Lögberg - 15.02.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 15.02.1900, Blaðsíða 1
Löoberg er gefirt út hvern fimmtudag af Thk Lögbekg Printing & Purush- ING Co., að 309X ElginAve., Winni- peg, Manitoba. — Kostar $2.0 um áriö (á Islandi 6 kr.). Borgist fyrirfram.— Eeiostök númer 5 cent. LooBEKð it publisheti eoery Thursdajr by The Lögberg i'rinting & Pdbljsh INO Co., at 309^ Elgin Ave., Wnni- peg, Manitoba.—Subscription pric|> S2.00 per year, payable in. advance. — Single copics ) cents. 13. AR. Winnipegr, Man., fltnmtudaginn 15. februar 1000. NR. 6. S%%S%%%**%%f%*>%*%*%***%%*s%**%%*%<%S%%%%*» ^HOME LlFE ASSOCIATION OF CANADA. (Incorporatad bv Special Act of Dominion Pavliament). Hok. E. HARCOURT, A. J. PATTISON, Ksq. Piesident. General Manager. n»riu)sí<»ii $1.000,000. Yfir fjögur hundruo þúsnind dollars af hlutabréfum Home Life fé- lagsins hafa leiftandi verzlunarm<'nn op; neninfcamenn í Mnnitobn og Norðvesturlandinu keypt, Home Likb hefur þes vegim mpiii styrk og fylgi i Manitoba og Norövesturlandinu helUur en nokkurt annað lífsá- byrgðar-fólag. LífHábyrsr«la»,-skí»-teinl Home Life félacsi s eru álitin, af öllnm er gj4 þau, að vera hið fullkomnasta ábyrstðar-f.vritkon ula<; er nokkru sinni hefur boðist. Þau eru sýkit prentuð, auðskilin og laus við óll tví- r»ð orð. Dánnrktöfur borgaðar namstundis og sannanir um dauðsföliin hafa borist félaginu. Þau eru óniótmælanleg eftir eitt ár. Ull nkirteini félngsins hnfa Akveðið peninga-vetðmffti eftir 8 ar og eT lánað ut k þau með betri skilmálum en nokkurt annað lifsábyrgöai- félag býður. Leitid upplýsinga um félagið og þess ýmislega fyrirkomulag hjá ARNA EGGERTSON, Eða Genekal Aoent. W. H. WHITE, Majíager. P. 0. Box U5. McIntyre Bu, WINNIPEG, MAN. Fréttir. þy^viKri og rigningar hafa geng- i8 undanfurna dega i norðnustur- hluta Bandarikjanna, og hefur baft orsakað mikla vatnavexti, sem hafa g««t alltnikinn ska^a a ýmsum stöð- «m, einkum í Massachusetts og Connt cticut-rfk junum. það virrisfc vera búið rB hefta úfcbreiftslu kýlapestarinnar á Pand wich-eyjunura, þv( engir fleiri hafa ¦ýkst af henni í Honolulu og ná- grenninu eftir síðustu fréttum. þafí er sagt að Otis general eigi að l»ggja niður ytírherstj^rnina á Philippine-eyjunum og aö McArth- ur general eigi aS taka vi"> af honum. Hinn 10, þ. m. féll loks domur ( hiuu nafntoga*a Molineux-morBm»li í New York-borg, sem nú hefur sfcaðið yfir ( heilt ár, og fann kvið- dómurinn hinn ákærða. Robert Burnhatn Molinenx sekan um morð i hæsta st(t;i. Mulineux þessi e- af goðura ættum, þriðji sonur Molineux geneials, og var kæran gegn honutn sú, að hann hefði drepið konu nokkra, Mrs. Kafcharine J. Adams að nnfni, á eifcri hinn 18 des. ].°98. Hann var tekinn fastur 24. febr. 1899. við þetta, en hlutabréf ( n<imnntim — sem liafa I O'-gað FjarNka háa vexti undanfornu—fellu um h»*litiing, og t«ipu u ýinsir f Toiouto og -Vloutreal st irfó við þt-tta. ÍTLOM» Ekkert sérl<'ga söirulegt hefur gerst A ófri^arstr'iðvunutn I Sufiur- Afnka M'an Lriut'erg knm út sín- ast. Bulh-r heish. g'rði enn eimt tilraunina að brjntast í geynuin virkjalinu Búanna og komast norð- ur til Ladysmith, en varð frá að hverla. það er nú alitið að hinar siðustu tilraunir hans i þes-a att séu mest gerriar til að haldi «eui mestu af liði Búa ( ninri við TugeU- á, eu aft yfir h'-rstj^ti hrezka Jir*i»ins ( Suriur-Afr ku, Robertí lavarður, muni ætla að bij'^tast vestan að með ]ið ínikift inn í Uraníre-frírikið og þa^an til Lxdysmith. þið er að uiinsta kostt arei^anlegt, að niikill vir'bi'itHr-li'','saHi er altaf seurlur fra Cape Tovvn norður til Modder Kivcr, sein er skamt fyrir sunnan hinn umsctna bæ Kiinberley og nalægt ve-tur-Iandaiiiærum Oiange-frink- isins, o^ er Roberts lavarður nú sjnlCur við þennan aðalher. Allir búast þess vegra við. að lið liieta gf-ii ákafa hríri að Búum þá og heiiar, og að þi-tta þuf, sem verið hefur 8Íi*'an ófri^urinn byrjaði, fari a<^ taka enda. Siðustu fréttir segia, afi Búar hafi haldift allmiklu liði fra Transvaal austur í Zululand og ræui þar nautui'iptim ng iirenni byg^ir Zuluinanna. Mun aform Bua vera að gera sér vígi I Zululatidi, til þe.ss a^ verja Bre'.um leið að austan inn í Tranavaal. Bretar höfðu raðið ZuluMirinnum til að sitja algerle<>;a hja í rifriði þessum, en nú er haldtð an Bretar geti ekki hindrað að Zuluinenn, s^m eru heru hersk'iastir allra ii.nladilia þj<>MHokka ( Su^ur- Afriku, raðist á hina fornu fjand- meiin sma, Búana, og verður þei^n það mikið íSirHgn. Hungursneyr',in á Indlandi eykst eftir f>v s -ra tíminii li^ur. Iliúar héraða þeirra, .sem hallætið nær yfir, eru am 20 unlji'inira^ tölu. son City hinn 10. s. m. þar brunnu Kýlapestin j;eisar og enn í Bombny, meðal anuars helztu leikhúsin tvö,o0'doyr raikill fjöldi nianna úr henni. Commerce banka €tNll»l. BSluveiki gengurná ( nnnd við Toronto-bæ 1 Ontario, en strangar raðstafanir hafa verið gerðar til að hindra utbreiðslu sýkinn&r. Kun-iingi vor einn í Dawson City, ( Yukon-'andinu. hefur sent oaseintak at „Dawson Daily News", dags. 11. f. m., og er þar níkvœm lysing af brunanum er varð ( Daw- | Hka hildið, að vatnslltið muni & niest*. Biirriri, ef ekki snjtW meira * fjttllum, »ða rignir k léjjlendi^, en p»ð er vr,n- sndi að sv ilttið mciri snjór fnlli, S'-o ^at'iið verði nðg hja oss & næs'a sumri. Ui'ilsufnr er b»rilegt, að undsn tekinni bóluveikinni, sem gengiö bef •it bér I vetur; hfin er nfi miki^ í énnn, og bérum bil um garð g»»nfirin ' pess'im bao. Enrrinn hefur d4ið ft- 'ipnni, oc þeir er veiktust—sem ekki voru margir—voru ekki neitt miki'* þjaMr & meðan ft pvt stðð. Skðlar orir opn«Bir ft njf, fyrir viku sfðan. T'ðir eru nú sflngnar og almenrar simkomur bafðar, eftir pvi seni pnrfir ntbeimtn. Svo fór, sem mnrgir g&tu til, a^ l<ki fél<k Mr. R bi»rts, pingrmi.ðii' Utah, sseti á þj^ðf i gi B»tdarfl<j«. M«fndin. sem fjallnði um p»ð mftt "iestmeg<nis, paf OMkurð sinn i tvetinu lægi; vildi meinhltiiinn—sjO ift ijjlu — lfttn vfsa R b»»rt8 h<-im um- nvifaJsnat, en mii niblut'nn (2) vild 'ofa honum »ð vinna embiettis»iðiiin ¦'g senda hann s'ðan heim. N«fr d- xr-alyktanimnr voru slðan Jsg'^iir fjr 'T alUn pirgh<»im, p. e. neðri dei'd c ^njrressins, fyrir rflmri nku sfðar, ofjr vi>rð flrskurðuri pirgs;n« þ»nnic. <ð 2C8 greiddu »tk\æðt & móti Mr Roherts, en einir 50 með honnnrt, p<ið «t 5i mrtti pinum, 8vo brrt'ir Rob>*rt« v«rð að taka iwmsn dðt sitt hjfi , U cle S*m" og h«lda hnim til kjnt kxtlanna I Z(on. Kom hnnn ttl Sn.lt Ij»ke City, Jfiinn og veg«mðður, s[ð)<stl. langardatr, kl. 3 10 e. m; leit sllra snOfi'gvast inn bjft b ztu bræðr- >im og vinum, og hja nr. 2. Fór um kvoidið til CentervilJe, og gisti hj& np 1 um nðttina. Hélt að mestu kyrru 'yrir á sunnud«ginn, utan að hann heimBðtti nr. 8, mö^ur þessara nafn f^wgu tvtbur*, sem sagt er að mrstnn p'tt eigi i pessari sneypuför Mr. R 'beitt 4 ping, og burtrekstri hans pi-ðxn. Að pessi aðferð, og meðhöndlun pi-as-a mftls gegn Mr. Roberts og •Ikinu Ut<h yfir höfuð, bnfi verið i slla stitði tétt og sanrpjöm af pjr>ð pingi Bxtd^rtkja vilja nfl. ver^a nokkuð deildar rjaeiningar um. Mor •i 6 iar, e'ns og eðlilegt er, halda þvi fram, að hin mft«ta ranpsleitni fa-afi verið höfð i fmmmi or/ >ð pinpið hafi breytt gaynstætt grundval'a-li5gðiim I pess < mftli, frft byrjun pess til enda. Sprjrja peir, að pingið hafi ekkert vald hxft til að halda réttarpróf yfit Mr Robfrts fyrir lSgbrot-, er hinn kynni að bafa fmmið gegn rfkislðgum h Sr f Ut»h, eða að reka hann heim aftur ftn nokkurra launa fy ir tfmatnp og f«rðal<o«tniið, eins og pinpið gerði, og mft bfiast við að m&l fittf pnusu vorði innan skams höfðað af hendi Mr. Roberts ft móti stjrírninni, ef ekki (rernst hór & eftir neinir sfttta samn- ingar. A hina hliðinaer pvf hddtð fr*m Og Commerce banka byg^ingin. Skaði metinn a hílfa mil.jon dollara. Ekkert merkilegt hefur gerst á sambands þinginu þessa síðustu daga, Sir Charles Tupper er auð- ¦jáanlaga í mestu vandræðum mað <*ð koraa samræmi ( allan vaðal sínn, utanþings og innan, og fylgismenn Ihans hafa neyðst til að biðja hann *8 segja sern minst Fréitabíéf. þftð var nýlega hætt að vinna í tveimur helztu gullnamunum í ^ntish Columbia—War Eagle og Cei tre Star—til þees að setja nyjar °K fuJlkoniriari vélar 1 þær, að sagt Uni £00 menn mistu atvionu aB pingi^ h»fi ffert alveg tétt; hefði r*kki ^pts-ð me^bðnd'að og fitkljí.ö petta mftl á ne:nn hppp'esrri aða sóna ¦ 'mlegri b&tt fyrir pjóðin», en p»<* piMði. Bmnamkrft með 7,000 000 nöfnum tindir (hftn vigtaði 42 0(0 pund) h<"fði via«ulega haft Stóra pý6 i'igru, sem pingheimur hefði ekki vel fff»t<tð gengið fra'o hji—en baenar- »krftin var pea« efnis, að biðja pinffið afl l«yf* ekki Mr Roberta að aitja ft þit gi, par eð hann væri lögbrotsmað- ur, o. s. frv. U.n pað, hverjir rrer finnist að h«fa téttnra fyrir sír i pessti mftli, vasri nér llklr»a<a b»zt art vera fftor^ur. S«mt uet éj ekkt stilt mig um að Ut.« pa^ ftlit mttt i ijrtsi, að fiðruvtsi hnfrN ntt »ð, eB» m&tt meðbðndla pctt* mftl. t>v1 Mr. Ribwrts er, a^ pvi s«m ping stnrfa hæril^t, J<-ik» snertir, alreg rt»r>. fi'itanlegur mM^nr; ojr án þes» að éj viIji fxra ¦** b«!d* mf-ð fjðlkvRnni eJ« nokkrtim la(í»brot"m, h^orki hj<V hon nm e^a Rr<r'im,vildi éff mego b«»t» pvf við, að h»nn var í alla stnði Jogl«Hr» kos nn og hifði, ef miff minnir tétt nm 3000 at vasði fr»m yfir £r»ffn»rekj ar da s nn, og for bé*»n til pings rrif' ollnm ]r>irl«iriim skii-teinum. Mé' ?yiist þvf.að han'n hef^i fylsta tétt. til pinjrsetu, sem pinffmaBnr frft Ut»h rlafi fe hinn bðgtnn eitthvað verir* r«ngt, finst mé* aB atjrtrnii* hefði fttt að eig» um p<fl vift r'kift Ut»h, a<»»m «er di hann, en ekki Roberts sj>ilfan persðnulfffa. En avo fðr um sj'óferð pi. Mr. Roberts nr nfl hoim kominn, og f>i"ff m«n»kn hans þ*r mnð Jokið. Nyj»r kosningHr — anUakrS'Íngar — til að kjósa pingmann 1 stsð Mr. Roberts, f»ra fram S aprfl naestkomanda, ng vo ia é/ að gf»ta si^ar meir frætt fólk um hveruig p«»r fara. Svo man ég ekki fleira af f'éttum eða sOguleffum vir<burðum. Off 8l»» pvi botninn t p'stil penna. M"ð beitu osknm til \Jf>tih^rv* off lesenda pess á hinu DýleTa byrjaða ári, ____________ E. H. J. *) Stj'rirn Bardarikjanna, p. e fmmkvRsn dHrvnldi*, gat eftir eðli m&l-irs ekki fj«l)»ð um pað afi neinti leyti. Pingið, p. e. Ji3ggi«farvalciiB. eitt gat skorið flr, hvort pað vildi hafa finlkvæntsmann fyrir meðim ainn Con ressinn h«fur vald til að ftkveð* með irtgtim kjRrgengis skilyrði með- lima s'nna, að svo miklu leyti sem p»ð f"- ekki ffert i ffrundvallarlðgunttm. Ur'xkiirðiir reðri df»ild»r oongressins or pvi i rauninni jafngildur Iðgum, er geri fjolkv8»nÍBmenn Ókif3 genga sem meðlimi oongressios. t>»ðer vonandi «ð oingresstnn aamþykki breytingu vi^ gr indva'larlög B*nd*rikjanna, er banni fjolkvasnismönnum að ver» meðlímir oonpressins.til aft taka af öll tvlmssli.- RlTBTJ LöOBBdGB. Greiða-sala. Bezta gisti- og greiðasölu hAaið A menal íslendinga ( W'nnipeg er 605 Ro-s ave., hH^jti dyr austan við bú^ Mr. Ama Friftnkssonar. O'itt fæði, gott husrúm, gott hosthiis og f jrig. Alt Relt með mjög sanngjörnu verði. Tekið á mo'ti ferðaniönnura og he-t- uin á hva^a tínia s^larhringsins sem er.—Muni* eftir sta^nnm: 605 llosa Avo. SV. SvEINSSON. ? /%***%*+s%A*+'%*W%*W%*'%*%+>+<%*%+A»%*1 8,>anii-b Fotk, Ut-h, 5 fefr. 1900. Herra ritstjóri L^bwrgs. Nasrfelt allan sfð«stl. mínuð, og pað sem liðið er af pessum, h fur tfðarfarið verið hiö bliðnsta. J^rð er alauð; götur og vegir skraufpurt, llkt og um hasumar vasri, og mikið lltill snjrtr til fjalla. Fiost h»fa verið svo 1 ft.il og va?g i vetur, að nasstum ómögulegt hefur verið að safna : nokkrum is 1 isbfls til næsta sumars brfikunar, og telja menn pað óhag mikin, pvi Ii verður hart að fð, rg bvergi natr en i Montana. Svo er þesar þil* h»flri gi-.tt ítnjðr eBa aBrar vandaBar vðrur aö selja, r* koniið til okkar. J»I0 erufl »•(! knmrir að rattn ntti, aö VIÐ h^fum eins vand»8- ar og ðdýrar vðrur eltig og nokkur af keppin»utum vorum. Komi«1 ieg r t>i<*> eruB 6 ferö og vfirlit B vaming'nn og sannfterist uiii aifi [>ann cero þíC hxfið af ufi verzia vifl okbur. Ttl ^er-i afi 1 æði t>i* og vifi hxfl sameiginlegan hagnað af við- tkiitunum, verðifi þið að koma til H. H. REYKJALIN & C0., IMountaln, K, P. jr% %»>%»»»»»«%»»»%'»>».%^i«i^^^^l«>|»>^^>f>«^^»a<^ Kaupin Hjá CARSLEY & co. $2.00 BLOUSES A 75c. Einuniris 16 dfiiín Sateen Bloua- es raeð m&lmlitam rð"dum, það allra nýjasta Með kraga lana- utn) og uppslðfíura. Stœrðin 82, 84, 86. 88 og 40 þumlunjrar.— Þe-aar vðrur eiga að s>-Jjast flt, •ru keyptar beina leið frá verk- stni'">junnt og ha'a aldrei áður verið seldar fyrir innas t2.00. Þér getið valið úr þeim fyrir75c. Þetta eru vafalaust b- ztu Bloua- ex-knup, s»»m nokkurn títna hafa boðist. — Langi yður til þess að ai í f'na þeirra, þi komið fljótt, svo þér getið verið vsisar um að ík hana mátulega stóra. $2.00 BLOUSES A 75c. Carsley $c Co.9 3AA MAIN.8T. Hvenær aem Hr þurað að fá yður ielrtau til mti degi»verðar efia kvldverðtr, afia |>v*Ma- i'-öld i Rvefnherbergið yfiar, eða vaada>9 postulinitau, efia glertau, efia gllfnrtaa, efia lampa o. a. frv^ M. lettiö fyrlryðawí lidfiinai okkar, Porter $c Co,, 830 Main Stiuskt.j ????????»¦»??????? ! TUCKETT'S fMTRTLK CUT! * Bragð-mikið ? Tuckett's : : ? Þafgiiegt Orinoco : Bezta Virgínia Tobak. ? ???????????????•»??•»?????? Ég hef tekið að mér að selja ALEXANDRA CREAM SEPARATORS, óska eftir að sem flestir vildu gefa mér tœkifæri. Einnig sel ég Money Maker" Prjónavélar. ö. Sveinsson. 1 r>í> Princ^w St. Winnip«g

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.