Heimskringla - 14.11.1928, Blaðsíða 2

Heimskringla - 14.11.1928, Blaðsíða 2
2. BLAÐSÍÐA H EI MSKRINGLA WINNIPEG, 14. NÓV., 192S Minnisvarði þessu í meira en eitt ár og er nú flestir eiga að leggja sinn skerf til Hanncsar Hafstein 1 aprílmánuði 1923 sendu 86 -menn, af öllum s.téttum g þjóðmálaflolck- um, út áskorun til þjóðarinnar um að safna fé til minnisvarða Hannesar Hafsteins. f>essu var vel tekið og safnaðíst þá þegar allmikið fé. Til að veita samskotunum móttöku og sjá um framkvæmdir var sett nefnd. I henni áttu sæti: Sighvatur Bjarna. son, fyrv. bankastjóri (form.), Jón Laxdal, kaupm., (ritari/, O. Forberg, landssímastjóri (gjaldkeri), Klemens Jónsson, fyrv. ráðherra, Guðjón Sam- úelsson, byggingameistari, Thor Jen- sen, kaupm., Kristján Bergsson, fiski- félagsforseti og Sigurður Sigurðs- son, búnaðarmálastjón. I staðinn fyrir O. Forberg hefir nú Gísli Ölafsson. landssímastjóri tekið að sér gjaldkerastörf nefndarinnar. Þegar svo miklu fé var safnað, að sýnt þótti, að hægt væri að koma upp sómasamlegum minnisvarða, íór nefnd in að leita fyrir sér hjá ýnisum með að fá minnisvarða gerðan, og að síð- ustu samdi hún við Finar Jónsson myndhöggvara, að hann skyldi gera myndastyttu úr gipsi af Hannesi Haf- stein. Einar hefir nú unnið að myndastyttan fullgerð og send til út- landa, en þar á að steypa hana í eir, og er hún væntanleg til landsins snemma í vetur. Þá er eftir að setja hana upp og ganga vel frá. Eigi er enn fullráðið hvar mynduastyttan á að standa, hefir verið talað uni StaS fyrir framan ráðherrahúsið, eða i einum af bæjargörðum Reykjavík. ur. Til minnisvarðans hefir sem sagt safnast allmikið fé. En þó vantar enn allmikið, til að standast þann kostnað, er leiðir af flutningi, upp- setningu nryndastyttunnar o. fl. Marg- ir sem stóðu fyrir fjársöfnuninni hafa gert skilagrein fyrir löngu, en frá nokkrum hefir enn eigi komið skilagrein. Nefndin óskar að þess- ir menn vildu sem fyrst gera skila- grein og er þakklát öllum, sem nú að síðustu vildu leggja sinn skerf til minnisvarða Hannesar Hafsteins. Fjársöfnuninni verður lokað fyrir ný- ár. þess. Þeir, sem eigi hafa gert það enn, hafa tækifæri til að gera það fram að næsta nýári. Gjaldkeri nefndarinnar veitir sam. skotunum móttöku. Nefndarmaður. —Timinn. —————--x--------------- Frá Islandi tslenzk og Norreen fraði við Hafnar Háskóla. Gísli Guðmundsson Gerlafræðingur Hann andaðist 26. sept. síðastl., 44 ára a ðaldri, af krabbameini. Gisli var fæddur 6. júlí 1884 a« Hvammsrík i Kjós, sonur Guðmund- ar Guðmundssonar frá Hvítanesi og konu hans Jakobinu Jakobsdóttur frá Valdastöðum. smjörlíkisgerð, o. fl. Varð honum mikið ágengt, enda mun nú lítið flutt inn af fyrnefndum iðnaðarvörum. Gisli Guðmundsson vann mikið að ritstörfum til framgangs áhugamálum sinum. Má af þeim verkum hans nefna "mjólkurfræði," er hann gaf út, stórþarfa bók og góða. Hann var frá byrjun ritstjóri tímarits iðnaðar- Heim8]jekisdeil<d háslkólaiis, hélt manna og formaður iðnaðarmannafél nýlega fund til þess að ræða um agsins síðustu árin. Þá veitti hann L^ embætta ^ vjö hásk<-]:inn og um skeið forstöðu efnarannsókn- , . ... 11 Kaupmannahofn, er þeir hafa gegnt um rikisins. að undanförnu dr. Finnur Jónsson og dr. Valtýr heitinn Guðmundsson. — Nefnd sú, er haft hafði málið til at- hugunar lagði til, að dr. Jón Helgason I'ó Gísli væri þannig sístarfandi á sviðum nýrra, hagnýtra þjóðfram-i1 kvæmda, var hann og gseddur fleiri gáfum. Hann var söngvinn um- yrði skipaður prófessor i íslenzkri Doktorsritið nefnist: "The Roent- gen diagnosis of echinococcus tum- ors," og, er 155 bls., með 82 rönt- genmyndum. I>að er samið á ensku, en doktorsprófið fer fram á sænsku. Andmælendur af hálfu háskólans verða: Gösta Forsell, prófessor r RöntgenfraeCi, Einar Perman, dócent skurölækningum, og Ströntbadk f 11. Vísir samgleðst hr. Gunnlaugi Claessen yfir þeim mikla frama, sem hann er að vinna sér ocr læknastétt þessa lands. Jóhannes Jósefsson ætlar að koma upp nýtízku gisti. Gísli Guðmundsson fluttist ungur til Reykjavíkur. — Hann gerðist hæfni þá og áhuga, sem hann var snemma áhutramaður mikill um fram- gæddur. l'ar á ofan var hann gleði- ^farir lands og þjóðar, sérsitaklega í maður mikill og vinsæll. — Rr þvi, Það er alkunnugt hvilíkra vin.sælda iðnaðarmálum. Var honum það við fráfall hans, mikill harmur kveðinn Hannes Haístein naut sem stjórn- jjafnan mikið sársaukaefni, hversu að konu hans, Halldóru Þórðardótt- málamaður, skáld og mentamaður. J háðir við erum öðrum þjóðum i Ur frá Ráðagerði, börnum þeirra, Trú hans á landi og þjóð hefir að iðnaðarefnum og hversu þjóðin virð- Guðrúnu og Gtiðmundi, og öllum sjálfsögðu stutt mikiS að hinum ist tómlát og seinvakin til sjálfsbjarg. ættingjum hans og vinum. A og þjóð miklu framförum, sem orðið hafa hér ar á þeirri Ieið. — Gisli aflaði sér in á bak að sjá, þar sem hann var, síðari árin. Því er það metnaSar- mikkillar mentunar i gerlafræSum og einum af sinum allra nýtustu áhuga- mál fyrir oss Islendinga aS reisa ' gerðist forgöngumaður í nýjum iSn- og athafnamönnum. honum veglegan minnisvarða. Sem aðargreinum eins og gosdrykkjagerS, | —Tíminn. rannsókn norrænna bókmenta og orti- færislist. Jafnframt lagði nefndin til, aS stofnað yrði viö háskólann lektorsembætti í norrænni fornleifa- fræði handa dr. Bröndsted.— Fundi deildarinnar lyktaði á þá leið, að nefndin var beðin að taka málið til íhugunar á nýjan leik. (Eftir tilkynningu frá sendiherra Dana.) fram flesta menn og átti meginfrum kvæði að stofnun Karlakórs K. F. U. jmálfræði og dr. Rubow prófessor í husi her j 1);erunll) ems og kunnugt M.. sem er nú með fremstu söng- flokkum á Norðurlöndum. Og þó Gisla ynnist ekki tími til þess að sinna þeim málum, eins og honum var hugleikiS, vottar þátttaka hans fjöl- er, og hefir keypt lóð undir það í Pósthússtræti, sunnan viö Nathan and e.s. Brúarfoss. :? SANNLEIKURINN UM HVEITIVERÐIÐ SAMANBURÐUR Á HVEITISAMLAGS OG KORNHALLAR VERÐI 1927—1928. Mánaðarsala Hveitisamlagsins. (Miljónir hveitimæ la). >7« Mánaðarleg hveitiafhending samtals á Sveitastöð vum í Vestur-Canada. (Miljónir hveitímæla). Kortið hér að ofan sýnir samaburð á hveitiverði Samlagsins og opins markaSar. Hlykklínurnar tvær, svörtu, sýna vikulegt lokunarverS gegn peningum í Win- nipeg, miðað við Fort William, fyrir No. 1 og No. 3 Nor- thern. Hinar tvær svörtu sporalínur sýna hveitiverSið að kostnaði meðtöldum, sem umboðssölumiðstöð Hveiti. samlagsins hefir fengið, miðað viS Fort William, fyrir No. 1 og No. 3 Northern. Verð Samlagsins að kostnaði meðtöldum fæst með því að leggja 2}4 cent ofan á hreint ágóSaverS —142J4 og 1.25% fyrir No. 1 og No. 3 hlutfallslega —- sem miSsölu- stöðin hefir borgaS fylkjasamlögunum. Það fé sem mið- sölustöðin greiddi í vexti, geymslu, framkvæmdastjórn og reksturskostnaS nam í raun réttri 2% centi á mælirinn. Hveitisala Canadiska Samlagsins er sýnd i miljónum mæla efst á kortinu. Mánaðarleg hveitiafhending á sveitastöðttm í Vestur-Canada er sýnd í sléttum miljón- um mæla neðst á kortinu. Eins og greinilega sést á kortinu, þá var verðið á opn- um markaði töluvcrt lœgra cn Samlagsvcrðið, því nœr allan t'tmann, scin mest cr afhcnt af hvcitinu. Frá 21. okí., 1927. til 2. miarz, 1928 — á þeim tíma sem verðið á opnum markaði er aS mun lægra en SamlagsverSiS — voru 289,000,000 hveitimælar; eSa 70 per cent. af öllu hveitiuppskerumagninu afgreiddir á sveitastöðvunum. AS Samlagið selur tiltölulega svo lítið á þessu lágverSstíma- bili, skýrir aS miklu Ieyti þá staSreynd, — sem' greini- lega sést á kortínu — að Samlagsmeðlimir fengu tölu. vert meira en meðalverð það sem utansamlagsbændur fengu. Meirihluta þess tímabils, marz til júní— þegar verðið i opnum markaði var hærra en SamlagsverðiS, — nam afhendingin aSeins 44,000,000 mælumi, eSa 10.2 per cent. af allri afhendingunni, þar sem Samlagssalan á sama tímabili nam 70,000,000, eða 33 per cent. af öllu því hveiti er Samlaginu barst á uppskeruárinu. Sagan, sem sögð er nieð hreinskilnislegum samanburði hveitiverSsins á járnbrautarvagnafarmi og. vagnfarmi, sýn- ir, aS Samlagsfélagar fengu mun hærra verS á mælirinn heldur en meSalverSiS á kornsöluhöllinni fyrir allar tegundir hveitis. Til þess að komast að sönnu meðalvcrði á kornsöluhöllnni verðum vér að taka með í rcikninginn hve mikið hveiíi var selt samtals á opnum markaði, fyrir það vcrð sem jafnóðum var þar gefið dag frá degi. A ".street" hveiti - - (sem nemur hér um bil helmingnum af öllu hveiti sem Samlagið ekki tekur á móti) var Sam- lagsverðið frá 1 2.5 centi og allt aS 9 3-5 centum hærra á mælirinn, en meSalverSiS var á opnum markaSi á öllum teg- undttm frá "One Northern," aS "Feed." A röku (tough) hveiti aSeins, töpuðu utansamlagsbændur fé, svo nemur mörgum miljónum dala, þar sem um 180, 000,000 mælar af uppskerunni 1927—28var flokkuS sem "No Grade" sökum ofrekju, og afsláttur Samlagsins á öllu röku hveiti var meira en fjórum centum minni á mælirinn heldur en afsláttur kornkaupmanna á röku "street" hveiti. SAMLAG BORGAR S/G CANADIAN CO-OPERATIVE WHEAT PRODUCERS Limited Reykjavík 12. okt. Gunnlaugur læknir Claessen ætlar á morgun að verja doktorsrit sitt i Karolinska Institutet í Stokkhólmi, og hefst athöfnin kl. 11 f h. Hvammst. 3. okt. FB. Mikill síldarafli í lagnet siðusttt daga, og góðtir fiskafli. I igær fengu menn 5—6 strokka í net, en sildar- aflinn var mestur i gær. Slátrun stendttr yfir. Hefir ver- ið slátrað ca. 5—600 fjár á dag, síðan sláturtíðin hófst, þ. 24. sept. Nú er verið að skipa út frystu kjöti í Olsen. ÞJER SE M NOTIÐ TIMBUR COMPANY LIMITED BirgSir: Henry Ave. East Phone: 26 356 Skrif9to4a: 5. Gólfi, Bank of Hamilton VERÐ GÆÐI ANÆGJA. McLEOD RIVER HARD COAL Lump and Stove size KOPPERS WINMPEG ELECTRIC COKE Only one Koppers Coke sold in Winnipeg McCRACKEN BROS. Retail Distributors Phone 29 709 OM SÍMI 57 348 SÍMI 57 348 DOMINION LUMBER AND FUEL CO. LTD. Verzlar með allskonar tegundir af Timbri og Efnivið fyrir byggingar, jafnt smáar sem stórar. Hefir jafnan á reiðum höndum allskonar eik, furu, gluggakarma o. s. frv. Allur trjáviður þur og vel vandaður. 667 Redwood Avenue WINNIPEG —:— MANITOBA. «a Capital Coal Co.Ltd. Phones: 24512 — 24151 Wholesale and Retail ALLAN, KILLAM AMcKAY BLDG. 364 Main Street THE Best Grade Canadian and American COAL Elgin Lump .................................... $12.00 Elgin Stove .................................... $10.50 Elgin Nut....................................... $ 9.50 Ford and Solway Coke ................ $15.50 Dominion, Lump ............................ $ 7.00 Black Gem Lump ............................ $11.00 Black Gem Stove ........................ $10.00 MANITOBA WHEAT POOL SASKATCHEWAN WHEAT POOL ALBERTA WHEAT POOL WE WANT YOUR ORDER

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.