Lögrétta

Tölublað

Lögrétta - 16.04.1918, Blaðsíða 3

Lögrétta - 16.04.1918, Blaðsíða 3
LÖGRJETTA' 63 mann í sveitarfjelaginu, til þess aS af- stýra verulegri neyS aS dómi sveitar- stjórnar af dýrtí'S og matvælaskorti. Fje þessu má verja til kaupa á mat- vælum, eldsneyti og öðrum nauS- synjavörum, eSa til niSurfærslu á verði á þessutn vörum. — 2. gr.: Hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu, ef því verður viö komiS, fyrir 1. október 1918 senda stjórnarráSinu skýrslu um, hve miklu fje þær hafi ákveöiö aö verja til dýrtíðarráSstaf- ana samkv. 1. gr. og til hvers því skuli varið, og skal leita samþykkis stjórnarrásins á tillögum þessum. — 3. gr.: Af upphæS þeirri, er sveita- fjelög og bæjarfjelög hafa variö til dýrtíöarráðstafana samkv. 1. gr. skal endurgreiSa hlutaöeigandi sveita- eöa bæjarfjelagi úr landssjóSi Jú hluta, er stjórnarráöiS hefur úrskuröaS reikning hreppsnefndar yfir matvæli þau, eldsneyti o. s. frv., er keypt hafa verið fyrir hreppinn eöa variS hefur verið til niöurfærslu á vöruverSi samkv. 1. gr., og skal reikningur þessi endursendur hlutaðeigandi hreppsnefnd eöa bæjarstjórn og fylgi síðan sveitarsjóösreikningi hreppsins eöa bæjarins. Þó er landsstjórnini heimilt, ef sjerstakar ástæöur eru fyrir hendi, að greiða fyrirfram nokk- urn hluta af fje því, er úr landssjóði ber aö greiöa. ■— 4. gr. s Hreppsnefnd- ir og bæjarstjórnir skulu semja regl- ur um úthlutun á nauSsynjavörum þeim, er keyptar hafa verið sam- kvæmt lögum þessum, eöa um niöur- færslu á vöruverði samkv. 1. gr., og leggja reglur þessar undir samþykki stjórnarráðins. Ef nauösynjavörur eru eingöngu keyptar, þá skal einkum úthluta þeim til þeirra, er við erfið- ust kjör eiga aS búa í hreppnum eöa bæjarfjelaginu, en ef fjenu er varið til niSurfærslu á vöruveröi, þá skal hafa mismunandi verS á vörunum eft- ir efnahag kaupanda, þannig, að jaffi- vel hinir efnaminstu, sem þó ekki þiggja af sveit, fái sinn hluta af vör- unum fyrir alls ekki neitt, enda skoS- ast hjálp samkvæmt lögum þessum ekki sveitarstyrkur.— 5. gr.: Hrepps- nefndum er heimilt aö taka lán sem nauSsynleg eru til framkvæmdar lög- um þessum og ennfremur aS jafna niöur hærri útsvörum í því skyni, án þess aö leita þurfi samþykkis sýslu- nefnda, samkv. 53. gr. sveitarstjórn- arlaganna. — 6. gr.: Ennfremur er landsstjórninni heimilt frá þeim tíma er lög þessi koma í gildi, og til 1. sept. 1919, að verja fje úr landssjóöi til atvinnubóta, svo sem til þess aö undirbúa stórhýsi, er sýnilega þarf aö reisa innan skamms, hafnargerSir, vita, brýr og vegi, og til aS reka mat- jurtarækt í stærri stíl, námugröft eöa önnur nauSsynjafyrirtæki. —■ 7. gr.: Til framkvæmda þessum lögum heim- ilast landsstjórninni lántaka, svo sem þörf krefur. — 8. gr.: Lög þessi öSl- ast gildi þegar í staö og skulu þá jafnframt falla úr gildi lög nr. 25, 29. sept. 1917, um almenna hjálp vegna dýrtíðarinnar. um myndugleika:' „Verið í mjer, svo eS jeg sje í yöur, — þvi án mín megn- ið þjer ekkert." Og meö þetta fyrir augum hef jeg lagt fram hinn heilaga upptekna teksta, til þess aS vjer mætt- um í honum finna bæSi: oss hæfilegt andvarp og huggunarríkt svar. 1. Þegar lærisveinar drottins til íorna beindu til hans andvarpi því, sem fyrir liggur í hinum heil. teksta, þessu andvarpi: „Auk þú oss trúna,“ þá er vitanlegt, að þeir hafa veriS að hugsa um trúarveikleika sinn, og fundið sárt til vöntunar á þeim mik- ilsverða hæfileika. Eftir þvi sem fyrir liggur í sjálfri guöspjallsfrásögunni rjett á undan, var þaS aS vísu sjer- stök siðferðileg krafa, sem frelsar- inn haföi framsett, krafan um svo að segja ótakmarkaSa fyrir gefningu, sem framleiddi andvarp þetta af hjarta og vörum postulanna. En þótt ytri ástæöan kunni að geta talist þessi, þá hlaut orsök þessa heita og hjart- anlega andvarps í insta §ðli sínu aS l'ggja í meövitund eigin veikleika yfir höfuS að tala. Þeir hafa þá án efa fundið sárt til þess, að þá brast á aðra hlið þrek til þess að sætta sig með tindirgefni og auðmýkt viS hinar huldu og órannsakartlegu ráðgátur Hfsins, og á hina hliðina kraft til þess aS fullnægja þeim sjerstöku kröfum, sem lífsstaöa þeirra eða köll- Frjettir. TíSin hefur veriS mjög 'stirö aö undanförnu, grimdar frost síSari hluta næstl. viku og hríðar i -NorSur- landi. En á laugard. fór veSur aö breytast, til sunnanáttar, og hlýnaöi. f dag komiS gott veSur meS 6 st. hita, en loft þykt. — Afli er góSur útifyrir, þegar veður hamlar ekki. Skipaferðir. „Gullfoss“ kom í gær- kvöld frá Ameríku og með honum: Matth. Ólafsson alþm., Jón Sívertsen verslunarfulltrúi, Hallgr. Tulinius og Páll Stefánsson kaupmenn og frú GuSrún Jónasson. — „Bisp“ fór heimleiöis frá Englandi 12. þ. m. — „Borg“ er fyrir nokkru komin til Leith. — „Lagarfoss“ fór 12. þ. m. áleiSis hjeSan meö kjöt til Noregs. — „Sterling" ekki væntal. fyr en undir lok þessarar viku. Lögrjetta kemur í þetta sinn út á þriðjudegi vegna póstferSa. Þingmenn eru nú allir komnir. AS vestan komu 4 meö „Úlfi“ 12. þ. m„ en Halld. Steinsen kom meS „Geir“ í gær og Matth. Ól. meS „Gullfossi". Söngskemtun heldur frá Laura h in- sen í Bárubúð í kvöld, meö aðstoS Ben. Árnasonar stud. theol. og frú Ástu Einarsson. — Frú Finsen er orö- in hjer svo kunn sem söngkona, að menn eiga þaö víst, að fá þarna aS heyra góðan söng. Augl. er nú aö söngnum sje frestaö nokkra daga vegna veikinda. Mannalát. 14. þ. m. fjekk dr. Jón Helgason biskup símskeyti fráWinni- peg, er skýröi frá því, aö sjera FriS- rik Bergmann væri látinn, hefði orö- ið bráðkvaddur. VerSur hans bráS- lega nánar minst hjer í blaSinu. Fregn frá Akureyri segir, aö þar sje látinn n. þ. m. FriSbjörn Steins- son áöur bóksali, duglegur og merkur maSur, áttræöur aS aldri. Prófastur í Árnesprófastsdæmi var sjera Kjartan Helgason í Hruna skip- aður 8. þ. m„ frá næstu fardögum aö telja. Norr. studentasambandiS. Úr frá- sögn í siSasta tbl. um fund þess hjei á 2. páskadag sl. hefur falliö aSalat- riöiS, en það var, að Ásgeir Ásgeirs- son cand. theol. hjelt fyrirlestur á fundinum um bókmentir Svía, fróö- legan og áheyrilegan. Trúlofuð eru Georg Gíslason (Lár- ussonar kaupfjel.stjóra) í Vestmanna- eyjum og frk. Jakobína Sighvats- dóttir (Bjarnasonar bankastjóra). Hús landsjóðs á Þingvöllum er boS- iS til sölu í Lögb.bl. 11. þ. m. og eiga tilboö aS sendast fjármáladeild stjórn- arráðsins í lokuöu brjefi fyrir 1. mai næstk. „Svanur“ bjargast. Björgunarskip- iö „Geir“ hefur nú náö „Svani“ út af strandstaönum við GrundarfjörS, all- un geröi til þeirra. En i þessu þreki og þessum krafti má eSli trúarinnar æfinlega og aöallega teljast fólgiS. Og þar sem vjer allir þurfum á þessu þreki og þessum krafti aS halda, hver eftir sínum kjörum og kringumstæð- um, en finnum hins vegar hvort- tveggja hjá oss tilfinnanlegri tak- mörkun undirorpið, þá veröur hún oss öllurn næsta eölileg og eftirbreytn- isverð, þessi postullega bæn: „Herra, auk þú oss trúna.“ Þegar vjer gefum gætur hinum ískyggilegu horfum, sem nú eiga sjer staö í heiminttm, þegar vjer hugsum um alla þá ægi- legu og yfirgripsmikltt eýmd, sem hú, írekar en nokkru sinni, hvílir yfir lífi óteljandi einstaklinga og heilla þjóöa, og þaö jafnt saklausra sem sekra, þá finnum vjer, aö vjer þurf- unt á trúaraukningu að halda. Vjer finnum öll aö oss veitir afar-örðugt, aS halda oss viS þá hugsun, að alvit- ur og algóS vera hafi stjórnartaum- ana í sinni hendi í þeim heimi, þar sem allur sá fjandskapur, allar þær fádæma ógnanir og skelfing'ar eiga sjer stað, sem raun ber svo ljóslega vitni um. út úr þeim ógöngum, sem hugurinn leiðist í viö slíka ígrundun, fær ekkert bjargaS nema trúin ein. Hún ein megnar aö sannfæra oss um, aö jafnvel hiS illa, sem mennimir aö- hafast, hlýtur aö styöja sigur hins mikiS skemdum þó, og kom „Geir“ meS hann hingað í gærdag til aS- geröar. Tíu sönglög, eftir Sigvalda Kalda- lóns, eru nýkomin út, á kostnaS Sig- uröur ÞórSarsonar frá Laugabóli. Lögin eru viS þessi kvæöi: „Heimir“, eftir Gr. Thomsen, „Svanurinn minn syngur“ og „Jeg lít í anda liSna tíö“, eftir Höllu Eyjólfsdóttur, „Brúnaljós þin blíSu“, eftir Arnrúnu á Felli, „Jeg gleymi því aldrei“, eftir Höllu Eyj- ólfsdóttur, „Vor“, eftir Þorst. Gísla- son, „ViS Kaldalón“, eftir Lárus ÞórSarson, „Kveldriöur", eftir Gr. Thomsen, „Maríubæn", eftir Höllu Eyjólfsdóttur, og barnavísuna „Bíum, bíum bamba“. — ÁSur hafa komiöi út eftir sama höfund 2 sönglaghefti, annað meS 7, hitt meö 3 lögum. Fram- an á kápu þessa nýja heftis er mynd, teiknuS af RíkharSi Jónssyni, sem á að sýna Heimi meS hörpu sína, er fremsta kvæðiS lýsir. Radium-sjóðurinn vex óöum. Inn- an Oddfjelagsins hjer hefur hann iengiS miklar gjafir, þar k meöal 5000 kr. frá Jóni Laxdal stórkaup- manni. Á Akureyri hafa ýmsir gefiS allháar upphæðir, 1000 kr„ 500 kr. 0. s. frv. Siglufjörður. Samþykt hefur nú veriS á sýslufundi EyfirSinga, að Siglufjörður verði sjerstakt lögsagn- arumdæmi. Fjárskaðar í Húnavatnssýslu. Mánud. 8. þ. m. skall skyndilega á blindhriS þar nyrðra. Á Klömbrum var þá nýbúið aS reka á beit 120 fjár og náðist þaS ekki til húsa fyrir ill- viörinu, en morguninn eftir voru 50 af þessum kindum helfrosnar og nokkrar að eins með lífsmarki. Kosningabaráttan í Danmörku. Símfregn frá 9. þ. m. segir aS jafnað- armannaflokkurinn danski sje klof- inn í kosningarbáttunni. Syndikalist- ar hafi hleypt upp kosningaundirbún- ingsfundum flokksins. Flugpóstferðir í Noregi. Norömenn hafa nú komiS á hjá sjer flugpóst- ferðum og hafa til þeirra 30 flugvjel- ar, segir símfregn frá 10. þ. m. Um steinbrandinn. Svar til Steins. í Lögrjettu 20. f. m. hefur „Steinn“ fundiS að því hvernig jeg nota stein- brandsnafniS í grein minni um inn- lent eldsneyti. —: Jeg ætla ekki aö fara að dæmi Steins og fullyröa, aS merking sú, er hann leggur í nafnið sje röng en mín rjett, heldur ætla jeg að skýra frá ástæðunum fyrir því, aö jeg notaSi nafniö, eins og jeg geröi i greininni. ÞaS er þýöingarlaust aS vitna í brúnkolanöfn ÞjóSverja, því þau sanna ekkert um merkingu hinna ís- lensku surtarbrandsnafna. En þaö góða“. Hún ein lætur þergmála í hjörtum vorum þessi orS drottins: „Mínar hugsanir eru ekki ySar hugs- anir og yöar vegir ekki mínir vegir, heldur svo miklu sem himininn er hærri en jörSin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðrum vegum og mínar hugsanir yðrum hugsunum.“(Esajas 55. 8.). ÞaS er því bert, að meö tilliti til þessa þurfa allir jafnt á aukinni trú aö halda. Allir þurfa aö geta í auðmýkt og undirgefni hjartansbeygt sig fyrir órannsakanlegum, en Voldug- um og vísdómsfullum vilja drottins, og sagt með íylstu hjartans hrein- skilni: „ÞaSi sem verður aö vera, viljugur skal hver bera.“ En þaS þrek, sem til þessa útheimtist, getur að eins hann gætt oss, sem í þraut- um og þrengingum lífsins hefur lagt á vorar varir þessi undurfögru undir- gefninnar orö: „FaSir, veröi þinn en ekki minn vilji.“ En eins og allir, ekki aS eins vjer fulltrúar þjóðarinnar, heldur hver einstakur meSlimur hennar, þurfum á þessuni erfiSu tímum sjerstaklega aö halda á þessu þreki þolinmæðinn- ar, sem skoSast má sem einn aðalþátt- ur trúarinnar, eins, og engu síöur, þurfuili vjer, sem frekar öörum erum kallaðir til að ráSa fram úr vanda- málum þjóðarinnar aukinn andlegan og siöferSilegan kraft. Og til þess að voru einmitt hin íslensku alþýSunöfn á brandinum, sem jeg vildi nota, hef því reynt að grafast eftir merkingu þeirra í munni almennings í hjeruð- um þeim, er jeg hef fariS um. I fyrstu haföi jeg svipaða skoöun og Steinn, aS steinbrandurinn væri aS eins dökklitaSur leir, ónýtur til eldsneytis. En þegar jeg hafði fariS um Steingrimsfjörö og norSurhluta ísafjarSarsýslu og spurst fyrir hjá mörgum mönnum, er fengist höfðu viS aS taka upp brand og sumir hverj- ir notaS hann meS til eldsneytis um mörg ár, sannfæröist jeg fljótt um, aS skoöun þessi ekki væri rjett. All- ir þeir, sem jeg spurðist fyrir hjá, notuðu surtarbrandsnafniS sem sam- eiginlegt nafn á hinum ýmsu brand- tegundum. ViSarbrand nefndu þeir þá tegund, er bar það greinilega með sjer, aS hún væri mynduð af trjá- bolum og viðargreinum*, en stein- brand hinn leirborna, gljáalausa flögubrand, er klofnar í stökkar hell- ur og hættir mjög til að molna í meö- ferðinni. — Steinbrandurinn er miklu misjafnari að gæöum en viöarbrand'- urinn, fer þaö mjög eftir því, hvaö leirborinn hann er. Askan í skárri tegundunum, sem jeg hef reynt, hef- ur veriS um 20% en í þeim lökustu 50—60% eöa svipað og í lökustu mó- tegundum. ViS nánari athugun má sjá, að brandur þessi muni vera upp- haflega myndaður sem mór, af smá- geröum jurtaleifum, er leirinn hefur blandast saman viö. Noröanvert viS SteingrímsfjörS sýndu menn mjer brandtegund þá, er þeir nefndu þessu nafni. Þegar jeg kom til ísafjaröar, var nýkominn þangað surtarbrandsfarmur norðan úr Sandvík, skoSaSi jeg brandinn og fjekk þar skýrar upplýsingar hjá mönnum um þaö, hvað þeir nefndu steinbrand. í Bolungarvík spuröist jeg fyrir um þessi nöfn hjá mönn- um, sem fengist höföu viö brandnám bæöi í Stigahlíð og norður á Strönd- um, bar þeim upplýsingum saman viö þær, sem jeg haföi áður fengið. Reyndar gátu menn þess, aS hinar lökustu tegundir steinbrandsins væru ekki notandi til eldsneytis, en skárri tegundirnar væru gott eldsneyti og menn sem höföu veriS viS brandtöku norður á Straumnesi sögöu mjer, aö þar væri steinbrandur svo hreinn og góður, aö hann væri enn hitameiri og betra eldsneyti en venjulegur við- arbrandur. Er þaS ljóst, að sú lýs- ing getur ekki átt viö leir þann, er Steinn vill nefna steinbrand. í lýsingu Ziener’s á surtarbrandin- um í NorSur-ísafjarSarsýslu er brandinum skift eins og nú er titt á þessum slóðum, í viðarbrand, (trje- brand) og steinbrand. Sjest þaS á lýsingu Ziener’s, aö hann telur stein- brandinn vel nothæfan, því hann ger- ir ráö fyrir( aS hann sje tekinn upp til eldsneytis ásamt viðarbrandinum, er það ljóst, af lýsingu hans, aS hann á hjer viS hina sömu brandtegund, sem enn i dag er nefnd steinbrandur á þessum slóöum, og jeg hef áSur lýst.* ViS upplýsingar þær, sem hjer eru taldar styðst steinbrandsnafniö i grein minni um innlent eldsneyti. Hr. stud. art. Steinn Emilsson frá Kvíabekk var eini maSurinn, er jeg hitti á ferS minni i suniar, er notaöi steinbrandsnafniS í annari merkingu en að ofan er getið. Hann stýrði brandnámi i Botni i SúgandafirSi. ÞaS, sem hann nefndi steinbrand, var svartgrár eða dökkur leirsteinn, er íylgdi brandinum i Botnsnámu, hafði hann drukkiö i sig kolvetniskend (bi- tuminös) efni úr brandinum og tekiö lit af þeim, en mjög lítiS var i hon- um af jurtaleifum.** Enda þó nafniö hjá honum kæmi Letur heim viö skoðun þá, er jeg haföi í fyrstu, kaus jeg þó heldur aö ýeljar steinbrandsnafninu þá merk- íngu, er studdist viö samhljóða upp- lýsingar svo margra annara, er jeg hafSi fræðst af, einkum þegar lýs- ing Ziener’s studdi mál þeirra. Eggert Ólafsson notar hvorki viöarbrands eða steinbrandsnafnið. En hann lýsir steinbrandinum (FerSabókin, bls. 414—415) og telur hann leirblandaöan og segir hann nothæfan til eldsneytis. — Lýsing Þ. Thoroddsens á steinbrand- inum kemur og mæta vel heim við, tegund þá, er jeg hef heyrt nefnda þessu nafni (Lýsing íslands II. 277) aö eins viröist hann hafa lakari teg- undir í huga, sem leirbomastar eru. 20. mars 1918. Guðm. G. Bárðarson. * Sumur viðarbrandur er orSÍnn svo ummyndaður, að viðarvendin er alveg horfin, er hann kolsvartur og gljáandi í sárið og svo stökkur, aS hann brotnar í mola, líkt og útlend kol. Ætti kolanafnið einna best viö þessa tegund. Jeg hef aS eins fundiS örlítiö af slíkum brandi á stöku stöö- um vestanlands. I SkálavíkurheiSi sá jeg viðarbrand með svartri, gljáandi húð að utan, er þaö víst sú tegund, sem nefnd hefur verið „glasbrandur". (Olavíus, bls. 738). fá hlotiö hann, verðum vjer einnig aS leita hans, sem af guði er gefinn oss til fyrirmyndar í ölluni efnum og sagt hefur: „LæriS af mjer.“ — En þegar vjer komiitti fram fyrir drottinn meS þetta andvarp: „Auk þú oss trúna,“ þá verður þaS svo framar- lega sem nokkurs árangurs er aS vænta, að vera mælt í fullkominni hreinskilni og einlægni hjartans, verður, meö öðrUm orðum, að vera sprottiS af trú, þótt veik kunni aS vera. Því aS biSja um aukning á þeirri trú,sem engin er, er ekki að eins mein- ingarlaust, heldur béint að draga dár aS drotni sjálfum. Því það sem ekki er til, verður skiljanlega hvorki eflt nje aukiS. En sje vísir trúarinnar á ann- að borS til í hjörtum vorum, þótt veikur kuntli aS vera, þá muh drott- inn með náöarkrafti sínum svo að honum hlúa, að hann geti einhvern ávöxt borið. Og fyrir því hefur hann meðal annars gefiö oss tryggíngtt með svari því, er hann galt viS þessu and- varpi postula sinna: „Auk þú oss trúna.“ 2. Þegar postular drottihs beindu þessari bæn til hans, þá svaraöi hann henni á þenna hátt, sem vjer heyrð- urh: „Efþjer hefðuS trú eins ög must- arðskorn, munduð þjer geta sagt við þetta mórberjtrje: ríf þig upp meS rótum og festu rætur í hafinu, þá ViS GuSm. G. BárSarson erum ekki á eitt sáttir um hina rjettu notkun steinbrandsnafnsins, og ber margt til. ASalástæSurnar fyrir því að jeg „fullyrti" aö G. G. B. notaöi stein- jrandsnafniS ekki rjett, eru í stuttu máli þessar: 1) í Vestur-ísafjarSar- sýslu (Arnar-, Önundar- og Súganda- firði), nefndi þorri manna steinbrand kolvetnisríkan leir þann,er oftastfylg- ir surtarbrandi. (í Bolungarvík vissu þeir, er jeg talaSi viS, ekki, hvaö nefna skyldi steinbrand). 2) Dr. Þ. Th. kemst svo aS orSi um brúnkola- lagiS í Dufansdal í „FerSasaga af VestfjörSum" (Andvari XIII) „.... sjest þar bæði steinbrandur, móberg og hvítur leir og surtarbrandsflögur innanum ....“. Steinbrandurinn í Dufansdal er sams konar og „svart- * Olavius: ökonomisk Reise, bls. 746 og víSar. ** Til aögreiningar frá steinbrahd- inum hef jeg nefnt slíkan leir leir- brand. mundi þaS hlýða ySUr.“ ÞaS getUr í fljótu bragöi viröst sem þetta sje harla Undarlegt svar. ÞaS liggur nærri aö manni finnist, sein þaS sjé ekkert svar upp á bæn lærisveinanna eSa jafnvel aS frelsárinn svari þeim alveg út af. En ef betur _r aSgætt, kemur þaö ljós, aS svariö er bæSi eölilegt og beinlínis huggunarríkt og uppörfandi. Frelsarinn býggir sem sjé á, aS bæn postula sinna sje eðlileg og hreinskilin. Hann gengur út frá því aS þar sem þeir biðji Um aUkna trú, þá sje þó einhver trúarirthar vísif til í brjóstum þeirra. Og með þaS fyrir augum fullvissár hann þá Um, aS ekk- ert sje aS óttást. Þessi vísir mUni fyrir guðlegan riáSarkraft þroskast á sama hátt óg mUstarðskorniö, er Íif- andi felst í jörSunni, uns hann sje orðinn aö þeim krafti, sem framleitt geti jafn Undraverða hluti, eihs og það, aS rífa trje upp meö rótum og gróöursetja í hafinu, eins og bann á öSrum staö Og í öðru sambandi orSár þaö, aö flytja fjöllin úr staS. Og án þess beint aö hafa fyrir augum þá yfirnáttúrlegu kraftaverkagáfu, sem postular drottihs síðar ööluSust, þá sjáum vjer, hversu berlega þessi um- mæli og fyrirheiti frelsaratls rættust í lífi þeirra. HversU undraveröum og dásaihlegum þroska trúarfrækornið tók í sálum þeirra, lýsa ekki aö eiris

x

Lögrétta

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögrétta
https://timarit.is/publication/196

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.