Baldur


Baldur - 20.04.1908, Blaðsíða 1

Baldur - 20.04.1908, Blaðsíða 1
STEFNA: g Að efla hreinskilni og eyða | hræsni í hvaða máli, sem fyrir o kemur, án tillits til sjerstakra | flokka. § 6 BALMK. i i | AÐFERÐ: £ Í Að tala opinskátt og vöflu- p 1 i | lauet, eins og hæfir því fólki £ Sj senu er »f norrœnu bergi gj 1 brotið. 1 i^^f^^^^iíœ?BíMíSSfs?ífssfss?s?.l VI. ÁR. GIMLI, MANITOBA, 20. APRÍL iqo8. Nr. 4. Gjörðu þetta, gjörðu hitt, gáttu' að verki, maður. Með þvf færðu stundir stytt. Starf! en ekki þvaður. 10-16-19 r^C^C^C&C&C&JC&C&jgj « FRJETTIR. g> ur ekki borgað skuldir sfnar til smásalanna, og svo kremia þeir á spenann, þar sem conservativar ráða, en svo er nfi þetta ekki nema sterkari lífið úr þeim; tapa þó ein einasta milijón. Og þó gat 4. aprfl fór fyrsta lestin yfir járnbrautarbrú G. T. P. fjelagsins hjá Saskatoon. [íslendingunnn Þorsteinn S, Borgfjörð, frá Winni- peg, hefir verið yfirmaður þessarar brúarbyggingar]. 6. aprfl lætur 'Free Press' þess getið, að kjörskrárnar hjer í Mani- toba sje mesta óhræsi. Vel að merkja, sambandsstjórnin er að hugsa um að brjóta sín eigin lög á Manitobamönnum, og láta fara að búa til aðrar skrár heldur en þær sem fylkismenn hafa sjálfir búið til, áður en sambandskosningarnar ganga í garð. Tribune getur ekki orða bundist, og telur það vafa- samt, að nokkrar kjörskrár f Cana- da hafi verið bctri en núverandi kjörskrár Manitobafylkis. [Látum það ódæmt hvort þær eru bcztar eða ekki beztar. Það eru einka- rjettindi fylkjanna, lögbundin frá sambandsstjórnarinnar eigin hendi, að þau hafi sjálf umsjón á sínum kjörskrám. Fari hún svo að gjcira upp á milli fylkjanna, eiga fylkis- menn að venja hana af þvf; — sýna henni sama viðmót eins og Gimlimenn sýna fylkisstjórninni sinni, þegar hún er að gjöra upp á milli kjördæma]. 7. aprfl er þess getið að þfisund vinnumenn vanti til uppfyllingar á þörfum bænda f þessu fylki. [Þctta getur verið viilandi, þvf ekki er svo að skilja að ekki sje nóg til af vinnulausum mönnum f fylkinu, þótt þcssi skörð kunni að vera ó- fyllt úti f sveitum. Blöðin geta þess daglega, hver urmull sjc af vinnulausum mönnum í Winnipeg, Og hvað margt af þeim dreifi nú fir sjer með hverri Iest, scm út úr borginni er að fara. INNFLUTNINGATÁLIÐ virðist helzt vera óviðráðanleg á- strfða hjerlendra blaðamanna, nema þeirra sem standa að verka- mannablöðunum. Þeir vita hvað skórinn krcppir fast]. — Nú eru japanskir innflytjend- ur að ryðjast inn f Suður- Ameríku, svo þúsundum skiftir. [Skelfilcgur sulldallur er öll Amcríka að vcrða]. — í dag er þess gctið úr skýrsl- um, að verzlunarhrun í Vcstur- Canada sje óðum að fara í vöxt. [Það kcmur af þvf, að alþýðan gct- stórfje sjálfir, af þvf þrotabúin hrökkva ekki upp í skuldirnar, og fá svo að kenna á hinu sama af þeim, sem eru þeim aftur sterkari], — Það hefir núna f Ottawaþing- inu f vetur goppast upp úr Lauri- er ástæðan fyrir vináttulátum Breta við Japaníta. Það sem fyrir Bret- um á að hafa vakað árið 1902, var hætta, sú sem þeim gæti verið bú- in af árás á vesturströnd Canada- vcldis, svo þeim væri ekki Iftils- vert að eiga japanska flotann á vaðbergi fyrir sfna hönd á Kyrra- hafinu, þar sem þcir hafa svo lftil hergögn sjálfir. Bandamenn hafa tekið þetta óstinnt upp; þykjast vera grunaðir um græzku, hvað mikið,"sem lfberalbltiðin hjer reyna að berja það niður, enda virðist ckki nema umtvo hugsanlega 6- vini að ræða við vesturströndina, Bandamenn eða Japanfta sjálfa, og þá er ekki hægt þvf að leyna, hvcrjum betur hefir verið trfiað til mótsttiðu við hinn. 8. aprfl. VínsölubannslrSg, sem borin hafa verið undir atkvæða- greióslu kjósendanna f ýmsam sýslum Illinois og Michigan-ríkj- anna, hafa verið staðfcst með meiri hluta. Illinois : — Atkvæði greidd f 20 sýslum. Alstaðar samþykkt. Lokað I 500 vfnsöluhúsum. Vinn- ingur vfnsölumanna, — enginn neinstaðar. Michigan: — At- kvæði greidd í 14 sýslum. Sam- þykkt í 10. I einu þeirraer meiri hlutinn ckki nema 72, og vcrður talið upp. Standi meiri hlutinn, falla 1. maí, í þeirri cinu sýslu, 53 vfnsöluhús og 1 bruggunarhfis. — Bfiist er við fylkiskosningum f Ouebecfylki um miðjan næsta mánuð. — I tollmálaumræðum í sam- bandsþinginu var minnst á sfgar- ettur. Ekki vildi Lauricr leggja neina tollhindrun í vcg þeirrar varningstegundar, en mótfallinn var hann reykingu þeirra. HANN VILL LÁTA HÝÐA unglingatil þessað hættaað reykja þessa vðru, en .... tóbakssalana er óheppilegt að móðga. [Áður höfum við þekkt 'frjálslynda', sem vildu hýða. Nú sjcst að allt er sami hfiðstroku-átrúnaðurinn, allt Upp f — þann kaþölska]. — Fjármálaráðgjafinn f Ontario hefir tilkynnt að stjófniri þar hafi veitt C. N. R. fjclaginu $20,000 á mfluna íi 50 mílna kafla þar í fylk- inu, með sama hætti eins og fje- laginu hafa að undanförnu verið veitt samskonar hlunnindi hjcr f Manitoba. [Það kcmst fúrðanlega einn conservativ í þinginu verið svo hótfyndinn að setja sig upp á móti þessu]. 11. aprfl er þess getið að Winni- pegmönnum hafi verið lofað að sjá, hvernig farið er að drepa þá hunda sem þar eru teknir fastir fyrir að vera á flækingi. Auðvitað stafar þettaafþvf, að einn presturinn í borginni ljet það í ljósi fyrir prests í Galisíu, virtirt ætla að rjetta fram skjalið, en hleypti um leið þremur skotum af skamm- byssu, sem innan í þvf var fólgin, og urðu þau fylkisstjóranum að bana. Enga mótspyrnu veitti þessi skólapiltur þvf, að verahand- tekinn ; sagðist að eins hafa álitið það skylduverk, að Ijetta einhvern veginn af bændalýðnum þvf oki, sem yfirmaður þessi hefði á. hann lagt. 13. aprfl er "Free Press" að •— Geigvænlegasta vinnustrfð, sem sjest hefirf Canada, virðistnu f vændum. C. P. R. fjelagið seg- ir opinskátt frá þvf, að það ætli að fyrrabragði að leggja til orustu við alla sfna þjóna 1. maf; — segist fckveðið 1 að brjóta & bak aftur all- an verkamanna fjelagsskap, sem sjer við komi. skömmu í prjedikun, að drápsað- ferðin á þessum kvikindum þar í borginni væri glciggt dæmi í sam- bandi við ræðuefui hans, sem var um illa meðferð & skepnum. Prest- ur þcssi og aðrir fleiri þáðu tilboð um að vera viðstaddir og horfa upp á handaþvott hlutaðeigenda, jsn vitaskuld hafði hann aldrei efast um að mögulegt væri að veita flæk- ingshundum kvalalausan bana, eins og Öðrum skepnum. Fyrst um sinn cr vafalaust að hundagreyin njóta þess, að þeirra var minnst "af stólnum". — í dag sýna skýrslur;- að lífsá- byrgðum í fylkinu fjOlgar, en elds- ábyrgðum fækkar, og járnbraiita- tckjur f rfkinu í heild sinni minnka, [Allt sannindamerki um virkilega ástandið: fyrirkvfði einstaklings- ins fyrir áhangendum sfnum þegar sfn missi við, jafnframt fjárskorti til að uppfylla yfirstandandi þarfir eða tryggja sjálfan sig gegn fjár- tjóni í lifanda lffi]. — Hver lfflátsdómurinn eltirnú annan f Mið-Amerfku-ríkinu Ni- caragua, yfir hcifuð þeirra, sem sakaðir eru þar um pólitisk svik- ráð. 12. aprfl (Pálmasunnudag) eyði- lagðist bærinn Chelsea, skammt frá Boston, í eldgangi, sem óð þar yfir f stormi, sem hafði fram und- ir 60 mflna hraða á klukkustund. Ekkert er talið þar nýtilegt eftir f rústunum nema peningarnir f járn- skápum verzlunarhusanna. Aðeins 2 konur misstu lffið, en um 50 manns meiddust, sumt til óbóta. Þar urðu 150,000 fólks húsvilt- ar. Meðal annars, sem brann, var bæjarráðhúsið, bókasafnið, tvt! sjfikrahfis, fimm bankar, fimm skólar, þrcttán kyrkjur, og mðrg vcrkstæði auk annara húsa ; — alls talið í það minnsta ómilljóna tjón. — Sama daginn völclu Galisíu- menn heima á æt;jörð sinni til þess að myrða fylkisstjóra sinn. Sendinefnd bænda og skólapilta gekk til fundar við hann, og hjelt einn þeirra á samanvufðu skjali, sem lífverðinagrunaði ckki að væri annað en bænai'skrl Málsflytj- andinn, scm er sonur nafnkcnnds Gimlimenn í Winnipeg! nudda um kjörlista svik, sem hafi valdið því, að Campbell dómsmála- ráðgjafi náði kosningu sfðast. [Samt er liberalflokkurínn allra- bróðurlegast hættur við alla mál- sókn út af kosningu þessa manns, eftir að búið var þó að hefja hana. ¦Þessi belgingur er allur til þcss ætlaður, að viðhalda eldinum í fá- fróðum kjósendum út um fylkið, — ekkert annað]. —— G. T. P. fjelagið er, svosem kunnugt er, brjóstmylkingur liber- alflokksins, enda keppist nú "Free Press" við að tína upp frjettir þvf til síinnunar, að hinar óskaplegu slysfarir, sem allt af eru að verða við hina miklu brautarbyggingu, sje allar gáleysi verkamannanna að kenna. Það er svo sem ekki hætt við fyrirhyggjuskorti hjáþeim, sem yfir þessum fáráðlingum eiga að segja ! "Telegram" byrjaði á að leiða athygli að þessu, og því er þetta nú orðið að flokksmáli, Hefði það verið á C. N. R., þá hefði "Free Press" auðvitað byrjað, og "Telegram" snapað saman varnar- gögnin. 15. aprfl berast frjettir um mikla og skaðvæna sljettuelda, bæði vest- an úr Saskatchewan og Alberta. Bæði kornhlöður og önnur húsa- kynni hafa brunnið, auk mikils af heyi. 16. apríl frjettist það, að bíiið sje að leysa upp fylkisþingið f On- tario, en ekki sagðist Whitney stjórnarformaður geta sagt mönti'. um afdráttarlaust hvenær gengið yrði til kosainga, yrði máske fyrir miðjan jftnf, en gæti Ifka dregist til hausts. 17. apríl frjettist það hingað norður að 7 mcnn hafi farist í sijettueldi suður f Dakota. Ekki þó í nágrcnni við fslenzku byggðimar. — National Life Assurance fje- lagið hjer f Canada ætlar að taka upp á sig að halda áfram að hafa þá mcnn í lífsábyrgð, sem hjer f landi hafa að undanfíirnu verið f á- byrgð hjá Mutual Reserve fjelag- inu, scm nýlega cr hrunið um koll. Þeir sem hafa staðið í skilum eru því jafn óhultirmeð ábyrgðir sfnar eftir og áður. Föstudagskvöldið, 10. þ. m., hjelt "Winnipeg Beach Club" fund f Winnipeg, til þess að búa sig undir sumarið, W. Whyte var kosinn heiðurs- forseti, en J. G. Dagg forscti. Óánægja kom f ljós f garð St. Andrews-sveitarinnar fyrir matið á sumarbostöðum fjelagsmanna, og voru þeir, Dagg, Smith, og Wal- ker settir í nefnd til að finnasveit- arstjcirnina að m&li. Einnig voru þeir, S. P. Ritchie og C. G. Cru- ikshanks tilnefndir til þess að hafa tal af Gimlisveitarstjórninni, og má vænta að umtalsefnið sje hið sama, þött það sje ekki tekið fram. Tvær aðrar nefndir voru skipað- ar: — í aðra fjelagsforsetinn með tvo menn með sjer, til þess að semja um flutningskjHr fjelags- manna við C, P. R. fjelagið; í hina forsetinn með fjórum öðrum, til þess að vinna að því við sam- bandsstjórnina og C, P, R. fjelag- ið, að hafnarbætur yrðu gjörðar sem fyrst. Nfi, nfi. "Gimlimenn í Winni- peg' ! þ. e. a. s. Winnipegbfiar, sem eigið eignir og greiðið skatt hjer á Gimli. Ekkert gætuð þið drengilegra lið vcitt þessum litla bæ okkar hjerna heldur en það, að mynda svona klfibb og berast á, rjett k borð við hina, eins og full- komnir jafnokar. I svoleiðis klfibb ættuð þið til drengi, sem kynnu að slaga dálítið upp eftir þeim, þess- um hinum, ef vel væri k haldið. Bryggjan er hjer til, og náttfiru- skilyrðin á landi öll okkur f hag, f hvaða samkeppni sem er við Beach, Pine Valley, 23, marz '08. . , , , Hjeðan fir byggðinni er ckkert nýtt að segja í frjcttum, nema mislingar hafa verið að týna þá upp, sem ekki hafa fengið þá áður, en enginn hefir dfiið fir þeim ennþá..... GOTT HÚS á. góðum stað f GIMLIBÆ TIL LEIGU EÐA SOLU. Eigandann cr að finna f prer.t- smiðju Baklurs.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/165

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.