Dagskrá

Tölublað

Dagskrá - 22.10.1898, Blaðsíða 1

Dagskrá - 22.10.1898, Blaðsíða 1
i Dagskrá kemur út á hverj- um laugardegi, kostar 3,75 (erlendis 5 kr.), gjalddagi 1. október. Afgreiðsla og skrifstofa er Tjarnargötu I, opin hvern virkan dag kl. 11 —12 og 4—5 síðd. III. 14. Reykjavík, laugardaginn 22. október. 1898. Til minnis. JBcejarstfórnat-ínnáÍT i. og 3. Fmtd. í mán., kl. 5 síðd. Jt'dtœkranefndar-íxínáÍT 2. og 4. ’Fmtd. í mán., kl. s síðd. ForngripasafniiS opið Mvkd. og Ld. kl. 11— 12 árdegis. Landsbankinn opinn dagl. kl. 11 árdegis til 2 síðdegis. — Bankastjóri við kl. n1/*— i1/.. — Annar gæzlustjóri við kl. 12—1. Landsbókasafnið’. Lestrarsalur opinn dagl. kl. 12—2 síðd. á Mánud. Mvkd. og Ld. til kl. 3 síðd. — Útlán sömu daga. Náttúrugripasafnið (í Glasgow) opið á sunnu- dögum kl. 2—3 síðd. Söfnunarsjóðurinn opinn í barnaskólanum gamla kl. 5—6 síðdegis 1, Mánud. í hv. mánuði. Fastir fundir í Good-Templarhúsinu. •»Hlím Mánud. kl, 8 síðd. »Verðandh Þriðjud. - — ■»Bifröst< Miðv.d. - — »Einingin< Fimtudag - — David Ostlund Sunnud. kl. 6V4 síðd. Bindindisfélag ísl. kvenna; 1. föstudag hvers mánaðar kl. 81/* siðd. Barnaguðsþjónusta hvern s.dag kl. 10 árd. Fastir fundir í Framfarafélagshúsinu. Fundir Framfarafélagsms á hverjum sunnu- degi. kl. 4 síðd. Til allra auglýsenda Dagskrá tekur auglýsingar fyr- ir það verð sem hér segir: Hverja línu með meginmálsletri (Corp- us), ef minna er auglýst en / þumlung- ur 10 aura. Hvern þumlung, alt upp að 5 þuml. 70 a. Hvernþuml. ef augl. er 5—10 þuml. 60 aura. ogsé auglýst meira en tíu þuml. þá 50 a. og þar að auki afslátt, ef oft er aug- lýst. Þetta er svo lágt auglýsingagjald, að allir ættu að sjá sér hag í því að aug- lýsa í Dagskrá, þar sem það erþriðj- ungi ódýrara en í sumum hinum blöðunum og jafnvel meira. Þakkarávörp verða tekin fyrir sama verð. Miðlunin. 1889 setur neðri deild nefnd í stjórn- arskrármálið. Frumvarpið gengur upp í efri deild. Þar er því breytt. Neðri deild felst ekki á breytingarnar, en þingtíminn var á enda, svo hún gat ekkert átt við þær. Því er ekkert útrætt stjórnarskrárfrumvarp frá árinu 1889. En miðlunarmenn munu kalla frumvarp neðri deildar þetta ár stjórnarskráruppá- stungur hennar við 3 umræður. En við þriðju umræðu, víkur neðri deild frá frumvarpi B. Sveinssonar í þessum atriðum, fyrir utan nokkur önnursmærri atriði, þar sem lengra er gengið. „Kon- ungur tekur sér ráðgjafa fyrir ísland' o. s. frv. Enn fremur: „Nú hefir landstjóri samþykt lög, sem konung þykja viðsjárverð, vegna sambandsins við Dantnörku og getur hann. þá ó_ nýtt staðfestingu landstjóra á þeim lög- um. Ekki er annað embættisstarf á' kveðið fyrir ráðgjafa konungs, en að ó- nýta með konungi lög þau, er lands- stjóri hefir samþykt. Engin ákvæði neðri deildar í þessu máli eru bundin „við þá" einu tegund mála, þar sem afturköllunarrétturinn óhjákvæmilega hlaut að eiga sér stað, til að varðveita alríkið. Deildin mun og heldur ekki hafa getað hugsað sér þau mál. Orð- in eru tilbúningur Nýjualdarinnar 2. apr. þ. á. En kunna, ef til vill, seinna, að koma í góðar þarfir, svo að alríkinu verði ekki voði búinn af vorum völd- um“, sem Nýjaöldin kvíðir fyrir. Var- nagli neðri deildar er „vegna sambands- ins við Danmörku", en ég skil ekk- ert í, hvað hann á að þýða í þessu sambandi. Svo held ég allir varnagl- ar, hvort sem þeir eru 4 eða I þum- lungur, týnist þar, sem um langvinna framkvæmd er að ræða; ekki er það minna vert, sem týnzt hefur úr stjórn- arskrá nni í framkvæmdinni. Svo stend- ur í frumvarpinu: „Landsstjórinn stað- festir lög og stjórnarmálefni í nafni og umboði konungs". Svo er konungi heimilt, að rífa það jafnóðum upp aft- ur, sem staðfest hefir verið í nafni hans og umboði. Þetta held ég megi kalla umboð „nýjastýls". Annað ekkert minst á fjölda ís- lenzku ráðgjafanna, en að þeir megi ekki fara fram úr þremur. Stjórnendatjöldi og kostnaður við miðlunina: 3 ráðgjafar og landsstjóri skulu á- valt vera til taks hve opt, sem um- skifti kynnu að verða. Ég gjöri ráð fyrir að hún hugsi sér þá íslenzka. Einn af þessum mönnum er nú í embætti, landshöíðinginn, en hann er enn ekki valtur í sessi, svo hann getur ekki tal- ist nema að nokkru leyti. Stendur nú menntunar- og menningarástand vort á þeim stofni, að vér ættum vísan þenn- an stjórnendafjölda, ef vér létum oss ekki nægja tóma höfðatöluna. Það er ekki uppgrip af ráðgjafaefnum hjá mentaþjóðunum, sem eru fleiri eða færri miljónir og er þó óvíst. hvort munur- inn er minni á mentuninni en fólksijöld- anum. í Danmörku hafa ráðherrar 12000 kr. í laun og launin öll í eftir- laun. Þeir geta þannig orðið tvennir, þrennir, eða hver veit hvað f einu, á þessum launum, alténd -einhverjir af þeim. Ættu ráðgjafar að verða hértil, myndi það verða með því eina móti, að þeir hefðu lík laun og í Danmörku. Þó ekki stæði ahnað í vegi, mundi kon- ungur .og ríkisráð ekki annars sam- þykkja lög um þá, nema þeim gengi annað til en hagur íslands. Þessir 4 iierrar mundu því verða oss full dýrir, ef þeir yrðu valtir í sessi, og það myndum vér helzt kjósa að þeir yrðu. Eg hefi ekkert í Danmörku til að miða við laun handa landsstjóra eða jarli, lík- lega yrðu þau samt ekki minni en 20—30 þúsundir og sömu eftirlaun. Svo er ómögulegt, að ímynda sér ann- að, en að í landsstjórastjórn miðlunarinn- ar yrði yfirgnæfandi meira af Dönum og kostnaður líkur og í Danmörku. Nú spyrja „miðlunarmenn" hvaðan mér komi sú vizka, að vita það, að launin verði svona há“. í stjórnarefnum er reynzlan sú eina, sem getur fullyrt. Eg hefi tekið eftir viðureign þings og stjórn- ar í launa- og eftirlaunamálum og hef- ir þingið oftast farið hallloka fyrir stjórn- inni. Þá er stiórnarbaráttan, sem þing- ið mætti reka minni til. Þar hafa lítið gagnað hugarburðir og heilaspuni og svo gæti farið með launaupphæð lands- stjóra og ráðgjafa þó einhvern tíma kæmi til þess. Ég vonast ekki eftir að stjórn- in færi eftir ástæðum vorum úr því oss tekst það svo ambögulega sjálfum. Svo spyrja miðlunarmenn aftur, hvernigmér geti dottið sú vitleysa í hug, að kon- ungur sjái hér ekki altaf nóg af vel- hæfum stjórnendum hjá þessari gáfuðu þjóð. Og það er nú eðlileg spurning, þar sem ekki eru svo sárfáir til, sem þykjast öllum meiri og munnarnir eru svo margir á harðastökki, svo ekki sést í heiðan himin fyrir jóreylc, og hafa veldissprota upp í sér, svona til að bægja frá sér flugunum og rota bænd- urnar. Þó hugsun, framsýni og þekk- ing verði eftir á veggnum, gerir minna til, þegar enginn saknar þess. Enhvað sem um alla þessa afburði má segja, er ég viss um það, að konungur og ríkisráðið trúir Dönum betur enn ís- lendingum til að stjórna hér, þegar hér- lend stjórn er orðin fjölmenn og margbrotin. Það er heldur ekki að undra; því Danir eru oss miklu fremri í mentun og menningu og jafnvel mann- úð. Jeg s.é líka hve gamlar stjórnar- venjur eru sinaseigar. Finst yður eigi landar, að flugurnar, sem hafa stungið yður með vélum og yfirgangi séu nógu sinaseigar. Svo hræðist jeg líka, að ís- lenskt lunderni geti spanað Dani til að hafa hér danska yfirstjórn og gott, ef ekkert bryddir á því. Lunderni Odds Sigurðssonar mun ekki hafa dáið með honum, ég held það finnist menjar af því enn í lagatilbúningi, stjórnarfram- kvæmd og atferli einstakra manna. Hér á landi hefir altaf verið útlend stjórn síðan eftir siðabót. Þó fslenzkir lands- höfðingjar hafi verið hér nokkur ár, hefir danskur ráðgjafi haft þá í greip sinni. En hvað segir svo almenningsá- litið. Vill það fjölga stjórnendum hér svona mikið. Dáist það svo mikið að embættismönnum sínum, þingmönnum og óðrum mentamönnum, að það álíti þá bezt komna, eða sóma sér bezt í ráðherrasessi. Vill það steypa sér í kostnaðarvoða og þá hættu, að yfir- stjórn landsins hér heima verði aldönsk, eða heldur það, ef íslendingar stjórn- uðu, eða þó Danir væru, að þeir yrðu betri 4 að snúast hver um annan, en sá bezti af þeim einn. Fleiri yrðu ætt- ingjar þeirra og vinir. Vill almenningur steypa sér í þessa stjórnariðu og fá ekkert í aðra hönd, en fá jafnmargar lagaónýfingar eins og verða myndu lagasynjanir með sama stjórnarfari og nú er. Valtýsuráðherr- ann og miðlunarráðherrann eru skil- getnir bræður hvor, þeirra sem erlétta- drengur stjórnarinnar, á hún jafnhægt með að fara eftir geðþekkni sinni. Þó miðlunarmönnum þyki álit mitt lít- inn sönnunarkraft hafa, er það þó bygt á sögu og reynslu, eðli málsins og)þjóð- anna, sem hlut eiga að máli og áliti almennings, hann er svo fjarri því, að Þyggja stjórnarbákn til einskis, að marg- ir meðal hans vilja fækka þingmönn- um drjúgum. En miðlunarmenn geta ekki bygt á öðru en krukksspám. Krukk- ur 1. spáir, að lagaónýtingar komi ekki optar fyrir en í 1000. hvertsinn; Krukk- ur 2. í 500. hvert; Krukkur 3. í 200. hvert og Krukkur 4. í 5. hvert, eða oftar. Og hver á svo að dæma milli Krukkanna allra í hvaða flokki sem er? Líklega yrðu lagaónýtingar skjaldgæf- ari en ella, ef allt höfuðþjóðlíf yrði danskt; höfuðið með ensku sýkinni. Þess má líka geta, að ónýting laga, veldur meira siðferðisdrepi en lagasynj- anir, það er líka nýlendustjórn. Hún er á Vestureyjum Dana og víða. Það er auðvirðilegasta landstjórn og mestri áníðslu undirorpin. Þar sem er ófallin og hörð stjórn, er meiri munur gjörður á þeim og heimalandinu en ella. Marg- ur blóðdropi hefir flotið til þess, að losna undan nýlendustjórn. Kunnugt er um nýlendur Spánar. Það má því kalla meistaramúk föðurlandsástar og stjórnvísi, að vilja gjöra ísland að ný- lendu Dana. Aldrei hefir verið og aldr- ei mun verða svo auðvirðileg og blind þjóð, að sækjast eptir því stjórnarfari. J. B. Sjófræðiskennsla. Fáein orð ætla ég að rita um sjó- fræðiskennslu hér, og mun ekki veita af að það sé athugað og einhverju kipt í lag, nema að meiningin sé sú að enginn megi vita neitt, nema þeir, sem StaiitJa, fyiÍL pcadum úðkOjium. Nú er búið að byggja skóla, hvar sjómönnum og ekki sjómönnum gefst kostur á að læra sjófræði. Sjórétt, dönsku, enzku, íslenzku — m. m. m. m! Nú mun víst eiga að prófa og gefa vitnisburð í þessum aukagreinum sem kenndar eru, því mér vitanlega hefir það ekki verið gjört — og er það stór galli, að kenna þær greinir, sem aldrei koma til greina við aðal- próf, og láta piltana vita það. í flestum löndum, þar sem sjó- mannaskólar eru, hafa þeir, sem á téða skóla vilja ganga fulla heimild til að koma á skólann, hvenær sem er. í Danmörku eru 4 aðalpróf árlega á hverjum skóla. Duglegur piltur, getur þannig lok- ið námi sínu á 6 mánuðum og ég þekki pilt, sem lærði breiddina á 4 mánuðum. Það sem mest er í varið við þetta fyr- irkomulag, er að menn þurfa ekki að hætta við nám siit, fyr en alt er búið, en hér hefir til þessa verið þessi stóra glompa, að yngri deild skólans, er laus í byrjun marzmánaðar og tekur svo til starfa 1. okt., og hve duglegur sem pilturinn kann að vera, sem á að próf- ast næsta ár, þá sleppur hann ekki fyr en að herskipið danska er komið, með danskan prófdómanda tiL ad dæma unt ísl. próf, (já svo íslenzkt að gesmetr- iskar línur og mathematiskar formúlur eru íslenskaðar, og hvar greipirár hún- dragreipi = Pikfald, og meginpallur = storemœrs m. m. eiga að viðhafast og innleiðast) og þar eð þetta skeður ekki fyrr en um þ. 20. apríl ár hvert, þá geta sumir rnist atvinnu sína, sem máske að öðrum kosti gætu fengið skipstjóra stöðu, ef þeir væru búnir með próf sitt á þeim tíma, sem skip leggja út. —

x

Dagskrá

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagskrá
https://timarit.is/publication/153

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.