Austri - 16.06.1906, Blaðsíða 2

Austri - 16.06.1906, Blaðsíða 2
ÍR. 20 A U S T H I 76 Enskum blaðamönnum heíir verið boðið að koma til Svípjóðar í sumar til pess að kynnastlandi og pjóð. Ætla Sviar að taka á móti peim með fögn- uði miklum og vjðhöfn. UNGVERJALAND. Eranz Jósep keisari kom til Budapest nú fyrir mánaðamótin og setti pxr þingið. Voru bú 3 ár liðin frá pví að hann kom par síðast. En honum var nú tekið par tvem höndam og fagnað jaí'nt af öllum stétturn. utlit er samt fyrir að hið núverandi ráðaneyti verði ekki fast í sessi; var pegar komm upp imsklíð útaf verzlunaisanmingi milli Austurríkis og Ucgverjalands. Höfðu ráðaneyti beggja landauna boð- izt til að víkja úr sessi. En eigi var paó afgj^rt er síðast frettist hvoft svo yrði. Poincaré, fjármálfiráðherra Frakka, htííir fyrir akemmstu skýrt frá pví & ráðherrastefau, að tekjuhallinn á fjár- hagsáætluninni fyrir 1907 muni nema 230 milijónum franka. Háðherraskipti hafa orðið á Italíu. Heitir sá Siolitti, er myndað hefir hið nýja ráðaneyti. Óeiroir miklar enn á Sardinía. Hefir herlið*'ð orðið að skerast í leik- inn, en beitt svo raikilli vægð sem unnt var, avo að fáir hafa fallið. Simplon-göngin í gegnum Alpa- fjöllin ern nú fulkj0rð. Voru pau opnuð til almennra umferða 20. f. m, af Victor Eœanuel ítalíu konungi. Mjög mikið umtal vekur pað um Jessar mundir í 0llum útlendum biöð-- um,að pað hefir verið borið á eigend- ur hinna stóru kj^tverzlunarhúsa í Ameríku, að peir hefðn allskonar svik og 3vínrðilega pretti í frammi við útbúning á hinu niðursoðna kjöti, er peir senda á markaðinn Er sagt að peir kaupi skemmt og úldið kjöt, sjúkar skepnur og sjálfdauðar, láta peir svo hreínsa kjötið á efnaíræðis- legan hátt og lita pað, svo pað verði ásiálegra og bragðbetra. Hoosevelt forsetii hefir sett nefnd manna til pess að rannsaka nákvæm-i lega hvort ásakanir pessar séu á r0k-j um byggðar. En kjötbarónarnir berj- ast með hnúum og hnefum á móti slíkii ranrsókn, og virðist pað eitt nóg til að syna að peir vita sig seka á einhvern hátt. San Erancisco i, að verða ein hin fegursta, feorg í heimi, hvað bygging- arnar snertir, er hún verðtir nú reist úr rústum aptur. Hafa -ámerlkumenn sent nefnd manna hingað til álfu til pesa að kynnast skrautlegusta byggingunum,og útvega hina fullkomn- ustu byggingamenn pangað vestur. „Otto Wathne" strandaður. í>essi fregn kom einsog skúr úr heið- skíra lopti. Barzt hingað með botn- vgrpuskipi, er kom 10. p. m. norðan af 5iglufirði og setti hér í land einu farpegja, L»rsen kaupmann, er verið hafði með „Otto Wathne", er haun strandaði. „Otto Wathne" hafði komizt til Siglufjarðar og ætlaði að freista hvort ekki yæri hægt að komast leogra vestur, en pað reyndist ómögulegt fyrir ís, sem ná rak óðflaga að landi austur eptir. Sneri pví skipið við og hélt áleiðis til Eyjafjarðar. Varð pað að fara mjög skammt frá landi vegna íssins, og gekk með fullum hrað* til að flýja undan honum. En er skipið var út af svonefndum Hesthústongum, vestanvert á Siglunesij pá rak pað sig á blindsker. Voru skipsbátarnir pegar settir út, og bjargaðist allt skipsfóiJrið i pá. án pess >ð að geta náð nokkru af farangri sínum, pví sjór féll svo óít inn í skipið og pað lagðist strax al- gjörlega á hlíðina. Með Ioga konuíiíti korau allir skip- verjar af „Otto Wathne", að undm- tðknum skipstjöraj stýriraanni og há- seta petm er stóí við stýnð, er ó- happið vildi til( v.uðapeir eptir par nyrðra p.ir til uppboð er afstaðið. Kona skipjtjórans vitrð og eptir fyrir norðan. Skipstrand petta er hið hö^muleg- asta, eigi sizt fyrir skipstjórann sjálf- an, hinn gÓðkunn* P. iioueland, er jafnai hefi.r verið heppinn í förum. En eigi mun honum að neinuleyti um að kenna fremur en eðrum skipverjum; skipstjóri og síýriiaaðnr vora biðir á stjórnpalli. og vélarstjóri stóð við vél- ina, ttlbúinn að stöðva hana h?enær sem á pyrfti að balda- Ea falla ferð varð skipið að fara pateð hætta var á, að ísinn, sem rak óðfluga að,kreppti pað upp í land. Prá Skotlandi, Bréf til Fljótsdæla frá HáKoni Einnssyni. M'dland 20. maí, Kæru sveitnngar! Meðan eg var beima og hafði eigi aðrar pjóvir pekkt en mína eigin, pótti mér það altaf „interessant" að lesa eða heyra sagt frá ýmsu pví, sem er- lent vat og ef eg náði í eiuhvern, sem kanni gör5 skil £ slíku af eigin reynd, beið eg með spenningi eptir hverju orði hans. J>etta skapaðj hjá mér margskonar ímyndanir um er- lent ásigkomulag, en eg var óánægður með að lifa við ímyndanir einar sam- an, eg vildi eínnijr lifa í skoðun, pví sjón er sögu ríkari og reynsia lestri gagnlegri. Kæra vinit! Eg er nú búinn að fá pá ósk uppfyllta, svo vel, sem eg eptir ástæðum get búizt við s j á og s k o ð a í staðinn fyrir að leja, heyra ue og ímynda mér, sem eg nú hefi komizt að raun um að hefir talsvert blekkt mig. Aðar hefi eg skrifað ykkur sitthvað frá Danmörku. Mér pykir pví rétt- ast að senda ykkar nokkrar línur einnig héðan. Ef pið eruð eins og eg í byrjuninni gat um að eg hefði verið, ættuð pið að hafa gaman af peim. Eg var í vetur á Eagland', fyrst í Oambridge hjá Meistara Eiríki Magn- ússyni og frú hans, slðan á búgarði í Essexfylki og nú loks hér á Skotlandi í Ayrfylki, einnig á búgarði. Eg naut hínnar megtu gestrisni pg njálpsemi bjá peim Meistara Eiríki og frú Sigríði. Eu eg er pó lacgt frá fyrsti og einasti fátæki kndinn, er að garði peirra hef borið og pau bjálpað og liðsinnt án pess a-ð taka nokkuð fyrir, og verð víst ekki sá síðasti pótt pau bæði séu kominn á hian aldur. Hann 73 ára en húti 74. Samt eru pau enn ern og ung í anda ekki. ntiðar en margir eru um tvítugs- aldurinn, og sívinnandi. Yfir höiuð hafa pau g]0rt m%rgt og mikið fyrir ísland, en mér vitanlega hefir Island, eða réttara sagt íslend- ingar, ekkert gjört fyrir pau. Marga eldri menn mun t>ó reka minni til atorku Meistara Eiríks í pví að safna fé á Englandi og flytja til Islands harða árið 1882, En hitt vita víst færri hvað hanu hefir unnið í kyrpey til sóma fyrir fósturj^rðina; eg meina í bókmennfaleíu tilliti. — Hann hafði í vetur nýlokið við pýðingu Heims- kringltí á ensku, sem William heitinn Morris hafði byrjað á með honum. En síðasta og vandamesta bindið: Ættartölqr, tilvísanir^ registar og at- hugasemdir var eingöngtt hans verk og var lokið lofsorði á pað í enskum ritdómura. Meistari E. M. er líka í iniklu áliti i hóp lærðra manna fyrir lærdóm sinn. Erú hans, Sigríður Einarsdóttir, hefir hvað eptir annað unnið verðlauc íslandi til handa á heimssýningum erlendis, sem hefðu getað orðið land- inu að miklu Lði ef rétt hefði verið móttekið.— Ea hennar var som gjörð- in fyrir pví — pótt svo væri eigi. —Húsbóndi minn í Essex átti 22 bu- garða o» hafði ráðámenn fyrir fiestum peirra. Sonur hans var bústjóri á peim búgarði sem eg var á. Bændur par eiu margir stóreignamenn og reka búskapinn í stórum stíl. Ea að mínu áltti getur fremur fátt afbún skaparmáta par átt vel v'ð heima. Landið par er 0ldótt leir- og mold- arland. Jarðvegur er feitur og frjór og gefar mikínu gróða. Margt hafa bændar par pó við að striða s. s. illgresi og orma. ^að tekur langa iíma að vinna bug á pessu, en vinnu kraptur er par ódýr, af pví að fólkið tr svo margt og keppni um að f'á vintiu mikil. Kaupgjald er pví mjög lágt, pegar miðað er við pað hve allar matvörur era dýrar, eg tek til dæmis smJ0r og kj0t. Smj^rpundjð lkr. 20. a. og kjötpund 60 a. Verkamena par íá ekkert annað á bíig0rðum enkaup- ið, peir leigja í smáhúsum, sem venju- lega eru spottakorn frá og leggja sér pví allt sem 'þeiiv með þurfa. Hjvia- hald í sama skilningi og heima er pví ekki að tala um. I Essex er töluverð fjárrækt. Eóð er allt kollótt, hvítt eða mögótt með langa rófu sem er stýfð af pví meðan pað er ungt. pað er haft í mjög víðnm járngrindam, sem eru á hjólum. Auk hcys er pví gefið bæði korn og mikið af maugd (sem er stór rófuteg« und)( pað verður heldur f'eitt og er kindin 2 vetra seld til slátrunar fyrir 50-60 kr. Eýrnar eru rneð ýmsum lit, mest svartar og skjðldóttar, allar hyrntar* pær fá sama fóður og fóð og auk pess kgkur úr bómullarfræi. þær mjólka fremur vel. Mjólkin er send raeð járnbraut til Londoa og er vel borguf. A hverjum bæ eru auk fjár og nautpenings: hestar, svín, hundar, kettir, hænsni, endur og dúfur sum- staðar. Húsaskipun er fremur óregluleg og ekki eins smekkleg og á bóndabýlum í Danm^rku. íbiðaihúsið stendur eitt sér, en gripahús og hiöður í Pyrpingu rétt hjá. Framundan gripahúsunum er svolítill forgarðar með skúr k eina hlið, fyrir dýric til að standa inn í ef úrkoma er. þau eru eins mikið höfð i >e3sum g0rðuni eins og í húsum, í garðana er dreift hálmi og heyrmli fyrir gripina til að liggja á. ^íburð- urinn er látinn safnast par pangað til hann er orðinn pykkur og er hon^ um pá ekið út á akra og settur par í lága og flata hauga fyrst ún: sinn pangað til hans pykir purfa með á akrana. petta er liagt frá pví að vera heppilegt. pví bæði er pað tví- verknaðar að fertna og afferma vagn- ana tvisvar og bvo fer altaf t^luvert af leginum til spillis, par sem ekkert eiginlegt haugstæði er, en ataðurinn Eem peir standa a tær óparSega mikið af áburði pví mest af leginum sígur par mður og toiuTert niður fyrir pá dýpt sem plógurinn tekur. Verkfélar eru góðar og sterkar, en, að eg hsid, óparflega puagar fyrir hestana. peir endast par líka illa; eru orðnir alveg úttxugaðir eptir 20 ár, — Jienu eta par eigi hrossaket—. Um handverkfæri er pað sama að segja að pau eru fromur pung og preytandi að vinna með. Euglend- ingar vilja hafa pað allt svo sterkt og endingargott. — Korntegundir sem bar eru ræktaðar eru: hafrar, bygg, hveiti, og baunir og af rófum turnips og maugd en lítið af kartöflnm, A fætur er farið kl. 5i/2 og pá strax til verka og unttið tii kl. 5l/2 á kvoldin með 2 stunda hlé. Morgun- verður er frá kl. 9—10 en miðdas?ur frá 2—3. það sam mean neyta er mest hveitibrattð (rúgbrauí pakkist eigi) og ýœiskouar kálmeti, pví pað er ódýrast. Mean drekka mikið te og töluvert af öli. jpar eru mðrg öl- gerðarhús og drykkjukrær. Migfarð- aði pó á pví hve sjaldan eg sá- menu drukkaa. Póikiö er kurteist og gott í sér, er mjög kirkjurækið og fer sumt í kirtrju 2var á dag eða jafrtvel 3var pví svo opt er messað í simum kirkjum. Al- staðar er stutt ttl kirkna. Skemmtanir meðal verkalýðs varð eg eigi var við. Lifið er fremur til- breyttngalítið. Eramh. fJónas Jönatansson bóndi á Hrauni í Oxcadal í Eyja- firði er nýlega látion, 84 ára gaiaali. Dagnaðar-og merkisbóndi, greindur og vel metinn. Steingrínrar Jönsson sýslumaðnr kvað eiga að verða konungiijórinn pingmaður. Hefir hon- um og verið boðið í pingmantjaíörina til Danmerkur í sumar. Dansknr olaðamaður, Laurits Th. Arnskov, var nú með Hólum á leið til Reykjavíkur. Hann er fréttaritari tyrir blaðamannafélagið „Ceatralen" í Kaupmanaahöfn og kemur hingað til lands í tilefni af pingmannaförinni. Var tilgangur hans að kynnast nokkuð nánar íslenskri pólit'k og flokkaskipuninni í landinu. Haan ætlar heim apt'ur með „Botnía". Eitsimastaurarnir. Agætlega fijótt og vel gengur fyrir flokki peim sem hér er að setja staur- ana uiður, eru peir nú komnir upp á Efri Staf. Heldur verkstjórinn að hann getj haldið áfram yfir heiðina viðst0ðulaust. Eyrst ætlar hann samt að strenaja práðinn á staurana alla leið upp á Efri Staf. Verður hann nokkra daga að pví verki, og á peira tíma rennur snjórinn mikið af heiðinni. Jarðarför frá Guðlaugar M, Jónsdóttur fór fr&m, einsog ákveðið var, að Breiða- vaði 7. p. m., að viðst^ddu mikiu fj0lmenni, á 3 hundrað manns. Hæður fluttu: Einar prófastur Jónsson og sóknarpresturinn síra Vigfús pórðar- son. Heyerdahl ingeniör lagði á stað héðan í fyrradag áleiðis til G-rímsstaða til pess að líta par eptir ritsímalagningunni. Með Heyer- dahl fór Helgi keanari Valtýsstn.

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.