Lögrétta

Tölublað

Lögrétta - 16.04.1918, Blaðsíða 2

Lögrétta - 16.04.1918, Blaðsíða 2
62 LÖGRJETTA (6. ágúst I759),o0g enn í dag erum vjer ekki komnir lengra en þaS, aö vjer verðum aiS kaupa stórum kar- töflur frá útlöndum, og hafa þær þó miklu minna veriS notaSar hjer en i nágrannalöndunum. — ÞaS væri því ekki aS ófyrirsynju gert, aS nota þessi árin til aö hrinda kartöflurSektinni í þaS horf hjer, aS ekkert þyrfti að kaupa af þeim frá útlöndum, og vjer þar að auki gætuin aukið kartöflu-5 neytsluna svo, að spara mætti að mun kornkaup frá útlöndum. Slíkt spor væri eigi að eins mikilsvert þessi ár- in, heldur líka til þjóðþrifa síðar meir. Fráfærur. í fyrra hugsuðu margir bændur til þess aö færa frá, þá varð gerð tilraun til að hefta veröaukningu smjörsins og sett á það hámarksverð, var það bending til bænda, að leggja ekki út í fráfærur. Nú er enn ríkari áhugi fyrir fráfærum í sveitum, heldur en í fyrra, þvi mönnum er ljóst, að það miðar til aukinnar matvælafram- leiðslu í landinu. — En fráfærurnar cru ekki fyrirhafnarlausar, þær þurfa manninn með sjer, en hingað til hafa ungir og gamlir unnið að heyskapnum á bæjum, hver eftir sinni getu, og hefur þó ekki veitt af með heyföngin undir veturinn. Verði ekki fólki bætt við á bæjum, verður að taka vinnu frá heyskapnum til fráfæranna, og er það ilt. — Við sjávarsíðuna er kvartað um atvinnuleysi. Væri þá ekki Vegur-að sumt fólk þaðan brigði sjer í sveitina og bætti upp þá vinnu sem dregst frá heyskapnum vegna fráfæranna? — Hjer þarf ötula og hyggilega milligöngu milli bænda og fólks við sjávarsíðuna. Þarf þing og stjóm að bregða skjótlega við, svo einhver framkvæmd verði á þessu fyrir sumarið. (Frh.) Stríðið. Vesturvígstöðvarnar. Sókn Þjóðverja er haldið áfram á vesturvigstöðvunum af miklu kappi. Syðst á sóknarlínunni hafa þeir tek- ið Choucy og komist að skurði, sem grafinn er milli ánna Oise og Aisne, segir fregn frá io. þ. m. Þetta er norðvestur frá Soissons. En frá frek- ari framsókn á þessu svæði er ekki sagt, og eigi heldur meðfram Somme, áleiðis til Amiens. Þar mun herlínan enn vera um Albert og Montdidier. En nú er mest sagt frá sókn miklu norðar, frá La Basse, sem er alllangt fyrir norðan Arras, og norður fyrir Armentiers, sem er enn miklu norð- ar. Á þessu svæði hefur her Þjóð- vcrja nú sótt langt vestur á bóginn. Armentiers hefur hann nú tekið fyrir nokkrum dögum, farið yfir ána Lys þar fyrir vestan, hjá Estaires, og sótt fram til borganna Merwille, Lacon og Bethune, sem er vestur frá La-Basse. 13. þ. m. var sagt, að Þjóðverjar hefðu á þessu svæði tekið 20 þús. fanga. Bretar og Portugalsmenn voru Alþingissetningarræða 10. apríl 1918. Eftir sjera Eggert Pálsson. Luc. ^7., 5.-6. — Og postularnir sögðu við drottinn : Auk þú oss trúna.—En drott- inn sagði: Ef þjer hefðuð trú eins og mustarðskorn munduð þjer geta sagt við þetta mórberjatrje: Ríf þú þig upp með rótum og festu rætur í hafinu, þá mundi það hlýða yður. „Urðar orði kveður engi maður —- Vafin er Verðandi reyk — Lítið sjá- um aftur en eigi fram — Skyggir Skuld fyrir sjón.“ -- Æfinlega má segja að þessi ummæli skáldsins geti til sanns vegar færst. Æfinlega er Verðandi eða ókomni tíminn hulinn myrkri móðu, ógagnsærri reykjar- slæðu. Oss finst þetta einatt æði mik- ill galli. Oss finst sem vjer mundum græða ekki svo lítiö á því og geta komið í veg fyrir ýms óhöppin og erfiðleikana, ef oss væri gefið frekar > en á sjer stað að sjá fyrirfram hið 1 einn eða fleiri óskar Búnaðarsamband Kjalarnesþings að fá á þessu vori. Tilboð, þar sem tekið er fram hvort hestar og verkfæri sjeu á boðstól- um, sendist innan 25. þ. m. til formanns sambandsins, Magnúsar Þor- lákssonar á Blikastöðum. þar fyrir, en fregn frá 13. þ. m. segir, að franskt lið sje þá á leið sunnan að til styrktar Bretum, líklega bæði á þessum stöðvum og á stöðvunum hjá Amiens. í síðustu opinb. tilk. ensku segir, að það sje auðsjeð á því, að sóknarsvæðið hafi færst svo mjög norður á við, að fyrirætlun Þjóðverja sje, að eyðileggja her Breta. Þeim hafi ekki tekist að kljúfa sundur her Breta og Frakka hjá Somme, og ekki að ná Amiens. Hjá Arras hafi og herlínan reynst föst fyrir, og þá hafi þeir leitað á norðar, þar sem hún var veikari. Þó segir þar, að ekkert bendi á, að sóknin hjá Amiens sje í rjen- un. Þar sje aðalsóknarsvæðið. Með árásum annarstaðar sjeu þeir að leiða athyglina frá því, en þar muni þeir síðar beita án efa öllu því afli, sem þeir geti teflt fram. Bonar Law sagði í enska þinginu, að í þessari sókn mundu Þjóðverjar taka á öllu því, sem þeir ættu til, og hættulegasta tímabilið mundi verða í lok maí og í júní. —< Goug, hershöfðingi 1. hers Breta í Frakklandi, hefur sagt af sjer. Síðasta símfregn, frá 14. þ. m., seg- ir, að Bretar hafi nú gert öflugt gagn- áhlaup og stöðvað framsókn Þjóð- verja. Sömul. hafi Frakkar gert gagn- áhlaup með góðum árangri á sínum stöðvum. England og írland. II. þ. m. samþykti neðri málstofa enska þingsins ný herskyldulög og er nú herskyldutakmarkið fært upp í 50 ár, segir í opinb. tilk. ensku.'Lloyd George bar frumvarpið fram 9. þ. m. og sagði, að þá væri að hefjast allra- alvarlegasta timabil ófriðarins. Hann hrósaði framgöngu enska hersins i Frakklandi, en kvað ástandið hafa verið ískyggilegt í byrjun þessarar sóknar. Bjóst hann við, að hún harðn- aði enn, og því væri þörf á varaliði. Hann sagði að Englendingar hefðu nú nær 6 miljónir manna starfandi í þágu hers og flota. Herskyldan ætti nú að ná til írlands. Forsætisráðherr- ann sagði, að lög um heimastjórn ír- lands mundu gefin út undir eins. Svo segir í opinb. tilk. ensku. En í öðrum símfregnum segir, að Asquith hafi risið upp gegn Lloyd George, út af , löglejðing herskyldu í írlandi og mót- mælt henni. Það sje álitið, að þetta mál geti orðið ensku stjórninni hættu- legt. í opinberu tilk. ensku segir, að heimastjórninni írsku sjeu fylgjandi „Nationalistar", „Unionistar" í Suð- ur-írlandi og verkmannaflokkurinn írski. Tillögur þeirra fari fram á, að stofna löggjafarþing fyrir alt írland með framkvæmdavaldi á eigin ábyrgð cg valdi yfir öllum innanríkismálum og beinum skattamálum, þangað til fullnaðarákvörðun verði tekin um tolla- og skatta-mál, 0g fara þessat tillögur fram á, að enska þingið haldi áfram að fjalla um óbein skattamál, en tekjurnar allar renni í ríkissjóð Ir- lands. Foringjár Ira eru sammála um, að Irum beri að greiða konungsmötu. Gert er ráð fyrir, að írska þingið verði í tveimur deildum, 60 fulltrúar ókomna og „skygnast, þótt eigi væri nema lítið eitt, inn í hið hulda, sem nokkuð er fjær“. — En hjer er og getur eigi verið nema um táldræga hugsjón að ræða. Að vísu má ætla að einstaklingurinn kynni að geta í ýmsum tilfellum haft not af því, ef, honum væri frekar öðrum gefið að sjá fyrir hið ókomna. Hann mundi þá á ýmsan hátt geta betur komið ár sinni fyrir borð, betur búið um sig gagnvart komandi erfiðleikum, en þá vitanlega mörgum sinnum og að mörgu leyti á kostriað annara. Og þannig er það auðsætt, að ef oss frek- ar en öðrum þjóðum hefði verið unt að glöggva oss fyrirfram á framtið- inni, þá hefði mátt firra land og þjóð mörgum þeitn erfiðleikum og ann- mörkum, sem nú steðja að oss og gera lífsbaráttuna öllum þorra lands- ins barna svo afartorvelda. En væri fyrirvitundin aftur á móti almennur hæfileiki, þá liggur í augum uppi, að ávinningurinri yrði enginn og af því mundi leiða enn frekári lífsóþreyju, sem ekki sýnist þó á bætandi. Og þess vegna ætti það engum að geta dulist, að góður guð hefur með því að láta Verandi vera vafða reyk og Skuld skyggja fyrir sjón gert í þeim efnum eins og öðrum vel og vitur- lega til vor. En þótt Skuld skyggi æfinlega fyr- í efri deild og 200 neðri. Tillögur um alt þetta fyrirkomulag hafa lcomið frá þjóðfundi á írlandi. Aðrar frjettir. I Finnlandi virðast nú Hvítu her- sveitirnar með aðstoð þýska hersins, sem þangað var sendur, vera vel á vegi til að yfirbuga Rauðflykking- ana. Hvítflykkingar hafa nú tekitj Björneborg, á vesturströndinni, og Þjóðverjar hafa tekið Friedrichshavn, á suðurströndinni, langt austur með Finska flóanum. Síðustu fregnir segja,' að þýski herinn eigi að eins eftir 5 kílóm. til Helsingfors. Og þýski flotinn er nú kominn þangað. Fyrir nokkru flutti stjórn Rauðflykk- ínga sig frá Helsingfors austur til Viborg, og síðari fregnir segja hana komna alla leið austur til Petrograd Krafa Þjóðverja til Rússa hefur ver- ið, að þeir kölluðu heim alla hermenn sína í Finnlandi. Fregn frá í gær segir her Þjóð- verja kominn til Helsingfors. Syndikalistaóspektir eru enn i Nor- egi. Fregn frá 13. þ. m. segir frá uppþoti gegn lögreglunni i Þránd- heimi og hafi herlið verið sent norð- ur frá Kristjaníu til þess að kæfa það niður. Sameinaður þjóðfundur Eistlands, Livlands, Riga og Ösel hefur sent þýskalpn^keisara tilmæli um, að taka þessi hjeruð í kongungssamband við Prússland, segir í símfregn frá í gær, Landsþingið i Bessarabiu hefur nú samþykt, að hún skuli sameinast Rú- meníu. Sagt er, að til standi, að fulltrúar frá hlutlausum þjóðum og banda- mönnum komi saman í Genf. Mikið hefur verið talað um yfirlýs- ingar, sem komið hafa fram frá Cle- menceau, forsætisráðherra Frakka, og stjórn Austurríkis, út af afstöðu beggja til friðarmálanna að undan- förnu. Czernin greifi hafði fyrst tal- að um, að Frakkar hefðu leitað eftir friði við Austurríki, en Clemenceau neitaði því. Síðan birtir hann brjef frá Austurríkiskeisara til Sixtusar prins af Bourbon, er á að sýna, að Austurríkiskeisari sje ekki fjarlægur því, að Frakkar fái Elsass-Lothring- en, en Austurríkiskeisari neitar há- tíðlega í brjefi til Þýskalandskeisara, að nokkuð sje hæft í þessu, og stjórn Austurrikijs lýsir yfir að brjefið sje falsað. Fregn frá í gær segir Czernin far- inn frá. Alþingi. I. Aukaþingið var sett 10. þ. m. og hóst með guðsþjónustu í dómkirkj- unni kl. 2 síðd. Sjera Eggert Pálsson prjedikaði. Síðan var gengið til Al- þingishússins og las forsætisráðherra upp konungsbrjef um setning alþing- is. En þar sem '6 þingmenn voru ó- komnir til þings, var þingsetningar- ir sjón, þótt framtíðin sje æfinlega hulin, þá blasir hún þó óneitanlega við mannlegri sjón með mismunandi hætti. Hún getur á einum tímanum sýnst bjartari, en á öðrum aft- ur á móti svartari. Og ef vjer gefum framtíðinni eins og hún nú horfir við gætur, þá dylst engum, að sjaldan hafi hún falið í sjer öllu myrkari ráðgátur en nú á sjer stað. Enafþvíað myrkrið, sem hvilir nú yf- ir framtíðinnþersvo svart og ískyggi- legt og vjer vitum að „margt býr i þokunni", þá leiðir af því almennan ugg og ótta. Og þenna almenna ugg og ótta tel jeg aðalorsök þess að vjer þingmenn þjóðarinnar erum nú saman komnir að þessu sinni. Jeg þykist vita það að hugur allra lands- manna, æðri sem lægri, sje nú gagn- tekinn af frekari áhyggju og kvíða um framtíðarhag þjóðar vorrar en nokkru sinni áður og að aldrei hafi þar af leiðandi almennari eða ein- lægari óskir bærst í brjóstum manna, þess efnis, að heill og hamingja mætti koma til að hvíla yfir störfum þings- ins, heldur en nú í þetta sinn. Guð gefi að þær óskir mættu rætast. En sje það nú svo, að áhyggja. og ótti um hag þjóðarinnar fylli nú frek- ar en nokkru sinni áður hiörtu alls þorra landsins barna, sem engin á- stæða er til að efa, hvað skyldi þá fundi frestað, og hófst hann að nýju í gær. Voru þá enn þeir Halldór Steinsson og Matthías Ólafsson ó- komnir, en komu síðar um daginn, en eftir að fundi var slitið. Flið fyrsta starf þingsins var að taka ákvörðun um, hvort Sigurjón Friðjónsson,vara- maður Hannesar HafsteinS, skyldi mega taka sæti í þinginu í veikinda- forföllum hans.Urðu um þetta nokkr- ar umræður og mæltu Bjarni frá Vogi og Sigurður Eggerz gegn því, en Pjetur Jónsson, Einar Arnórsson, Sigurjón Friðjónsson og forsætisráð- herra töldu það rjett vera og var samþykt með 20 atkv. gegn 16 að Sigurjón Friðjónsson skyldi taka sæti í þinginu sem varamaður Hann- esar Hafsteins. Þeir sem greiddu at- kvæði með því voru: Björn R. Stef- ánsson, Eggert Pálsson, Einar Arn- órsson, Einar Árnason, Einar Jóns- son, Gísli Sveinsson, Guðj. Guðlaugs- son, Guðm. Björnsson, Jóh. Jóhann- esson, Jón Jónsson, Jón Magnússon, Magnús Guðmundsson,Magnús Krist- jánsson, Magnús Pjetursson, Pjetur Jónsson, Sigurður Sigurðsson, Sig- urður Stefánsson, Stefán Stefánsson, Þórarinn Jónsson og Sigurjón Frið- jónsson. Á móti greiddu atkvæði: Benedikt Sveinsson, Bjarni frá Vogi, Guðm. Ólafsson, Hákon Kristófers- son, Hjörtur Snorrason, Jörundur Brynjólfsson, Karl Einarsson, Krist- inn Danjelsson, Magnús Torfason, Pjetur Ottesen, Pjetur Þórðarson, Sigurður Eggerz, Sveinn Ólafsson, Þorleifur Jónsson, Þorsteinn M. Jóns- Jónsson og Ólafur Briem. Þeir Björn Kristjánsson og Sigurður Jónsson greiddu ekki atkvæði.' Embættismannakosningar í þing- inu fóru svo, að Jóh. Jóhannesson bæjarfógeti var kosinn forseti sam. þings með 19 atkv., sjera Kr. Daní- elsson fjekk 18. I varaforsetasætið fengu þeir 18 atkv. hvor Einar Arn- órsson og Magnús Torfason. Var varpað um þá hlutkesti og hlaut þá M. T. sætið. Skrifarar urðu sjera Sig. Stefánsson og Þorl. Jónsson. I efri deild var Guðm. Björnson endurkosinn forseti með 7 atkv. án mótatkv., en 1. va^aforseti Guðm. Ól- afsson og 2. Karl Einarsson, rheð 7 atkv. hvor. Skrifarar H. Snorrason og Eggert Pálsson, endurkosnir. I neðri deild var Ól. Briem endur- kosinn forseti með 19 atkv., án mót- atkv.; I. varaforseti Magnús Guð- mundsson með 12 atkv. og 2. Bjarni Jónsson með 7 atkv. Skrifarar Gísli Sveinsson og Þorst. Jónsson, endur- kosnir. Stjórnarfrumvörp. 1. Um breyting á lögum 15. okt. 1875, uin laun íslenskra embættis- mega ætla um sjálfa þjóðarfulltrú- ana, sem eftir hlutarins eðli bera all- an aðalvandann, alla aðalábyrgðina, á herðum sjer? Skyldí þar mega gera ráð fyrir minni áhyggju, minni al- vöruþunga en hjá öðrum, sem enga sjerstaka köllun hafa meðtekið, til þess að vinna að velferð og vellíðan þjóðfjelagsins i heild sinni? Skyldi mega gera ráð fyrir, að þeir, ein- mitt þeir, gætu látið sjer á sama standa, hvernig veltist? Nei, fjarri fer því. Að vísu veit jeg að svo er, og hlýtur að vera í þjngmannahóp, sem hvervetna annarstaðar, þar sem um fleiri er að ræða, að lífsskoðanir sjeu mismunandi. Þótt framtíðin sje í eðli sínu öllum hulin, þá getur þó einum frekar en öðrum verið gefið, að geta horft til hennar með tiltölu- lega öruggum huga, eða með öðrum orðum, hann verið gæddur meira bjart3ýni en annar. Og er slíkt síst að lasta, svo framarlega sem sú hugs- un ber ekki alla alvöru og ábyrgðar- tilfinningu ofurliða, verður með öðr- um orðum ekki að hreinu og beinu kæruleysi um framtíðarhag þjóðar- innar. Að vísu veit jeg líka, að vjer þingmenn erum eigi að eins svo sem vænta má mismunandi hæfileikum gæddir, heldur höfum einnig mis- munandi tilfinningu fyrir því. Og eins og hæfileikarnir eru þar eigi síður manna, lögum 3. okt. 1903, um skipun á æöstu umboðsstjórn íslands og lög- um 20. okt. 1913, um stofnun hag- stofu íslánds. — 1. gr.: Dómstjórinn í landsyfirdóminum hefur að byrjun- arlaunum 6000 kr. á ári, en launin hækka á hverjum þriggja ára fresti um 200 k. upp í 7000 kr. Yfirdómar- arnir i sama dómi hafa að byrjunar- launum 5000 kr., en launin hækka á hverjum jiriggja ára fresti um 200 kr. upp í 6000 kr. — 2. gr.: Skrifstofu- stjórarnir í stjórnarráðinu hafa að byrjunarlaunum 5000 kr. hver á ári, en launin hækka á hverjum þriggja ára fresti um 200 kr. upp í 6000 kr. Sömu byrjunarlaun hefur hagstofu- stjóri, og fara launin hækkandi eftir sama mælikvarða. Konungur veitir embætti hagstofustjóra. — 3., gr.: Telja skal launin eftir lögum þess- um, svo sem lögin hefðu verið í gildi, þá er þeir menn, er nú eru í framan- greindum embættum, fengu fyrst veit- ingu fyrir þeim. — 4. gr.: Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1919. 2. Um heimild handa landsstjórn- inni til að fyrirskipa fráfærur ásauð- ar. — 1. gr.: Meðan Norðurálfuófrið- urinn stendur heimilast landsstjþrn- inni að setja með reglugerð eða reglu- gerðum ákvæði um fráfærur ásauðar og til að gera nauðsynlegar ráðstaf- anir þar að lútandi. Má verja til þessa fje úr landssjóði. I reglugerð má á- kveða sektit fyrir brot á henni og meðferð mála út af brotum gegn henni. Og refsingu fyrir brot gegn ráðstöfunum þeim, er landsstjórnin gerir með heimild í lögum þessum, ákveður landsstjórnin á þann hátt, sem henni þykir við eiga, um leið og hver ráðstöfun er gerð. — 2. gr.: Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 3. —4. Um viðauka við lög 1. fe- brúar 1917, um heimild fyrir lands- stjórnina til ýmsra ráðstafana út af Norðurálfuóíriðnum. — Eru það bráðabirgðalög 10. des. f.á., um heim- ild fyrir landsstjórnina til að leggja bann við útflutningi eða sölu úr landi á skepnufóðri, og ráðabirgðalög 5. janúar þ. á. um heimild fyrir lands- stjórnina til að ráða að meira eða minna leyti yfir skipum þeim, sem heima eiga í landinu, svo sem að gera ákvarðanir um ferðir þeirra, flutn- ing og farþega með þeim, eða að taka þau að öllu í sína þjónustu um lengri eða skemri tíma. 5. Um almenna hjálp vegna dýrtíð- arinnar. — 1. gr.: Á tímabihnu frá 1. sept. 1918 til 1. sept. 1919 veitist sveita- og bæjarfjelögum heimild til að verja úr sveita- eða bæjarsjóði, auk venjulegra útgjalda, upphæð, er þó ekki nemi meiru en 15 kr. á hvern en annarstaðar nauðsynlegir, eins get- ur það og verið holt og gott, að kunna sjálfur að meta þá, svo framar- lega sem sú tilfinning verður ekki að heimskulegu oftrausti og hjegóm- legu stærilæti, þvi þá er hætt við, að rætist hið fofnkveðna: „Komi dramb, kemur forsmán.“ — En þótt bæði bjartsýnin og sjálfstraustið kunni að eiga sjer stað hjá einum frekar en öðrum, þá get jeg fyrir mitt leyti eigi hugsað mjer neinn þann þing- mann, sem ekki finni til veikleika síns, þegar hann á aðra hlið horfir til framtíðarinnar og á hina hliðina hugsar út í þann mikla vanda, sem nú hvílir á honum, sem fulltrúa þjóð- arinnar. Jeg get ekki hugsað annað, en að vjer allir finnum með áhyggju- fullum huga til þess, að hlutfallið á milli þeirra verkefna, sem fyrir liggja, og krafta vorra er mjög á ann- an veg, en vjer sjálfir mundum kjósa. Og sem vott þeirrar viðurkenningaf v e r ð u r að taka það, að vjer allir hÖfum stýrt sporum vorum inn í þetta heilaga hús, áður en að sjálfuiri þingstörfunum er gengið. Það v e r ð- u r að skilja það sem þegjandi vitn- isburð um það, að vjer viljum leita hjálpar og fulltingis hjá honum, sem þetta hús er vígt og helgað, honum, sem alt vald er gefið á lrimni og jÖrðu, og sagt hefur með guðdómleg-

x

Lögrétta

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögrétta
https://timarit.is/publication/196

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.