Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi


Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi - 09.06.1890, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi - 09.06.1890, Blaðsíða 3
Nr. 21. J> J Ó Ð YIL JIN N. KOSNINGIN I EYJAFIEÐI. Hr. sluilastjóri Jón A. Hjaltalin á Möíru- Völlum hefir spnt.-oss. t'ptiríVlgjniKli grcln : Ekki lieftr hann verið siinntróðui’ frétta- i-itari ,,þjóðviljaii;/1. er sejíir í 14. tiilu- hÍnði liatisi að cg hafi „inuð hégni og foí'tiiluin ii InilHcxnih'gum sveitarfuiuli i •Aniarneshreppi 'feng'ið nokkr.a skjól- stmðinga mina. til. að s.kora á Eiuar“ } 1 smutulsson til að giífa sig fraiu til þinginennsku}; . Eg vcit, : ekki til, að nokkur lcynilcgur' sVcitarfundur liafi vcrið’. í Arnarncslircpp vctiirinn scm Icið. og cg hcti á cnguin svcitarfundi vcrið á pcim vctri ncinn útsvarskicru- fundi 7. des., og þar var ckki ininnzt á pingniannskosuingu. Eg vildi gjarn- :ui, að Einar yrði pingmnður, pví uð hann hcfir rcynzt vcl í pcirri stöðu, en ciigan hcfi-eg ,.fcngið“ tilaðskoraá liann. Eg á cnga skjidsticðiiiga i Arn- arneshrcppi*, pvi cr nú vcrr. — Má cg vcrn svo djarfnr að biðja ritstjóra „þjiíðvil.jaiis*4 að taka pcssa lciðrétt- ingu \ blnð sítt. Miiðruvi'dlum í Hörgárdal. 19. maí 1890. Jón A. Hjaltalín. » J>að getur vcrið, að pað sé raugnefni. eða að miimsta kosti of virðulcga til orða tckið, hjá fréttaritara ,,J>jóðviljans“. að kalla pað „sveitar f u n d“, pcssa „pntríar- kölskn-“ leyriisanikoiuu Möðnivcllínganna, Hjaltalins og skjólsticðingrt lians, cr útbjó áskorunina til dbrni. Eiuars Asmmularsou- ar; cn undarlega víkur pvi við, að hr. Hjaltalin skuli opinberlcga synja fyrir pað, sem alkunnugt cr um allan endilangan Eyja- fjörð, að pað var hann, með landshöfðingj- ann og amtmanninn uyrðra að bakjörlum. scm öðruin fremur gckkst fyrir pví, að fá ijienn til að skora á Einar. |>að er að visu ckki ótrúlegt, að hr, Jón A. Hjalta- lín sé nú farinn að sjá, að hann heí'ði unnið málstað Eínars margfallt meira gagn með pvi að láta fnunboð hans frá upphafi alvcg afskiptalaust; en að koma nú um elleftu stundu ineð uppgerðar-sakleysissvip, og látast hvergi hafa konfið nærri, pað er að gera síðarí vílluna argari hinni fyrri. Eitstj, [ endur í Snæfellsnessýslu hafa látið prenta. I yfirlysingu i 15. nr. „Fjallkonunnar". par í sem peir „að par til gefnu tilefni“ (eptir • iimvirðulegil bón pingmannsins?) lýsa 1 yfir síjru :„fuUu (!!) t.rau'sti á pitig- j manni sínum, hr. Páli Briem“. og segjast ' ; peir gjöra petta strik, „prátt fvrir yfirlýs- | ing frá fundi í Olafsvík, scm haldinn var 3. dec. f. á.“, og t’l pess að sýna, að á- lyktanir nefnds fuíidar hufi ekki lýst nein- : um „almcnning.svTlja í sýslutmi“. fyrst pcird —pessir níu kappur pingmaiinsins — séu ! amiars hugar. og bVinir til að vaða i inold-- rvki niiðlunaiinnar og bita í skjaldareridur pingmanni sinum til lofs og dýrðar. Yér .liöfuni nú orðið við peini tilinælum. í að geta. uin aðalinnihahl pessarar merki- ; legu yfirlýsingar, er alpýða manua mun bær um að meta að maklegleikum. J ■ ' ERÁ ÚTLÖNDUM ,,NÚ ERU LÍKA NIU MENN . . . —o—:o:—o— Niu . segi og skrifa heilir niu — kjós- allt mjög fréttalítið; l.maí og næ.stu daga ; par á eptir liéldu verkmenn í tlestum stærri horgum álfu vorrar skrúðgöngur og sain- ! komur, til pess að sýna, hve fjöhncnnir pcir ci'ii, og kvað hvcrvctna við og blöktn j á fánunuin orðiu: „Mciri laun, styttri vinnu- tími“. Stjórnendur höfðu hvcrvctna hcrljð til taks, cn pó slö sumstaðar í róstur og nfiog; lang mest hafði pó kvcðið að óspckt- um af vei'kmannalýösius hállu i ýmsuni | borgum Aineriku, og ekki cnn séð fyrir ! endann á peim óspektum, er síðast fréttist. FRÍ ÍSLENDINGUM í VESTUR- ! HEIMI. Af blöðuin íslendinga í Yestur- I heimi bar'st oss að eins „Heimskringla“ r með iitlenda póstinum, sem kom 5. júni; ! segir blaðið Jó'n Ólafsson heilan á lnifi kominn til Winnipeg 20. apríl, og hafði j I hann flutt par fyriflcstur um bindindis- j málið á skemmtisftinkomu, er íslenzku Good- ! Templarastúkurnar „Hekla“ og „Skuld“ ; héldu 23. apríl til ágóða fyrir kirkjusöfn- ) uðinn; á péirri samkomu hofðu peir og j iflutt fyrirlestra W. H. Paulson uin „göðu mannspftitaiia í Jóni 01afssyni“, og Jon Ivjærnested um flokkaskipting Islendinga vestra, einkum að pví er safnaðarlifið snert- ir, og kvað liann trúardeyfðina par vestra i söfnuðunum eigi minni en trúardeyfðina á íshyidi. — Kvæði hafði séra Hafsteini Péturssyni verið flutt við komu hans til Argyle-byggðar 4. jan. p. á., er ort hafði Sigb. Jóhannsson. — Af vellíðan íslend- ingavel lát-ið yfir höfuð; af högtftn íslend- 83 inga í Brandon segir nokkúð gjö'rr í eptir- fylgjaudi bréfkftfla: „Hér i Bnmdön eru fáir Islendingar, frainfarir peirra pví enn sem komið er í simuim stýl, mcð pví efmdiagur er fremur litill. venitiminn hér stuttur og pví litlrir ástæður til stórfvrii tækj.i; samt eru nokkr- iv búiiir að kftupa hús og lórtir, sein peir eig;i skuldlaust eptir tveggja ára dvöl hér, og pótt hiisin séu litil purt’a peir pó ekki að borgft hús.ftleigu. scm cr hér dýr. Laiid ir hér i Bnmdoii h.ifa. pcgai' mynd- ;ið kii'kjusölimð og kcyp't lóð undir sanv- komuhúsið cða kiikjumi, cn húsið' sjálft gct'a pcir ekki' ráðist í 'áð kaupa að pessu siiini. Bindindisfélftg hafa pcir og stofnað, sem pegar hcfir bórið heiUariknr. áfleiðing- ar. Atvinnulftust liefir verið i alhm vetui. en nú er tíðiu breytt til nigjörðs bátnaðái. lucg rigning á hvcrjum dcgi, sem gc'fi.r góða von um ábatftsama nppskeru í RiVnuir koiinmdft, cn imdir licnni cr nlmcmiings licill og vclvegnan koinin. Sáning. luis;.- byggingum og jánibi'autarvimm er nú al- nicinit byrjftð ft: d.iglaun algengra verk- immuft cru 1 dollar og 50 ccnts, Optast mcr cr vcðráttan hér í Mnuitoba- fylkinu stil'lt og góð, kahhiri v.etur en.heima. á Fröni og sumai' heitaru; varla verður talið að regn falli frii byrjun pktóber-.til april-mánaðar. Almefiiuist er hér sáð hveiti og bófrum í Mauitobafylkinu'1. .... HÉRAÐSFUNDURINN, sem fjallaði um tiskiveiðamál peirrg Dýrfirðingánna, var, eins og ákveðið lnifði verið. luddinn að Mýr- um 28. maímán., og umsteypti h'ann að miklu leyti frumvarpi pví, sem sampykkt hafði verið á síðasta sýslunefndarfunili (sbr. 14. tbl. „ J>jóðvilj:ms“), enda pótt frmnvarp petta væri orði til orðs samhljóða pvi, er sýslúnefndarmenn peirra Dýifirðinganna höfðu f'arið fram á, og pá rar talinn ein- dreginn héraðsvilji par vestra. J>ó að fundur pessi setti pað sammerkt við suina aðra fundi Dýrfirðinga, að vera mjög linlega söttur, tæplega 20 á fundi, var pað pó auðséð á ýmsum lotum, að hér var um töluvert áhugamál að ræða; hafði Gils bóndi J>órai'insson á Arnarnesi gengizfc fyrir undirbúningsfundi að Fjallaskaga 1G. raaí, og var par með 54 samhljóða atkvæð- um ályktað, að fella 2. gr. frumvarpsins (um takmörkun á haldfæráönglum) og að breyta 1. gr. fruiuvarpsins pannig, að lóðir væru útílokaðar á öllum tímum árs, i stað

x

Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn + Þjóðviljinn ungi
https://timarit.is/publication/131

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.