Þjóðviljinn - 03.11.1938, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 03.11.1938, Blaðsíða 1
Munið sfofnfund Sósíalísfafélagsíns í Gamla Bíó í dag klukkan 6 Vanderwelde. Verklýðssamtðk Belgta risa m geon af tnrhalds- pólítik „hsegri- hroddanna,< par. EINKASK. TIL þJÓÐVILJANS KHÖFN I GÆRKV. Flokksfélög sósíalístafl. í Belgíu undírbúa núflokks- þíng sítt. Hafa félögín mót- mælt harðlega utanríkís- málastefnu ríkísstjórnarínn- ar, en þau telja hana hlynnta fasísmanum. Krefj- ast félögín þess að sett verðí víðtæk verkamála- löggjöf. Ákvörðun Spaaks forsætis- ráðherra um viðurkenningu á Franco hefir vakið ákafar deil- ur innan flokksins. Hinn þekkti jafnaðarmannaleiðtogi Vander- welde hefir Iýst yfir því, að hann álíti viðurkenningu belg- ísku stjórnarinnar á Franco ó- hamingju fyrir fbkkinn og muni ákvörðunin hafa mjög al- varlegar afleiðingar. Æskulýðssamband jafnaðar- manna hefir gefið út ávarp gegn stjórnarstefnu Spaaks- ©g mótmælir viðurkenningunni á Franco-stjórninni. Allar þýðing- ;armestu flokksdeildirnar, þar á meðal félögin í Brussel og Framhald á 4. síðu. Þannig 9einirc Mnssolini loforð sin. Frasisfca stjóraín neítair sjálfboðalídum á Spání að faira yfír fronsku landamæirííi. EINKASK. TIL þJÓÐVILJANS KHÖFN I GÆRKV. Ollum fregnum" ber sam- an um, að ítalír aukí nú mjög þátttöku sínaíSpán- arstyrjöldínní. Frá Róm kemur fregn um að 24 þús. manna líðí hafí veríð boðíð út tíl Spánarfarar. Fylgír þeírrí fregn að Mussolíní teljí að fullnaðarsígur muní fást yfír spanska stjórnar- hernum með vorínu, en þó því aðeins að fjöl- mennt erlent herlíð verðí alltaf Franco tílfaðstoðar. Heimsending hinna tíu þús- und ítölsku hermanna hafi ver- ið gerð einungis í því skyni, að gefa Chamberlain tilefni til að láta ensk-ítalska samninginn ganga í gildi. En gildistaka hans var bundin því skilyrði að Spánarmálin væru „leyst". Meðal heimsendu hermannanna var fjöldi særðra manna og ó- vígra. það hefir vakið mikla ó- ámægjiu í Frakklandi, að 250 sjálfboðaliðum úr stjórnarhern- lum á Spásii, hefir verið neit- j að ium ferðaleyfi inn í Frakk- land. Spanska stjórnin hefir sem kunnugt er ákveðið að senda heim alla erlenda sjálfboðaliða í lýðveldishernum. Sósíalistar Reyfeja" vSknr samein«st Séstalísl&íél&g Mefhjavíhm vcrðoi" sfoííiad í Oamla Bíé M. 6 i Stofníurrdiur Sósíalistafélags Reykjavíkur hefst í Gamla Bíó kl. 6 í dag. Með þeim íundi skipuleggiur hin sósíalistiská verklýðshreyfimg Reykjavíkur ^ig í eitt stjóraimálafélag. Með Sósíalistafélagi Reykja- víkur skapar verkalýðurinn sér þá fjölmennu forustusveit, sem skipuleggur stéttina til atlögu gegn atvinnuleysinu og öðru því böli auðvaldsskipulagsins, sem þjáir hinar vinnandi stétt- ir. Með Sósíalistafélagi Reykja- víkur skapa frjálshuga Reyk- víkingar þá framherjasveit, er verður að sameina alla vini frels is og framfara gegn afturhald- inu og fasismanum, sem í sí- fellu reisir höfuðið hærra. Það er skylda hvers einasta manns og konu, sem vill sigur frelsis og jafnréttis, sigur alþýð- knnar og sósíalismans, að vinna sjálf að þeim sigri með því að vera starfandi með- limur Sósíalistaflokksins. Frels- íuiíi alþýðiunnar getur aðeins ver- ið verk héíimar sjálfrar. Stofnfundurinn hefst kl. 6. Fyrir hönd Jafnaðarmannafé- lagsins og Reykjavíkurdeildar K. F. í. ávarpa fyrv formenn þeirra, Héðinn Valdi- og Einar Olgeirsson, flokksmenn- ina. Verða svo lögð íram bráða- birgðalög og kosin stjórn til nýjárs. Vafalaust verður stofn- fundinum ekki !okið parna, held- ur verður framhaldsfundur í næstu viku. Verkalýðssinnar! Sósíalistar! Fjölmennið! Asgeir Asgeirsson og Valtýr Blðndal gerðir baokastiðrar i Dtvegsbankanam. Bíílín$akröfur broddanna mefnar meíra en heílbrígð fjármálapólífík. Meðan franska stjórnin svíkur hetjurnar, sem berjast fyrir málstað frelsisins á Spáni, — mótmælir franski vek-ka- lýðurinn þessum aðförum í orði og verki. Á myndinni sjást bílar hlaðnir matvælum til Spánar, gjöf verkamanna í París. Ákvörðun franskra yfirvalda um neitun á ferðaleyfi handa sjálfboðaliðunum er til þess eins að gefa Mussolini og Hitl- er tilefni til frekari innrása, með tilvísun til þess, að útlendingar berjist einnig í liði stjórnar- innar. Samskonar bann vofir yfii mörgum hundruðum sjálfboða- liða. Meðal þeirra er neitað var um ferðaleyfi inn í Frakkland voru 9 Svíar, 3 Danir og 4 Norðmennn. FRÉTTARITARI. 9Ömion4 flaug 385 flug og 50 þúsund flug-kílómetra. Hún fluffí 750 farþega og 9 fárveíka sjúklínga* til starfa 2. m'aí í vor og hafði örsi og ráðið Agnar Kofoed- Fíugfélag Akureyrar tók það þá keypt flugvél'na TF Hansen fyrir flugmann. Verkeíni flugfélagsins hafa aðallega greínzt í þrjá flokka: Sjúkrafluliiiiog, flutning á póssti og farþegum og loks síld- arleitin, sem flugvélín annaðíst í sumar að nokkru fyrir Norðurlandi. Reysizlan af fluginu þenna stutta tíma hefrar sýnt það tví- mælalaust, að flugsamgöiigiiir eiga sér framtíð hér á landi. Ætti það að vera mönnum ástæða til þess að efla þær sem mest. Félagið var þegar frá upphafi svo hepþið, að njóta krafta Agnars Kofoed-Hansens, sem hefiur ekkiert færi látið ónotað til þess að efla flughér á landi. Skal oú vikið nokkriu nánar að starfsemi félagsíns í eínstök- ujn greíinum. Frá ýmsum hlutum landsins hafa 9 sjúklingar verið fluttir til Reykjavíkur, og voru sumir þeirra svo alvarlega sjúkir, að engin leið hefði verið að.flyíja þá á annan hátt. Sjúkraflutn- ingur þessi var þar að auki ör- uggari,, ódýrari og fljótari í mörgum tilfellum en hægt var að fá á nokkurn annan hátt. Parf ekki að efa, að' í flestum tilfellum hefðu sjúklingar þessir dáið, ef ekki hefði verið unt að koma þeim svo fljótt lil læknis. ! Eftirspurn varð miklu meiri eftir farþegaflutningi en félagið gat fullnægt. Alls flutti flugvél- in 750 farþega og flaug rúma 50 þús. flugkílómetra. Allsvoru flogin 385 flug iog leysti flug- vélin 99,3% af þeim verkefnum er hún tók að sér. • Fyrsta mánuðinn flutli vélin Vg smálest af pósti, en síðan lagðist sá flutniingur niður. Milli Akuréyrar og Reykjavíkur var flogið alls 60 sinnum. Ennfremur má geta þess, að flugvélin var nökkuð notuð til myndatöku, bæði í höfunum fyrir Norðurlandi í vor og eins frá Vatnajökli eftir Skeiðarár- hlaupið. * í gær voru Ásgeir Ásgeírs- sion tog Valtýr Blöndal gerðif bankastjórar í Otvegsbankan- lum. Er það ríkisstjórnin, sem; kmýr þetta fram. Vitanlegt er, að hér er um algera þarfleysu að ræða. Eng in ástæða er fyrir hendl til að fjölga bankastjóriunum. Bak við skipun þessara nýju bankastjóra liggur eingöngu krafa broddanna í stjórnar- flokkunum um bitlinga og aukna möguleika til að hagnýta fé þjóðarinnar í einkaþarfir stjórnarflokkanna: Petta eru þá fyrstu efndirnar hjá Skjaldborginni á loforðun- um um aukna atvinnu — og hjá Framsókn um sparnað í þ j ó ðarbúskapnum. Eru nú aftur orðnir þrír bankastjórar við útvegsbankann því Helgi Guðmundsson verðuí áfram aðalbankastjóri. Pað æskilegasta fyrir bankann sem ríkisstofnun er vafalaust að nýju bankastjórarnir láti sér nægja að fullnægja aðaltilgangi þessarar hneykslanlegu skipun ar: sem sé, hirði launúi — en kbmi að öðru leyti ekki ná-i Iægt því að „stjórna" bankan- um. GhauberlaiB ætlar að láta ensk-ítalska sátU málann Sðlast gildl. LONDON 1 GÆRKV. F.Ú. Chamberlain forsætísráðherrai jhefir í jdag haldið ræ,ðU| í neðri, málstofunni og rökstutt þá til- lögu sína, að þingið fallist á að brezk-ítalski sáttmálinn verði látinn koma til framkvæmda. — Chamberlain kvað heimsfriðn- um ekki lengur hætta búin af styrjöldinni á Spáni og væru engar gildar ástæður hægt að færa gegn því, að teknar væri ákvarðanir, sem væri mikilvægt tillag til bætts samkomulags. Arthur Oreenwood, sem tal- aði fyrir hönd jafnaðarmanna, hélt því fram, að ekki ætti að veita viðurkenningu á yfirráð- um Itala í Abessiníu, þar sem styrjöldim þar væri, ekki til lykta leidd og ítalir réðu raun- venulega ekki landinu. Hann kvaðst ekki trúa á ein- Iægni Mussolinis, og samkbmu- Iagið mundi bitna á spönsku þjóðinni — það yrði haldið á- fram að gera loftárásir á spanskar borgir og konur og böm verða drepin eða limlest sem til þessa. Greenwood taldi það ekki mikilvægt, að Musso- lini hefði. kallað heim 10,000 sjálfboðaliða. Anthony Eden lýsti skoðun Þá má ¦ lokum geta þess, að flugvc" fór nokkmm sinn- luml í síld lug. En sökum þess að dönsl, .ugvél annaðist þetta starf að nokkru, var þörfin ekkif jafn aðkallandi og annars hefði verið. Án efa mun síldarleit í flugvélum hafa hina mestuþýð- ingu fyrir þann atvinnuveg í framtíðinni. Eru það tilmæli margra, að slíkum síldarleiíum verði haldið áfram. { ' sinni á þessum málum sem hann kvað óbreytta. Hann benti á hætturnar, sem því væri sam- fara, að slaka ávallt til, þegar mót-samningsáðilarnir ávallt krefðist meira. Hann lagði á- herzlu á ,að öðru vísi hefði farið, ef ákveðnari stefna hefði verið tekin þegar í febrúar þessa árs. ; Víð$jáín í dag. Sandler, utanríkismálaráðherra Svía. Johan Vogt er norskur hag- fræðingur og einn þekktasti rit- höfundur Norðmanna um stjórnmál og hagfræði. Hann ritar greinar sínar í „Arbeiderbladet", aðalmálgagn norska Verkamannaflokksins. Mun Þjóðviljinn birta fleiri greinar bráðlega eftir þennan merka höfund, sem manna sannast ritar um hættu þá, sem Norðurlöndum stendur af fas- ismanum.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.