Austri - 25.05.1895, Blaðsíða 3

Austri - 25.05.1895, Blaðsíða 3
Nr 15 A U S T B T . 59 nieð sýslumann A. V. . Tulinius með frn hans til Eskifjarðar. ..Egill" kom í nött frá Englandi með salt og kol og ýmsar fleiri vör- ur til 0. Wathne. Skípaferftir. Nú ganga austanlands, auk póstskipanna og herskipnnna, 6 gufuskip, „EgilP', „Vaagen", „Ásgeir", „R.jukan", „Ims" og „Uller", svo nú eru samgðiigurnar hér upp'i hið bezta. Ágætar kartoflur á tíu krónur tunnan og fyrirtaks snijor cr komiö í verzlnn 0. WatllllC á Búoareyri. KeimarL Vanur barnakennari, sem hefir fengizt við kennslu bæði i kaupstöðum og sveit og ritstjóranum er að öllu góðu kunnur, vill fá pláss við barna- skóla næsta vetur. Menn snúi sér tii ritstjóra Austra. Hérmeð auglýsist að hálf jörð- in Straudhoffi i Vopnafirði lU/j hndr. að dýrli'ika er til sölu; verður seld incð tölverðum afslætti, og göðuia borgunarskilmálum. Sagt er að jörðiu hafi óuppvnm- anlegan heyskap og lundrými mikið; afli upp við landsteiim um allt sum- aiið, en höfn ekki góð. Kaupaudi ttinji vð mig undirskrifaðan. Brekku 17. maí 1895. Hjálmor Hennaimsson. I. M. HANSEN á Seyðisfirði iekur brunaábyrgð í hinu störa euska bruiia:'tbyi'gðarfe]agi, „North Britirish & Merkautile", mjög ódýrt. Auglýsing, Hcrmeð gjiiri e^þsið kunnugt, að eg 19. jan. 1895 hefi jvíhent eigu raítta „Johannehaab" á Papós í Austur- Skaptrfellssýslu, ásamt vörulejfna). verzlunaráhöldum og útistandandi skuldum, verzlunarhúsinu Thor E. Tulinius í Kaupmannahöfn, sem sam- stundis heíir afhent herra kaupmanui Otto Tulinius verzlun pessa, og tekur liann að ser skuldir pær sem hyíla á verzluninni. Um leið og eg pakka mönnum fyrir traust pað og velvild sem peir hafa sýnt mer undanfarin ár, óska eg og vona, að eptirmaður minn njóti sönm velvildar og sama trausts, sem eg hefi notið hjá skiptavinum mínum. Kaupmannahöfn 23. febr. 1895. Chr. Nielsen. Eins og sest af ofanritaðri aug- lýsingu hefi eg undirritaður keypt verzlunarhúsiu a Papós ásamt öllum vöruleifum, útistaudandi skuldum og ver/.lunaráliölduni. Oska eg pví og vona að allir hinir gömlu skiptavinir pess- arar verzlunar, sýi i nier sömu vel- vild og sama traust sem hinir fyrri eigendur verzlunarinnar hafa notið. Otto Tulinius. Undertegnede Ageiitf'or Islands Östlaud for Det kongelige Oetroierede Aluiindclige Brand- assurance Compagni for Bygninger, Varer, Effecter, Krea- turer, Hö etc., stiftet 1798 í Kjöben- havn, modtager Anmeldelser omBrand- forsikkring: meddeler Oplysninger om Præmier etc. og udsteder Poiicer. Eskifirdi i mai T894. Carl D. Tulinius. J>ING JI ÁLAFL' TsDUR verður haldinn á liangá miðvikudag- inn 5. dag næstkom. junímán. J>eir menn, er kosnir hafa verið í hrepp- um Norðurmúlasýslu, tii . að mæta á peim fundi, og nðrir fundarmenn, eru beðnir að ko.ua svo tímanlega, að fundurinn geti hyrptð kl. 12 ahádegi. Kirkjubæ og Bnkkagerði 21. maí 1895. Em.'ir Jónsson. Jón Jónsson. ISgfr* Sökum veikinda verður hinum fyrirhugaða kvenhafundi p. 30. p. m. frestað um óákveðinn tíraa. •Normal-kaffi frá verksuiiðjunni „Nörrejylland * sr, að peirra áliti,- er reynt hafa, hið bezta kaffi í sinni röð. Xormal-kaffi er bragðgott, liollt og næraudi. Xormal-kafíi er drýgra en venju- legt kaffi. Normal-kafíi er að öllu leyti eins gott og hið dýra brennda kaffi. Eitt puud af Normal-kafíi endist móti ll/a pd. af óbrenndu kaffi, Xormal-kaffi fœst i fiestum búðtim. Einkaútsöluhefir Thor.E. Tulinius Strandgade Nr. 12 Kjöbenhavn C. NB. Sclur aðeins kaiqmiönnum. lilóniin eru koniin í verzlun Magnúsar Einarssonar á Yestdalseyvi. Stórar byrgðir bjá Andr. Rasmusscn á Seyðisfirði af túristskóm mjög billegum, filtsköm, plusohes morguuskóm, dömuskóm reimuðum, huepptum og með ijöðrum. Karlmannsskóiu, vatnsstígvelum, ágæt- um stígvclaáburði m. ni. BRUNAÁBYRGÐARFELAGIÐ „Nye danske Brandforsikrings Selskal" Stornigade 2 Kjöbenhavn. Stofuað 1864 (Aktiekapital 4, 000 000 og Reservefond 800,000). Tekur að sér brunaábyrgð á hús- um, bæjum, gripum, verzlunarvörum, inuauhússinunum o. il fyrir fastakveðna litla borgun (premie) áu pess að reikna nokkra borgun fyrir brunaá- byrgðarskjöl(Police)e ðastimpilgjald— Menn snúi ser til umboðsmanns fé- lagsins á Seyðisfirði St. Tíi. Jónssonar. Nieolai Jensens Skiæder Etablissement Kjöbmagergade 53. 1. Sal, ligeover for Regenzen, med de nyeste og bedste Varer. Prover og Schema over Maal- tagning sendes paa Forlangende. Ærbödigst Kieolai Jenseu. W Fræ. ^m J>rándheims kaalrabi-fræ (gubóu- fræ, og rleiri úgætar frætegundir fyrir isleuskan jarðveg eru til hjá St Th. Jóussvni. "IJ lilll göfst hérmeð til vitundar, að í bakarabúð Á. Schiöths á Seyðis- rirdi, kosta rúgbrauð af venjulegri stærð að cins 'óO aura, og sigtibrauð 25 aura. Vinarbrauð og allskouar smákökur eru venjulega til. Stórar, fínar kökur til veizluhalda geta menu ætíð fengið, ef pantað er með eius dags fyrirvara. 416 íleirum við. En p'etta gekk Kalla báglega, \ió hann væri álitinu að hafa allgóða greind. En skóiabræður hans heldu eins af houum fyrir pað, par hann var dreaguv gðður og tröllaukinn að burðum, seiu æt ð er mikilsmetið meðal manna; hann var og jafnan við hendiua par sem »ð v.izlur voru og bardagar, þvi hann tók þátt í öllu nema pról'um, er 'haiiu hafði st?.ka óbeit á. Hversdagslega hafdi hauu húu með stáltiöqiu, og silkiliörpu saumaða á frakka- kragaun, í'öOur sínum tii geðs, og varð hami opt or hann gekk út með karli eða pað var bo) heima, að fara í einken lisbún- ing sinn og girða sig sverði til pess að skemmta föður sínum og lians heiðruðu gestum, beykirum og öðrum handiðna mönnum os pá var hann vauur að láta hið nakta sverð halda jafnvægi á iiugurgómunum eða nefinu, og skemmti þá á víxl gestunum m.'ð pvi að gala sem haui eða ryta sem s\in, og til pess að sýna gest- uuum hvað hann væri sprenglærður, pá hafði hann við og við upp íyrii peim hebrezka stafrofið, eða kom frám sem búktalari, svo pað heyrðist eius og röddin kæmi úr tómri tunnu, og var petta allt hin bezta skemmtun fyrir beykirinn og gesti haus. frátt íyrir pessar frábæru listir og hæfilegleika, var hætt við pví að Kalli Útter hefði orðið ævarandi eign Upsala-háskóla, — hefði eigi serstakt utvik komið f^rir hann, er haíði mikil áliríf á íbilög hans. Gumal stúdent, að nafni Ekström, var kuunur hjá greil'afólki nokkru upp í sveit, og las par jaí'nframt til meistaraprófs, eu lang- aði til pess að geta haldið uáiuiuu áfraiu í Uppsölum um sumar- tunanu og bað pví að útvega ser einhveru hæfau stúdent frá Upp- eölum er gæti verið í hans stað hjá greifafólkinu um sumarið og sagt par til 12 ára gömluru greifasyni. J>að buðust eigi aðrir til pessa starfa en Kallí Útter, sem líklega hefir pój-t pað léttara að segja öðrum til en að nema sjálfur fræðin, og svo hafði hann heyrt sagt frá pvi, að pað væri g6ð veiði á herragarðiuum, bæði á 6Jó og landi; eu Kalli var veiðimaður binn bezti, og svo lofaði hann að vera þar sumarlangt í stað Ekströms, og kom hann eitt fagurt suniarkvóld á herragarðiuu, er lá í fögru héraði a Austur- gautlaEdí. 4.13 Nú tók Elin fyrst eptir mauni þeim er stóð að baki Margrétar. Hún stóð skjótt á fætur. „Hafið pcr fuudið haua?'4 spurði hún. „Nei, Eiíu," svaraði hann. ,;Hún í'ann mig, og haa Uelir kenut mér að skiija sjálí'an mig. Viitu taka aptur við hriugnuni, — og iner með í ^tilbót? Gleymdu pvi ékki, að hia íitla systir okkar biður pig pess líka." Eiín áttaði sig reyudar ekki strax á satuauhengiuu, eu aðai- ;itriðið skiidi hún, pað sást vel á auguaráði pví, er húu gaf dokor Helmer. „Ná á <eg pig i'yrir fuit og fast, par cg á ykkur baðar!-' hröp- aði h&im, frá sér numinn af gieði og faðmaði Elinu að sér. Gg «er pau -skömnju síðar beygðu sig niður að barninu til pess að kyssa pað, kiappaði Margrét litla á vaagana á houuiu: „Nú ætlarðu pá að iáta pér þ^kja dálitið vænt um mig líka, *r ckki svo?" sagði húu. „]pví það var pó eg, sem fanu hringiniu'' K-alll Ftter. Eptin August lílanebe. (Lauslega pýtt.) Kaili Utter var beykissou úr Súrhrunusgotunui. \'ið «kki skóiahræður pví hanu gekk í skóla lijá hirðprédikara sem reyudar var mesti heiðursmaður, en gaf sig ekki við öðru, en sökkva sér niður í Hebreskunar í bibiíunui og andasjúniniahaus Sve- deuborgs. Sökum pess urðu skóiapiítarnir hjá honum heldur vei að ser í pessum greiuuin én voru mjög punnir í öliu bðru n'imi, jaí'u- v«l sjálfu kverimi, s«m krökkum gengur opt örðugt að skilja. Kalli Utter var í niesta uppáhaldi hjá Kodin, en hann passaði vorum Rodiu,

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.