Lögberg - 31.07.1889, Blaðsíða 4

Lögberg - 31.07.1889, Blaðsíða 4
BARNAVAGNAR FYRIR INNKAUPSVERD Komið cig sjnio' okkar jrjsifvoríl á bókum, skrautvörum, Icikíongnm o. s. frv. ALEX. TAYLOR. 472 MAIN STR. Picnic! Picnic! Munið eptir sunnud.igsskóia „Picnic"inu ú föstudaginn keinur. Fiiibrjefið er að eins fi5 C. »Ha lcið ofan í Frazers Grove og heim Bptur. Oufuskipifl Antelope, sem menn elgo að ferðast með, leggur ;í stað fra bryggjunnl unrlan James Str. kl. 11 f. li.ogkl.il o. h. UR BÆNUM ------OG------ G R E X I) IN NI. Herr.i Baldvin Baldvinsson kom austan að hingað til bicjaríns aðfaranótt síðasta laugardags og með liomim (17 lnndar, ullir af Austwrlandi. Þetta mun vera síðasti hópurinn, scm von er á í sumar heiman af Fróni, |<ó að eitthvað slæöist ).aðan vafalaust enn. Þetta sumar hafa samtals komið ti! ('nnada 625 íslending- ar. Ilr. B. B. býst við, að |>eir ínuni að minnsta kosji verða orðnir 700 áður cii veturinn kemur. — Nokkur óánægja cr út uf aðförum Allanlinunnar; fólki bregðast vonir þcss um, að geta lagt af stað með hcnni á |eim tínia, scin )>aö hefur a-tlað sjer, og luín vill ekki skuldbinda sig til ncins mcð ]>ví að taka á mcti fargjaidi fyrir fram. Eptir að j.-etta var sctt, kemur sú frjett i blaðinu „Free Prcss" hjer í bænum, að akuiyrkiiimálastiórniiini hafi verið tilkynnt, að enn hafi einn íslend- inga-liópurinn lagt af stað frá Xorður- álfunni, og sjeu mcir en 100 manns i honum. 24. þ. m. andaðist lijcr í bicnum þfoa Eiríkadóttir, tengdamóðir hr. Eyjólfs Eyjólfssonar, 65 ára göir.ul. Jarðarför hennar fór fram á föstudaginn var, og var fjölmenn. 2(5. |>. m. andaðist hjer í bicnum JrurUlur Jómdúttir, kona hr. Jóhannesar Jóseps- sonur að 212 McWillínm Str. Ilún var 27 ára gömul. Jarðarför bennar fór fram á laugardaginn var. Sjera Jón Bjarnasou lagði af stað á- samt konu sinni heim til íslands á laug- ardagskveldlÖ var. £3P~Vjer leyfum oss að vekja athygli lcsenda vorra á auglýsingunni frá C'hrnp- ni<le í þessu blaði. Menn geU |>ar eignazt ýmsa muni fyrir hálfvirði. liína! Reserre Fiind Life issoc'i of JTe w Y o r k. I röfuBstóll yíir..............................$3.000.000 VarasjóSur ylir.............................. 2.000.000 Ábyrgðarfje lijá stjórninni................... 350.000 Selur UfsábyrgO fyrir minna verð en helminginn af þvf sem htin kostar hjá vertjulegurn íifsábyrgCarfjelögum og gefur út betri lifsábyrgSarskj Lifsábyrgðin cr ómótmælanleg frá fjelagsins hálfu og getur ekki tapazt. ViS hana er tmndinn ágóCi, sem borgast í peningum eptir 15 ár, eða gengur upp I lífsábyrgðargjaklið frá þeirn tlma. Hæsta verð fyrir $1000 lífsábyrgð neö ofannefndum skilmálum eru: ' Aldur 25 - - 13.76 Aldur 35 - - 14.93 Aldur 45 - - 17.06 Aldur 55 - 32 45 ,, 30-14.24 „ 40 - - 16.17 „ 50--21.37 „ 60 -43.70 Allar upplýsingar fást hjá A. R- McNichol, forstseum. 17 MclNTYRE IÍI.OCK, WlNNIPKG cða hjá G. M. Th 01118 071 auka-agent. (JiMLl P. O., Mav. Brautarstæðinu undir járnbruut f>á scm leggja á fram með Kauðú hjer í bænum, og scm samtengja skal bruutir Kyrra hafsbrautar og Northern Paclfic-fjelag anna miðar driiígum áfram Jiessa dagana. Fjöldi íslendinga vinna l>ar undir stjórn hcrra Jóns JúTnisar. Sjera Friðrik J. Bergmann býr að 14 Kate 8tr. hjcr í bænum. Mrs. Elísabct l>orlcifsson, kona Árna Þorleifssonar á Garðar, I)nk.,föðursystir sjera Er. .1. Bergmanns, andaðist á suniiii- daginn var, C]>tir liingviiiiinii sjiíklcik (krabbameln í lifrinni). Htín var for- scti kvennfjelagsins íslenzka í Qarðar liyggð ullt )>angað til hún lagðist, og var incsta gáfukona. Sjcia Fr. Jícrg- mann f<3r i gicr suður til að vcra við- staddiir jarðarför hennar, scm búizt er við að fari frnm i dng. Hann kemur tptur að öllu forfiilliilausu um iniðjan dag á niorgun. LANDTIL SÓLU Nií bvðst tækifæri fvrir l>á sem kynnu að vilja kuupa sjer land með viegu vcrði við Islcndingafljót í Nýja Islnndi. Lotið er heldur gott, góðir hagar, dá- litlar slægjur, og gott íveruhús. Þeir sem kynnu að vilja kaupa |>aö smii sjer til undirskrifaðs. Friðeteinn Sigurðsaon. Icelandic Rlver P. O. A. Ilaggiirt. Jiwncs A. Itoss. HAOOART k I0SS. Málafærslumenn o. s. frv. DUNDEE BLOCK. MAIN STR. Póstliiískassi No. 1241. Islendingar geta snúið sjer til Jieirra með Olál sín, fullvissir um, að |>cir liita sjcr vera sjcrlega anntuni, aSS greitía þau sem ræki lcgast. Ilið úrlega pic-llic íslenzka sunnu- dagsskóluns hjer í bænum verður haldið á föstudaginn kðtnur í Frazers Grovc, eins og áður hefur vcrið getið um í bhiöi voru. Sunnudngsskólabörnin eiga, ásiinit kcnnurunum, nð knma til islcnzku kirkjunriar nð morgninum kl. O1^. Kl. 11 f. h. og kl. 2 e. h. lcggur skipið nf stnð frá bryggjunni við James Str. B-IBS Allir okkar skiptavinir sem kaupa bjá okkur upp á ^l.OO cða mcir, fá frá 5 til 15 c. afslátt áhvcrju dollarsvirði. Þetta boð gildir aðcins til 20. ágtíst næstk. Notið |,ví t:ekifierið meðun |>að gefst. V'ið höfnm ætíð á reiðum liönd- um miklar byrgðir af billegum vorum, og erum æfinlega reiðvibúnir að gjðra cins vel við kaupendur voni og unnt er. DUNDEE HOUSE N. A. horni Ross & ísabel Streets. Burns &Co. búa til FÖT EPTTR MÁLI betur en nokkrir aðrir í bænum. Auk þess liafa Jjeir rjýlegfl feng- ið frá Eoglandi alfatnað handa 200 ínönmim, sem peir selja með óvenju- lega góðtt verði. a i n S t r. KAUPID YDAR AKURYRKJU- VERKFŒRI —iijá— i HaÉ, Si k k Iilmited.. WINNIPEG, MAN. Vjer ábyrgjumst að fullu allar vörur vorar. Agentar á öllum heldri stöðum. Oskum aö menn tinni okkur aö tnáli eð'a skrifi okkur. L Híutís, Son & Co. (Lim.) 1H. Van Etten, --------SELUR-------- TIMliUll,ÞAKSPÓN, VEGGJA- UIMLA (lath) &c. Skrifstofa og vörustaSur: Hornið á PrÍIlSCSS og Loffail strfLtum, WINNIPEG. ,1 O. Box 748. Alloway & Ckmpion Bankastjórar og verzlunarmiðlar. 362 Main Str., Winnipeg Skandinaviskir peningar—GuIIpe n ingar og bankaseðlar kcyptir og seldir. Ávísanir gefnar út, scm borgast í krónum hvervetna í Danmörk, Ndrvegi og Svíþjóð og í Eeykja- vík á Islandi. Lciga borguS af peningum, sem komiö er fyrir til gcymslu. TAKIÐ ÞIÐ YKKUR TIL OG HEIMSÆKIÐ AT0N. Og þið verðið steinhissa, hvað ódýrt bið getið keypt nýjar vorur, EINMITT NÚ. Miklar byrgðir af svörtuni og mis- litum kjóladúkum. 5U tegundir af allskonar skyrtu- eíni, hvert yard 10 c. og par yfir. Fataefni úr alull, union og bóm- ullarblandað, 20 c. og par yfir. Karlmanna, kvenna og baruaskór nieð allskonar verði. Karlmanna alklæðnaður $5,00 og par yfir. Ágætt Óbrent kaffi 4 pd fyrir $1,00. Alli odyrara en nokkru sinni aður W. H. Eaton & Co. SELKIKK, MAN. Dr D. ARGHER. Útskrifaður frá Yictoriu-háskól- anum í Canada. Office yfir Cavincross'- búðinni. Edinbubgh. - - - Norduh-Dakota Vicgt verð og sjtiklingum gegnt greiðlega. t Skolakennari. Sá scm vildi gerast kennari fyrir Gimli skólahjerað, gefl sig fram við undirritað- nn fyrir 1 okt. n. k. Bkki er heimtað að hann haft tckið próf, ef reynist að hann liali góða hæfilegleika. G. M Thomson. See'y-Treasurer. Gimli P. O. J. E. M. FIRBY. Cor. Kins o« Itlarkct Str. — SELUR — MJÖL og GRIPAFÖÐUR eiiiknr-i'dýrt. B Ó K M O N R A D S :,ÚR HEIMI BŒNARINNAR" Iíýdd og gefin út af sjera Jóni Bjarnasyni, er nfi og verður fram vegis til sölu fyrir *1,00 hjá W. H. Paulson,, 14 Kate Str., Winnipeg. ^í§j|r ASOGIATION STOFNAU 18T1. o to T: 57 S rs 5 ¦o ' HOFUöSTÓLL og EIGNIB nú yflr..............* a,000,000 LÍFSÁBYRGOIB........................... 15,000,000 ca c. 5 c. — 3 ffl a. .Oí Forscti . . . Varaforsetar 2 £ Hon. to !lst AÐALSKRIFSTOFA - - TORONTO, ONT. . . iSir W. P. Howi.ANn, c. B.; K. c. J£. o. Mð Wit. Ki.i.iot, Bsq. Knw'i) Hoopbk, Esq. _, tt gtj ó r ii a rn c f n d. ¦ M Chlcf Justice Macdonald, I 8. Nordhelmer, Esq. W. II. Jícattv, Esq. I W. H. Gipps, Ksq. r> .1. Herbert Mason, Esq. A. McLean Howard, Esq, .lamcs Young, Esq. M.P.P. J. D. Kdgnr, M. P. O M. P. Byan, Esq. Walter 8. Lee, E»q, M A. L. Goodcrham, Ksq. I'orslodiiiiiíwliir - J. K. MArDONAlB, MASITOBA OHKIN, Winnipeg-------D. McDOKALD, umsjónarmaður. °* ('. E. h'niui,-----------------------------------gjahlkeri. A. W. B. Markley, nðal umboðsmnður Norðvcsturlnndsins. .1. N. Jcoinnns, aðal uniboðsmiiður. Kífsábyrgðiirskjölir. lcyfa þeim sem kaupa lífsábyrgð hjá fjelaiginu að setj- ð á íslandi. 482 .Teg labbnöi áfram í liægðum míiium á und- an hinurn tveitnur fjeliiguin iníntnn ofan eptir bökkuin ár ]>eirrar sein rann fríi graseyjunni, pangað til hiuir hungruðu candar eyðimerkurinn- ar gleyptu hana í sig; píi narn jeg allt í einu staðar og iiuggaði á injer augun eins vel og jeg gat. I>ar stóð, ekki fulla tíu faðma frain und- an mjer, laglegur kofi a Ijómandi fallegum stað, í ckugga eins kouar fíkjutrjes, og sneri fram- liliðin á bonum frain að ánni. Kofinn var að inestu leyti eins og tíðkaðist ineðal Kafíra, úr grasi og táguin; inuiiurinn var að eins sá, að dyrnar voru fullháar, í stað peirrar bíflugnaholu, sem Kafírarnir ha(i fyrir dyr á hdsiun sínum. „Hvernig í þremlinum getur staðið á því", sagði jeg við sjálfan mig, „að hjer skuli vera kofi?íl Hjett i saina bíli og jeg sagði J>að, var dyrun'uin á kofanum lokið upp, og fit úr hon- um hökti livítur maður í skinnfötum, og með feykiiega mikið dökkt skegg. Jeg hjelt jeg hlyti að vera orðinn brjálnður. Petta var ótnögu- legt. Aldrei koin nokkur veiðimaður til ann- ars eins staðar osz Ixissa. Að minnsta kosti var pað áreiðanlegt, að aldrei mundi neinn veiðimað- ur fara að setiast |>ar að. .íi^"' starði orr starði, o<' pað gerði liinn iiiaðurinn iíka, og rjett í því bili komu peir Sir Henry og Good að mjer. „Lítið ]>ið á", sagði jeg, „er þetta hvítur inaður, eða er jeg orðimj vitlausV" 483 Sir Henry horfði, og Good horfði, og svo rak allt í einti halti hvíti maðurinn upp hljóð, o<z hökti til móts við okkur. E>e<rar liann va koniinn fast að okkur, hneig hann niður í nokk- urs konar yfirlið. Sir Henry stökk fram og stóð á sömu svip- stundu við hlið mannsins. „Drottinn minn góður", hrópaði hann, „það er George bróðir minu!" t>egar hljómiirinn af ókyrrleikanum við þetta atvik barst til kofans, koin annar maður út úr honum, lika klæddur í skinn, með bissu í hend- inni; hann kom þjótandi til okkar. Degar hann sá mig, rak hann líka Opp hljóð. „Maeuinazaliii," Jirópaöi „haiin, þekkið þjer mig ekki, Baas? Jeg er Jim, veiðimaðun'nn. .Jeg týndi miðanum, sem þjer fenguð mjer, til Baasans, og lijer lii'ifiiin við vfcrið næstum þvi tvö ár". Og inanntetrið fjell mjer til frjta, og veltist fram og iiptur, grátandi af fögimði. „ÓJukkans klaulinn", sagði jeg; „þú ættir skilið, að verða dugloga strýktur". Meðan þessu liafði frain farið, hafði maður- inn með mikla skeggið náð sjer nptur og kom- i/.t á fætur, og hami og Sir Ilenry voru nú að faðma bror annan, og það var eins og þeim gæti ekkert dottið í luig til að segja. En hvað sein það m'i hefur verið, sem þeir hafa deilt um áður (mig grunar að það, muui hafa verið kona, eyjarinnar, einkum á nóttum, til þess að leita að vatni. Þessi dýr skutu þeir, eða veiddu þau I leynigryfjum, og hOfðu ketið sjer til matar, og skinnið til klæðnaðar, eptir að þeir höfðu slitið út fötum sinum. Uann lauk nn'ili sínu á þessa leið: „Og þannig bOfum við lifað nálega í tvö ár, líkt og Bol)inson Crusoe og maður han3, Föstudagur höfum vonað í einhverri vitleysu, að einhverjir hjerlendir menn kynnu að koma hingað og hjálpa okkur á burt; en engir liafa komið. Og nú síð- astliðna nótt afrjeðum við, að Jim skyldi yfir- gefa mio-, reyna að komast til Sitandas Kraal og níi lijfilp þaðan. Ilann átti að fara á morg- un, en jeg hafði litla von um aö sjá Jiann nokk- urn tíma aptur. Og nú eru það einmitt þið, sem jeg bjóst við að munduð hafa fyrir li'mgu gleymt ölllu, sem mig áhrærði, og lifa þægilegu lífi í gainla Englandi- -nú eruð þið það, setn rek- ist hingað og finnið mig þar sem þið sí/.t átt- uð von á. Þetta er það undarlegasta, sem jeg hef nokkurn tima heyrt getið um, og jafnframt sú mesta gtiðs tnildi". Þá tók Sir Henry að segja honum aðalat- riðin úr æfintýrum okkar, og hann sat uppi við það langt fram íi nótt. „I>að munar ekki um það", sagði hann, þeg- ar jeg sýndi honum nokkra af demöntunum; „jæja, þið Jiafið þá að miunsta kosti haft eitt-

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.