Heimskringla - 25.05.1905, Blaðsíða 3

Heimskringla - 25.05.1905, Blaðsíða 3
HEIMSKRINGLA 25. MAI 1905 Grein "Málrúnar" fór hörðum orðum um afskifti mfn í kosning- unum í haust sem leið. Afskifti landið með þrönguin dölum, f jöll- inna tíma — dauðum, úreltum mál- um og hálsum. er veita viðnám út-' efnum, eða málefnum framtfðar- lendu þjóðunum, sem eru að berj-j innar. Þeir, sem berjast fyrir því ast um hið gróðursælasta land; sfðarnefnda, mega láta sér í léttu undir sólunni er þar liggur að baki.; rúmi liggja, hvað um þá er sagt. Það væri sann-nefni, að kalla þenn- an skaga Bretland Asíu. Kfnverjar nefna hann •'Sverð stjórnarans". Japanar höfðu rekið Rússa út í blá-oddimi á þessu sverði og Rúss- ar stóðu þar og snéru bökum sam- an, eins og þeir væru að bfða eftir tækifæri til að hrinda Japðnum í einni svipan á sjó út. Aldrei hefir mannlegt auga séð mikilfenglegri vígvöll. en gat að lfta kringum Port Arthur þennan dag f ágústmánuði, er ums&trið byrjaði. Þar var svo margt og mikið að sjá og skoða, að heilan ; mun af henni missa. Heimskan i og illgirnin f þessari grein verður hvorttveggja smátt, þegar það er borið saman við veruleik málsins sem um er að ræða. Illgirnin, sem mér er svo vel kunn, af f>ví að greinarhðfundurinn var nýbuinn að skrifa mér bréf, með ósvffnum I mín af þeiin voru Þau ein.að ég tók! spursm<dum viðvíkjandi manninum upp í Freyju auglýsingu á 5 bls.,|mfnum^ vitanlega með þeim til- eina á kápunní og fjórar innan | gangi, að geta notað svar mitt sem kápu, með nafni auglýsanda. Sjálf sagði eg ekki orð um það m&l. Eins og hvert annað blað. & Freyja aug- 1/singarum utan hins umsamda les- málsrúms, og má auka það eða minka eftir kringumstæðum. "Mál- rún" fer hörðum orðum um, að ég hafi verið að vasast f pólitík. Vissi efni, eftir Josephine K. Henry — , eina af merkustu kvennrithöfund- um, sem nú er uppi f Bandaríkjun-' um, og segir ritstj. blaðs Þess, að ; sér hafi sfðan send verið mörg þakk- lætis og velþóknunar bréf fyrir að ; hafa tekið þá grein. Gréin þá er i ég líkleg til að taka upp í Freyju | bráðlega, til að sýna fólki, að þær ; konur eru til, sem ekki s k a m m -1 a s t sín fyrir að rita um þetta mál- vopn á hann. En er svarið kom efni, og að þær þora að halda ekki, fer hann til Hkr. og vegur I fram sömu stefnu og Freyja heldur j þar til mfn og gegn um migtiljfram. Ég skal einnig leyfa mér að mannsins míns, sem þ<5 hefir gert j minna fólk á, að saga sú, sem nú Þessum sama manni tðluvert mikið | er f Freyju, er rituð af k onu, se'ii: gott. Ég ætlaði að láta bréfið af- j engum hefir nokkurn tíma dottið í | The OLAFSSON »*_*«-** Real Estate Co. WIXNIPEG (Yftr MB AJÍDERSON & THOMAS) Cor. IMain & Jame* Streets. Verzlar með fasteignir í bænum og utan bæjarins. Utvegar lánsfé gegn fasteignar- veði og setur hús og eignir f eldsábyrgð. Sérstök kostakjör á nokkrum húsum ofc lódum i vesturhluta hæjarins þessa dagana. Bújarðir ná- lægt Pine Valíey og á ýmsum ödrum stöðum. Sumar þeirra fást í skiftum fyrir ei(jnir í bænum. Komið 0(5 hittið oss að máli EINAR OLAFSSON - JOHN STEPHANSON skiftalaust, en get þess nú í sam- bandi við þessa grein, til þess að fólk viti, af hvaða rótum sú árás á hún ekki, að kona Evans, þing- mánuð þurfti til að verða þvf nokk-1 mannsefnis afturkalds flokksins, I mig og Freyju er runnin urn veginn kunnugur. vann í kjördæmi mannsins sfns fyr-1 '>There are deep wrongs Hið háa klettabelti á bak við ir kann? Sama gerði kona Pul- borgina sendi skugga sína yfir fords f bæjarstjórnarkosningunni f hálfan Shuishiying dalinn, og uppi! ha"9t- Eg hefi enga heyrt á þessu klettabelti og meðfram því gat að líta hin átta mflna breiðu fylkingabrjóst beggja herdeildanna. Þeiin megin, sem vissi að vinstra fylkingararmi Japana, var. staður- inn varinn af 12 aðal vfggirðingum á landi og nokkrum sjóvirkjum, en á hægri hðnd voru land-vfggirðing- ar staðarins 7 talsins, auk nokk- ura sem voru uti á höfninni. Og allstaðar inni a millum, & hverri einustu hæð og hól, voru fallbyssur og smávirki. Og hvar sem litið var gnæfðu hair og þverhnýptir f jallatindar upp á milli virkjanna. Hver einasti hermaður í liði Jap- ana, trúði þvf statt og stöðugt, að Port Arthur yrði yfirunninn þann 21. agust; japanska þjóðin í heiki sinn var hárviss um það; ja, allurj °§[Seta\^f hé''að Jafna«armanna heimnr taldi það vfst. Og Japanar I f^aglð hehr jafnréttikvennaádag- reyndu það sem þeir gátu, að láta i ® ,, smn1' •flokkunnn saka ; þessar konur um þetta verk, enga heyrt kalla afskifti þeirra fyrirlitn- ingarorðum. Eg veit ekki með vissu, hver "Málrún" er, þó hygg ég að hún sé kvennfrelsis- kona. En hvort sem er um það, vil ég segja henni ogöllum öðrum,sem láta sig það mál nokkuru varða af eða á, að jafnrétti fæst ald- r e i nema gegn um stjórnmál, og að allir, sem þvf eru hlyntir, verða þess vegna að reyna að hafa áhrif á stjórnmál til að koma þvf í verk. Og til þess að geta haft nokkur á- hrif á stjórnmál landsins. verða þeir að rita uíii þau og ræða, jafnvel þó þeir, sem það gera, verði brenni- nierktir með þvf, að þeir séu að v a s a s t f stjírnmálum. Ég skal we fear to have revealed, and so in our midst cruel barbaric hordes who make the law their shield." Ég hefi valið sögur f Freyju, sem viðurkendar eru fyrir djupsæi og skarpleik f að sýna þessi "rang- indi", sem eru svo almenn, að eng- inn þorir að hreyfavið,af ótta fyrir að það snerti svo m a r g a. Sé ekki hægt að finna hverju einasta dæmi í þeim stað f hinu íslenzka og ameríkanska félagslffi, skal ég viðurkenna, að of langt sé gengið. Eitt af hinum ljótari dæmum, sem þar eru nefnd, þekkir höf. nefndrar greinar manna bezt, og vfst er hann ekki verri, en hann er alment sagður, ef hann á sjálfur eins mik- ið af ærlegum mannlegum tilfinn- ingum, eins og lélegasti maðurinn, sem sýndur er f sðgu þeirri, sem nú er f Freyju. þann spadóm rætast. En það brást. Þó ekki sökum Þess, að Japana skorti áræði eða kunnáttu eða liðs- afla. Nei, það var náttöran sjálf, landslagið, sem varð þeim Þrándur í Götu. Náttúran myndaði fjöll- in og tindana, t*n hverra Russum hefði orðið ómögulegt, að verjast eins lengi eins og raun varð á. Vlggirðingunum var þannig nið- urskipað, að hægt var að verja hvert einasta virki með að minsta kosti 2 eða 3 öðrum virkjum og í sumum tilfellum með 10 til 12. Svo að ef óvinimir næðu einu vígi, matti óðara skjóta á þá úr mörgum stöðum f einu og hrekja þá burtu aftur. Það virtist þvf vera eina ráðið, að taka öll vígin f einu. En þegar maður athugar, að Rússar höfðu þarna sér til varnar um 80 vfgvirki, tveggja mflna langan Kfnamúrvegg þakinn fallbyssum og skotmönnum, og þrefaldar vfg- grafir, 8V2 mflna langar, og þar að auki mikinn og harðsnúinn her, — sér maður að það er ómögulegt, að vinna bug á öllu þessu í einu ein- asta fihlaupi. "Ómögulegt!" Hvað þyðir það? Japanar leggja ekki sama skilning' í það orð eins og við geruin. "Það er búist við þvf, að þið gerið það sem ómögulegt er", segir f fyrsta boðskapnum, sem umsátursherinn fékk frá keisara sfnum. (Meira). En allir, sem nokkuð vita, vita, en hvorki frjálslyndi i ag hjónabandsmálið er eitt af hin- né afturhalds flokkur-1 um alvarlegustu málum, sem nú eru á dagskrá. Það vita þeir Cleveland, fyrv. forseti Bandarfkjanna og nú- verandi forseti þeirra Roosevelt, eins og sjá má meðal annars á síðasta nr. "Ladies' Home Jour- hug, að hefði "glæjmfylstu rómana til hliðsjónar við ritsmfðar sfnar." j Eg skal lfka taka það hér fram, fyrst að ég er að fjalla um þessi mál og svara að nokkru leyti grein- i unum til mfn í Hkr., að ég þekki enga rómana, sem eru glæpa- fyllri, en hversdagslífið —| virkilega lffið, alt í kringum oss. j Og þvf til sönnunar skal ég leyfa; mér að benda a dagblöðin og viku-1 blöðin, sem maður lftur varla svo f, j að maður ekki reki sig á einhverj'a; glæpi, og þ<5 eru ótal glæpir framd-! ir, sem aldrei komast í blöðin. Eða muna menn ekki eftir manninum,; sem var búinn að gifta sig 18 eða 19 sinnum, svo menn vissu, og drap ; þær konur allar. Myndin af hon- Helen H Gardener. Þegar ég les um stóð í ensku dagdlöðunum fyrir ^ssi yei^ finn ég ^t^ óvenju- skömmu síðan. Hvað um mann- Iega mi ^ eT _ ekkert nema inn, sem drap konuna sfna hérna í bergmál j^ sein pes3 konar menn Winnipeg f haust — mennina,;og konur hafa huggað og ritað á mætti og segja, þvf aðnr hafa verið ; undan mer En ég vil heldur vera grunaðir, þó ekki hafi það a þá bergmal þe8Si _ 8VO lengi 3em eg sannast, og sumir aldrei verið kærð- „t hjalpað til að atbreiða óm ir, nema í hugum manna. Hvað yerka þeirra Qg hug8j0nai en standa um íslenzku konuná, sem var tek-, f flokki ^^ sem «3j&andi sja in með valdi frá efnuðum eigín-1 ekki og heyrandi heyra hvorki né HINN AQŒTI inn. Ég átti einu sinni tal við einn þingmann afturhalds flokksins um það, hvort hann vildi taka þetta mál upp, nfl. j'afnréttismálið, og kvað hann nei við, af þeirri ástæðu, að 4T. L.' Cigar er laugt á undan, menn ættu ekki að reykja. aðra vindla en þá beztu. Búnir til hjá : WESTERN CIGAR FACTORY Thos. JLee, eigandi. "WIlTlTIPEa-. manni, horuð og klæðlaus? Hvað j skilia » um landann, sem læknirinn sagði að ætti að HÝÐA, þegarhann hafði kynnst heimilis kringumstæðum; Jafnrétti kvenna. og það innibindur hjúskaparmálin eins og alt annað, er m i 11 hjartans mál- slfkt væri einungis til að gera sj'álf-1 nal", það vita þeir, sem lesa blaða- an sig að athlægi. Þess skal skýrslurnar, sem sýna, að sjðunda hér getið, að þingmaður þessi var ekki B.L.B. "Til þess að konur fái jafnrétti, hvert hjónaband í Bandarfkjunum endi í hjónaskilnaði, ymist algerð- um eða þ\ þannig löguðum, að þau verða allir, sem því mftli unna, að I eru dæmd aðskilin og maður- gefa sig við stjórnmálum landins",; inn, til að leggja konunni fœðis- eins og hr. Crooks, þingmaður í peninga. Myndu íslendingar nokk- neðri deild brezkaþingsins, sagði.*) uð upp með séraf þvf, að láta ruska "Og sé konum þetta áhugamál, þá verða þær að sýna það í verkinu, með þvf að láta það æ f i n 1 e g a sitja fyrir flokksfylgi, og engin kona eða jafnréttisvinur ætti að veita þvf þingmannsefni fylgi, sem ekki skuldbindur sig til að berj'ast fyrir þvf máli." Til frekari árétt- ingar sj'á nefnda grein í nefndu nr. Freyju Hverju þvf þingmannsefni, sem læki þetta mal fyrst upp é. dagskrá sfna, myndi ég vilja veita óskift fylgi mitt, gangandi út frá þvf sem vfsu. að enginn flokkur gerði þann mann að merkisbera sínum, sem hann ekki væri nokkurn veginn viss um, að væri nokkurn veginn heiðarlegur maður. Vitandi vel, til . hjúskaparmálum þeirra? Þó mun óhsett að fullyrða, að þeir standa þar ekki ver að vfgi en aðr- ir þjóðflokkar f landi þessu, fremur en í öðrum siðferðismálum. Sú spurning vakir nú fyrir mörg- um, hvort maðurinn (karlm.) ein- saman sé fær um að ráða fram úr þessu alvarlega máli. En því er þeirrar spurningar spurt, að hvar sem það mál hefir rætt verið, hvort heldur f þingsalnum eða af prestum á kirkjuþingum þeirra, hefir kon- um verið neitað um hluttöku í þeim málum, og meira en það. Prestar ræða það fyrir lokuðum dyrum — lokuðum fyrir öllu kven - fólki. Fáum blandast pó hugur um, að þessi mál snerta konur ekki framtfðarinnar málefni. M. J. Brnedictsson. KJORKAUP Bezta gróðafyrirtæki viðvlkjandi bæjarlóða kaupum í Winnipegborg getið þið fundið út hjá G. J. GOODMUNDSSON Winnipeg, Man. hans í gegn um veikindi konunnar 1 o /t 1 • /11 i efni, og það verður nútfmans hans? (Læknir sá var fslenzkur \ ... _, ,-, . ¦ og alinn upp við íslenzkan aga). * Hvað um landann, sem hljöp með ðxi eftir konunni sinni? Hvað um _: þúsundir kvenna alt í kring um \ oss, sem þegjandi líða hjúskapar- i bölið þar til dauðinn breiðir líkn- arhendur sfnar yfir þær. Hkr.get- ur um 80 hj'ónaskilnaði í e i n n i borg á e ijn u m m á n u ð i. Hvað þurfum vér framar vitnanna við? Ég hefi staðið yfir moldum kvenna og grátið! Sagan öll. Ég hefi séð menn og k o n u r stynj'a undan þessu böli. Þér hafið ö 11 séð það! Vér — þér og ég, gætum talið upp hundr- að dæmi meðal Islendinga hér I vestra í hárri og lágri stöðu. Á að j gera það? Nei, og þúsund sinnum í nei. Ekkiýfa sárin, þau svíða nóg án þess. En vinna heldur að þvf að bæta kjörin. En það verður aldrei gert með þvf, að hylma yfir rotnunina, sem liggur á bak við yfirborðs-gljáaim. ungra 618 Langside St var þari DOMINION HOTEL 523 ]Æ^ITnT ST. E. F. CARROLL. Eigandi. Giftingaleyfisbrjef selur Kr. Ásg. Benediktsson, 488 Toronto Street gistinf? ðdýr, 40 Æskir viðskipta íslendinga, gistinsr ðdýr, svefnherbergi,—áKietar málttOar. Petta Hotel er gengt City Hall. hefir bestu • lföng og Vindla þeir sem kaupa rúm. þurfa ekki nauosynleaa 'akar. aö kaupa máltídar, sem eru seldar sérstak Síðbúin svör. að þegar j a f n r é 11 i er fengið, I sfður en karlmenn, og þó verða það opnast nýir vegir til að berjast a! ekki atkvæði konunnar, sem gera móti ýmsum öðrum ólögum, sem j ut um það, ef til atkvceða kæmi, vér búum við. heldur yrðu það atkvæði karlmaun Þft er greinin "Freyja" f 26. nr. anna eingöngu, góðra og vondra Þó að á síðastliðnu ári hafi verið gerðar ítrekaðar árásir á mig bæði sem prfvat persónu og ritstj. Freyju í Heimskringlu, veit ég að vinur minn B.L.B. hefir enga löngun til að vinna mér skaða á einn eða ann- an hatt. Ég álít, að hann hafi tekið þær greinar að eins af þvf, að hann sem ritstjóri að almennu blaðivarð að gera það. Eg hefi ekki gefið þessum árásum neinn gaum vegna þess, að ég álft þær ekki þess virði. Hafi fólk á- nægju af að narta í mig, varðar það litlu. En sö snert við málefnum þeim, sem Freyja berst fyrir, verð- ur annað uppi á teningnum. í framtíðinni verða það m á I e f n i n, sem maður heldur fram og berst fyrir, sem eftir verður spurt, en ekki manninum, sem barðist fyrir þeim, nema að svo miklu leyti, sem hans kann að verða getið í sam- bandi við þau niálefni. Spursmíilið er þvf það, hvort að v é r, sem nd lifum, verjum-æfi vorri og kröftum til að berjast fyrir málefnum lið- Það hafa ekki æfinlega verið mann- kostirnir og þekkingin, sem ráðið hefir vandamálum heimsins. En Lýsi svo margir sem vilja óá- nægju sinni- yfir stefnu Freyju. Það breytir henni ekki. Stefna hennar er ekki og hefir aldrei verið að svfvirða karlmenn. Hún er og verður sú, að segia sannleikann eins og hún ser hann, — að vfsu oftast með orðum þeirra manna og kvenna, sem standa mér mikið of ar f mentunar og menningar stigan- um, hverra skoðanir ég hefi aðhylst. Freyja mun þvf halda áfrain, að berj'ast fyrir réttindum kvenna bæði á heimilunum og utan þeirra, f stjórnmálum og utan þeirra, hvað svo sem það kostar mig, — og þó MARKET H0TEL 146 PRINCESS ST. á móti markaouum P. O'CONNELL, eigandi, WINNIPEQ Beztu tegundir af vínfönfrum or vindl um, aðhlynoins; góð og hú$;.?) endur- bætt ok uppbúid að nýju Enginn g ó ð u r eiginmaður finn- ' í ur sig meiddan, pó 1/st sé kjðrum nr. Hkr. þ. á. Kona nokkur utan úr nýlendu sagði sér hefði orðið þetta að orði, er hún las sagða grein: "Þessi maður hefir fundið sjálfan' Það liafa .æfinlega verið þeir, sig snortinn af sögunni f Freyju."; an tillita til alls annars. Það er alveg rétt hitt, þvf sönnun- ,,-. , .„ , ., . . , • .,%. .. r . .. j "Each village has íts martyrs, . m fynr gildi sogunnar er einmitt' eve street some house that is hell,., það, að hún h i 11 i, eins og sést á, some human heart celestial, pure I Það kostl mi8 »æðl greiu þessari m.fl. Ég ætla ekkj and sweet að fara út f prfvat sakir þess, er; breaks with each passing bell." greinina ritaði, þó mér séu þær að nokkru kunnar. En það liggur 1 augum uppi. að þeir, sem fara að 1, 1 þeirrar konu. sem ver er gift, en kona hans, 11 é heldur myndi góð eiginkona finna sig meidda, þó l/st væri kjðrum þess manns, sem ver væri giftur en maður hennar. Né hvort utn sig, eða bæði til samans, af að heyra talað um kjör þeirra persóna, sem ómögulega geta verið saman, og æ 11 u þvf ekki að vera það. Þau mundu eða ættu að sjá þðrfina a að losa um þaii bimd og erkomið. Peir eiga margir hverjir ,, .« . ,., _• , . ° . , , vera manna fúsust til að rétta þeim ekkert nema eina ambátt — ,.,,.., , ,. 1,1 hjalparhönd, sem bmulm eru slfk- um óheillabðndum. Fyrir skömmu var f blaðinu Lib- árg. Freyju. ' eral Keview grein um þetta mál- Union Grocery and Provision Co. 163 NENA St. horni ELGIN AV Matvara Allar yðrur fluttar heim f hús viðskiftavina vorra með eftirfylgjandi verði: 16 pd. raspaður sykur.....$1.00 14 pd Molasykur.......... 1.00 9 pcl. grænt kafli.......... 1.00 23 pd. hrisgrjón .......... 1.00 3 pd. kanna Baking Powder 0.35 Soda Biscuits, 2 kassar a... 0.35 3 könnur af Salmon á .... 0.25 Rúsinur 4 pd. á........0.25 Sveskj'ur 5 pd...........0.25 Ýmsar teg. af sætabrauði pd 0.10 Happy Home s4pa 7 stykki 0.25 Besta Cocoa 1 pd. á ...... 0.25 Molasses 10 pd fata á___ 0.40 5 pd. bestu "Turnips" á ... 0.25 5 þd fata af besta Sfrópi á 0.30 Kartöflur, bushelið........ 0.70 Þorskur, saltaður, pd. á .. 0.06 Ostur 1. pund á.......... 0.10 PatentFlour (100 pd)___ 290 3 flöskur af "Extraxt" á .. 0.25 7 pd fata af Jam.......0.40 Bestu Tamatoes 2 knr. á .. 0,25 Og allar aðrar vðrur, með kjðr- kaups verði. Fólk í nærliggjandi þorpum og sveitum, sem vildi njóta þess- ara kjörkaupa, getur pantað vörurnar og sent andvirðið með pðntnninni; skalþeiin þá send ast það, sem um er beðið. J. Joselwich 163 NENA ST. horni ELGIN Ave berjast á móti einhverjum ókjör- um gera ékki alla ánægða.—\ Þrælaeigendurnir f suður hluta, Bandarfkjanna voru e k k i ánægð-, ir moð stefnu Norðanmanna, er þeir hófu baráttuna gegn þræla- haldinu. Svo verða þeir eiginmenn s á r -! reiðastir, sem illa breyta við; konur sfnar, þegar við þessi kaun; I konuna sfna, og vilja fyrir engan *) Sjá "Kvennfrels." ábls. 181, Freyju. VII. ina. Og þó" að hvorttveggja þetta fari, mun ög samt halda áfram að berjast fyrir þvf, af þvf að það er mér alvöru- og hjartans- mál, — ekki fyrir mfna eigin litlu lffsreynslu, heklur fyrir þá þekk- ingu, sem ég hefi fengið á annara lífsreynslu f þessi sjð :'ir, sem ég | hefi verið að kynna mér þessi mál-1 efni. Ég get ekki skilið svo við mál, þetta, að ég ekki bendi fólki á hin i áuætu leikritlbsens. "Brúðuheim- ilið" og "Afturgöngurnar", f sam-! bandi við þessi hjónabandsmal, og | hve djúpt hið glðgga auga skálds-! ins ser iim f lffskj'ör kvenna, — svoj miklu dýpra, en þær gera sjálfar. Að ég ekki bendi fólki á söguna: "Er þetta dóttir yðar. herra?" eftir, J. Selur o;roceries með eft- irtöldu verði — ódýrastar og beztar vörur í W'peg..... 17 ixl. Rasp. Sykur........ 1.00 14 pd. Molasykri........... 1.00 9 pd. Grænt Kaffi......... 1.00 22 pd. Hrfsgrjónum ........ l.Oo 28 pd. Kassi af Rúsmum.. .. 1.20 10 pd. fata Molasses ....... 0.40 5 pd. Sago............... 0.50 1 Bush. Kartðflum........ 0.80 7 fata af Jam............. 0.45 1 Kanna af borð Sfrópi___ 0.25 Ýmsar tegundir af ágætu sæta brauði á lOc. pundið. Allar aðrar vörur með til- svarandi verði. Einnig mikið upplag af alls- konar fatnaði og fataefn- um, skötaui, leir- og glervðru, alt ödyrt. J. Midanek 668 Wellington cor. Agnes. Woodbine Restaurant Stœrsta Billiard Hall 1 Norðvesturlandin Tf a Pool-borfl,—Alskonar vin ogvindlar. Lennon & Hebb, EÍKendur.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.