Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 16.03.1956, Blaðsíða 1

Verkamaðurinn - 16.03.1956, Blaðsíða 1
VERKflmfleuRifln {s#sr- ¦#**>#^*#>#<##<#*s**#*#*s»#sr«s##*#<#< XXXIX. árg. Akureyri, föstudaginn 16. marzz 1956 11. tbl. Alþýðusambandsstjórn helir ákveðið að beila sér lyrir kosningasamlökum allra vinslri manna, er vilja slarfa saman á grundvelli slelnu-yfirlýsingar Alþýðusamb. Þessi ákvörðun var tekin eftir að meiri hluti Framsóknarfl.þingsins hafði hafnað allri samvinnu við Alþýðusambandið Fullskipuð sambandsstjórn A. S. í. hélt fund dagana 10.— 13. þ. m. Fundinn sátu einnig fulltrúar frá öllum fjórðungs- samböndunum og fulltrúi frá Fulltrúaráði verkalýðsfélag- anna í Reykjavík. í lok fundarins var samþykkt í einu hljóði eftirfarandi ályktun: „Á undanförnum árum hefir þróun dýrtíðar- og efnahagsmála þjóðarinnar verið sú, að verka- lýðssamtökin hafa orðið að verja hagsmuni félaga sirma með sí-end- urteknum verkföllum. Sjaldan hef- ir nema skammur tími liðið frá lokum verkfalls, þar til gerðar hafa verið nýjar, stjórnmálalegar ráðstafanir, sem tekið hafa aftur þann ávinning, sem verkföllin faöfðu fært vinnandi fólki. Þessi staðreynd hefir opnað augu alls vinnandi fólks fyrir því, að nauðsynlegt er, að verkalýðs- samtökin eigi sterkari aðstöðu á stjórnmálasviðinu, en verið hefir. í byrjun þessa árs voru sam- þykktar á Alþingi hærri skatta- og tolla-álögur en dæmi eru til um áður, og hljóta þær að skerða all-verulega kaupmátt launa. Þá hefir annar stjórnarflokkur- inn lagt fram tillögur í ríkisstjórn- inni um stórfellda fölsun vísitöl- unnar, sem mundi gera álögurnar ennþá þungbærari fyrir launþega. Verkalýðssamtökin óska einskis fremur en að geta verndað og bætt hag félaga sinna án verk- fallsátaka, en eigi slíkt að takast, er augljóst, að þau verða að eflast að áhrifum á stjórnmálasviðinu. Alþýðusambandið hefir reynt eftir ýtrustu getu að beita sér fyr- ir myndun vinstra samstarfs allra þeirra, sem verkalýðshreyfingin gæti sem heild veitt stuðning og traust sitt. Það hefir lagt áherzlu á, að mynduð yrði ríkisstjórn, sem strax sneri sér að lausn aðkallandi vandamála og varað við kosning- um í sumar, þar sem allt væri í fullkominni óvissu um, hvað við tæki í dýrtíðar- og efnahagsmál- um að þeim loknum, og þar sem vinstri öflin gengju tvístruð til kosninganna. Alþýðusambandið hefir ein- róma lýst yfir því, að verði gengið til kosninga í sumar, þá mundi það í þeim kosningum beita sér fyrir sem víðtækustu samstarfi allra aðila, sem vilji vinna að myndun vinstri stjórnar allra vinstri flokkanna, sem sameinast geta um stefnu-yfirlýsingu Al- þýðusambandsins. Eftir svar Framsóknarflokksins við þessari álykttin Alþýðusam-i bandsins má telja víst, að alþiné- iskosningar verði í vor eða sumar og að ekki takizt samstarf allra vinstri flokkanna nú þeéar, og felur því fundurinn við- talsnefnd þeirri, sem starfað hefir á vegum sambandsins til (Framhald é 4. síðu). •....................tlllllllH.....I......I............................I...................< llllllllllllllllllllll Framsóknarmadaman ætlar að geyma íhalds-stýrishjólið heima hjá éullunum s'mum fram yfir Ólafúr Thors: ,J31essaðri madöm- kosninéar. — Þarna arkar hún af unni minni þykir svo vænt um stað. „Velkomin aftur sem fyrst, stýrishjólið okkar að hún getur kelli mín," kallar Óli — og ma- ekki hugsað sér að vera án þess daman veifar til hans. eitt andartak." íslandskvikmynd Rússanna Svipmyndir frá Islandi Framsóknarþingið felldi tillögu um að hafna sfjórnarsamstarfi við íhaldið eftir kosningar! | Þau athyglisverðu tíðindi gerðust á þingi Farmsókn- j ar flokksins, að viðbótartillaga frá Hannesi Pálssyni frá f Undirfelli, við stjórnmálaályktunina, um að því skyldi lýst yfir að Framsókn myndi ekki taka upp stjórnarsam- | starf aftur við fhaldið eftir alþingiskosningar, var felld 1 með miklum atkvæðamun. Er þessi afstaða þingsins hrein og bein yfirlýsing um að hægri mennirnir í Framsókn ætla sér og hafa alltaf ætlað sér, að mynda stjórn aftur með fhaldinu að kosn- ingunum loknum. Þeir þurfa að fá þá útreið í kosningunum að þeir ] þori það ekki. iimHUMniMiMMninmMniiMnniuniiiiiiiinHiiinHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiMini: íslandskvikmyndin, sem kvik- myndatökumenn frá Sovétlýðveld- unum tóku hér s.l. sumar, er nú komin hingað til Akureyrar og verður sýnd í Alþýðuhúsinu n.k. sunnudag kl. 4. Allmikill hluti myndarinnar er héðanfráAkureyri og Norðurlandi. Myndin er falleg og ágætlega tekin í agfa-litum. — Hefir myndin hvarvetna vakið mikla athygli og hlotið lofsamlega dóma þar sem hún hefir verið sýnd hér á landi. Um leið verður sýnd kvikmynd frá hinni stórmerku landbúnaðar- sýningu í Moskva. Sennilega mun myndin hafa skamma viðdvöl hér og sýningar verða fáar, er því rétt að benda mönnum á að sleppa ekki þessari fyrstu sýningu. Öllum er heimill aðgangur og kosta aðgöngumiðar 5 kr. Skollaleikur og ósvífni íhaldsins Gamalt sjónarspil Afturhaldsöflin á Framsoknar- ' þinginu urðu í meirihluta. Þessi myrku öfl réðu úrslitum um það, að þingið hafnaði algerlega sam- starfi við Alþýðusambandið og aðra vinstri aðila á grundvelli stefnuyfirlýsingar A. S. í. í stað þess að taka upp slíkt samstarf samþykkti þingið að biðla til hægri arms Alþýðuflokksins og Imynda með honum kosninga- bandalag. Takist samvinna á milli þessara aðila, þá ætlar Framsókn að hlaupa úr óþverra- . !;bæli flokks fjárplógsmanna ög ; ! okrara. Fnginn veit hinsvegar á hvaða !; forsendum Framsókn hyggst nú !; *skilja við íhaldið í bili. Hún' hefur gerzt algjörlega samsek í- , haldinu um öll þau óþrifnáðar- 1, verk, sem ríkisstjórn þessara j! flokka hefur unnið á undanförn- !; um árum, og nú síðast samþykkti j! Framsókn það með íhaldinu, að ;; leggja á almenning 230-250 mill-!; jón kr. nýjar álögur. Drápsklyf j-;! ar þessar eru því engu síður verk |; í! Framsóknar en íhalds. Það eru i! fullkomin helmingaskipti þar,; $ eins og í öðrum samskiptum hjá ; !; þessum tveim flokkum. Ástæðan < j! fyrir brotthlaupi Framsóknar J; ;; verður þess vegna aldrei annað ! i'en tylliástæða, nema því aðeins, ; j að Framsókn taki upp nýja !; stefnu — raunverulega vinstri ;!stefnu, og taki upp sitt gamla !; kjörorð: „Allt er betra en ihald- ið." Kosning hægri aflanna í mið- !; ;; stjórn flokksins og sparkið í Jvinstri mennina, 'sem þar áttu . áður sæti, og svo sú ákvörðun,!; að hafna samstarfi við Alþýðu- I! sambandið, er óyggjandi sönnun !! fyrir því, að ráðandi öflin í! ;; Framsókn ætla sér að fylgja; sömu afturhaldsstefnunni 1 öll- ;! um þjóðmálum eins og þau hafa j! !; gert um fjölmörg ár. Fari svo, að hægri armur Al-! þýðuflokksins bíti á hinn eitraða ; öngul Eysteins og Vilhj. Þór og gangi i kosningabandalag við< ; Framsókn við væntanlegar al-! ! þingiskosningar i sumar, munu !! !; þessir ógæfumenn berja bumbur ;! ! og slá um sig með róttækum! ; slagorðum. En þeir hafa leikið !! Iþann leik áður. Þetta er ekkert;; ! nýtt sjónarspil. ! Þegar þessu gamla sjónarspili! er lokið í sumar, ætlar svo Fram-!! sókn að mynda stjórn aftur með > íhaldinu, og hægri kratarnir — !; . hækjuliðið — eiga svo að fá sæti ! !! í stjórninni lika, það er að segja,;; ;! ef einhver þeirra nær þá kosn-! 1 ingu. ; Það þarf sannarlega mikla! jtröllatrú á einfeldni kjósenda til ! að trúa því, að unnt verði að j; blekkja vinstri kjósendur þess- <! !; ara flokka aftur með þessum ; .' íriinli li-.HrI.3t-.ali.il/- íhaldsflokkurinn lagði í síðustu viku fram tillögur í ríkisstjórninni um niðurgreiðslur úr ríkissjóði til þess að „halda vísitölunni óbreyttri", eins og Morgunblaðið komst að orði. Samkv. þessum ósvífnu tillög- um okraraflokksins á að verja um 21 millj. kr. úr ríkissjóði til að greiða niður nokkrar vörur. Þann- ig á að koma í veg fyrir hækkun vísitölunnar og binda kaupið. En rétt áður en íhaldið ber fram þessar tillögur var ríkisstjórnin búin að leggja nýja tolla á þjóð- ina, sem nema um 230—250 millj. kr. Mun félagsbundið fólk í Al- þýðusambandinu bera þar af um 80 milljónir króna. Það má því heita furðulegt að okraraflokkurinn skuli leyfa sér að bera á borð aðra eins ósvífni og það að ríkissjóði verði gert að greiða einungis 21 millj. í staðinn fyrir hinar gífurlegu álögur sem ríkisstjórnin er nýbúin að leggja á þjóðina. Treystir Sjálfstæðisfl. því sýni- lega að þorri kjósenda sé á álíka vitsmunastigi eins og þeir sem skrifa Morgunblaðið og lesa það daglega eins og faðirvorið. gamla loddaraleik. Brezka íhaldið hengir sig Brezka íhaldið tók . það tiljj !; bragðs nýlega að handtaka Ma-; karios, erkibiskup á Kýpur, og J; !; flytja hann i útlegð til eyjar i!! !! fndlandshafi. Jafnframt halda ; svo Bretar áfram hryðjuverkum sínum á Kýpur, myrða unglinga !! í nafni hennar hátignar Breta-!; ;;drottningar eða misþyrma þeim !! á ýmsa lund. Þessar aðfarir Breta . j i minna rækilega á framferði naz- ; !; istanna þýzku. Og hver urðu svo ;! ! endalok þeirra Hitlers og Göb-:; ; j bels? Ofbeldisverk og hryðjuverk !! ! Breta á Kýpur munu hafa i för ; ;! með sér álíka endalok brezka ; íhaldsins. — Brezka ihaldið er ! raunverulega að hengja sig með ! verkum sínum á Kýpur. Það fylgir því trúlega fordæmi;! ;! nazistaforingjanna. z M»»»i««n»......*r rr ffxinj) L

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.