Heimskringla - 26.03.1930, Side 1

Heimskringla - 26.03.1930, Side 1
DYERS & CLEANERS, LTD. SendiTS fötin yðar meö pósti. ^endingum utan af landi sýnd s°mu skil og úr bænum og á sama veröi. W. E. TKURBER, Mgr. $24 Young Str., Winnipeg. DYERS & CLEANERS, LTD. Er fyrstir komu upp me? at5 afgreiöa verkiö sama daginn. Lita og hreinsa fyrir þá sem eru vandlátir. W. E. THURBER. Mgr. Sími 37061 XLIV. ARGANGUR KANADA Prá Ottawa er símaö 21. þ. m., aö 1,1 jog vafasamt þyki, aö samlhands- stJornin ætli sér að ganga til kosninga 1 sumar. Þykir, meðal annars, það tvennt benda til iþess, er auglýst var í frng-inu á fimtudaginn var, að páska- lcyfi þingmanna skuli nema hálfum niánuði, er ólíklegt 'þykir að ákveðið ^et'ði verið svo langt, er um suniar- ^osningar væri að ræða, og að for- s*tisráðherrann gaf í skyn, að hann ni.vndi fara í allslherjarfund þann, er ^yrirhugað er að Bretland og samveldi t*ss haldi með sér í Lundúnum i september í haust til þess að ræða inn- Ttyrðis hagsmuni sína. Er álitið að 1 för með honum verði Lapointe dóms- málaráðherra og Dunning fjármála- raðherra. — Frétt þessa símar einka- fréttaritari Winnipeg Tribune, Mr. C'arke Bishop, blaðinu. Fyrinhuguð er nú á fylkisiþinginu %gjöf um radíumlækningastofnun í Manitobafylki. ' Mun iþað á- *væði verða í löggjöfinni, að jylkis- stjórnin sjái stofnunni fyrir fé til radíumkaupa, svo að fylkinu nægi. Lyrir þremur mánuðum var á.litið, að t>l þess iþyrfti um $150,000., en síðan ^refir radíum lækkað svo í verði, að nú ^r álitið að um $80,000. muni nægja. Sagt er að fjölmenn nefnd, skipuð ^kki minna en tólf mönnum, og jafn- Vel tuttugu, muni skipuð til þess að ^>afa á hendi umsjón með stofnuninni. ^rir fulltrúar eiga þar að vera frá Nanitobaháskóla; þrír frá sjúkrahús- ttm Winnipegborgar; þrír frá fvlkis- stjbrninni; þrír frá læknafélaginu, oz Sennilega þrír frá sjúkrahúsum utan ^innipegborgar og i St. Boniface og auki fulltrúar frá “Manitoba Union Nunicipalities.” Prá Regina er simað 20. þ. m., að sarnkvæmt samningi, er ihin nýkosna Lylkisstjórn Ihefir gert við Ottawa sljórnina, !þá skuli hér eftir fiylikis- s'-Jornin ein ráða þvi algjörlega hverj - Ir nýir innflytjendur skuli fá leyfi til ^ess að taka sér foólfestu ,í fylkinu. Skal sambandsstjórnin bera alla á- ^ygð á innflutningaau'glýsingum, heil- 1)r>gðiseftirliti oig vali innflytjenda, en tyikisstjórnin skeri siðan úr þvi ihvort Ltún vill bólfestu þeirra innflytjenda, e> samhandsstjórnin óskar. Lýsti Aoderson forsætisráðherra yfir því, að skilningurinn væri sá að “öll inn- flutningafylgisöflun og auglýsing af Luúfu sambandsstjórnarinnar skal ein- skorðuð við það að auglýsa blátt á- fram landkosti í Kanada og framtíð- a,Iuöguleili<a ðér, — því.þá verður ekkí lengur að ræða um innflutninga- samkeppni milli fylkjanna sjálfra. — Ár.dstæðingar núverandi stjórnar kiafa ávalt haldið því fram, að inn- Lutningamál skyldu algjörlega í hönd- l rn sambandsstjórnarinnar. ‘Samkvæmt skýrslum veðuvfræðiniga tír búist við mjjög góðri uppskeru í sumar hér í Manitoba, sérstaklega í suður og suðaustur hluta fylkisins. ■kíefir miklu meiri snjór fallið í vetur n venja er til. í ‘ fyrravetur féllu þumlungar frá septemfoer til mai, eu með síðustu hríðinni, nú um helg- >»a hafa fallið alls 51 þumlungar frá °któber, byrjun og að þessum tíma. ^Lest féll \ dezember: 14.3 þuml., og í febrúar: 13.4 þuml. í marzmánuði ^afa fallið að þessu 9.1 þuml. ________ * 1r/1 ®tta^’a er símað 24. þ. m. að Exchequer Court of Canada” hafi skorið svo úr máli því, er Mr. Frank Beaoh fór i við sambandsstjórnina, út af húsastæðum í Fort Cihurchill, er hann hafði keypt um eða fyrir 1914, og samfoandstjórnin lét gera upptæk í sumar, að fyrir hvert hússtæði beri Mr. Beach aðeins $30.00, eða $4,590.00 alls. 'Stjórnin hafði boðið Mr. Beach $1,586.25, en hann hafði krafist rúm- lega $50,000.00, eða um $330.00 fyrir hvert hússtæði. Verður þetta mál álitið prófsteinn samskonar málaferla er ibúin hafa verið á hendur stjórn- inni af öðrum er hússtæði hö'fðu keypt þarna endur fyrir löngu í brallgróða- skyni. Er alls um 1,413 slík húsa- slæði að ræða. Miikill hugur er víða 'hér í fylkinu á því að fá lagða styttri járnbraut frá Winnipeg til Fort Ghurdhill. Er helzt að ræða um að brautin liggi um Mafeking, vestan Manitobavatns, eða um Gypsumville, rétt austan við vatnið Komið hefir til orða að leggja braut- ina austan Winnipegvatns, um óbyggð- ir en þar er styzt frá Winnipeg til Ohurdhill. Á miðvikudaginn var átti fram- kvæmdarnefnd viðskiftaráða-samibands Manitdba (Associated Boards of Trade of Manitoba) fund með sér í Brandon, ogj samþykkti þar ag skora á samgöngumálaráðherra Kanada og á þjóðbrautirnar, (C. N. R.), að velja annaðhvort Mafeking eða Gvpsumville ltiðina, og' hefjast sem allra fyrst handa með brautargerðina. Frá Ottawa er símað 20. þ. m., að Hon. James Murdock, fyrrum verka- málaráðherra í ráðuneyti Kingsstjórn- arinnar, hafi verið skipaður öldunga- ráðsmaður. Hafði forsætisráðíherr- ann um leið lýst yfir því, að þau sæti i öldungaráðinu, er enn eru auð, mtv.ndu bráðlega verða skipuð. Hilutabréfamiðlarnir Isaac W. C. Solloway og Harvey M. Mills, for* I maður og varaformaður Solloway Mills, Ltd., hafa verið fyrir 1 rétti í Calgary undanfarið, sakaðir um svik og sviksamleg samsæri gegn við- skiftamönnum sínum. Hefir ákær- andi krafist þess að þeir yrðu dæmdir tii hegningarvinnu fyrir að hafa í raun og veru stolið fé viðskiftamanna sinna til þess að verzla með sér sjálf- um i hag, en viðskiftamönnunum til skaða, í slað þess að kaupa fyrir þá hlutábréf, sem þeir þóttust, og áttu að igera. Alls eru þeir ákærðir þar íyrir fimmfalt brot gegn viðskifta- hegningarlögunum. í Toronto er samskonar ákæra búin þeim á foendur eins og Hkr. ’hefir getið um áður, og fóru þeir austur um á sunnudaginn í lögreglugæzlu, til yfirheyrslu þar.\ Á föstudaginn kemur. 28. marz, verður William A. Irish kallaður fyrir rétt hér í Winnipeg, ákærður fyrir meinsæri í sam'bandi við erfðaskrármál Alexanders heitins Macdonalds, senr Heimskringla hefir áður igétið um. Einnig er búist við, að þá verði einnig tekið fyrir mál John A. Forlong, tengdasonar Mr. A. Macdonald, er sak- aður er um samsæri og framleggingu meinsvarinna skjala. Forlong er sem stendur á Battle Creek heilsuhælinu t Mich., en Irisfo er kominn hingað ti! borgarinnar. Frá Dauphin er símað 20. þ. m., að bræðurnir Alex. og George Bonaz- ev, er börðu svo hroðalega Gabriel Borascfouk, unigan bónda, á heimili hans, nálægt Dauphin, brúðkaups- kvöld foans, 29. október í foaust, að hann beið bana af rúmri viku'síðar, hafi verið dæmdir til átta og fimm ára tugthússvistar, hlutfallslega, fyrir WINNIPEG, MIÐVIKUDAGINN, 26. MARZ, 1930 þetta hroðaverk. Verjandi þeirra ibræðra bað sérstaklega um linkind fyrir Mex. Bonazev, sem er eldri, 32 ára; giftur maður og á þrjú börn. *--------------------------------* BANDARIKIN *--------------------------------* Bannlögin. Bannlögin eru enn helzta mál á döfinni i Bandarikjunum. Dónts- málanefnd ríkisþingsins hefir undan- farnar vikur kallað á sinn fund fjölda vitna stóriðjuhöldar. skólantenn, o. s. frv., til þess að vitna með eða móti hannlögunum, og hefir auðvitað sitt sýnst hverjum, þótt andstæðingar bannlaganna hafi nváske eitthvað til síns máls, er þeir telja að sú vitna- leiðsla hafi gengið þeim i vil. — Lögmannafélag New York héraðs skipaði nýlega sjö matina nefnd til þess að athuga lögin frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar. og hefit sú nefnd komist að þeirri niðurstöðu nieð 6 atkvæðum gegn 1, að samþykkt bann- laganna 'hafi frá því sjónarntiði verið þvert brot á 10. viðbót (amendnvent) stjórnarskrárinnar. En langtnesta athygli vekur mála- myndaratkvæðagreiðsla sú um bann- lögin ,er nú fer frant að tilhlutan hitis volduga fréttablaðs “Literary Digest,” og af’ góðum og ig'ildum ástæðum. Síðustu tíu árin hefir “L. D.” fimm sinnum stofnað til allsherjar miála- myndaratkvæðagreiðslu um ýnvs mál, er borin skyldu síðar undir þjóðarat- kvæði, og er þetta foin fimmta í röð- inni. Hefir þessi atkvæðagreiðsla i hvert skifti reynst mjög nákvæmur prófsteinn á afdrif málanna. Má t. d. foenda á það, að 1928 stofnaði blaðið til þesskonar atkvæðagreiðslu um for- setaefnin á undan forsetakosningum, og reyndist hún því nær 100% rétt. Þótti þó mörgum ótrúlegt, til dæmis, að sú atkvæðagreiðsla benti ótvírætt til sigurs repúblikana 1 Texasríki, er almenningur taldi handvisst demó- krötunv, sem jafnan áður. En svo fór, senv atkvæðagreiðsla blqðsins benti til, að Hoover varð hlutskarpari í Texas. Nú hefir “Literary Digest,” sent út um Bandaríkin 20,000,000 atkvæða- seðla, eftir nákvæmlega sömu reglunv og áður. Eru þrjár spurningar á hverjum seðli og, nvá enginn greiða atkvæði netna einni þeirra. Ef út af er brugðið, er seðillinn ónýtur. En spurningarnar eru þessar: 1. Eruð þér fylgjandi strangri gæzlu bannlaganna? (Eighteenth Anvendment and Volstead Law). 2 Eruð þér fylgjandi rýnvkun Vol- stead laganna, svo að leyfð séu - létt vín og ölföng? 3 Viljið þér afnenva bannlögin'? Enn senv konvið er hafa talin verið aðeins 1,244,443 atkvæði úr 21 rí-ki. Þar af eru aðeins 333,978 atkvæði nveð bannlögunum óbreyttum, eða rétt rúmlega fjórðungur atkvæða; 383,117 eru með rýnvkun bannlaganna, og 527,388 eru nveð afnánvi þeirra. Atkvæði foafa borist frá þessum ríkjum: Kaliforníu; Connecticut; “D. of C.”; Georgíu; Illi- nois; Indiana; Iowa; Kansas Miohi- gan; Minnesota; Missouri; Nebraska; New Jersey; New York; Norður Dakota; Ofoio; Oregon; Pennsylvan’íu; Suður Dakota; Wasfoington; Wis- consin. — Aðeins eitt ríki, Kansas, hefir enn greitt fleiri atkvæði með bannlögunum óbreyttunv en með breyt- ingu og afnámi. Enn sem komið er, er- þó ónvöigu- legt að segja íyrir fullnaðarúrslit á atkvæðisgreiðslunni. Bæði er það, að enn eru ekki líkt þvv öll atkvæði komin frá iþessunv ríkjum, er nefnd lvafa ver- ið, en auk þess eru enn engin at- kvæði talin úr meira en helnving allra Bandaríkjanna, og eru þar á meðal suðurríkin öll, er yfirleitt eru álitin iriklu bannsinnaðri en aðrir folutar Bandaríkjanna. Biða menn áfram- halds og úrslita atkvæðagreiðslunnar tv.eð nvikilli óþreyju. Frá Washington, D. C., barst sú fregn í gær, að öldungaráðið hefiði samþykkt tollbreytingafrumvarp full- trúadeildar ríkDþingsins, með 1,2631 lagabreytingum ! með 53 atkvæðum igegn 31. Sagt er að fulltrúadeildin j muni hafna þessunt lagabreytingum öllunv í heild, en æskja öldungaráðið að ræða við sig þau frumvörp, er deildirnar foafa eigi getað orðið á- sáttar um. En þar af leiðir, að skipuð verður þingnefnd úr báðurn deildum til þess að athuga breytingar þær allar, er öldungaráðið gerði á tollafrumvarpinu. *--;-------------------------* | BRETLAND | *----------------------------* í Woking, Surrey, á Englandi lézí á miðvikudaginn var einn af nafn- kunnustu stjórnnválamönnum Breta, Balfour jarl, 82 ára að aldri, að heim- iii bróður sins Honorable Gerald Bal- four, er nú ’hefir erft jarlstignina eftir hann. Artfour Balfour var fyrst kos- inn á þing 1874. Skotlandsráð- herra varð hann 1886, og síðan írlands ráðherra—mjög illa þokkaður af Irum í þeirri stöðu, en þá var foeimastjórn- arbarátta þeirra hvað grimmust —iþá fiotamálaráðherra, utanríkisráðfoerra og loks forsætisráðherra rúnv 3 ár, frá 1902 til 1905. Jarlstign var foann síemdur 1922. Hann var talinn stór- vitur maður, og slægvitur af and- stæðingum sínum, fágaður mælsku- maður, og mikill fræðimaður. Hantv var konservatív og ógiftur alla æfi. —- Jríkið var flutt til Skotlands og jarð- sett í grafreit ættarinnar, í Wfoittinge- hanve þorpi. Stórveldafundurinn i Lundúnum, er staðið, hefir síðan i janúar, til þess að konva sér saman um takmörkun víg- flota foelztu sjóliðsstórveldanna, hefir lengi verið svo aðgerðalaus, að frétta- ritarar heimsblaðpnna, er í byrjun blésu þetta upp sem einhvern mesta viðburð veraldarsögnnnar, eru fyrir löngu hættir að skrifa nokkuð mark- vert þaðan. Virðist nú komið í al- gjört öngþveiti, er hver kennir öðrum, svo að fulltrúi ítala, Dino Grandi, utanríkisráðherra Mussolini, foefir lagt til að fundinum skyldi frestað um sex mánuði, og skuli stórveldin skuld- binda sig til þess að auka ekki her- flota sinn á meðan. Fimnv stórveldi sitja fundinn, eða fulltrúar þeirra: Cretar, Frakkar, Bandaríkjamenn, Japanar og Italir. Sitt af hverju i. Á saTn’bandsþinginu foefir nýlega verið samþykkt frumvarp, er að þvi Titur, að hefta smyglun á áfengi til Bandaríkjanna: mun það óefað mælast vel fyrir. • f’essi óviðurkvænvilega smyglunatv iðn hefir svo árunv skiftir verið rekiti í Canada. Og foeiðurinn af henni á vímjiðið nvestan, en þó ekki allan. Björn stóð senv sé að baki Kára þar sem sambandsstjórnin var. Skip drekklhlaðin vínföngnm, hafa leyst festar frá bryggjum tollbúðanna i Canada á ljósutn degi sem skuggsýnni nótt og siglt beinustu leið til stranda nágranna þjóðarinnar nveð það lofs- verða áform v huga, að brjóta bann- lög foennar. Og þó að engin efi léki á að þetta eitt var í efni ,foefir stjórn- in veitt jafn ljúft siglingarleyfin til suður foafna. Hverjum sæmilega siðferðisvakandi bórgara var farið að cfbjóða þetta. En stjórnin aflaði Hljémleikar í Winnipegosis Ragnar H. Ragnar, píanóleikari, og Sigfús Halldórs frá Höfnum, söngvari, efna til hljómleika í Winnipegosis á þriðjudaginn kemur, 1. apríl. — Báðir mennirnir eru svo vel þekktir fyrir list sina, að óþarfi er að fjölyrða um það fyrir íslendingum. En á hitt nvá benda, að þeir eru báðir satnhuga um það að fojóða jafnan i senn ósvikna en þó alþý&ulega list. Og svo verð- ur og að þessu sinni. Hr. Sigfús Halldórs frá Höfnum syngur enska, norræna og íslenzka söngva, allra teg- unda. Má til nefna “Mandalay,” “Lord Rendal,” “Serenade” eftir Björgvin Guðmundsson. “Kveldvið- ur,” auk úrvals-þjóðlega íslenzkra og annara þjóða, er hann hefir lagt sér- staka rækt við, og ekki eru almennt sungin. Hr. Ragnar H. Ragnar leik- u’ ýmsar úrvals hljómkviður og lög allt frá dögunv Beethovens til Grieg, er hann hefir fengið nvest lof fyrir að flytja. íslendingar og aðrir þar nyðra ættu ekki að sitja sig úr færi, að hlusta á þessa tvo menn og þá list, er þeir hafa að bjóða. Menn nvunu verða samnvála um það, að skemtiskráin verði ekki svikin. sér álitlegs tolleyris nveð því og það helgaði meðalið í foennar augum. Framferði Spánar gagnvart Islandi þótti lengi emsdænvi í viðskiftasögu landa gagnvart bannlögum. En vér erum efins unv að smyglunar ferill canadiskra lögbrotsmanna frá upp- tökunv til ósa, verði ekki alveg eins sérstakur álitinn í sinni röð. Vonandi ibæta hin nýju lög að nokk- ru úr þessu. Að vísu er'ekkert sér- stakt land tekið fram i frunvvarpinu. Þar segir aðeins, að veita skuli engu skipi fararleyfi til foafna í bannlönd- ] um, er áfengi flytur. En alt um það hlýtur það að eiga við Banda- ríkin eigi síður en önnur lönd. Óbeit manna á smyglunar framferð- inu hafði farið vaxandi ár frá ári. Eflaust átti það nokkurn þátt v því, að frunvvarp þetta fæddist, 'og eins hinu, hve einróma fylgi það hlaut í neðri d«ild þjngsins. I efri nvál- stofunni er sennilegt talið að því reiði einnig vel af. Færi og betur á jþví, því flestir er teljast vilja nokkurn veginn hlutgengir þegnar þessa lands, munu finna svo til sjálfsvirðingar sinnar, að þeir telji sér það fremur foeiður en ekki, að vera lausir mála og þátttöku í verknaði vínliðsins, er hver góður og gegn nágranni vor fann að var ótil- hlýðilegur af vorri foálfu. II. Hver verður næsti landstjóri Can- ada ? Þó að núverandi landstjóri Willingdon lávarður eigi enn eftir eitt ár í stöðu sinni, eru ýms blöð farin að spyrja og spá um það, lvver eftirmaður hans verði. Sanvkvænvt foinum nýju sanvbandslögum Canada og Bretlands, er sanvin voru á alríkis fundinum 1926, e,- landstórinn ekki fulltrúi brezku stjórnarinnar í Canada, heldur ein- göngu fulltrúi Bretakonungs. A!t sanviband nvilli stjórnanna brezku og canadísku, lýtur nú undir erindsreka begg'ja landanna (High Convmission- ers). Síðan þetta gerðist fer kon- ungurinn því eftir ráðunv sinna cana- dísku ráðherra, en ekki brezku ráð- herranna, i nválum þeinv er Canada sr.erta. Val hins nýja landstjóra, hvílir því nú í fyrsta skifti á stjórn Canada. Bændablaðið “The Country Guide” telur Sir Robert Borden, fyrverandi forsætisráðherra Canada líklegasta manninn til landstjóra. Hafa tvö önnur 'Wöð tekið í sama streng. En ekkert þessara blaða fylgir forsætis- ráðherra King að málum, er þó sker NÚMER 26 ur þessu, svo hversu sannspá þau verð.a, er enn óséð. Af hálfu stjórn- arflokks blaðanna, hefir ekki enn verið l*nt á neinn. iii. Spurningin um það h\rar vagga mannkynsins lvafi verið, hefir nú einu sinni enn fengið byr undir báða vængi í blöðunum. Tilefnið að þessu sinni er fundur nokkurra beinagTinda af æfa-gönvlum nvannkindum í nánd við Peking í Kína. Vísindamaðurinn er á foeinalhrúguna rakst er canadvskur og heitir Dr. Davidson Black. Alls er talið að leifar hafi þarna fundist af 10 manns. Ekki voru nema partar af sunvum beinagrindunum. En fvndurinn er nverkilegur talinn vegna aldurs þeirra. Hafa sérfræðingar í þessum visindum rannsakað eina beinagrindina og foefir þeim öllum komið saman um það, að foún sé sú elsta Ieif af nvanni, er fundist hafi. Álíta þeir að þessi “Peking nvaður” hafi uppréttur gengið eins og menn gera nú, hafi getað hugsað nokkuð, og verið uppi um byrjun hinnar miklu ísaldar fyrir ef til vill nærri nviljón árum. Dr. G. Elliot Smith, einn af fremstu mannfræðingum á Englandi, telur fund þennan að öllum líkindum hafa meiri þýðingu fyrir fornsögu nvann- k|\nsins, en foægt sé enn að gera sér grein fyrir. Ef til vill kasti hann ljósi á áður óþekta kynslóð og lifnað- arlvætti hennar, sem óvnetanlegt sögu- gi'di hafi. En um vöggufund mannkynsins tala vísindamennirnir samt ekki í þessu samfoandi. Þeir segja að lengur verði að grafa til þess og vögguna geii eins verið að finna v Suður-Anvervku eins og ií Asiu. Og um aldur nvannkyns- ins þora þeir heldur ekkert að segja. Þetta er ekki eins ljóst nú orðið og það var á Gamla Testanventis-tvm- unurn. —Y. E. Fjölhæfur listamaður Herra Magnús Árnason, mynd- foöggvari og tónskáld, hefir í foyggju að ferðast uvn Islendingabyggðir og halda Consert og lesa upp ljóð. I ferð nveð honum verður efnilegur og menntaður listamaður. Magnús Árnason konv foingiað á tangann seint í desenvber 1928, og foef- ir dvalið foér síðan. Hann konv sér upp skála (s‘uilio) á Iandi systur sinn- ar Mrs. J. O. Norman, þar senv foann foefir átt iheima svðan. Nú er foann ráðinn í'xþvi að flytja foeim til ætt- jarðarinnar, en skemta samlöndum svnunv um leið og hann kveður. Af þvi að ég lvefi kynst Magnúsi, töluvert svðan hann kom foér, þykir mér eiga við að geta þess fove mikla nautn ég foefi haft af því að kynnast foonum og folusta á foann. Það er ekki öllum gefið að geta lesið upp kvæði eins og Magnús gerir. Hann gerir það öðruvísi en aðrir menn, sem ég foefi folustað á. En eftir að maður hefir hlustað á foann einu sinni Iþá verður hann geymilegur í fouga nvanns. Hann gleymist ekki. Magnús Árnason á sannarlega skilið, að vel sé tekið á móti iþví sem hann hefir að fojóða. Hann flytur ekk- ev t með sér nenva það sem er gott og göfgandi. Point Roberts, Waslv., 17. marz, 1930. Ingvar Goodman. FRÁ ÍSLANDI Hclgi P. Bmcm skattstjóri hefir af skattantáladeild þjóðbandalagsins verið kvaddur til iþess að standa í bréfaviðskifum við þjóðbandalagið um skattmál. Er Helga Briem með þessu mikill sómi sýndur og íslenzku þjóðinni viðurkenning.

x

Heimskringla

Direkte link

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.