Reykjavík

Tölublað

Reykjavík - 13.02.1909, Blaðsíða 1

Reykjavík - 13.02.1909, Blaðsíða 1
1R e 2 h J a \> í ft. X, 7 Tltbreiddasta blað landsins. llpplag yfir 3000. Laugardag 13. Febrúar 1909 Áskrifendur í b æ n u m yfir 1000. X., 7 ALT FÆST f THOMSENS MAGASÍNI. Ofixa og eldavélar selur Kristján Þorgrímsson. Eða er »Foldin« kann ske farin Augnlækning ók 1. og 3. þrd. 2—3 á spítal. Baðhúsið virka daga 8—8. Biskupsskrifstofa 9—2. Borgarstjóraskrifstofa 10—3. Bréfburður um bæinn 9 og 4. Búnaðarfélagið 12—2. Bæjarfógetaskrifstofa 9—2 og 4—7. Bæjargjaidkeraskrifstofa 11—3 og 5—7. Bæjarsiminn y.d. 8—10. sunnud. 8—7. Bókasaín Alp.lestrarfél. Pósthússtr. 14, 5—8. Forngripasafnið mvd. og ld. 11—12. Hlutabankinn 10—2^/a og 5^/s—7. Lagaskólinn ók. leiðbeining 1. og 3. Id. 7—8 e.m. Landakotsspítalinn lO’/s—12 og 4—5. Landsbankinn XQ1li—2'/2. Landsbókasafnið 12—3 og 7—8. Landskjalasafnið á þrd., fmd. og ld. 12—1. Landsjóðsgj.k. 10-2, 5-6, þrjá 1. d. í m. 10-2, 5-7. Landssíminn v.d. 8—9, sunnud. 8—11 og 4—6. Læknaskólinn ók. lækning þrd. og fsd. 11—12. Náttúrugripasafnið sunnud. P/s—21/*. Pósthúsið 8—2 og 4—7. Stjórnarráðið 10—4. Söfnunarsjóður 1. md. i mán. kl. 5. Tannlækning ók. í P.str. 14, 1. og 3. md. 11—12. „REYKJ AYÍK" Ar«. [rninnst 60 tbl.] kostar innanlands 3 kr.; erlendia kr. 3,50—4 sh.—1 doll. Sé borgað fyrir 1. Júlí, 1 kr. afsl. Auglgsingar innlendar : & 1. blg. kr. 1,60; .3 og 4. bls. 1,36 — Útl. augl. 33m/a°/o hnrra. — A'sláttur að mun, ef mikið er auglýst. Útgef.: Hlutafélagið „Heykjavík“. Afgreiðslumaður og gjaldkeri Lúövík Jakobssou, Lækjargötu 6A (bókverzlun Guðm. Gamalíelssonar,). Talsími 36. Ritstjóri Jónas Guðlaugsson, Suðurgötu 2. Talsírai 199. Ritstj. „Reykjavíkur“ er að hitta á skrifstofu blaðsins í Lækjargötu 6A (uppi) kl. 12—2 e. h. Talsími 36. Heima í Suðurgötu 2 frá 4—5 e. m. Talsími 199. Afgreiðslum. og gjaldkera ,Rvíkur‘ er að hitta á virkum dögum í Lækjar- götu 6A kl. 8—10 f. h. og kl. 12—3 og 5—6 e. h. Talsimi 36. Unðirskríjtin og ,3safol5‘ fyr og nú. Skömmu eftir að Heimastjórnin settist á laggirnar, var sú óheilla- fluga vakin upp, að Hannes Hafstein hefði gjörst stórsekur við land sitt, með því að taka við ráðherraembætt- inu með undirskrift danska forsætis- ráðherrans í skipunarbréfinu. »ísafold« gleypti óðar fluguna og magnaði hana að vanda. H. H. hafði í hennar munni gerst sekur um stjórnarskrárbrot og jafn- nel landráð. Á þessu eina máli lifði hún ná- lega eingöngu í hálft annað ár, og altaf var það eitt af aðal-bareflum hennar þangað til sambandsmálið fór að skyggja á önnur mál. Út af því báru Þjóðræðis-þingmenn í báðum deildum alþingis fram til- lögu til þingsályktunar sumarið 1905. Málið þótti þá svo mikils virði, að allur llokkurinn flutti tillöguna, að séra Magnúsi Andréssyni einum undanteknum. Sk. Thoroddsen sagði i framsögu fyrir tillögunni í neðri deild, að með undirskriftinni væri wþingræðisreglan brotin . . . lands- réttindum vorum traðkað .... og hættuleg árás gerð á þjóðfrelsi vort og þingræði«. (Alþt. 1905 11, bls. 2664—66). »ísafold« át þetta alt eftir og bætti við í báða enda. Svo var »bændafundinum« sæla bóað saman, og þar náttúrlega úr- skurðað orðalaust, að undirskriftin væri óþolandi óhæfa, hrein og bein föðurlandssvik. Og smiðshöggið loks lagt á með afhrópun ráðherrans. Eftir þessum ósköpum, sem á undan voru gengin og vitanlega voru sprottin af einskærri föður- landsást, en áttu ekkert skjdt við valdakveisu eða þvíumlíkt, hefði mátt ætla að »ísafold« hefði getið þess að nú væri ráðið fram úr þeim liinum gömlu vandræðum. Manni sýnist svo sem ekki liefði mátt minna vera en að hún hefði nelntþað, sjálfrarsin vegna ogflokks- bræðra sinna, einkum þar sem til- efnið var svo beint og bert, er hún flutti grein úr »Berlingi«, sem prentuð er á-öðrum stað hér í blaðinu, og þetta einmitt stendur í, og þannig ekki þurfti annað en að lofa 3—4 línum að fljóta með. Nei og sei sei nei. Nú tólc ekki að flytja j)ann liégóma. Hún segist fella úr greininni »fáeinar setningar liingað og þangað, þ æ r e r e n g u m á 1 i s k i f t a «. Og ein af þeim setningum, sem »engu máli skifta«, er n ú undir- skriftin orðin. Af hverju, af þvi að H. H. fékk loks breytingunni fram- gengt með miklum erliðismunuin, ])ó að »Berlingur« láti nú svo sem auðsótt væri. »ísafold« liefði J)ó átt að líta á það, að óvænlega hefði áhorfst, núna rétt undir væntanleg ráðherraskifti, ef undirskriftar-hnúturinn hefði ekki verið leystur svona heppilega. Þá hefði H. H. orðið að sitja kyr, eða einhver annar úr minni hlutan- um að koma í hans stað. Því að vitanlega hefði enginn meirihlutamaður fengist til að taka við ráðherraembættinu, svo »mein- gölluðu !« að fyrirverða sig? Varð úlfaldinn þess vegna aftur að mýflugu. Aumlegt afturhvarf, ef svo er. Rétt á borð við fátæktarbarlóminn út af hæztaréttar-leiðangrinum 1907. Erlend símskeyti til „Rvíknr“. Kaupmannahöfn 12. febr. Játvarður Englakonungur heim- sœkir Vilhjálm keisara I Berlin í friðarerindnm. Landvarnarlög lögð fram í dag á þingi Dana : Sjávarvirki 11 miljónir, Landvirki við Kjöge-flóa, Fure- vatn og Vedbœk 10 miljónir — þau sem nú eru þar verða lögð niður. — Strandvirki 7 miljónir. Vopnaúlbúnaður 3 miljónir. Tundurbótar og neðansjávarhátar 8 miljónir. Aukinn órskostnaður 2 miljónir. * * :f: Að líkindum er að dragi til sátta með Englendingum og Þjóðveijum. Englendingar hafa verið Þjóðverjum all andstæðir, síðan þeir komust í vin- fengi við Frakka. Hitt getur og verið að það sé viðvíkjandi Balkanmálunum, sem þjóðhöfðingjarnir finnast. Svo er að sjá, eins og vænta mátti, að tillögur Landvarnar-nefndarinnar dönsku séu lagðar fram af stjórninni. Má teija víst, að þær nái samþykt, því fjölmennasti flokkurinn á þingi Dana, „Reformflokkurinn", fylgir þeim fast fram. r Islenzk stjórnmál. Með þessari fyrírsögn flytur „Berlingske- Tidende11, elzta og orðvarasta blað Dana 1. þ. m. eftirfarandi ritstjórnargrein: „íslendingar hafa lýst undrun sinni á því, að dönsku blöðin skuli ekki hafa skrifað meira um alþingiskosningarnar eftir 10. sept., og undirtektir íslend- inga undir sambandsfrumvarpið, en raun er á orðin. Sumir íslendingar hafa sennilega helzt til mikið álit á gildi íslands í heimspólitíkinni. Utan ríkisins hafa menn áreiðanlega lítinn áhuga á sambandsmálinu. Og hér í Danmörku gátu menn beðið þe&s með rósemi, sem gerðist, eftir að íslend- ingar höfðu sýnt afstöðu sína gegn hinu frjálslynda tilboði, sem þeim var gert í frumvarpinu. Nú, þegar að því er komið að alþingi komi saman, virðist aftur á móti viðeig- andi, að sýnt sé fram á hvernig mál- inu horfir við. Danir hafa sýnt íslendingum meiri tiliátssemi, en nokkurt annað ríki myndi hafa gert í Danmerkur-sporum. En íslendingar hafa tekið þessu Iðnaðarmenn I Munið eftir að ganga i »Sjúkrasjóð Iðnaðarmanna- fclagsins«. — Sveinn Jónsson gjk. Heima kl. 6 e. m. — Bókhlöðustig 10. öðruvisi, en nokkur sannsýnn maður hér og í nágrannalöndunum gat vænst. Island hefir veriÖ svo óhamingju- samt á þýðingarmiklu augnabliki fyrir framtíð þess, að eiga óbilgjarna æs- ingamenn meðal stjórnmáiamanna sinna, sem virðast meta meir persónu- iegar valdavonir en heili landsins. Og hinir íslenzku kjósendur hafa verið svo léttúðugir í sumar, að láta frumvarpið falla með 12—1300 atkvæða mun. En það skal íslendingum gefið til vit- undar, áður en frumvarpsuppkastið er tekið til meðferðar á alþingi, að frá danskri hlið mun frumvarpið verða samþykt óbreytt, til þess að ekki sé um að villast afstöðu Danmerkur til íslands. Það er ekki til einn einasti stjórn- málamaður í landi voru, sem er það ekki fyililega ljóst, að Danmörk tapar í hverju atriði, við að samþykkja frum- varpið, en ísland vinnur aftur á móti að sama skapi við það. Og það er líka öllum orðið ljóst, að Danmörk gefur eftir réttindi og valdstöðu, sem ísland með hinum 80 þúsundum sínum, getur ekki haggað við, svo langt fram í tímann, sem litið verður. Þar sem vér þó stöndum við frum- varpið, þrátt fyrir hatursfuliar undir- tektir og æsingar, sem frumvarps- andstæðingarnir íslenzku hafa sýnt Danmörku, þá er það að eins til þess, að efna það, sem dönsku nefndarmenn- irnir hafa lofað. íslendingar verða sjálfir að taka upp á sig úbyrgðina, sem ieiðir af af- stöðu þeirra til frumvarpsins, og afleið- ingarnar sem af henni kunna að verða. Foringjar stjórnarandstæðinga-flokksins skulu vita, að á þá fellur ábyrgðin gegn hinni ísleuzku þjóð og dómi sögunnar. Það verður undir þeim komið, hvort ísland á að ná þeirri stóðu, að verða viðurkent, sem ríki i ríkjasambandi vid Danmörku eða ekkí. Foringjar andstæðinga-flokksins ís- lenzka hafa sjálfir bent á þann veg, sem danskir stjórnmálamenn geta farið, ef frumvarpið fellur á íslandi. Þeir hafa sagt, að hin núverandi réttar- staða sé betri, en sú er ísiand fær með frumvarpinu. Petta má herma upp á þá, og láta alt sitja við sama keip. Það eina sem frumvarpsandstæðing- ar geta þá vænst að fá, er, a ð í s - 1 andsráðherrann undir- skrifi skipunarbréf eftir- komanda síns'), lítilfjörlegt atriði, sem líklega enginn mundi hafa lagst á móti. En eins vissir og íslendingar geta verið um það, að þjóðerni þeirra og innra þroska verður aldrei og undir engum kringumstæðum þröngvað frá danskri hendi, eins skulu þeir vita, að þeir geta ekki haggað við stöðu ís- lands í ríkinu, eða hreyft við þeim réttindum, sem Danmörk hefir nú á ísiandi. Frumvarpsandstæðingarnir íslenzku, sögðu í sumar við kjósendur sína: *) Auókent af ritstj.

x

Reykjavík

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Reykjavík
https://timarit.is/publication/206

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.