Heimskringla - 02.03.1927, Blaðsíða 1

Heimskringla - 02.03.1927, Blaðsíða 1
XLI. ÁRGANGUR. WINNIPEG, MAN, MIÐVIKUDAGINN, 2. MARZ 1927. NÚMER 22 r a>-^mo-mm><>-*i_.ia»n«n«n< r I C A N A D A i Helztu atriði f járlaganna eru þessi: Tekjur fjárhagsársins eru áætlaðar -<394,800,000; útgjöld 360,000,000. Af tekjuafganginum skal draga frá S2,900,000 til endurmats hermanna- jaröa. Það sem þá er eftir, um 31 miljón, á aö' dragast frá ríkis- skuldinni. Söluskatt á að lækka um 20%. Tekjuskatt um 10%. Undanþága frá frímerkjaskatti á ávísanir, færð úr $5.00 upp $10.00. Lagaákvæði gérð nm að prentsmiöjum beri að greiða söluskatt. Tollverndun helst óbreytt. Til Hudsonsflóa brautarinnar eru á- ætlaíir $5,100,000. Ymsum þykir máske fróðlegt að heyra, aC Farmer's Packing Com- pany, sem margir kannast við, töpuðu i mánudag í fyrri viku máli, er þeir höfðuðu á móti F. Kuxhouse nokkr- um, þess efnis, að, félagið krafðist þess, að stefndi greiddi því $750 and virði skriflegs borgunarloforðs (pro- niissory note). Var félagið dæmt til þesa að skila Kuxhouse aftur loforð- inu og þar að auki endurgreiða hon- nm $250, er hann hafði lagt í fyrir- iækið. Það var borið í réttinum, að fé- "agið hefði ekki verið starfandi, þeg- ar Kuxhouse keypti hlutina, og að skýrslur félagsins um ágóða sinn hefðu verið íahkar. Kuxhouse komst að þessu skömmu eftir það, að hann keypti hluti í félaginu, og vildi þá að leysa samningana. < i «¦»(>«¦•¦( i-mmxnmwmu «Bua»,ci: Þegar dómarinn reifaði málið, benti hann á. að enda jTótt engin hlutabréf hefðti verið af hendi látin við verjanda, né honum gert aðvart að félagið hefði veitt viðtöku beiðni hans þar um, þá hefðu gögn sannað það, að félagið hefði úthlutað hon- um hinum 10 hlutum, er hann keypti. Kvað hann verjanda ekki mundu hafa getað komist hjá því, að verða settur á .skuldunautalistann (list of contri- butories) fyrir það sem óborgað var* af hlutum hans, ef skiftaráðandi (liquidator) hefði tekið þá stefnu, og réttilega sannao, að hanu í raun réttri hefði verið hluthafi í félag- inu, þegar skuldlúkningin (winding- up) var fyrirskipuð. Aðalvörn stefnda, kvað dómarinn vera þá, að sækjandi hefði með ó- sönnum og sviksamlegum umsögnum, ginnt stefnda til samninga og til þess að skril'a borgunarloforðið. Svar sækjanda væri þa,Y að þeir neituðu að stefndi hcfði keypt hlutina, að minnsta leyti söktim ósannra og svik- samlegra umsagna, eða að stefndi hefði á nokkurn hátt, af sækjendum verið giuntur til kaupanna með ósann indum. Dómarinn endaði svo mál sitt: "Mér þykir enginn vafi leika Sveinbjörn Sveinbjörnsson Tónskáld. Samkvæmt símskeyti, er ræðismanni Dana hér, hr. A. C. Johnson, barst frá yfirræðismanni Dana og íslendinga í Can- ada, hr. J. E. Böggild í Montreal, lézt Nestor íslenzkra tónskálda, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, að heimili sínu í Kaupmannahöfn, miðvikudagjnn 23. febrúar. Hann fékk hinn fegursta dauðdaga,' er hugsast gat, í fullu samræmi við lífsferil sinn; hneig niður frá hljóðfærinu, er hann sat við og lék á, og var þegar örendur. Dó und herklæðum, eins og einn vinur blaðsins komst að orði, er hann frétti um lát meistarans. — Próf. Sveinbjörnsson verður getið nánar í næsta blaði. Sveinbjörn Tónskáld Sveinbjörnsson. 28. júní 1847 — 23. febrúar 1927. igmii van teika a þvi, að umboðsmenn sækjenda vilj- andi hafa skýrt stefnda svo rangt frá, að hann þess vegna hafi látiö til leiðast að kaupa- umrædda hluti. og borga $250 af andvirði þeirra út i hönd." Látinn. Georg Morris Cohen Brandes Erlendar fréttir. Bandaríkin. MEXICO og NICARAGUA. t>ar syöra hefir smáhljóðnað um Mexicoþrætuna, Er þó talið, að angt sé frá þvi að engin hætta sé engtir á ferðtmi. En stimir segja 18 lognið stafi frá því, að báðir máls aðilar séu að bíða átekta, og séu báð ir hálfsmeikir við að hefjast handa. Mexicomenn að framfylgja jaröa- lögunum viðstöðulaust, sem gengu í gildi 1. jan. í ár, og hafa svo mikil áhrif á leiguskilmála olíunámu- manna; en Bandaríkjamenn, að beita þegar í stað ofbeldi, svo að ofmikla eftirtekt veki. Aðrir þakka Iognið því, eða kenna það, að suniir olíu- kónga'rnir amerísku séu farnir að efast um hvort ófriður mtini borga sig fyrir atvinnurekstur þeirra, og segj'a þeir hinir sömu, að nú muni ^érstök fullvalda sendinefnd frá Mexico sitja á ráðstefnu í New York "ieð ýmstim höfuðpaurtim olíufélag- Jinna, í þv-í sky„j ag revna ag jafnfl 'eigusamningana tim oliulöndin á þann hátt, að svo megi líta út á yfirbortSinu, aí einskis virðingu sé "n'sboðið. 1 Nicaragua hefir heldur ekki mik ,ð gerst nýliðið, fram yfir það sem orðið var. Bandaríkjamenn hafa sk'Pað þangað allmiklu sjóliði, gríöar her, samborið við landshermn. Má. he'ta að þeir berjist með harðstjór- anum Diaz og á móti liberala flokku '"». fylgismönmim Dr. Sacasa; þó «kki að þvi leyti að sjóliðið taki bein *n þátt í orustum, heldttr er lagið Pað, að Bandarikin lýsa því yfir, að Petta og þetta svæði, e«a þessi borg °£hin sé "hlutlaust svæði", og'setj- 's* þar til þess áð "vernda það. En Pws. Tilutlausu svæði" eru flest eða þar, sem fylgismenn Dr. Sacasa *** helzt búist um, <yg haft sem ^sta aðdrætti til hers síns. En þrátt 1 rtta' §-en&ur Diaz ótrúlega illa s'grast á mótstöðumönnunum, I enda er það segin saga. að Iianu væri fyrir löngu oltinn úr sessi, ef lands- lýðurinn mætti ráða sér sjálfur. I vikunni sem leið barst símfregn frá Kaupmannahöfn, að þar hefði látist á miðvikudaginn, sá maður er nær tvo manns- aldra hefir borið ægishjálm yfir flestum, ef ekki öllum rithöf. undum hins menntaða heims, sinnar samtíðar. Verður hans nán ar minnst síðar hér í blaðinu, því áhrif hans náðu til Islands. ekki síður en tii allra annara \es"trænna menningarlanda. Ó, guð vors lands, er söngva sál Nú svifin hæða til, Að leika tóna og Ijóða mál Við lífsins undirspil? Því dýrstu hljóma heilög sál í hjarta skáldsins bjó, Unz ekkert glapti gu'ðleg mál, En gleymdist líf. — Hann dó. Ó, ættlands guð, í engla sveit Til íslands sendu hann, Að syngja frægum feðra reit Um frið og kærleikann; Um æðstu tóna, — æðra og meir, Sem eru' oss nú um megn,__ Unz hjá oss loksins dauðinn deyr Við drottins tóna regn. Jónas A. Sigurðsson. 26.—2.—'27. McXARY-HAUGEN frv. Síðasta hálfan mánuöinn hefir ver ið meira talað um McNary-Haugen frttmvarpið, og afdrif þess, en nokk- uð annað í Bandaríkjunuin. Gerir frumvarpið ráð fyrir meiriháttar hjálp bændum til handa. Fór svo um það, að öldttngaráðið samþykkti það fyrir hér tun bil hálfum mántiði síðan með 47 atkv. gegn 39. Síðan fór það sigurför gegnum neðri mál- stofuna, en beið loks bana í höndum Coolidge forseta, er neytti þar synj- unarvalds síns, í samræmi vi8" óskir ráðttneytis sins. að þvi er sagt er. Hefir þetta allt vakið mikið umtal og vektir enn. * * ¥ McNary-iraugeu frumvarpiö er gamall kunningi, og hefir mest um það verið talað af öllttni tillögum, sem fram hafa komið til þess að feyna aíi reisa við landbúnaðinn í Bandaríkjunum. Megiiiatriðin eru þessi: 1) Skipuð skal landbúnaðarnefnd — stórikostleg vörumiCikssamkutada af hálfu ríkisstjórnarinnar. Forseti Bandaríkjanná skal skipa í nefnd- ma, eftir því sem hin og þessi bænda félög nefna til menn í hana. 2) Nefndin skal fá til ttmráða $250,000,000 af stjórnarfé. 3) Þegar nefndinni býður svo við að horfa, getur hún tilkynnt að meira hafi verið framleitt af vissttm landbúnaðarafurðtim, en nevzltiþörf er fyrir í Bandaríkjunum. 4) Nefndin ákveður, hve mikið sé afgangs af hverri tegund, og tekst þá á hendur að sjá fyrir afgangin- um, annaðhvort með því, a) að kaupa afganginn og geyma hann unz þörf verður fyrir hann, eða b) að kattpa afganginn og selja hann til útlanda fyrir það verð sem býðst. 5) Tap og rekstttrskostnað sk'al greiða af jöfnunargjaldi (equaliza- tion fee). Skal leggja þetta gjald sem einskonar skatt á sérhverja söltt- einingu téðra uppskerutegunda, á mæli, stórsekk eða pund. 6) Þeíta skal skoða sem einskonar tilraun (þvi er haldið fram að rétt- mætt sé af stjórninni, að gangast fyrir tilraunastarfsemi, er miðar þjóSinni til heilla). Heppnist fyrir- tækiS, þá dregur það alls ekkert úr rikissjóði. þar sem allt verðtir greitt me« jafiiaðargjaldinu. Misheppnist það. tapar stjórnin þessum $250,000,- 0110. og að auki öllu fé, sem til þess kann að hafa ven'ð lagt. I'að er helzt talið frv. til gildis. að langflestir bændasinnar aðhyllist tþað, sökum þess að bændur trt'ii þvi yfirleitt, atS þeir muni hagnást viC l>að. Rökin, sem fnimvarpið átttt að drepa, og svo aftur andsvörin* vio þau, eru þessi helzt: 1) Frumvarpið er verðfestandi (price-fixingl, 0g verðfesting er því nær jafn viöbjóðsleg og kommún ismi. Svar: Frv. er ekki verðfest- andi. 2) Það er verðfestandi söktim þess, að enda þótt Iandbúnaðarnefndin ekki skipi fyrir, að þetta og þetta verð skuli vera á hveiti, þá getur hún ráðið hveitiveröinu, af því að hún hefir framleiðsluna í höndum sér. — Svar: Hér ræðir aðeins um verð- stöðvun (price-stabilization), og kostnaðmn við það ber jöfnunar- sjóðurinn, 3) Frv. ber ekkert gott í skauti fyrir bændur; þvi undireins og upp- skertitegund hækkar í verði, þá verð ur meira framleitt af þeirri tegund, og síðari villan verður þá verri hinni fyrri. — Svar: Þegar sæmilegt verð fæst fyrir allar uppskeruafurðir (og sömuleiðis svín) þá er engin freisting lengur fyrir bændur til þess aÍS fram ^eiða eina uppskerutegundina í vit- leysu á kostnað annarar, sem þá verður ófáanleg. 4) Frv. gefur tilefni til fjárdrátt- ar. — Svar: Það gefa verndartollar einnig; gera enn og mtinu ávallt gera. * * * Grimmtistii mótstöðtunenn frum- varpsins eru vitanlega þeir, sem ekki mega til þess htigsa, að ríkið standi f.vrir nokkrum viðskiftaframkvæmd- um. Finn af þeim er Mr. Thomas D. Campbell frá Montana. Til hans verðtir töluvert litið, því hann er sjálfsagt mesttir Ikornyrkjumaður í veröldinni. Hann hefir 100,000 ekr- ur undir kornrækt; hefir engar skepnur við vinntt og fáa menn, læt- ur vélar vinna því nær allt. Mr. Campbell er mjög andstæðtir frum- varpinu. Kveðtir hann httgmyndina tim tilvertt bænda úrelta heimsku, og og ætti að setja bóndann á forngripa- náttúrusafn við hliðina á fuglinum Dodo og skóviðgerðarmanninttm. \'ill hann láta tri>IIstór auðfélög reka laiulbúnaðinn, enda kveðst hann sjátfur sleppa með $8.50 fyrir að rækta hveitiekruna, þar sem stjórn- inni þyki gott, að hún sé ræktttð fyrir $16.50. Ilin miklu auðfélög geti auðveldlega og ávallt fengið pen ingalán í bönkum, sem sé meinilla við að iána bændum. — Mr. Camp- bell virðist ekki taka með í reikning- mn. að stjórni nmtmi eins atiöveld- lega geta fengið lán og auðfélogin. og að menn myndu vinna ríkinti jafn trúlega og auðfélögunum, ef ekki væri annars kostttr. Þó eru ýmsir mótstöðumenn frv., bankamenn og aðrir peningasalar, mótfallnir þessari hugmynd Camp- bells, að svo stöddu, að minnsta kosti. Telja þeir að afleiðingin myndi verða almenn ttppreisn. Alíta sjálfsagt að öruggast sé að flá bónd- ann með því fyrirkomulagi, sem nú er: að lofa honum að hjálpa öfiug- ast til þese sjálfum. * * * Samþykkt frumvarpsins i báijittm malstofununjj kom Coolidge forseta í úlfakreppu, að talirJ er. Oánægju- ský mið-vesturríkjabændanna, og sunnanbænda reyndar líka, hafa i fimm ár þruinað yfir fjallatindttm repúblíkana. Iv.i ,k-r.:,',kratar hafa verið of veikir til þess að leiða nokk- urt steypiflóð úr skýintt. Coolidge hefir af alefli barist á móti ölfum frumvörptim, sem landbúnaðarflokk- tirinn vildi koma í lög. En að þessu hefir bann getað smeygt sér hjá því, að þttrfa að npta synjunarvald sitt, með því að hafa þau áhrif á þingið, að það hleypti ekki frv. í gegn. En nú loksins kom þar að, að það var ekki tumt lengur. Höfðu fylgismenn McXory-Haugen frumvarpsins kom- ið svo ár sinni fvrir borð, við þing- menn, er vinveittir voru kolakóng- tintim frá Fittsbttrgh, sem hræddir voru við frumvarp, sem lá fyrir þing inu, þess efnis, að leggja, úrskurð- arvald tttn stórvægilegar kolaiðnað- ardeilur í hendttr forsetans, að kola- þingmennirnir keyptu, að sagt er lið- veizlu bændasinna, með því að koma McNary-Haugen frv. í gegnum báð- ar málstofur. Nú þóttust menn sjá, að forset- inti gæti ekki lengur forðast bæði Scyllu og Charybdis. Ff hann skrif- aoi undir frumvarpiS, þá kæmi hann sér út ítr húsi í Ný-Englandsríkjun nm og hjá meiriháttar viðskifta- inönnum Bandarikjanna; þar við bættist, að hann gat ekki átt von á mikltt lofi. þótt hann hefði samþykkt lögin aðeins gert af neyð. Fnda fór svo, að hann tók hinn kostinn, að neyta synjunarvalds síns til þess að drepa frumvarpið, enda var það í rann og veru sæmilegra fyr ir hann. En fyrir bragðið spá marg- ir, að bændasinnar muni sjá svo um að ekki sé ósennilegra, að Frank O. I.owden, eða Charles G. D'awes vara- forseti, verði tilnefndir sem forseta- efni repúblíkana, nú, er dregur að undirbúningskosningttnum. Myndasýning. fer fram í samkomusal Sambands- safnaðar 4. marz, kl. 8 síðdegis. Leikmannafélag safnaoarins hefir keypt vél til þess að sýna með kvik- myndir. Er svo til ætlast, að hún komi sunnudagaskólanum serstak- lega að gagni. En fyrst verður ein eða tvær sýningar fyrir almenning. Ollum börnum skólans er bpðið ó- keypis að horfa á myndina, en full- orðnir greiða 25 cent. Myndin, sem sýnd verður, heitir "The Stream of Life", og hefir ver^ ið sýnd víðsvegar i kirkjum, t. d. hér í Winnipeg, og þótt mikið til hennar koma. Er búist við fjölmenni " miklu viö þvi allir vissu að það myndi þetta tækifæri. St'^m"-'m*<,-m~t>+**>-i>-**B-<>-mm»(*-mm>()-mmM><>-mm>o-mm>o-^m>o-m Framhald ársfundar The Viking Press Ltd. í Sökum þess að ekki varð lokið við sumt af málum þeim, er lágu fyrir ársfundi félagsins, er haldinn var á skrifstofu þess föstudaginn 25. f. m., verður fundinum haldið áfram á fimtudaginn 17. þ. m.f kl. 2 e. h., á skrif- stofu félagsins, 853 Sargent Ave. Hluthafar eru áminntir um að mæta, því ýms áríð- andi mál liggja fyrir. I Winnipeg, Man. M. B. HALLDÓRSSON forseti. marz, 1927. RÖGNV. PETURSSON skrifari. o I c I i o I í*»0'^W'0'M>»<)-M»o-«a»o-«a»o4iM-()-«M-<)'«»(>«»0'«»()'^»-o-^»(o"

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.