Heimskringla - 26.03.1930, Side 1

Heimskringla - 26.03.1930, Side 1
/or^ rorMm* DYERS & CLEANERS, LTD. Sendis fötin ytSar með pósti. feendingum utan af landi sýnd somu skil og úr bænum og á sama verði. W. E. THURBER, Mgr. 324 Young Str., Winnipeg. 45 Hon» St. , ^J^^^j -| DYERS & CLEANERS, LTD. Er fyrstir komu upp me?S atS afgreiSa verkiS sama daginn. Lita og hreinsa fyrir þá sem eru vandlátir. W. E. THURBER, Mgr. Sími 37061 XUV. ARGANGUR WINNIPEG, MIÐVIKUDAGINN, 26. MARZ, 1930 NÚMER 26 KANADA *__ *'rá Ottavva er símað 21. )þ. m., að BlJóg vafasamt þyki, að sambands- stJornin aetli sér að ganga til kosninga 1 sumar. Þykir, meðal annars, bað tvennt bsnda til iþess, er auglýst var í tmg-inu á fimtudaginn var, að páska- ,tvfi þingmanna skuli nema hálíum *»ánuði,er óliklegt 'þykir að ákveðið befði verið svo larigt, er um sumar- kosningar væri að ræða, og að for- ráðherrann gaf í skyn, að hann niyndi fara í allslherjarfund þann, er ¦yrirhugað er að Bretland og samveldi Þess haldi með sér i Lundúnum í SÍT>tember í faaust til þess að ræða inn- •tyrðis hagsmuni sina. Er álitið að 1 för með honum verði Lapointe dóms- m.ilaráðherra og Dunning fjármála- r::f)herra. — Frétt 'þessa símar einka- "éttaritari Winnipeg Tribune, Mr. Qarke Bisfaop, blaðinu. ''.vrinhuguð er nú á fylkisiþinginu *°ígjöf um radíumlaekningastofnun fcél í Manitobafylki. ' Mun tþað á- ^vasði verða í löggjöfinni. að iylkis- stJórnin sjái stofnunni fyrir fé til r;'díumkaupa, svo að fylkinu nægi. *yrir þremur mánuðum var áJitið, að ti! 'þess iþyrfti um $150,000., en síðan nefir radíum lækkað svo í verði, að nú "et álitið að um $80,000. muni nægja. ^gt er aö fjölmenn nefnd, skipuð *kki minna en tólf mönnum, og jafn- Ve' tuttugu. muni skipuð til þess að r<*fa á hendi umsjón með stofnuninni. -Þrir fulltrúar eiga þar að vera frá Manitobahcáskóla; þrír frá sjúkrahús- Vrtí Winnipegborgar; þrír frá fylkis- ^Jwninni; þrír frá læknafélaginu, ag sennilega þrír frá sjúkrahúsuin utan "innipegborgar og í St. Boniface og ^ auki fulltrúar frá "Manitoba Union "°f Municipalities." Iieach fór í við sambandsstjórnina, ut af húsastæðum í Fort Ohurchill, er hann hafði keypt um eða fyrir 1914. og samfaandstjórnin lét gera upptæk í sumar, að fyrir hvert hússtæði beri Mr. Beacfa aðeins $30.00, eða $4,590.00 alls. 'Stjórnin hafði boðið Mr. Beach $1,586.25, en ihann hafði krafist rúm- lega $50,000.00, eða um $330.00 fyrir hvert hússtæði. Verður þetta niál álitið prófsteinn samskonar málaferla er íbúin hafa verið á hendur stjórn- inni af öðrum er hússtæði höfðu keypt þarna endur fyrir löngu í brallgróða- skvni. Er alls um 1,413 slík húsa- s:æði að ræða. Mikill hugur er víða hér í fylkinu á 'því að fá lagða st'yttri járnbraut frá Winnipeg til Fort Ohurdhill. Er helzt að ræða um að brautin liggi um Mafeking, vestan Manitobavatns, eða um Gypsumville, rétt austan við vatnið Komiö hefir til orða að lcggja braut- tna austan Winnipegvatns, um Ófayggð- ir en þar er s'yzt frá Winnipeg til Ohurcfaill. Á miðvikudaginn var átti fram- kvæmdarnefnd viðskiftaráða-sambands Manitoba (Associated Boards of Trade of ManitobaJ fund með sér í Brandon, oe' samfaykkti þar ag skora ,í samgöngumálaráðherra Kanada og á iþjóðbrautirnar, (C. N. R.), að velja annaðhvort Mafeking eða Gypsumville ltiðina, atg hefjast sem allra fyrsi handa með brautargerðina. Frá Ottawa er símað 20. þ. m., að Hon. James Murdock, fyrrum verka- malaráðherra í ráðuneyti Kingsstjórn- arinnar, hafi verið skipaður öldunga- ráösmaður. Haíði forsætisráðfaerr- ann um leið lýst yfir þvi. að þau sæti i öldungaráðinu, er enn eru auð, niiyndu bráðlega verða skipuð. Frá Regina er símað 20. þ. m., að "-"mkvæmt samningi, er ihin nýkosna 'ylkisstjórn hefir gert við Ottawa f stJórnina, þá skuli hér eftir fylkis- s'Jornin ein ráða því algjörlega hverj- Ir nýir innflytjendur skuli fá leyfi til Pes^ að taka sér bólfesto ' fylkinu. ^5'4''1' samhandsstjórnin bera alla á- "ygð á innflutningaauglýsingum, heil- 1)r'gðiseftirliti og vali innflytjenda. en 'yikisstjórnin skeri siðan úr þvi hvort "ún vill bólfestu þeirra innflytjenda, er sambandsstjórnin óskar. Lýsti Anderson forsætisráoberra yfir þvi. :io skilningln-inn væri sá að "öll inn- utningafylgisöflun og auglýsing af n:i'fu sambandsstjörnarinnar skal ein- sl>orðuð við það aö auglýsa blátt á- iram landkosti í Kanada og iramtío- ^'möguleika hér, — því.þá verður «kki lengur að ræða um innflutninga- samkeppni milli fylkjanna sjálfra. — An<istae8ingar núverandi stjórnar naf;i ávalt haldio því fram, að inn- "Utningarnál skjyldu algjörlega í hönd- urn sambandsstjórnarinnar. Samkvæmt skýrslum veöurfræfiiniga ^r búist við raiög g6tSri oppskeru i surnar hér í Manitoba, sérstaklega í SuCur og suðaustur hluta fylkisins. lc''ir miklu meiri sniór fallið í vetur tn venja er til. í' fyrravetur féllu A(> þumlungar frá september til mai, en með síðustu hríðinni. nú um helg- lna hafa falIiC alls 51 þumlungar frá ^Ktober byrjun og að þessum t'una. est féll i dezember: 14.3 (þurnl., og í M feb rn'Ar' 13.4 þuml. t marzmánuði hafa fallið að Iþessu 9.1 þuml. Fr* Ottawa er símað 24. þ. m. að ^xchequer Court of Canada" hafi skorið svo úr niáli því, er Mr. Frank HUitabréfamiðlarnir Isaac W. C. Solloway og Harvey M. Mills. for- maður og varaformaður Sollouay Mills, Ltd., hafa V«rÍC fyrir rétti í Calgary undanf ariS, sakaCír um svik og sviksamleg samsæri gegn við- skiftamönnum sínum. Hefir ákær- andi krafist þess a£ þeir yrðu dsemdir tii hegningarvinnu fyrir að hafa í raun og veru StoliC fé viðskiftamanna sinna til þess að verzla meö sér sjált- um i Ihag, en vioskiftaniönnumim til skaða, i stao þess að kaupa fyrir þá hlutabréf, sem þeir þóttust, og áttu aö gera. Alls eru þeir ákærðir þar fyrir fimmfalt brot gegn viðskifta- hegningarlögunum. í Toronto er samskonar ákæra búin þeim á hendur eins og Hkr. hefir getið um áður, og fóru þeir austur um á sunnudaginn í lögreglugæzlu, til yfirbeyrslu ,þar! A Eöstudaginn kemur, 28. marz, verBur William A. Irish kallaBur fyrir rétt hér i Winnipeg. ákæriSur fyrir nteinsæri í sambandi viC erföaskrármál Alexanders heitins Macdonalds. seni lleimskringla hefir áour igetið um. Einnig er búist við. að þá verði einnig tekið fyrir mál John A. Forlong, tengdasonar Mr. A. Macdonald, er sak- aður er utu samsæri og framleggingu meinsvarinna skjala. Eorlong er sem stendur á Battle Creek heilsuhælinu í Mich., en Irish er kominn hingaí ti'. borgarinnar. Fré Dauphin er simaB 20. þ. m., ¦dh bræCurnir A.lex. og George Honaz- ev. er börou svo hroöalega Gabriel Borasdhuk, utngan bónda, á heimili bans, nákegt Dauphin, brúðkaups- kvöld hans, 29. október í haust, að hann beið bana af rúmri viku'síðar, hafi verið dæmdir til átta og fimm ára tugthússvistar, hlutfallslega, fyrir þetta hroðaverk. Verjandi þeirra bræfira ba8 sérstaklega um linkind fyrir A-lex. Bonazev, sem er eldri, 32 ára; giftur maður og á þrjú Ixirn. BANDARÍKIN Baniilögiu. Bannlögin eru enn helzta mál á döfinni í Bandaríkjunum. Dótns- málanefnd rikisþtngsins befir undan- farnar vikur kallað á sinn fund fjölda vitna stóriöjuhöldar, skólamenn, o. s. frv., til þess ao vitna með efta móti bannlögunum, og hefir auðvitað sitt sýnst hverjum. iþótt andstæöingar bannlaganna hafi máske eitthvað ti! sins máls, er þeir telja a& sú vitna- leiðsla hafi gengið þeim i vil. — Lögmannafélag Xew York héraðs skioaði nýlega sjö manna nefnd til Iþess að athuga lögin frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar, og hefit sú nefnd komist a^ þeirri niðurstÖCu með 6 atkvæoum gegn 1, a<S samþykkt bann- laganna hafi frá því sjónarmiði verið þvert brot á 10. viM>ót (amendment) stjórnarskrárinnar. Bn langmesta athygli vekur mála- mynclaratkvæðagreiðsla sú um bann- lögin ,er nú fer fram að tilhlutan hins volduga fréttablaiSs "I.iterary Digest," og af góðum og gildum ástæöum. Síðustu tiu árin hefir "L. D." fimm sinnum stofnao til allsherjar mlála- myndaratkvæoagreiBslu um ýms mál, er borin skyldu siðar undir þjóðarat- kvæði, og er þetta hin fimmía i röo- inni. Hefir þe>si atkvæðagreiðsla i hvert skifti reynst mjög nákvæmur prófsteinn á afdrif málanna. Má t. d. benda á það. að 1928 stofnaði blaðið til þesskouar atkvæCagreiöslu um for- setaefnin á undan forsetakosningum, og reyndist hún því nær 100% rétt. 1-ótti þó mörgum ótrúlegt, til dæmis, að sú atkvæðagreiösla benti ótvírætt til sigut's repúhlikana i Texasriki, er almenningur taldi handvisst demó- krötum, sem jafnan áður. En svo fór, sem atkvæðagreiðsla b!í(ðsins l>enti til, ao Hoover varí hlutskarpari i Texas. Nú liefir "Literary Digest," sent út ura Bandaríkin 20,000,000 atkvæða- seðla, eftir nákvæmlega sömu reglum og áður. Eru þrjár spurningar á hverjum seðli og má enginn greið.i atkvæði nema einni þeirra. Ef út af er brugðið, er seðillinn ónýtur. En spurningarnar eru þessar: 1. Eruo þér fylgjandi strangri gæzlu bannlaganna? (Eighteenth Amendment and V'olstetid l.aw). 2 Eruð þér fylgjandi rýmkun Vol- stead laganna, svo ao leyfö séu lett vm og olfongr 3 Viljið þér afnema bannlogin'? Enn sem komio er hafa talin veritS aoeins 1,244,443 atkvæði úr 21 ríki. Þar af eru aðeins 333,978 atkvæði með bannlögunura óbreyttum, eða rétt rúmlega Ejórðungur atkvæða; 383,117 eru með ivmkun bannlaganna, og 527,368 eru með afnámi þeirra. AlácvæÖi hata borist frá þessum ríkjum: Kaliforníu; Connecticut; "D. of C"; Georgiu; Illi- nois; Indiana; lowa; Kansas Michi- gan; Minnesota; Missouri; Nebraska; New Jersey; New York; Norður Dakota; Ohio; Oregon; Penhsylvaníu; Suður Dakota; Wasíiington; Wis- oonsin. — Aðeins eitt riki, Kansas, befir enu greitt fleiri atkvæði meö bannlögunum óbreyttum en meo' breyt- ingu og afnámi. Enn sem komið er, er þó ómqgu- legt að segja fyrir fullnaðarúrslit á atkvæðisgreiðslunni. Bæði er það. að enn eru ekki likt því öll atkvæði komin frá þessum rikjuni.er nefnd hafa ver- ið, en auk iþess eru enn engin at- kvæði talin úr meira en helming allra Bandaríkjanna, og eru ,þar á meöal sno'urríkin öll, er yfirleitt eru álitin ti'iklu bannsinnaðri en aðrir hlutar laríkjanna. BiíSa menn áfram- halds og úrslita atkvæðagreiðslunnar n:eo mikilli óþreyju. Hljéml W eikar í innipegosis Frá Washington, D. C. barst sú fregn í gær, að öldungaráðið he&ði samþiykkt tollbreytingafrunrvarp full- trúadeildar rikirfþingsins, með 1,263 Iagabreytingum ! með 53 atkvæðum gegn 31. Sagt er að fulltrúadeildin rnuni hafna þessum lagabreytingum öllum í heild, en æskja öldungaráðið a?) ræða við sig þau frumvörp, er deildimar hafa eigi getað orðið á- sáttar um. En þar af leiðir, að skipuð verður þingnefnd úr 1>áðum deildum til þess að athuga breytingar þær allar, er öldungaráðið gerði á tollafrumvarpinu. BRETLAND í Woking, Surrey, á Englandi lézí á miðvikudaginn var einn af nafn- kunnustu stjórnmálamönnum Breta, l'.alfour jarl, 82 ára ao' aldri, að heim- iii bróður síns Honorable Gerald Bal- four, er nú 'hefir erft jarlstignina eftir hann. Artihur Balfour var fyrst kos- inn á þing 1874. Skotlandsráð- herra varð hann 1886, og síðan Irlands ráðherra—mjög illa þokkaður af Irum i þeirri stöðu, en þá var heimastjórn- arbarátta þeirra hvað grimmust —iþá fiotamálaráðherra. utanríkisráðherra Og loks forsætisráðherra rúm 3 ár, frá 1902 til 1905. Jarlstign var bann síemdur 1922. Hann var talinn stor- vitur maður, og slægvitur af and- stæðingum sinum, fágaður mælsku- niaður, og mikill fræöimaður. Hann var konservatív og ógiftur alla æfi. — J.ikið var flutt til Skotlands og jarð- sett i grafreit ættarinnar, í Whittinge- liame þorpi. Stórveldafundurinn i Lundúnum, er staðið, heíir siðan í janúar, til ,þess að koma sér saman um takmörkun víg- flota helztu sjóliðsstórveldanna. liefir lengi verið svo aðgerðalaus, að frétta- ritarar heimsblaðpnna, er í byrjun blésu þetta upp sem einhvern mesta viðburð veraldarsöignnnar, eru fyrir h.ngu hættir að skrifa nokkuð mark- vert þ.'iðan. Virðist nú komið í al- gjört öngþveiti, er hver kennir öðrum, svo að fulltrúi Itala, Dino Grandi, utanrikisráðherra Mussolini, hefir lagt til að fundinum skyldi frestað um se.x mánuði, og skuli stórveldin skuld- binda sig til þess ao auka ekki her- flota sinn á meðan. Fimm stórveldi sitja fundinn, eða fulltrúar Iþeirra: I'.retar, Frakkar, Bandaríkjamenn, Japanar og Italir. Ragnar H. Ragnar, pianóleikari, og Sigfús Halldórs frá Höfnum, söngvari, efna til hljómleika í Winnipegosis á J riojudaginn kemur, 1. apríl. — Báðir mennirnir eru svo vel þekktir fyrir list sína, að áþarfi er að fjölyrða um | að fyrir íslendingum. En á hitt má benda, að þeir eru báðir satuhuga um það aiS hjóða jafnan í senn ósviknu en þó alþýðulcga list. Og svo verð- ur og að þessu sinni. Hr. Sigfús Hal'.dórs frá Höínum syngur enska, norræna og íslenzka söngva, allra ter- unda. Má til nefna "Mandalay," "Lord Rendal," "Serenade" eftir Björgvin Guðmundsson. "Kveldvið- ur," auk úrvals-bjóðlega islenzkra og annara þjóða. er hann hefir lagt sér- s'aka rækt við, og ekki eru almennt sungin. Hr. Ragnar H. Ragnar leik- U! ýmsar úrvals hljómkviður og lög allt frá dögum Beethovens til Grieg, er hann hefir fengið mest lof fyrir að flytja. Islendingar og aðrir þar nyðra ættu ekki að sitja sig úr færi, að hlusta á þessa tvo menn og þá list, er iþeir hafa að bjóða. Menn munu verða sammála um það, að skemtiskráin verði ekki svikin. Sitt af hverju i. A sahibandsþinginu hefir nvlega veriö samþykkt frumvarp, er ao þvi litur, að hefta smyglun á áfengi til Bandarikjanna; mun það óefað mælast vel fyrir. • Þessi óviðurkvæmilega smyglunar- iðn hefir svo árum skiftir verið rekin í Canada. Og heiðurinn af henni á v:inJioið mestan, en þó ekki allan. Björn s'óð sem sé að baki Kára þar sem sam'bandsstjórnin var. Skip drekktilaðin vinföngum, hafa leyst íestar frá bryggjum tollbúðanna i Canada á Ijósum degi sera skuggsýnni nótt og siglt beinustu leið til stranda nágranna þjóðarinnar með það lofs- verða áform i huga, að brjó'.a bann- lög hennar. Og þó að engin efi léki á að iþetta eitt var i efni ,hefir stjórn- in veitt jafn Ijúft siglingarleyfin til suður hafna. Hverjum sæmilega siðferðisvakandi lxjrgara var farið að cfbjóða þeta. En stjórnin aflaði sér álitlejs tolleyris með iþví og- það helgaði meðalið í hennar augum. Framferði Spánar gagnvart íslandi þótti lengi einsdæmi í viðekiftasögu landa gagnvart bannlögum. En vér erum efins um að smyglunar ferill canadiskra liigbrotsmanna frá upp- tökum til ósa, verði ekki alveg eins sérstakur álitinn í sinni röð. Vonandi bæta hin nýju lög að nokk- ru úr þessu. Að vísu er'ekkert sér- stakt land tekið fram í frumvarpinu. Þar segir aðeins, að veita skuli engu skipi fararleyfi til hafna í bannliiud- um, er áfengi flytur. En alt um það hlýtur það að eiga við Banda- ríkin eigi síður en önnur lönd. Óbeit manna á smyglunar framferð- inu hafði farið vaxandi ár frá ári. Eflaust átti það nokkurn þátt í því, að frumvarp þetta fæddist, og eins hinu, hve einróma fylgi það hlaut í neðri dnild þingsins. I efri mál- stolunni er sennilegt talið að því reiði einnig vel af. Færi og betur á iþví, því flestir er teljast vilja nokkurn veginn hlutgengir þegnar þessa lands, munu finna svo til sjálfsvirðingar sinnar, að þeir telji sér það fremur heiður en ekki. að vera lausir mála og þátttöku í verknaði vinliðsins, er hver góður og gegn nágranni vor fann að var ótil- hlýðilegur af vorri hálfu. II. Hver verður næsti landstjóri Can- ada? I'ó að núverandi landstjóri W'illingdon lávarður eigi enn eftir eitt ár í stöðu sinni, eru ýms blöð farin að spyrja og sjiá um það. liver eftirmaður hans verði. Samkvæmt hinum nýju sarnbandslögum Canada og Bretlands, er samin voru á alrikis fundinum 1926, e,- landstórinn ekki fulltrúi brezku stjórnarinnar i Canada, heldur ein- göngu fulltrúi Bretakonungs. Alt samiband milli stjórnanna brezku og canadísku, lýtur nú undir erindsrek i beggja landanna (High Commission- ers). Síðan iþe'.ta gerðist fer kon- ungurinn þvi eftir ráðum sinna cana- disku ráðherra, en ekki brezku ráð- herranna, í málum þeim er Canada sr.erta. Val bins nýja landstjóra, hvilir þvi nú i fyrsta skifti á stjorn Canada. Bændablaðið "The Country Guide" telur Sir Robert Borden, fyrverandi isráðherra Canada líklegasta nianninn til landstjóra. Hafa tvö ('innur blöð tekið í sama streng. En ekkert þessara blaða fylgir forsætis- íáðberra King að málum, er þó sker ut þessu, svo hversu sannspá þau veiða. er enn óséð. Af hálfu stjóm- arflokks blaðanna, hefir ekki enn verið l)|nt á neinn. III. Sjiurningin um það hvar vagga mannkynsins hafi verið. hefir nú einu sinni enn fengið byr undir báða vængi i blöðunum. Tilefnið að þessu sinni er fundur nokkurra beinagrinda af æfa-gömlum mannkindum í nánd við Peking i Kína. Vísindamaðurinn er á beinahrúguna rakst er canadiskur og heitir Dr. Davidson Black. Alls er talið að leifar hafi þarna fundist af 10 manns. Ekki voru nema partar af sumum beinagrindunum. En findurinn er merkilegur talinn vegna aldurs þeirra. Hafa sérfræðingar i þessum vísindum rannsakað eina beinagrindina og hefir þeim öllum kr.mið saman um það, að hún sé sú elsta leif af manni, er fundist hafi. Álita þeir að iþessi "Peking maður" hafi uppréttur gengið eins Og menn gera nú, hafi getað hugsað nokkuö, og verið uppi um byrjun hinnar miklu isaldar fyrir ef til vill nærri miljón árum. Dr. G. Elliot Smiíh, einn af fremstu mannfræðingum á Englandi, telur fund 'þennan að Öllum líkindum hafa meiri þýðingu fyrir fornsögu mann- konsins, en hægt sé enn að gera sér grein fyrir. Ef til vill kasti hann Ijósi á áður óþekta kynslóð og lifnað- arhætti hennar, sem ómetanlegt sögu- gi'di hafi. En um vöggufund mannkynsins tala vísindamennirnir samt ekki í þessu sambandi. i'eir segja að lengur verði að girafa til 'þess og vögguna geíi eins verið að finna í Suður-Ameríku eins og f Asiu. Oo; um aldur mannkyns- ins 'þora þeir heldur ekkert að segja. Þetta er ekki eins ljóst nú orðið og það var á Gamla Testamentis-tím- unum. —j-. E. Fjölhæfur listamaður Herra Magnús Árnason. mynd- höggivari og tónskáld, hefir í hyggju að ferðast um íslendingaibyggðir og halda Consert og lesa upp ljóð. í ftrð með honum verður efnilegur og menntaður listamaður. Magnns Árrtason kora hingiað á tangann seint í deseml>er 1928, og hef- ir dvalið hér siðan. Hann kom sér upp skála (s'udioj á landi systur sinn- ar Mrs. J. O. Norman, ,þar sem íhann hefir átt heima síðan. Nú er hann ráðinn í^því »ð flytja heim til ætt- jarðarinnar, en skemta samlöndum sínum um leið og liann kveður. Af því að ég hefi kynst Magnúsi, tiiluvert siðan hann kom hér, þykir mér eiga við að geta þess hve mikla nautn ég hefi haft af því að kynnast honum o<r hlusta á liann. I'að e,- ekki öllum gefið að geta !e:-ið upp kvæði eins og Magnús gerir. Hann gerir það öðrbvisi en a'ðrir iuenn, sem ég hefi hlus'tað á. En eftir að maður hefir hlustað á hann einu sinni !þá verður hann geymilegur í huga manns. Hann gleymist ekki. Magnús Árnason á sannarlega skilið, að vel sé tekið á mó'i iþví sem hann hefir að hjóða. Hann flytur ekk- ert með sér nema það sem er gott og göfgandi. Point Roberts, Wash., 17. marz, 1930. Ingvar Goodman. FRA ÍSLANDI i Helgi I'. Ihicm skattstjóri hefir af skattaníáladeild .þjóðbandalagsins verið kvaddur til þess að standa i bréfaviðskifum við ]).ióðbandalagið um skattmál. Er Helga Briem með þessu mikill sómi sýndur og íslenzku þjóðinni viðurkenning.

x

Heimskringla

Direkte link

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.