Austri - 10.07.1906, Blaðsíða 1

Austri - 10.07.1906, Blaðsíða 1
Blaðið kemur út 3—4 smn- am á mánuði hverjum, 42 arkir mianst til nsesta nýárs. Blaðið kostar um árið: hér á landi aðeins 3 krónur, erlendis 4 krónur. Gjalddagi 1. júlí hér á landi, erlendis borgist blaðið fyrirfram. Upps0gn. skrifleg, bttnilinvið áramót, ógild nema koram sé til ritstjórans fyrir 1. október 03; kaupandi sé skuldlatis fyr-r blaðið. Innlendar auglýsingar 10 aura línan,eða 70 aurabver þumlungurdálks, og hálfu dýr- ara á fyrstu síðu. XVI Ar Seyðisflrði 10. júlí 1906. NR. 23 Bændur, takið eptir! Eptír hinni nýju reglugj^rð búnaðarskólans á Eiðum, eru við verklegt nám tvö kennsluskeið, hið fyrra frá 15. mai til 30. júni incl. og hið síðara frá 1.—30. sept. Lengja má kenns'Juskeið pessi allt að 2 vikum. Við bóklegt nám eru einnig 2 kennsluskeið, anna? frá 1. nóv. til 10. febr. og hitt frá 1. nóv. til 10. maí. Heimilt er nemendum að nota eitt eða fleíri kennsluskeið, ea aðalreglan er, af peir sem vilja nota pau oll, byrji í hinu bóklega og endi á hinu verklega némí. Námssveinar fá ókeypis á skólanum: kennslu, húsnæði, hita og ljós. Bæk- nr, rumfetnað og skæðaskinn verða peir að leggja sér til sjálfir. Fæði og pjón- ustu fá peir keypta á skólabúinu fyrir 20 krónur um mánnðinn. Fyrir vinnu sína við verklegt nám fá nemendur póknun eptir proska .og ástundun. Og um sumarmánuðina júlí—ágúst get* nokkrir af námssveinum fengið kaupavinnu á skólabúinu, svo &ð peir geti komist hjá að ferðazt fram og aptur á milli námsskeiðanna. Skólinn,í sambandi víð gróðrarstöðina, leggur mj0g mikla áherzlu á allt verklegt nam, sto sem ræktun garðávaxta, peirra er líklegt 8r að prifizt geti hér á landi, túnræfct (ýmsar tilraunir), vatnsveitingar,óbrotið land tekið til ræktunar, fjöldamargar tilraunir með ýrasar sáðtegnndir, grasfrætegundir, og tilbúinn áburð, eingöngu íeða í sambandi við húsdýraáburð o. s. fr. Hestkraptur verður notaður eins mikið og hægt er, og allskonar jarð- yrkjuáhöld at' fullkomnustu gjörð, sero ekki hafa pekkzt hér áður, fá nemendur æfingu í aðnota- Umsóknir ura skólavist verðaað vera komnar skólastjóia í hendur að minnsta kosti 6 vikum áður en pað námsskeið byrjar sem óskaö er að nota. Eiðum 7. júlí 1906. Benedikt Kristjánsson. AMTSBÓKASAFNIÐ á Seyðisfirði er opið hvern laugardag frá kl 3—4 e. m. (Jtíendar fréttir. DANM0RK. £ann 24. f. m. lagði Mylius Erichser,, ásam+ félögum sinum, ástaðí landkönnunarferð pá tii Græn- landsj er áður hefii verið um getið hér í blaðinti. Til fararinnar hafði verið keypt r.orskt hvalveiðaskip og var pví breytt eins og purfa pótti og pað sfcýxt upp og nefnt „DaninorK". Fjöidi fölks var kominD saman er skip- ið fór frá Kaopmannaböfn til pess að 4ma peim félögum f'arai beilla. Rétt áður en skipið lagði af siað, fékk Myl- ius Erichsen hreðsbeytakveðjur frá ýmsu stórmenni,par á msðal fráFrið.-. rik kouungi VHI. og var pað svo- hljóðandi: „Nú á skilnaðarstundinni endurtek eg mínar einlægustu og beztu barn- ingpóskir til„Danmerkur"-ferðarinnar. Mætti yður og féíögam yðar auðnast piek og heilsa íil pess að fullkomna pað starf og na pví takmarH, s.em til er ætlazt, til heiðurs fyrir yður og föðúrlandið. Guð fylgi yðui!" Einn belzti bóksalicn í Kaupmanna- höln G. E, C. Gad, baskólabóksali, er nýlega iátinn, 76 ára gainali. NOREGUR. £jiv er nú krýningin afstaðin ög fór bún fram ems qg Austri pegar hefír frá skýrt. Skulum vér po hér segja nokkuð nánar frá ptirri athofn, eptir siðari fregnum. Konungurina var smurður, bæði á enni og úlfliði. Uiíi leið og Wexelson biskup smurði konunginn, mælti hann pessi orð: „Hinn almattagi Guð smyrji pig með anda sinum og náð og láti pig œeð vizku, einurð og mildi rækja konungsstatf pitt, sto að Drottins nafn helgist og réttur og sannleiki ríki til heilla og hamingiu fyrir land og pjóð," Um leið og Wtxel^en og Micheb:en settu kórónuna á h0fað kcnungi, mælti biskupinn á pessa leið: „Drottinn drottnanua og konan^ur konunganna, sem betir gefið pér ,kórónu r'kisins, hann viðhaldi og styrki pig í 0llum konimglegum og knstilegum dyggðumi sínu nafni til dýrðar og til blessunar fyrir hinanorsku pjóð. Hann titbúí pér með náð sinni laun hinna rötílatu,hina óforgeagilegu kórónu á himnum." fegar konungur hafði tekið við veldis- spiotanum og ríkiseplinu, pá dundu 42 fallbyssuskot frá herskipunum á höfninni, svo að skotbljóðið bergmálaði í kirkjunui. f"ví næst gekk konungur frá altar- ,nu með veldissprotann í bægri hendi og ríkiseplið í Tinstn', og settist i há- tætisstólinn. Dáðust allir að hve tignarlegur og karlmannlegur hann hefði verið á að !íta. "þegar búið var að syngja sálminn, hélt Wexelsen eptirfarandi bæn: „Eilííi almáttugi Guð, himneski faðir! J>ú sem ræður yfir Öllnm rikjum yer- iildarmo3r,og heldur hjörtum kooung- anna i hendi pinni. þér sé lof og dýrð fyrír miskun pína að pú fiefir gefið osi góðan o% léttlátan konung. Smyr pú fciann nú og ætíð með anda pínum og náð, og kiýndu hann með blessun pinni. Láttu pitt sannleiks>- ljós lýsa yfir landið af veldissprota hans og finna trúuð og auðmjúk hjörtu honum og oss til friðar og blessunar um tíma og eilífð. Styð hans veldis- stöl, lengdu lífdaga hans, blessaðu af- komendur hans í púsund liði og lát pú land Tort blómgast í dyggðum og guðsótta, í sæmd og velmegun, í íriði og eindrægni. Bænheyr oss, Drottínn, vér biðjum pig, i Jesu nafni! A.men"! J.ð pví búnu var drottningin krýnd á, sama hátt og konungurina, og er h4a var gengin til hásætisstóia sins, og buið var að syngja sálma, gekk biskup Wexelsen fram í kórdyrnar og kallaði hárri röddu: Guð blessi kon- unginn! Guð blessi drottninguna! G-uð blessi föðurlandið! Og endurtók mann- fjöldinn sömu orðin. Um kvöldið var veizla mikil í höll- inni. Hélt Michelsen ráðaneytisfor- seti par ræðuna fyrir konungshjónun- um, og Hákon konungur svaraði með stuttri ræðu. Að aflokinni krýningunni afhenti frakkneski sendiherrann,Bayle, Hákoni konungi stórkross beiðursfylkingarinnar en Michael stórfursti færði konungi St, Andreasarorðuna. — A hollenzka herskipinu „Tromp," er lá í J>rándheimi nm krýninguna, beið einn hásetinn bana við fallbyssu- skot, er skotið var heiðursskotum fyrir sendherrt Siams, er korn i beim'iókn úc á skipíð. RÚSSLAND -jbar befir stjórnin, nú seð sitt óvænna og sagt af sér, eptir pví sem síðustu fregnir segja. Enda mátti pað víst ekki seinnavera, pví annars hefði uppreistin verið bafin um land allt. Voru hermenn os, lög- reglupjónar pegar farnir að ballast í flokk uppreistarmanna. T. d. brutust 80 fangar úr hegningarhíisinu í Lgow í Kursk og er lögreglumönnum var skipað að skjóta á fan^ana, pa neituðu peir að gj^ra pað. Héldu fangarnir pvínæst fund með sér fynr ;:tan fang- elsið og komu sér par saman um, að allir peir sem drýgt hefðu glæpi snéru til baka til hegníngarhús^ins, en hinir hóldu til héimila sinna og skýrðu lögreglunni írá bústað sínum. St]órnarferill Goremykins er hvorki langur né frægur, endx komst hann einungis til valda aí pví að hann var óvinur Witte. Talað var um að Witte myndaðí hið nýja rí'ðaneyti, eu eigi mun hafa orðið af pví, pareð haldið var að honum mnndi eigi takast að koma á friði og ró í land- inu. En síðasta hraðsireyti frá Pétursborg segir, að keisarinn bafi kallað forseta dumans, Moroœzew prófecsor, á sinn fund og beðið hann að myiida hið nýja ráðaneyti af meiribluta dumane. Kvaðst Mor- omzew fús til pess, ef uppfyliíar yrðu pær kröfur sem bann ætlaði að gjöra. Eru petta miklar og góðar íréttir ef pær reynast áreiðanlegai. Má pá búaít við, að birta fari í lopti á Rússlandi og frjáblyndi flokkurinn fái endurbótakrofum síuum fraragengt til blessuuar fyrir land og þjöð. Uppreisn allmikil hefir verið h&fin af Aröbum á Suður-Egyptalandi. Hafa Englendingar nú bælt hana niður með hervaldi. Hét sá Or Connell major, er var fyrir herfiokkt Englendinga. Féllu 350 af upp- reistarm^nnum en 100 voru teknir tii fanga. Eaglendingar misstu engau mann. Nú halda menn að loKsins hafi fullkomlega tekizt að útbúa loptfar er stýra megi bæði með og móti vindú Er pað Amerikumaður Lincoln Beachy^ sem kvað nú hafa leyst pá praut. Hann sigldi nýlega í loptfari sínu, svo Roosev6lt lorseti sá. og för bæði undan vind' og á œóti og hafði auð- sjáanlega fyllilega stjórn yfic skipi sínu. Siðnsta fréttir fr& 4. p. m. J>ær bera aptur til baka fregnina um að forseti damans eigi að mynda hið nýja ráðaneyti á Rússlandi, og vonina um að nokkurra stjórnarendur- bóta sé að vænta par fyrst um sinn. Er nú talið lík'e^ast að innann'kis-- málaráðherra Yermalow muni lat- inn mynda hið nýja ráðaneyti,en hann er apturhaldsseggur samur og Goremykin. Víða nm land kvað uppreisnin vera byrjuð, mest kveðar pó að henni í Odessa og par í giennd, enda er búið að setja par hervörzla. Stórt fluíningoskip er sigldi á Vola;a fljötinu bafði nýlega verið rænt af uppreisnarmönnum, var pað mest- megnis skotvopn, sem ræningjaruir tóku. B r u n i í H a m b o r g. 3. p. m, kora npp mikill eldur í turninum á Michaeiskírkjunni í Hamborg. Kirkjan bracn mest öll til kaldra kola ogeld- unnn breiddist út í húsin í kring,sem mörg brunnu til grunna. Margt fólk beið bana. Kuldi í Noregi. t Hauka- blíð, milli RoldaL og þelamerkur kom mikrð frost aðfaranótt 1. p m. svo að margt af störgripum og sauðfé krókn- aði í hel. f>ýzka kr Jnprinzessan öl sveinbaru 4. p m. Bautastein vilja Norðroenu reisa Göngu-Hrólfi í Alaiundi, höiiuð- stað Sunnmærs, par sem sagt er að Göngu-Hrólfur sé fæddar. 2000h:aðskeyti fékk Hákon konunKur víðsvegar að um heim á krýn^ ingardagiuum. Gufuskipið „Ameríka", sem var £ f^cum milli Marseille og New-York, telja menn að hafi farizt í Atlants- hafinu nú um mánaðaraótÍD. 100 far- pegjar voru með skipinu auk skips- hafnarinnar, 50 manna. Járnb raut arslys mikið va ð

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.