Reykjavík

Tölublað

Reykjavík - 16.07.1907, Blaðsíða 1

Reykjavík - 16.07.1907, Blaðsíða 1
1R evkja vík Ið löggilta blað til s -birtinga á Islandi. VIII, 54 TJtbreiddasta blað landsins. Upplag yfir 3000. ^riðjudag 16. Júlí 1907. Áskrifendur í bænum yfir 1000. VIII, 54 m e n n (E. d.) Stgr. Jónsson, Guðj. Guð- laugsson, Sig. Stefánsson. Lánsdeild við fiskiveiðasjóð- i n n (E. d.) Ag. Flygenring, É. Briem, Valtýr Guðmundsson. Útbreiðsla næmra sjúkdóma (E. d.) Stgr. Jónsson, Ag. Flygenring, Þorgr. Þórðarson. Kórea. Stjórn keisarans þar hefir beðið Bandaríkin (N. A.) hjálpar gegn harðstjórn og yfirgangi Japana. Sú málaleitun heflr þó árangurslaus orðið. ES~ alt FÆST í thomsens magasíni. "^ID^ Enn þá nýtt glóðarauga! i Oflia Og ©ldavélai" selur Kristján Þorgrímsson. „REYKJAYÍK" Árg. [60 -70 tbl.] fcostar innanlands 2 kr.; erlendis kl. 3,00—3 sK— 1 ioll. Borgist fyrir 1. Júlí. Ella 3 kr. Auglgsingar innlendar: á 1. bls. kr. 1,50; S. og 4. bls. 1,26 — títl. augl. 33*/50/» hajrra. - Afsláttur að mun, ef mikið er auglýst. Útgef.: HlutafélagiS „Reykjavík". Bitstjóri, afgreiðslumaSur og gjaldkeri J6n Olafsson. Afgreiðsla Laufásvegi 5, kjallaraunm. Eitstjóm: ------„ stofunni. Telefónari 29 ritstjóri og afgreiðsla. 71 prentsmiðjan. Pingmanna-frumvörp eru fram komin þessi: i. Um bæjarstjórn íHafnar- firði, uppvakningur frá fyrriþingum(flutn- ingsmenn Valtýr Guðmundsson og Ágúst Flygenring). 2. Um vátryggingarskyldu húseigenda og stofun bruna- b ó t a sj ó ð s (flm. Jón Jónsson, M. Krist- jánsson). 3. Um breyting á tilskipun um bæjarstjórn í Reykjavík (flm. G. Björnsson, Tr. Gunnarsson). I írv. þessu er farið fram á, að skipaður sé borgarstjóri, kosinn af bæjarstjórn til 6 ára í senn, og fái hann að launum úr bæjarsjóði 4500 kr. á ári, auk 1500 kr. i skrifstofufé. Bæjarfulltrúar skulu vera 15 að tölu. 3. gr. frv. er svolátandi: Kosningarrétt hafa allir bæjarbúar, karlar og konur, sem eru fullra 25 ára að aldri, þegar kosning fer fram, hafa átt lögheimili í bænum 1 ár, hafa óflekkað mannorð, eru fjár síns ráðandi, eru ekki öðrum háðir sem hjú, og er ekki lagt af sveit, eða hafi þeir þegíð sveitarstyrk, þá endurgoldið hann, eða verið gefinn hann upp —, svo framarlega sem þeir greiða skattgjald til bæjarsjóðs. Konur kjósenda hafa kosningarrétt, þótt þær séu eigi fjár síns ráðandi vegna hjónabands- ins, og þótt þær eigi greiði serstaklega gjald í bæjarsjóð, ef þær að öðru leyti uppfylla áðurgreind skilyrði fyrir kosningarrétti. Kjörgengur er hver sá er kosningarrétt heflr. 4. gr. í Janúarmánuði 1908 skal kjósa fulla tölll bæjarfulltrúa. Grömlu bæjurfull- trúarnir fara jafnframt frá, en þá má endur- kjósa. Af þeim bæjarfulltrúum, er þá verða kosnir, fer einn þriðjungur frá eftir hlut- kesti eftir 2 ár, annar þriðjungur eftir 4 ár, sömuleiðis eftir hlutkesti, og inn síðasti þriðjungurinn eftir 6 ár. í stað þeirra full- trúa, er úr bæjarstjórninni ganga í hvert skifti, skal þegar kjósa jafnmarga i hana til 6 ára. Á þennan hátt fer svo jafnan síðan einn þriðjungur inna kjörnu bæjarfulltrúa ÍESMÍBA-VINNUSTOFA. Vönduð ÍJr og IL1 u k lt u r. Bankastræti 12. Helgi Hannesson. frá annaðhvort ár og nyir bæjarfulltrúar kosnir í staðinn. Kosningar í bæjarstjórn fara jafnan fram í Janúar. I síðari hluta frumv. eru ýmis ákvæði um skipun niðurjöfnunarnefndarinnar og starfsvið hennar. Nefnd var skipuð í mál þetta i N. d. í fyrri viku: L. H. Bjarna- son, J. Magn., St. St. (Skagf.), Guðl. Guðm., M. And. 4. Þm. Reykvíkinga bera fram breyt- ing á lögunum um mannntal í Reykja- vik, að það skuli fara fram frá 20.—30. Nóvember ár hvert, en ekki í Október. 5. Frv. um löggilding verzlun- arstaðar í Kyrkjuvogi í Höfnum er borið upp 1 N. d. Þessar þingnefndir hafa enn veríð settar: K o s n i n g a 1 ö g (N. d.) Pétur Jónsson (form.), Jón Magnússon (skrifari), Eggert Pálsson, Björn Kristjánsson, Lárus Bjarna- son, Ól. Thorlacius, Jón Jónsson. Frv. um almennan kosningarétt vísað til þeirrar nefndar. L a g a s k ó 1 i n n (N. d.) Jón Magnús- son, Skúli Thoroddsen, Lárus Bjarnason. F r æ ð s 1 a b a r n a (N, d.) Þórhallur Bjarnarson (form.), Árni Jónsson, Eggert Pálsson, Stefán Stefánsson (Skagf.) skrif., Jón Magnússon, Guðmundur Björnsson, Magnús Andrésson. Frv. um kennaraskóla vfsað til þeirrar nefndar. G j a f s ó k n i r (N. d.) Björn Bjarnar- son (skrifari), Hannes Þorsteinsson (form.) 01. Briem. F o s s a r (N. d.) (takmörkun á eignar- og umráðarétti yfir þeim) Guðl. Guðmunds- son (form.), Jóh. Ólafsson, Ól. Briem (skrif.), Stefán Stefánsson (Eyf.), Magnús And- résson. S k ó g r æ k t (N. d.) Þórhallur Bjarnar- son (skrif.), Eggert Pálsson (form.), Ólafur Thorlacius. Brunabót afél a g í s 1 an d s(N. d.) Magnús Kristjánssnn (fonn.), Jón Jónsson, Stefán Stefánsson (Skagf.), Stefán Stefáns- son (Eyf.), Ólafur Briem (skrif.). Til þessarar nefndar vísað frv. J. J. og M. Kr. um vátryggingarskyldu húseigenda og stofnun brunabótasjóðs. Bætt við síð- ar í nefnd þessa Jóni Magnússyni og Skúla Thoróddsen. Landsbókasafn (E. d.) B. M. 01- sen, J. Jakobsson, Valtýr Guðmundsson. Skilorðsbundnir hegningar- dómar (E. d.) Stgr. Jónsson, Jóh. Jó- hannesson, Guðjón Guðlaugsson. Lausamenn og þurrabúðar- II lllllll,IIHIII..IIIU.,l... 1111111111,1111,111,11,111 Ursmíðavinnustofa Carl J?% JBartels f Laugavegi 5. Talsínii 137. ¦,.,...,..¦,¦,¦,¦,¦.¦,¦¦,¦¦,¦,.,¦,¦¦,¦„,¦„,.,..¦,.,.,¦„,¦„,..„„„,.„,.„,.„..:rTi^r Nýr meiðyrða-dómur. „ísafold" hefir um mörg ár lagt Lárus sýslumann Bjarnason í einelti með óhróðurssögum. Hann hefir, því miður, helzt til um of fyrirlitið blaðið og því eigi lagt sig niður við að hirta það með vendi laganna svo sem skyldi. Eins og þorra manna er kunnugt er L. B. einn með þekkingarbeztu og skörpustu mönnum á þingi, en hann hafi eigi verið í óaldarflokki ísafoldar. Hitt vita þeir síður, er fjarlægir eru og ekki lesa önnur blöð en þjóðræðis- blöðin, að L. B. er vinsæll og vel lát- inn af öllum þorra sýslubúa sinna, að undanteknum örfáum mönnum, sem „ísafold" (og Einar Hjörleifsson fyrir hana) hefir reynt að æsa upp til róg- burðar og ærumeiðinga gegn honum. Loks tók L. B. Einar Hjörleifsson til bæna og lét dómstólana tykta hann, og varð Björn nýverið að borga 300 kr. fyrir Einar fyrir loginn óhróður og illan munnsöfnuð um L. B. í fyrra, er Lárus Bjarnason var á förum aftur til útlanda, meiðyrtu þeir séra Vilhjálmur Briem og Jón G. Sig- urðsson Lárus með óbótá-orðum í ísa- fold og létu svo um mælt, að þeir tækju svo fieklega til orða, til að neyða Lárus í mál, svo að þeim gæfist kost- ur á að sanna illmæli sín, er þeir þótt- ust hafa næg gögn til. Lárus veitti þeim ósk sína er hann kom heim í vor úr utanferð sinni, og stefndi báðum. En er til máls kom, átu þeir báðir alt ofan í sig og játuðu, að þeir hefðu engan flugufót haftfyrir því sem þeir skrifuðu, og vildu sleppa með þessa játning og fyrirgefningarbón. En þess var þá ekki kostur. Nú er fallinn dómnr í málinu fyr- ir héraðsrétti 9. þ. m. v Eru þar öll meiðirði þeirra félaga dæmd dauð og marklaus, en þeir í 100 kr. sekt hvor um • sig eða 20 daga fangelsi, og máls- kostnað að auki. Nú í September mun ritstj. ísaf. eiga von á hæstaréttardómi fyrir ljótan munnsöfnuð um Lárus sýslumann. Hitt er eftir að vita, hvað blaðið lætur sér segjast við þessar og þvílíkar ráðningar. ^ "— ¦ M » m> Símskeyti til Blaðskeytasamlagsins. („Austri", „Frækorn", „Reykjavik"). Kaupm.höfn, 15. Jídí. Búsland. Kæruskjalið gegn þeim hershöfðingjunum [rúsnesku] Stössel [sem gaf upp Port Arthur fyrir Jap- önumj, Fock, Reus og SmirnorT er nú birt almenningi og er þeim öllum að sök gefið, að þeir hafi verið ónýtir, Stössel þó sérstaklega. Dagbók. t Porvaldur Jónsson, móðurbróðir Jóns Ólafssonar ritstjóra, andaðist 24. Maí að heimili sínu Þórshöfn (nýbýli í Kolmúla-landi við Reyðarfjörð,Fáskrúðs- fjarðarhreppi) vel sjötugur. Hann var söðlasmiður, og annars mesti hagleiks- maður, bæði á tré og járn, en heilsu- þrotinn maður, hafði legið rúmfastur nokkur ár, eftir slag. Réttum mánuði síðar (24. f. m.) varð sonur hans Jó- hann albrjálaður og hefir verið svo síðan. Beyðarflrði, 2. Júlí. Tíðarfar hefir verið ið versta á þessu vori síðan Maí- byrjun. Út þann mánuð og fram í Júní mátti heita að skiftust grimdir og kaíaldsbyljir, og tíð sífelt köld til þessa, eins og nærri má geta, þar sem nú er í fyrsta verið að hreinsa tún, og er það rótt svona að heita má að þau sé græn, en úthagi má kalla sé algrár enn, enda þykjast elztu menn ekki muna verra. •— Sauðburður gekk yfirleitt mjög illa. 30. Maí var svo þykk héla á gluggum í íbúðarhúsum, að ekki sá út fyrri en undir dagmál, og mun það fágætt. Fiskileysi er hér á þessum fjörðum og hefir verið í vor, svo að útlit er ið ískyggilegasta sem hugsast getur. — „Flensa" er að stinga sér niður hingað og þangað, og þó fremur væg enn sem komið er. Engir dáið úr henni hér um slóðir, það ég til veit. Mislingarnlr. Það var tvísýna nokkur á því, hvort takast mundi að hefta þá í Stykkishólmi. En svo lítur út sem það ætli að takast. Engir mis- lingar hafa enn gert vart við sig í Snæfellsnessýslu utan Stykkishólms. Á einum bæ í Dalasýslu varð þeirra vart (Harastöðum) og var sá bær þegar einangraður. í Sfcykkishólmi hefir að eins orðið vart við þá í 2 húsum til, og af öðru þeirra vissi landlæknir, er hann kom þaðan. — Svona skýrir land- læknir oss frá eftir skýrslum, er hann fékk með hr. Torfa Bjarnasyni í Ól- afsdal, er kom hingað landveg í fyrra- dag. Áðgöngumiða að tjaldbúð templara á Þingvelli 2. Á- gúst ættu menn að hraða sér að kaupa. — Geta nú allir fengið þá keypta, jafnt teinplarar sem aðrir. Þeir sem hafa pantað aðgöngumiða, eru vinsamlegast beðnir að vitja þeirra sem fyrst, ekki síðar en 15.—20. þ. m. Aðgöngumiðar fást í afgreiðslu ísa- foldar, á Laugaveg 63 og í Gutenberg. 6u8muníur á Ceithálsi vill selja góða lcú tímabæra, á að bera í 5. viku vetrar, og 1. kálfs kvígu tímalausa.

x

Reykjavík

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Reykjavík
https://timarit.is/publication/206

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.