að sanna Þar fsinn, er brotnaði undan pvf °g t/ndust 19 kindur.— SandMl í Ör- æfum veitt séra Jóni Norðfjörð Jó- hannsen, aðstoðarpresti & Kolfr.- stað f Fáskrúðsfirði. — Eldur hefir nýlega sést í Dyngjuf jöllum, bæði úr Bárðardal og Mývatnssveit. — Ný Goodtemplara stúka stofnuð 1 Rvfk með 70—80 meðlimum, mest sjómönnum og vandafólki þeirra.— 8. jan. var svo mikið norðaustan ofsaveður, að meira brim varð f Ólafsörði, en elztu menn muna eft- ir; brotnaði þá fjöldi bata og sjór gekk 18 fet yfir sjávarrnal og inn í sum húsin og skemdi og eyðilagði miklar eignir, en fólkið varð að fl/ja. Sjór þessi tók einnig upp hús eitt allstórt af grunni sfnum og flutti það yfir 20 fet af honum, og annað hús brotnaði mikið af ógangi sjávarins. Talið er, að 12 bátar hafi brotnað að mun og 5 eyðilagst algerlega. — Kennaraembætti við lærðaskólann f Reykjavfk veitt Sig- urði Thoroddsen vélfræðingi. — Rjómabú stofnað í Fnjóskadal með 250 kúm alls, og 40 mönnum. — 5 manns hafa dáið úr" lungnabólgu í Breiðabólsstaðarsókn í Fljótshlíð. staðhæfingu sína. Almenningur j _ stúdentafélagið hefir skorað á hefir eflaust forvitni á, að lesa pn j isiendinga, að sjá sóma sinn í þvf að senda enga muni á hjáleigus/n- E. L. Campbell, bóndi nálægt Estewan f Manitoba, byrjaði hveiti- sáning á landi sfnu pann 27. febr. Margir aðrir bændur þar í nágrenn- inu eru í undirbúningi meí sán- ingu. Veður hefir verið þar ágætt f sl. 3 vikur og snjólaust og jörð þvf nægilega þfð til sáningar. —Hon. Mr.Sifton, innanrfkisráð gjafi f Laurier-stjórninni, hefir sagt af sér embætti sökuin óánægju við Sir Laurier f sambandi við skóla- mál hinna nýju fylkja í Vestur- Canada. Samkvæmt löggildingar skrá pessara fylkja eru pau skylduð til að veita katólskum mönnum sér- staka skóla, sem haldið skal uppi á kostnað íbúanna, á sama hátt og vanalegir alpýðuskóiar. En Sifton barðist svo öfluglega móti pessu "princípi" f Manitoba um árið, að hann finnur sig knúðan til þess að andmæla gerðum Lauriers í pessu máli. í umræðum í pinginn kom það fram að Laurier þykir nokkuð eitiráður. Hann samdi við G. T. P. brautarfélagið án pess að járn- brautaráðgjafi hans vissi af pví, og nú semur hann lög um serstaka skóla, án þess að hafa Sifton f ráð- um með sér. Báðir ráðgjaf- arnir, Blair og Sifton, hafa því yfirgefið embætti sfn fyrir ráðrfki Lauriert;. — Póstvagn & BaltimoreogOhio brautinni brann 1. þ.m. í honum voru 1500 "registreruð" bréf og \ millfón dollara í peningum, sem alt brann upp. — Tvö hundruð og fimtfu leið- andi verkamenn á Rússlandi héldu opinberan fund þar þann 1. þ. m., og í fyrsta sinni f sögu landsins höfðu þeir ótakmarkað málfrelsi. Þessir menn eiga að velja nefnd úr sfnum flokki til pess að vinna með stjórninni að pvf að athuga ástand verkal^ðsins & Rússlandi. Fundur þessi ákvað að taka engan þUt í þessu rannsóknarm&li,nema stjórn- in gengist undir að leysa úr bönd- uin yfir þrjú þúsund verkamenn, sem hafn verið handteknir sfðan 22. janúar sl. í sambandi við verkfalls- hreifingarnar. Enn fremur heimt- aði fundurinn, að allir sem f pessari rannsóknarnefnd kynnu að starfa, skyldu hafa óþvingað málfrelsi, og að enginn verði tekinn fastur eða hengt fyrir neitt, sem hann kann að segja á nefndarfundum, og að allar ræður verði prentaðnr.án þess að stjórnin láti draga nokkuð úr bók, þegar hún kemur út — ísruðningur í Ohio ánni á 40 mflna svæði fyrir ofan Cincinn- ati flutti með sér skip og báta og önnur siglingaáhöld og gcrði nlls $600,000 tjón. — EitthvaO þarfiegt ætla Bretar að vinna. Stjórn þeirra hefir feng- ið veitingu pingsins fyrir n&lega 167 millíónum dollara, sem notast á á næsta fjárhagsári til nð byggja 34 herskip af ýmsum stærðum og til annara nota við hernaðar útbún að. Á yfirstandandi ári hefir stjörn- in varið 184^ millfón dollara til herbúnaðar. Aleð slfku áframhaldi í næstu 10 ár og hátt 4 annað hundrað millíón dollara tilkostnaði arlega ættu Bretar að geta bíiið svo um sig, að rfki peirra verði fram- vegis óhult fyrir árásum annara þjóða. ingu þá, sem Danir ætla að halda á næsta sumri. Segja stúdentar blöð Dana liafi farið ðvirðulegum orðum um íslendinga. og vilja pvf ekki að þeir styrki sýninguna nð neinu leyti, enda hafa nt'i ýmsir landar, er voru f sýningarnefndinni, sngt sig úr henni.— 50 til (iONorð menn voru væntanlt>gir til Islands í febr. sl.. til að ráðast þat á þilskip fyrir t'Jlnvert læ,grn kaup, en fsl. sjómenn vilja piggja. PIANOS og ORGANS. Heintxman A Vo. Pianos.-----Boll Orgel. Vér seljum með mánaðarafborgunarskilmálum. J, J. H- McLEAN & CO. LTD. S30 MAIN St. WINNIPEG. NEW Y0RK LIFE Insurance Co. JÉ!iJiCa11' Árið 1904 var sextugasta aldursár félagsins. Á þvf ári seldust 185,367 lífsábyrgðar skýrteini að npphæð $342,212.569, fyrsta árgjald borgað. Það er 100 milllón- um meira, en nokkurt annað lffsábyrgðarfölag hefir selt á nokkru undanförnu ári. — Nærri 20 millfónir dollara var borgað fyrir 6000 dánarkröfur. Yfir 20 mill. til lif- andi meðlima. — 17 mill. dollara var láaað út á skýrteini peirra móti 5 prócent árlegum vöxtum. — Inntektir fél. hækkuðu um 8| millfón. — Sjóður pess hækkaði um 38 millfónir, er nú $390,660,260,— Lffsábyrgð i gildi hækk- aði um $183,396,409. Öll lffsábyrgð í gildi 1. Jan. 1905 $1,928,609,308. CHR. OLAFSSON, AGENT. WlNNIPEG J. G. MORGAN, MANAGER ISLAND. Isiandsblöð, fram til 9. febr. þ.á., eru nykomin hingað vestur ("Þjóð- viljinn", "Reykjavfk", "Norðurl." og "Fjallkonan"), og eru þessar fréttir helztar í peim: 15 manns druknuðu á 3 bátum á fsnfjnrðnrdjúpi þann 7. jan. sfðastl Skipsflökin ráku ásamt sumum lík- unum upp í Bolungarvfk næsta dag. Yms önnur skip komust hættu við lendingu í brimgarðin- um, en björguðust pó. — Enskur botnverpingur, er var ferðböinn til Englands með fullfermi af fiski, strandaði f grend við Þjórsárós 26. jan. sl. Menn björguðust allir. — Þilskip fórst í hafi f grend við Skot- land f sl. des., er var á leið til ís- lands. Af þvf druknuðu 3 íslend- ingar frá Reykjvfk og grendinni.— Sjómenn 1 Reykjavfk hafa haldið fund til þess að mótmæla innflutn- ingi norskra og annara sjómanna; telja þeir þann innfluting óþarfan og skaðlegan, par sem slfkir menn muni verða íirhrö'k þjóðar sinnar, óreglu og óeyrðamenn, en enginn hörgull íslenzkra háseta f landinu. — Halldór Bjarnason, sýslumaður Barðstréndinga, andaðist á sjúkra húsinu í Rvík 1. f. m. — Þrjú þil- skip brotnuðu á Flateyjarhöfn á Breiðafirði í mikla veðrinu 7. jan. sl. — Fjírskaði varð að Dynjanda í Arnarfirði þann 7. jnn , hrakti 40 til 50 fiár f sjöinn og t/ndist. — Páll Pálsson frá Kotstrond varð úti 8, jan.; hafði vilst f blindbyl, mist 2 hesta sfna f vök, en fnnst sjálfnr örendur á ísnam. — Taugaveiki hefir geysað í Húsnvíkur kaupstað og stúlka & Blönduósi díiið úr sðmu veiki.— Guðm. Jónsson frá Úlf- ll'ótsvatni f GrnfningL druknaði of- nn um ís 12. jan. Hann rak fé yfir ("Ingólfur" 22.des.) Reimleikar miklir hafa verið í haust á einum bænum í Þverdal f Aðalvfk, að þvf er "Vestra" segist fra. Hófust þeir öndverðan nóvemberm. með peim hætti, að þung högg dundu á bæn- um við og við, bæði á veggjum og gekk á þessu hverja nótt frá kl. 1 — 5 árdegis pangað til 3. desemberm. Vökumenn voru fengnir af öðrum bæjum til pess að grenslast eftir, hvað höggunum ylli. Heyrðu þeir höggin jafnt sem heimilisfólk, hvort sem þeir voru úti eða inni, en ald- rei sáust nein ummerki, svo sem að gras væri bælt eða troðinn snjór, þótt aðgætt væri þegar er höggin voru afstaðin. Ekki stoðuðu "fyr- irbænir, sálmasðngur, húslestur eða einbeittar hótanir" til pess að koma af reimleikunum. Fóru þeir held- vaxandi. "Sfðustu nótttna, sem á peim bar, misti bðndinn einu kúna sem hann átti, varð hún að eine skorin af og dundu pá höggin f sfð- asta sinn mjög áfergislega þar til slátruninni var lokið." — Hagur bænda f Þingeyjars/slu og vfðar Norðanlands er nú með betra móti. Sumarið var einkar hagstætt, gras- spretta var ágæt og nýting góð; heyskapur því í bezta lagi. Verð á sauðfé mjög hátt í haust, en prátt fyrir pað fjíSlga margir búfé sfnu að mun. Fornmenja-fundir í Egyptalandi. Nú f sfðastliðin níu ár hefir forn- leyfa rannsókna félagið, er stundar fornleyfarannsóknir é Egyptalandi, verið stöðugt starfandi að pví að endurreisa sum musterin og borg- irnar, er grafnar hafa verið upp Aðallega hefir þ<5 verið unnið að Ammon musterinu mikla í fornu borginni Karnak við Luxár í Suð- ur-Egyptalandi. M. George Legram, formaður þessara rannsókna, kom ofan á í einu af herbergjum þessa mnsteris afar-merkil(>gan fund lfkneskja og myndastytta, er taldar etu vera frá diigum Ptolemeusar keisara. Myudastyttum pessum hafði verið kastað f djúpa gröf, er grafin var í musterisgólfið, og komu peir fyrst ofan á myndirnar af tilviljun einni- 8vo þegar farið var að leita, konm altaf fleiri og fleiri f ljós, unz nú eru fornfræðingar búnir að taka nærri níu þösund lfkneski upp úr þessum kjallara. Talið er, að um átta púsunil séu úr bronzi <yr gyH- um míiliiii. eii um þíisund úr ýms- um steini, svo sem granít, marmara. baaalt, beryl og stKÍnmnn n tré- AHar eru þessar myndastyttur út- skornar með letri, sögulegs og trú- arlegs efnis, og eru sönn listaverk. Af vfsindamönnum er þetta talinn sá lang-p^ðingarmesti fundur fom- leyfa, ei gerður hefir verið sfðan Scrapeum musterið f Memphis fanst nú fyrir mörgum árum sfðan. Karnak musterið er eitt af peim lnng-merkilegastu á Egyptalandi, er enn til pessa hefir fundist, og talin reglulég undrahöll. Aðal-inn- gangurinn f það liggur gegnum afar-breiðan steinhring, er myndar forgarð um 329 fet að ummáli. Forgarður þessi er settur súlnaröð- um og bekkjum til beggja handa, og mynílar breiða tröö, er liggur að lfkneskja-safni musterisins. Smá bænahús eru andspænis hvert íiðru tíl beggja handa, er komið er inn um aðal-innganginn, A syðri veg^ aðal-salsins eru letraðar orustur og sigurvinningar Shikshaks Faraó, er talinn er aðal-konungurinn til- heyrandi tuttugustu og annari kon- ungs ættinni. Þar eru taldar þjóðir þær, er hann yfirvann, og par á meðal að menn álfta, Juðaríki. Forgarðs-salurinn er sá fegursti, er enn hefir fundist á Egyptalandi. Hann er afar-stór, 329 feta langur og 170 feta breiður. Þakið hvflir á 134 steinsúlum, af hverjum 12 era 70 feta háar. Allar þessar hæstu standa í tigli f miðjum sal, og er hinum raðað þaðan út frá, svo einu gildir hvert litið er. Fra mið-súlunni er svo að sjá, sem súl- urnar sé óteljandi að fjölda. Höll þessi var bygð, að pvf er menn álíta, af nftjándu konungs- ættinni á dögum Sette I., og voru veggirnir úthttggnir þá að parti, en lokið var verki á dögum sonar hnns Rameses II., er á stöku stöðum hefir látið höggva nafn sitt ofan f nafn föður sfns, lfklega til þess að tileinka sér sigurvinningar hans. — Þetta var algengur siður niíiðal Egypta, og hefir snemma byrjað siigufíilusunin. Hiill þessi hefir auðsjáanlega ver- ið reist af pessum tveim Faraóum, sem minnismerki um mikilleik peirra og sigurvinningar. Söngsamkoma a Pearson's Hall r SELKIRK 28 MARZ 1905. —0— Herra Jónas Palsson ætlar að sýna fþrótt Tjaldbúðar Söngflokks- ins, sem svo mikið orð hefir fengið á sig fyrir söng sinn á samkomum f pessum bæ, að d-ígb1- hafa lokið hinu bezta lofsorði a hann. Enfremur koma þar fram á samkomunni nokkrir þeirra, til að s/na íþrðtt sfna, sem lært hafa hjá herra Pálsson og lengst eru komnir áleiðis f bljóðfæraslætti. Það mun mega fullyrða að Sel- kirk búuin verður að þessu sinni boðin ágætis skemtun, þvf mjög hefir verið vandað til als undir- bmiings. Aðgangur 50 cents. Það skal tekið fram að öll lög er sungin verða eru Islenzk löa: Nýir fyrirfram borgandi kaupendur fá sögu geíins. Fastelgnasala. Menn eu tveir f "Makkintær" Sem mynda sölu skjóta Fasteignirnar fjær og nær. I fang á manni þjóta. Geyma þeir bæði gull og eir, Sem græðir pjóðar hagi, Hús og lóðir hafa þeir Hreint af öllu tagi. A kaup og böIu kemst ei dok Kunna þeir engu að eira, Oðölin sem fjaðra fok Fljúga þar, og meira. Asgeir selur alt sem fær, Aftann fyrr en kemur — Kunna fáir kúnstir þær — Og kaupsamninga semur. Þótt hér sé bæði heitt og kalt Og hulin gróða stefna, Magnús selur mönnum alt, Sem má f orðum nefna. Bfðið ekki! Beint íi stað Brjótist þáað finna! Alt er tapað! — Það.er það — Þeim! — sem engu sinna! MARKUSSON & BENEDIKTSON Skrifstofa: 219 Melntyre Block. Telephone 2986.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.