Verkamaðurinn


Verkamaðurinn - 23.03.1956, Blaðsíða 1

Verkamaðurinn - 23.03.1956, Blaðsíða 1
VERKHimroufflnn r<»^^#^#^#^s»#^»#^s#v»^r^»s^#s#s»^#^# XXXIX. árg. Akuneyri, föstudaginn 23. marz 1956 12. tbl. Alþýðusamlökin fagna ákvörSun stjórnar ASl um að koma á kosningasamlökum vinslri manna Tilraunir pólitízkra erindreka hægri klíkanna til þess að spilla samstöðunni í verkalýðshreyfingunni falla um sjálfar sig Um allt land eru nú hafnar um- ræður í verkalýðsfélögunum um þá mikilvægu ákvörðun stjórnar Alþýðusambands íslands, að beita sér fyrir kosningasamtökum allra vinstri manna, sem saman vilja standa á stefnugrundvelli alþýðu- sámtakanna. Þær fregnir, sem þegar hafa borizt af þessum um- ræðum, benda ótvírætt til þess að vilji allrar alþýðu manna sé mjög eindreginn til þess að sameina fylkingar allra vinstri manna og skapa alþýðustéttunum sem sterk- astan hóp málsvara á Alþingi í komandi kosningum. Hitt er og sýnt, að íhaldið og hægri klíkur Alþýðufl. og Fram- sóknar eru slegnar skelfingu við einingarvilja verkalýðssamtakanna og svífast einskis til þess að rugla dómgreind almennings og sundra samstöðu verkaiýðshreyfingarinn- ar. Var heldur ekki að vænta ann- ars af þeirra hálfu. Halda klíkur þessar að þær geti enn fyrirskip- að því fólki, sem áður hefur fylgt flokkum þeirra, hvernig það skuli haga atkvæðum sínum, jafnt í verkalýðsfélögunum sem við þing- kosningar, en þeir munu þegar hafa orðið þess áþreifanlega varir Brezkur sjóliði drukn- ar á Akureyrarpolli Það slys varð á Akureyrarpolli sl. miðvikudag að sjóliði af brezku korvettunni Rattel Snake drukknaði, er seglbúnum bát frá skipinu hvolfdi. Atvik voru þau, að þrír af mat- sveinum skípsins voru á skemmti- siglingu í bátnum og hvolfdi hon- um skyndilega. Annar bátur, vél- knúinn, frá skipinu var einnig á skemmtisiglingu austur undir landi og heyrði ekki hjálparkall frá skipinu er slysið varð. Létti því korvettan akkerum og stefndi að slysstaðnum, en mennirnir þrír syntu allir í átt til skipsins. Er skipið nálgaðist hina nauðstöddu menn stungu fjórir sjóliðar sér í sjóinn þeim til bjargar og náðu tveim þeirra heilum heilsu, en hinn þiröji var ekki með lífs- marki. Reyndust lífunartilraunir bæði um borð í skipinu og síðar í Sjúkrahúsi Akureyrar árangurs- lausar. og munu þó síðar verða það enn betur, að tímarnir eru breyttir. Nú eru meðlimir verkalýðshreyfing- arinnar ákveðnir í því að láta ekki tæta stjórnmálalegt afl sitt, hið sterkasta í landinu, í pólitískar frumeindir. Fólkið er að vakna til fullrar meðvitundar um mátt sinn og rétt til þess að skapa sér sterka urslitaaðstöðu á löggjafarþingi þjóðarinnar og sendir pólitíska er- indreka íhalds og afturhalds sneypta til föðurhúsanna. Málfundafélag jafnaðar- manna. Meðal þeirra samtaka, sem þeg- ar hafa lýst fylgi sínu við kosn- ingasamtök vinstri manna, er Mál- fundafélag jafnaðarmanna í Rvík, sem samþykkti aðild sína að þeim á injög fjölmennum fundi s.l. sunnudag með öllum atkvæðum gegn þremur, en málfundafélagið hefur innan sinna vébanda fullan Rétta leiðin Alfreð Gíslason, læknir, íorm. Máífundafélags jafnaðarm. helming af flokksbundnum Al- þýðuflokksmönnum í Reykjavík. Fulltrúaráð verkalýðsfélganna í Reykjavík. A fjölmennum fundi Fulltrúa- ráðs verkalýðsfélaganna í Rvík s.l. mánudag, var samþykkt með yfir- gnæfandi meirihluta atkvæða stuðningur við stefnu og ákvörðun Alþýðusambandsins og áskorun á verkalýðsfélögin og félaga þeirra að fylkja sér um kosningasamtök fólksins og færa þeim glæsilegan sigur yfir afturhaldi og afætum þjóðfélagsins. Síðastl. þriðjudag boðaði stjórn Samþykkl fundar fulltrúaráðs og stjórna verkalýðsfélaganna á Akur- eyri og við Eyjaf jörð sl. þriðjudag „Fundur verkalýðsfélagsstjórna á Akureyri og við Eyjafjörð lýsir yfir því, að hann telur stjórn Alþýðusambands íslands hafa valið rétta leið í kaupgjaldsbaráttunni eins og nú standa sakir með því að ráðleggja ekki samningsuppsagnir og nýja verkfallsbaráttu, heldur leggja á það allt kapp að verkalýðurinn standi sameinaður í Alþingiskosn- ingunum í vor, svo að hann eigi sem allra sterkast- an málsvarða á Alþingi eftir kosningar, þegar ákveða skal hverjar leiðir verði farnar í atvinnu, efnahags, og dýrtíðarmálum. Þess vegna fagnar fundurinn þeirri ákvörðun Alþýðusambands Islands að koma á fót kosninga- samtökum allra þeirra vinstri manna, sem saman vilja standa á grundvelli stefnuyfirlýsingar Al- þýðusambandsins og heitir samtökunum fyllsta stuðningi sínum í þeirri baráttu, sem fram undan er, til þess að auka kaupmátt launanna án verkf alla, en tryggja alþýðusamtökunum úrslitavald á Al- þingi í þeim málum, sem mestu varða hagsmuni alþýðustéttanna svo sem atvinnumálum og dýr- tíðarmálunum." Hannibal Valdimarsson, forseti A. S. í. Fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna hér í bænum til fundar með Full- trúaráðinu og öllum stjórnum verkalýðsfélaganna í bænum og einnig stjórnum félaganna í ná- grenninu. A þeim fundi mætti for- seti Alþýðusambands íslands, Hannibal Valdimarsson, og hafði framsögu um viðhorfin í verka- lýðsmálunum og um kosningasam- tök vinstri manna. Rakti hann í ýtarlegri og snjallri ræðu þróun þessara mála allt frá síðasta Al- þýðusambandsþingi og til þessa dags. Lagði hann megináherzlu á það að verkalýðssamtökin hefðu nú aðeins átt tveggja kosta völ til þess að verja lífskjör sín og fram- tíð: Annars vegar að leggja út í verkfallsbaráttu nú í vor til þess að rétta hlut sinn eftir þær árásir, sem gerðar hafa verið á kjör hans með samþykkt Alþingis á hinum geypilegu skatta- og tollaálögum og síðan e. t. v. aftur með haustinu er búast mætti við enn freklegri aðgerðum að óbreyttum aðstæð- um. Hins vegar að efla aðstöðu al- þýðusamtakanna á sjálfri löggjaf- arsamkomunni, til þess að tryggja að þeim leiðum, að komið verði í veg fyrir síendurteknar vinnudeil- ur og verkföll, sem óhjákvæmi- lega leiddu af- endurteknum fjand- skap ríkisvaldsins í höndum íhalds og afturhalds. Stjórn Al- þýðusambandsins hefði valið síð- ari kostinn að vel yfirveguðu máli og væri sannfærð um að val henn- ar væri hið eina rétta. Að lokinni ræðu Hannibals hóf- ust fjörugar umræður og töluðu þeir Jón B. Rögnvaldsson, Björn Jónsson og Jón Ingimarsson af hálfu vinstri manna. Er nokkuð var liðið á umræður kvaddi sér hljóðs Kolbeinn Helgason, verzl- unarmaður. Kvað hann alls óþarft að ræða þessi mál, enda kynni hann utanbókar allar ræður Hanni bals Valdimarssonar!! Er hann hafði flutt þessi snjöllu rök dró Eins og alkunnugt er, lagði mið- ! 1 stjórn Alþýðusambands íslands á sl. sumri íram stefnuyfirlýsingu al- þýðusamtakanna i atvinnumálum og öðrum þjóðmálum. Stefnu yfir- * lýsing þessi var byggð á samþykkt- ! ] um síðasta Alþýðusambandsþings, er gerðar höfðu verið einróma af fulltrúum verkalýðsfélaganna um land allt, án alls tillits til þess, hvar þeir höfðu skipað sér í póli- tíska flokka. Stefnuyfirlýsing Al- þýðusambandsins leggur megin- ]' áherzlu á alhliða uppbyggingu at- !] vinnulífsins í öllum landsfjórð- ' j.ungum, útrýmingu atvinnuleysis: ; stöðvun fólksflóttans úr þremur í ;; landsfjórðungum, heilbrigða verzl- unarhætti, að aflétt verði okur- ! | sköttum milliliða, að dýrtíð verði lækkuð með opinberum ráðstöfun- um, þar a meðal lækkun húsaleigu, i að náinni satnvinnu verði komið á $ milli verkalýðs og bænda, að launa- i! kjör alþýðu manna verði bælt, svo '! að 8 stunda vinnudagur nægi til 'i góðrar afkomu, og síðast en ekki sízt að hernáinssamningnum verði sagt upp og hinn erlendi her lát- !; inn víkja úr landinu, en vinnuafl- i| inu, sem nú er bundið hernáminu, ! $ verði beint að þjóðnýtum störfum. Að beinum fyrirmælum Alþýðu- sambandsþings sneri stjórn Al- i þýðusambandsins sér til vinstri j! nokkanna fjögurra og leitaði full- ;; tingis þeirra til þess að frarokvæma !; þessa stfenu. Allir flokkarnir kusu !; viðræðunefndir, sem síðan raeddu !! við fulltrúa verkalýðssamtakanna. i! Þessar viðræður snerust, eins og að ;! likum lætur, fyrst og fremst um tvö ]| meginatriði: Hvort flokkarnir gætu ]; í höfuðatriðunum fallizt á stefnu ;; verkalýðssamtakanna og hvort þeir ! ] vildu, ef svo væri, nota vald sitt á ! I Alþingi til þess að framkvæma hana. Niðurstaða þessara viðræðna varð sú, að allir tlokkarnir fjórir lýstu sig í öllum meginatriðum ] samþykka stefnuyfirlýsingu Al- ]; ]; þýðusambandsins, en Alþýðuflokk- ! ] ; ] urinn og Framsokn töldu sér hins ! !; vegar allt að vanbúnaði að fara þá '! !! einu leið, sem opin lá, aS samein-;! i! ast Sósíalistaflokknum og Þjóðvarn- ; ; i arflokknum um myndun ríkia- ]' i stjórnar til þess að hrinda þessari ] ] ]; sameiginlegu (að eigin «ogn) stefnu ! ] ] í framkvæmd. Þjóðvarnarflokkur- !! ! ] inn hef ur til þessa dags iiumað ! fram af sér að taka skýra afstöðu ]! ;! til myndunar vinstri .stjórnar allra ] ; i fjógurra flokkanna og kosið að tvi- ] ] ; stíga eins og áttavilltur umrenn- i ] ! (Framhald á 4. síðu). i, mgur. ;! Staðreyndirnar lágu því þannig fyrir: Alþýðusamtökin höfðu fund- ;; ið öruggan grundvöll að sameigin- ! ] !; legri stefnu fjögurra vinstri flokk- i anna, sem hafa að baki ser 46141 i atkvæði á móti 28738 atkv. íhalds- : ins og yfirgnæfandi meirihluta a Alþingi. En foringjar Alþýðu- ogi; Framsóknarflokksins höfðu þann kost að gerast böðlar þessar- ! ] ar samfylkingar, sem orðið gat hin" ' sterkasta og atkvæðamesta í stjórn- málasögunni. Þeir höfðu valið sér þann hlut að afneita þannig í verki peirrí stefnu, sem þeir höfðu lýst sig fylgjandi í orðum, og tekið ó- niunhæft atkvæðabrask fram yfir ! ] raunhæfar aðgerðir i þágu alþýðu- stéttanna. Þegar svo var komið, áttu al- :; þýðusamtökin tveggja kosta völ. Vnnar var sa, að gefast upp fyrir ;; iundrungarforingjum hægri krata ; i og Framsóknar og selja þeiin og ! ] íhaldinu í hendur sjálfdæmi í mál- sfnum alþýðustéttanna á vettvangi löggjaíarsamkomunnar, og hinn sá, sem valinn hefur verið, að fylkja öllum vinstri mönnum, sem af full- um heilindum vilja vinna á þeim grundvelli, er alþýðusamtökin hafa ;; lagt, saman, í þeim örlagaríku ! ] kosningum, sem í hönd fara í sum- ! ] ar, og skapa þannig f jölmennan fulltrúahóp á Alþingi, sem hafi ; sterka aðstöðu til þess að hafa á- ] hrif og úrslitavald um málefni Al- !! þýðustéttanna. ' i Það þarf ekki að fara í neinar ; i !; grafgötur um vilja verkalýðssam- ]; ] takanna og alls almennings til þess ! ] i! að þjappa sér saman að baki kosn- ! ] ingaflokks alþýðusamtakanna. Þær ] ]; umsagnir, sem þegar hafa komið ; i fram frá þeirra hendi, sanna, að ; | hin rétta leið hefur verið valin. ]

x

Verkamaðurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Verkamaðurinn
https://timarit.is/publication/215

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.