Ingólfur


Ingólfur - 19.09.1911, Blaðsíða 3

Ingólfur - 19.09.1911, Blaðsíða 3
INGÖLPUR 151 vörumál að ekki ef til vill glæpir séu drýgðir af mönnum, er skjóta sér undir vernd hans, því slíkt mælist ekki vel fyrir til lengdar. Hefði bin margnefnda rannsóknar- nefnd skilað af sér öllum gögnum í stjómarráðið, þá var það auðvitað á ábyrgð þess að láta ekkert berastútaf því, er til skaða gat orðið einatökum mönnum eða landinu í heild; en avo hefir þetta kynlega mál verið fram- kvæmt á þann hátt, að einstakir menn vóru fengnir á laun til þess að afla iér upplýsinga um einstakra manna eignir, og vóru þá þær upplýsingar á rökum bygðar eða eins og oft viU verða gripn- ar úr lausu lofti? í þessu máli væri Þ»ð eina rétt, að rannaóknarnefndarmennirnir yrðu látnir endurgreiða *Ha Þ& peninga, er þeir hafa tekið á móti fyrir starfið eða fyrv. ráðherra að öðrum kosti, nema þeir legðu fram í stjórnarráðið matabökina eini og húu var frá þeirra hendi, en ekki einhverja tilbúna skýrslu er þeir ef til vill nú síðar hafa búið til, og löggilding matsbókarinnar ætti að vera besta trygging fyrir þvi, að ekkert væri um að villast í því efni. Núverandi ráðherra hefir mikið verk fyrir höndum að ráða fram úr, að koma skipulagi á alt sem úr skorðum heíir gengið; og eftir því sem hann hefir kom- ið fram í itöðu sinni til þessa, vænta margir góðs af honum og munu Sjálfs- stæðismenn eins og að undanförnu styrkja haun leynt og Ijóst til þess að kippa því í lag, sem mestu varðar, sem eru peningamál landsins, og eins hitt, að sem vandaðastir menn verði skipaðir í Þýðingarmíklar stöður, Því illir og óvandaðir menn geta látið mjög ílt af sér leiða og hin fyrri staða hans ætti að gefa nokkurn vegin trygging fyrir því, að sá minni máttar ætti traust hjá honum eina og sá er i hærri itöðu væij skipaður. Birtist nokkru sinni um bina eldri stjórn bankans nokkuð þvílíkt, sem borið hefir verið á núverandi banka- stjórn, en þeim þykir vænst að þegja, iem óneitanlega bendir til þess að ekki hafi þeir hreint mjöl í pokanum. Á nú maðar eins og Björn Kristjánsson ekki einungis að sitja sem bankastjóri held- nr einnig sem þingmaður án þess að hann hreinsi nafn sitt, eða ber ekki landsstjórnin siðferðislega ábyrgð á slíku, að menn sem æruleysissakir hafa verið bornar á eitri ekki meir útfrá sér en þörf er á eða nauðsynlegt virðist, því með slíkum mönnum færist ipillingin ofanfrá og niður á við. Hvað mundi Björn Jónsson hafa gert í þessu efni, hefði hann verið í sporum Kristjáua Jónssonar? Því auk þesia mun vera ýmislegt að athuga hjá hinni nýju stjórn bankans, ekki síður en hjá hinni fyrri, og er næsta ótrúlegt að nú- verandi ráðherra vilji láta ábyrgðina af sliku falla á sig, sem er óumflýjaniegtf taki hann ekki hér í taumana. Sjálfstœðismaður. birgðirnar, og eigendurnir eru skyldir til að láta flytja þessar birgðir af landi burt áður en 12 mánuðir eru liðnir, annars séu þær eign landsjóðs. En samkvæmt 11. gr. er ekki skylt að flytja af landi burt það áfengi, er ein- stakir menn kunna að eiga eftir. Með öðrum orðum: um leið og vínsólumenn- irnir eru sviftir atvinnu sinni, er þeim hegnt með því, að þeim er skipað að flytja alt áfengi sitt af landi burt, og bannað jafnvel að gefa það eða neyta þess sjálfir, sem öllum öðrum mönnum er þó heimilað samkvæmt þessum lög- um. Hvaða réttlæti er nú í þessum ákvæð- um, og hvada vit er í þeím? Hvaða hugaun heflr vakað fyrir löggjöfunum er þeir settu þau ákvæði, að þessir menn einir, sem lögin svifta atvinnu sinni bótalaust, skuli vera undanskildir þeirri heimild laganna, sem nær til allra annarra, að mega hafa á heimili sínu svo mikið áfengi aem þeir vilja, með þeim tryggingum og reglum, sem fyrir er mælt í lögum þessum. Hvaðasann- girni og hvaða vit er í því, að Jón Jónsson skósmiður megi ef hann aðeins er nógu ríkur til þess, birgja sig svo upp með áfengi, að hann geti verið blindfullur á hverjum degi, en að Jón Jónsson fyrverandi veitingamaður aé skyldur til að senda allar sínar birgðir út úr landinn, og fari þannig varhluta þeirra fáu réttinda, sem þrælalög þessi skilja öðrum mönnum eftir? Sýnirþetta ekki enn áþreifanlega fyrirhyggjuleysi það og handahóf, sem ráðið hefir í öllu við samning þrælalaganna ? Þrælalögin. Yflrlit og athugasemdir. Vér komum nú að 9. grein, einhverri vitlausustu grein þessara vitlausu laga. Þar er veitingamönnum og vínsölu- mönnum þeim, sem nú hafa Ieyíi til vínsölu hér á landi, bannað að selja hér á landi, gefa, veita eða láta af hendi til annarra manna neitt af áfeng- isbirgðum þeim, sem þeir eiga 1. jan. 1915; lögreglustjórar hver í sínu um- dæmi, eru þá skyldir til að innsigla Að heiman. Ingimundur segir frá. „M elsku Ingimundur hvað það þ6 er haggu- legt að sitja svona ein saman eitt kvöld þeg- ar búið er að kveykja. Þft að skrifa og eg að bródera-------6 svo dæmalast indælt------- þú mátt líka kyssa mig ef þfi vilt-------" Eg stóð npp til að gera þetta litla viðvik og var bíiinn að þurka mér um munninn þegar við heyrðum dálítinn havaða út á ganginum og barið var að dyrum. Eg flýtti mér innínæsta herbergi og lokaði á milli, þvi eg vissi að nft veeru að koma gestir til Tobbu og þa er nú úti um „huggulegheitin". „-----------ð ert það þfi elsku, besta------- mikið voðalega var það þð inndælt af þér að líta einu sinni út til mín-------eg var svo ein og langaði svona mikið til að sjá manneskju -------blesauð taktu nú af þér tauið og komdu inn fyrir, það er svo ðttalega kalt ftti. Mér dettur hara ekki i hug anuað en að láta fara að leggja í ef Bvona heldur áfram-------" „-------já komdu nft sæl, els^u Tobba (koss) — — mikið skelfing er Iangt síðan við höfum sést (koss)-------þfi kemur bara aldrei (koss) -------svo mér fanst að nú gæti eg ekki hald- ið tit lengur að fá ekki að sjá þig snöggvast (lokakoss)----------- „-------fáðu þér nti sæti elsku, gðða------- við skulum nti einu oinusinni Bitja saman í ró- legheitum og rabba dálítið-----------veistu ann- ars bara hvað kom fyrir mig í dag-------það var annað en gaman — hún Sigga, — þti veist stelpan, sem við fengum í kol^htisið í vor — htin er ekki nema hara btiin að aegja upp — — og eg veit sveimér hreint ekki einu sinni þá allra minstu ringustu ástæðu til þess------- hún hefir haft það svo gott hérna altaf------- Það veit sá eini-------" _ >!---------er það ekki altaf svona með þesaar piur, Nú er min orðin bara meir en háðlétt og það rétt svona bara undir veturinn-------mér datt það alltaf í hug hérna snemma í vor þeg- ar hún var i þessu strakasnatti langt fram á nætur að htin mundi ekki geta passað sig------ bað er svei mér ekki bvo lítil kftnst þegar tit í petta er komið-------« „-------nei það veit guð, að þ& segir satt, elsku Qunna — en veistu nokkuð hver á það?" n-------eg spurði hana að því ntina í gær — (hvíslar) — en hftn sagðist bara hreint ekki geta haft þa allra minstu hugmynd um það_____« „-------almáttugur — — mikið dæmalaust kvikindi rná stelpan vera-------" „-------ja er það ekki voðalegt-------að vita ekki hver . . ." „-------já bara hafa ekki hugmynd um það -------en svona er það með svínaríið í þossum bæ-------það er hftn Sigga mín þó laus við — — en þarna kemur kaffið-------fáðu þér bolla elsku besta-------" „-------takk elsku Tobba-------hvar hefirðu fengið þessar inudælu kökur-------mikiðvoða- Iega eru þær gððar-------" „— elsku gðða fáðu þér endilega fleiri — þær eru alveg nýbakaðar eg bjð þær til í ef't- irmiddag." „-------6, heimabakað bakkelsi er svo him- neskt-------en ætlar Ingimundur ekki að drekka með okkur, elsku Tobba?" „-------eg held að hann Ingimundur megi ekki vera að því nftna-------hann hefir svo voða- lega trált-------6 eg er bara dauðhrædd um að hann oftaki sig á þessum skriftum — það er ekki litið, sem sa maður leggur á sig frá morgni til kvölds —-------„ „-----------hvað er hann nft að bfta til elsku Tobba?,, „— — 6 hann er með kómediu, sem hann Begir að eigi að spila hérna í vetur og sem verður svona lika voðalega grinagtug — — hann segir að þeir viiji 61mir fá hana við kon- unglega leikhftsið en hann vill ekki lata þá hafa hana." „-----------bara hann sé ekki að billa þér þetta inn-------" „-------nei, vei8tu hvað-------það hefði eg ekki haldið um þig að þft héldir um mig að eg léti Ingimund proppa i mig lýgi-------þft veist þð að eg er ekki að hlaupa eftir hinu og þessu, sem verið er að slúðra-------það veit guð —" „-------þetta á vist að vera sneið til min; en það veit sá, sem alt veít að eg er ekki vön að tala illa um fólk-------og heidurðu kannske að mér standi ekki alveg á sama hverju Ingi mundur proppar eða stoppar í þig — — það vil eg bara láta þig vita-------annars segja nft allir að hann Bé bara stðr-Iýginn-------" „-------þfi skalt hreint aldeilis ekki sénera þig fyrir að tala illa um hann Ingimund------ við erum hvorug svo fornermelsisgjörn að við tökum það illa upp-------guði sé lof-------"• „— — Bkarri er það nú vesenið að fara að tala um fornermelsi ftt af öðru eins — — ég held það sé best að eg Bé ekki að scnora þig meir í kvöld — — kanske þfi viljir vera bvo væn að lofa mér að ná í tauið mitt-------—? Hfin fór. „Guð minn hvað sumt fólk getur verið Bimp- ilt", sagði Tobba og skelti í lás á eftir henni. Eg hl6 ánægður, hún kcmur ekki næstu tvo manuðina. 4 Frá Gróttu til Gvendarbrunna. | 13. | 14. j 15. 16. | 17. | 18. 19. Rvík . | ,35| 7 | 7,3|10:3| 7,3| 4,5| 5 íiafj. . 1 1.5| 10|10,0| 8,7) 6,9| 6,9] 4,8 Bl. . . \-hlA\ 4,6| 7,8110,41 6,4| 5,6| 5,4 Ak.. -. 1 i,o| 3,3|10,4|14 2| 7,0| 6.3] 4,8 Grat. . 1 1 3,5| 6,5| 12 | 3,7] 4,5 Sf. . . | 4,2| 6,6]ll,4|a0,l| 9 2| 4,9| 3,7 Fær. . | 7,7| 6,2] 6,3| 9,8| 9,1 8,5| 8,0 *+fH-H+WH+*H+fHKKKKKKKKKKKKK< i IlV"C3Kf>IJ1^,XJH. kemur út einu sinni í viku að minsta i kosti; venjulega á þriðjudðgum. Árgangurinn kostar 3 kr., erlend- 1 is 4 kr. Uppsögn skrifleg og bund- j in við aramót, og komin til útgef- i anda fyrir 1. október, annars ógild. 1 Ritstjóri og ábyrgðarm.: Gunn- ar Egilsson Vesturgðtu 14 B. (Schou's-hús). — Má finna á af- greiðslunni frá kl. 11 — 12. Afgreiðsla og innheimta í Kirkju- strœti 12 kl. 11—12 og 4—5 hjá P. E. J. Halldórssyni, lækni. ið Templar lýair því ennfremur yflr, að það séu „tilhæfulaus ósannindi" að þeir Þ. J. Th. og Pétur Zophoníasson bjóði sig fram af hendi Templara; vér akiljum ekki hversvegna blaðið er avo ákaft og tekur avo djúpt í árinni, en að ajálf- sögðu skulum vér trúa yfirlýsingu þess Magister Ouðm. Finnbogason á að verja doktorsritgerð sína við háskólann þ. 26. þ. m. — Mag. Ágúat Bjarnason ver sína ritgerð nokkru seinna. Hr. Bj'órn Jónsson fyrv. hefi aamið lít- ilsháttar ávarp til kjósenda og látið prenta það. Vér hófum þvi miður ekki pláss til að athuga það nú, en munum ef til vill gera það bráðlega. Hr. B. J. hoíir verið lasinn nndanfarna daga og er talið óvíst að hann geti farið vestur til viðtals við kjósendur sína •með „Flóru," eins og til stóð. Veisla var nokkrum af borgurumbæj- arins halditf um borð í Botníu í gær kvöld. Látinn er Ragnar Þorsteinsson, son- ur Þorsteins Guðmundssonar yfirmats- mans. Hann lést á Landakotsspítalanum á sunnudaginn var, nálægt 25 ára að aldH. „Þetta þjóðarkunna" hans Ben. S. Eaór. „Sterling" kom á miðvikudaginn var frá útlöndum; farþegar voru hr. Björn Jónsson fyrv., Gannar Gunnarason kaupm, og Brynjólfar Bjarnason kapm. o. fl. „Flora" kom norðan um land frá Noregi á laugardagskvöldið var, með fjölda farþega, þar á meðal dr. Ólaf Dan. Daníelsaon með frú og börn. „ Vestriu kom að norðan og vestan á föstudag. „Botnía" kom á sunnudaginn var. Farþagar: Ben. S. Þórarinason kaupm. adjunkt Þori. H. Bjarnason og frú, o. fl. „Flora" fer í dag kl. 6. e. h. Aðkomumenn i bænum: Sýslumenn- irnir Guðm. Björnsson og Haldór Júli- us9on; Snæbjörn Kristjánsson frá Her- gilsey, þeir bræður verslnnarstjórar Jón og Ólafur Proppé o. fi. Miðstjórn Sjálfstæðiaflokksina lét í gær feata upp á götum bæjarina yflr- lýsingu þess efnia að Þórður J. Thór- oddsen læknir byði sig ekki fram af hálfu þess flokks. Vér finnum því á- stæðu til lýsa því yflr að fyrv. Stór- templar Þ. J. Th. býður sig heldur ekki fram af hendi vor andbanninga. — Blað- Fann ég nm daginn Fjeldsteðana á Ferjubakka og þótti gott; gegtrisnin var þar gull að vana, þeir gáfu mér bæði þurt og vott. Ég nefni' ekki þetta þurra, en hitt var þjóðkunna brennivínið þitt. Viö þorstanum er það eins og bjórinn, en áhrifin reyndar fult svo góð. Það œtti að komast inn i kórinn bvo allarisgóngur rœkti þjöð — ætl' það færi' ekki' að fjölga þar fólkinu inn við gráturnar! Eins og skúr yfir skrœlda jbrðu skellur brennivínið þitt á; opnast og mýkjast hjörtun hörðu og hugirnir nýja vængi fá — enginn neitt balsam belra fann, er bœði' á við sál og líkamann. En hingað fréttist þfi hefðir marga hfisgangsdrykkina, því er ver! Svo hugsirðu til að bœta og bjarga tneð brennivíninu þínu hér, þá sendu mér „þetta þjóðarkunna", þetta — sem á við alla munna. Þá mun þér hampað „hinumégin" og „hér" mun ég lofið syngja um þig — margur yrði at minna fegin — en mundu það, ef þft snuðar mig: þá elti þig þorstinn át í dauðann °9 l/fir' um hann, niður í sjálfan rauðann! <Sveinn Biornsson i 4 < yfirréttarmálaflutningsmaöur Hafnarstræti 16.

x

Ingólfur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ingólfur
https://timarit.is/publication/189

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.