Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi


Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi - 09.06.1890, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi - 09.06.1890, Blaðsíða 2
82 ]?JÓÐVILJINN. Nr. 21. ski])ti skultun vér láta oss na>jrj;i. að benda á kaupfélögin. Hver af oss niinnist eigi poss ntikla á- luign. er kau]ifélögiu voru stofntrð nnð. hrefti hér í sýslu og annars staðar, og hvern- i^ meim heitstr«*ng(ln að etln Jmu it* incir og nieir. en' losast undan ver/lunarápján útlendu kaupniannanna ? Eu ver/lun kaupfélaganna. gengur. sem vita mátti. eigi fyrirhiifnarlaust; menn purfa að nenua að t.ala sig saman. og íncnn verða að hiifii lital inöi-g ómök, ef a)It á iið f;ira vid og liðlegii lir ln-ndi. Verzluii kitupfélitgannn gengnr heldur (‘i;^i niótspyrnu- og h.aráttu-laiist; pað cr enginn annars lirúðir i lcik, og si/t par scm fjiírhaysvonin cr á aðra hlið; cngum iifoss gat pví koinið p.að á óv.arf. :ið k.uip- nicnn niyndu lcita allra hr.agða til að draga úr félagsska]) vorum af frcmsta megni, Að öllu pcssu gátuin vér gengið svo að scgja glaðvaknndi. En hvað cr pað pá. sem veldur hinum svnilcga iiptnrkipp. er í stierri cða minni imcli kcmur fram lijá einstökum télags- MiiVnnum í liinum vnisu kaupfélögum hcr ii l:tiii!i ? H'aíá kaupfélögin brugði/t vonnin vor- um? Hafa pau ctigan liagnað úcrt óss? Hafa' p.m ckki á margvislcgan liátt hictt ver/lunina frá pví sem áður var? .Tti. cngu af pcssu gcta merin ncitað; parscm kaupféliigin liafa náð fótfcstu hefir ver/lunin stórnm umsk;ii>a/t. og einstakir ntcnn og heil liéruð hafa paimig gríctt stór- fé, af pví að kiUipmannastcttin var ckki lciignr cihvöld. en varð ,að sniða vöruverð- lagið eptirsínum nýju keppinautum, kaup- félögnnum; og kaupmenn hafa pó cigi trcy/t sér til að spenna svo bogann, að alpýða nianná hafi éigi árlega liaft ineiri eða minni beinan hagnuð af skiptum við kaupfélögin, auk péss sem skipti við kaupfélögin liafa verið nmn notalegri að pví leyti, að ekki hafa peningar verið vandfengnari, en hver önnur vara. En hvað er pað pá, sem veldur pví, að áliuginn er bjá mörgum heldur ;ið dofna ? jóaðerpetta gnmla íslenzka lag, að preyt- ast fijótt, að vilja gefast upp. nndir eins og mosta nýjabrumið er af; hvað kaupfé- lögin snertir lýsa sér alveg sömu íslenzku taugarnar lijá allmörgum, eins og svo sorg- lega hafa gert vart við sig i stjórnarbar- áttunni; pað er úppgjafarfýstin eða flótta- Iöngunin, sem islenzka pjóðnáttúran virðist vera of auðug af. Sumum gerir pað og, að peir sjá, að peir, eins og stendur, geta náð pidanlcgum kjiirUm hj;i knu])mönmim: «*n pcir gicta pcss cigi, góðu nienn. að falli kaupfélögin uiu koll, cð.a hatí svo litinn kr:i])t, að kaup- mönmim cigi standi framar stuggur af sam- keppni pcirra. pá cru lika góðu kjöriu hjá kau]imönnunum :i fönum, og gcta. incnn pá kcnnt sínu iihugalcysi um. cf vcrzlunin kcmst aptúr i jafn óvidunanlcgt horf. cins og áður cn kaifpfélrtgin komu til sögumiar. liitiið í fardagahrotinu 1890. K a u p fé 1 agsm a ð ur. A L |» Ý Ð I D 0 Tl A K SÝSLUHA ÐUR KÆRÐUR. Ur bréfi fr:i Akureyri, d;igs. 30. mai ’90. „Félag citt i 'þingcyjarsýslu. scm ncfnir sig “UndiraldM11 hcfir nýlcga scnt amtmaiini kicru ytír B. Svoinssyui, scm átti að ríða lionum að fullu, og má gcta, mcrri, hvoit ckki hafi vakið gléci hjá mótstöðuflokkn- uin (hinuni konungkjörnu og miðlunannöMii- ununi). Kivran gcngiir út ;i pað, að við u])phoðið á lýsinu af isfir/k;i hvalvciðaski])- inu. scm stiandaði á Slcttu i fyrra lmust, hiifi B. látið múta sér inn 50 iiura fviir tunnu hverjii, til :ið sjá ,í gcgmim fingnr við samtök. cr bjóðendttr mynduðn við kiuipiu. Sagt cr :ið Bcncdikt miini alvcg hrcinn af pcssti. Hið sanna í pví er. að vcrzlunarstjó.arnir á Hiisavik og R;mf- arhöfn, sciu fyrir sáintökunum stóðu, mynd- uðu pau algert á laun við Benedikt á W býsna langt frá upp.boðsstaðniini, par scm B. enga hugmynd gat liaft um ráðslag peirra. J>eir höfðu svo hækknð verðið um 50 aura af tuununni við félagsmcnn, cn látið í ljósi, að pað ætti að vcra gjöf til sýslumannsins, eða fyrir innhcimtuna; cn báðir kváðu nix vera búnir að lýsa pví yfir við amtmann, að peir hafi gjört pað algjör- lega á laun við Benedikt. — J>ctta pykir bera vott um, að “Lrndiralda“ pessi nnmi vera fremur gruggug, og bætir ekki álit pingeysku miðlun;irinannanim, sem flestir eru í henni, ogaldrei verður pað incðmæli með Pctri, syni Jóris sál. á Gautlöndum, að lmfa verið einn af fruiukvöðlum kær- unnar, — ja, kostað menn upp á kaupfé- lagsins reikning, eins og sagt er, að peir Imfi gjört, til að safna sönnunum norður á Sléttu, og sem reynast pá ekki áreiðanlegri, en petta, pegar til kemur“. | .... „Ekki held eg niönrmm hafi yc*ri5 ’gert of Iiiegt fyrir. hvað sciidingar sn*.rti mcð póstiim. pói lmrðiirgjiiklið uiidir p;cr hcfði ckki vcrið h;vkkað úr pvi scni v.ar. cins og nii cr oiðid; cn pað cr nú fyrir j sig. Bnrðargjiild undir bíiið. tíinarit ög bækur yfir liiifuð cr of hátt. cins og pað cr. T jiiln fámcnnu og fátivku landi og Jsland j vr ivtti buiðiirgjiild luuiir blöð og tíiimrit hclzt ekkert að vcra, cða »ð niinnstii kosti j svo lágt scm unnt cr, t. d. ] cyrir undir hvcr 10 kvint. Eins og nú stendnr iiiiinu j rarLi flciri cn 4 af hverju Ikiimlraði Satids- j búa lcsa blöð og b;cknr mcð nokkurum á- buga cða scr til gagns; hinir 9t> )cs:i p iu j ;ið eins sér til skcmmtumir og trl að cvða j tíniaiium, pað cr að segja pcir, scm ammrs i lcsa nokkuð. At pvi að burðnrgjald blaða j f*i' SVO liátt, jkóstgöngur svo ihipættar og láiir. vcrða útgcfcndur blaða að sclja blöft sín við hivrra vvrði cn ellii pyrfti. og par at leiðir að ftvrri knupn p.ni og fivrri Jcsn; gi'tigut* pjóðin pví .að nokkru' lcyti á xuis, við p:vr hvntir til diignaðar og ath.uga á sinum og ainmra framlbrum, cr blöðin vcita. ! A11 ir, scm lilöð lcsaog tilgang pcirra slcilja, Id.jotii po að játa. nð lihíðin vaka yfir öll- Um gjörðum inaiina. æðri sem hvgri. pau hrHiila stjnrnendum og emhivttisnuiniuim fni að gjöra rangt, hvetja alpýðu til dugnaðar og samheldni, ský-ra fyrir licnni réttindi hennar og kenna henni að leita peirra með j einbeittum vilja. J>au finna að óvenjnm benda á hvers ábótavant sé, búa pjóðina undir breytingar á lögum og gjöra uppá- i stungur uin lagfæringar á peim og öðru pvi er pjóðina varðiir, rannsaka mörg mál- eítii rnjög nákvæmlega, gefa alpingi og yfir- möninun í skyn vilja pjóðarinnár, kveykja dáðríkfir tilfinningar og vekja huga alinenn- iágs, íæra fréttir innlendar og útlendar, fræðandi og skemmtandi greinar o. s. frv< Með fám orðuin sagt: útbreiðsla blaða og tímaritá er lifsnauðsyn fyyir pjó'ðproska, vorn, og sjnldan |nun almannafé betur var- ið til anmvrs, en gjöra pjóðinni sem auð- veldast að vvita sér fræðandi og vekjandi rit, Alpingi yetti pví að hafa hugYast að „blindur er hóklaus maður“, og gjöra sér íar um að efia hér eptir fremur en hingað' til yitsmíði og bpiða- og bóka-útbrci'ðslu, meðal pjóðar vorrar“ ....

x

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi
https://timarit.is/publication/131

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.