Þjóðviljinn - 14.12.1943, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 14.12.1943, Blaðsíða 1
VILJIN árgangur. Þriðjudagur 14. desember 1943 281. tölublað IrV. Aígreídsla fjárlaganna afurflip samlmhhtaF mefl: 27 iu. oeon 21 SfisíalistafloBhupinn greiddi eílir Hai athuæOi oeon NMni sooi iieiið Kona filflup bana í bílslusi Á laugardaginn var varð Guðny Eyjólfsdóttir, kona Tryggva Pét- urssonar bifreiðasmiðs, Njálsgötu 34-, fyrir herbifreið og beið þegar bana. Slys þetta vildi til á Melavegi, sunnan við íþróttavöllinn. Var Guðný á leið til Skerjafjarðar og mun hafa gengið á vinstri vegar- brún. Kom bifreiðin á eftir henni, og mun konan hafa dáið samstund- is og áreksturinn varð. Bifreiðarstjórinn mun ekki hafa orðið konunnar var fyrr en slysið var skeð. Aðeins eitt. vitni var að atburðinum, amerískur hermaður, sem stóð á verði þar í grennd. FRAMLAG SVÍA Neðri deild sœnska þingsins hef- ur samþykkt frumvarp um 100 milljóna króna framlag til hinna alþjóðlegu uppbyggingarfram- kvæmda eftir stríðið. Fundur var í sameinuðu Alþingi í gær, var eitt mál á dag- skrá, fjárlögin fyrir árið 1944 og var það 3. umæða. ^Var gengið tfl atkvæða um breytingartillögur við fjárlögin. Till. þeirra Lúðv. Jósefssonar, Þóroddar Guðmundss. og Brynj. Bjarnasonar, um að áætla aðeins 6 millj. kr. til verðuppbóta á út- fluttar landbúnaðarafurðir, og megi aðeiris greiða þær uppbætur á vörumagn, sem takmarkast við það að bændur, sem ekki hafa hærri árstekjur en svarar til meðal- bús, fái verð fyrir allar söluafurðir sínar samkvæmt niðurstöðu land- búnaðarvísitölunefndar, var felld með 32 atkv. gegn 12. TiIIaga um að áætla 10 milj. til verðuppbóta á útfluttaí landbún- aðarafurðir, framleiddar árið 1943, var samþykkt með 27 atkvæðum gegn 21. Þessir þingmenn greiddu atkv. með 10 millj. uppbótagreiðslunum: Gísli Sveinsson, Bernharð Stef- ánsson, Bjarni Asgeirsson, Eiríkur Einarsson, Eysteinn Jónsson, Garðar Þorsteinsson, Gisli Jóns- son, Gunnar Thoroddsen, Björn Fr. Björnsson, Hermann Jónasson, Ingólfur Jónsson, Ingvar Pálma- son, Jakob Möller, Jóhann Jósefs- son, Jón Pálmason, Jón Sigurðsson, Jónas Jónsson, Jörundur Brynj- ólfsson, Ólafúr Thors, Páll Her- mannsson, Páll Zóphóníasson, Páll Þorsteinsson, Sigurður Bjarnason, Sigurður Þórðarson, Skúli Guð- mundsson, Sveinbjörn Högnason og Þorsteinn Þorsteinsson. Á móti voru: Áki Jakobsson, Ás- geir Ásgeirsson, Barði Guðmunds- son, Bjarni Benediktsson, Brynj- ólfur Bjarnason, Einar Olgeirsson, Emil Jónsson, Finnur Jónsson, Guðmundur í. Guðmundsson, Haraldur Guðmundsson, Kristinn E. Andrésson, Lárus Jóhannesson, Lúðvík Jósefsson, Sigfús Sigur- hjartarson, Sigurður Guðnason, Sigurður E. Hlíðar, Sigurður Kristjánsson, Sigurður Thorodd- sen, Stefán Jóh. Stefánsson, Stein- grímur Aðalsteinsson og Þóroddur Guðmundsson. Magnús Jónsson greiddi ekki at- kvæði og þrír þingmenn voru fjar- verandi. Tillaga frá Alþýðuflokksþing- mönnum, um 9^/2 millj. kr. fram- lag til byggingar fiskiskipa, var felld með 32 atkv. gegn 17. Tillaga frá Sigfúsi Sigurhjartar- syni, um 200 þús. kr. fjárveitingu til hvíldarheimilis sjómanna í Reykjavík, var felld með 25 atkv. gegn 17. Tillaga frá Einari Olgeirssyni, Sigfúsi Sigurhjartarsyni, Brynjólfi Bjarnasyni, Sigurði Guðnasyni og Sigurði Thoroddsen, um 1 millj. kr. til skipasmíðastöðvar í Rvík, var felld með 27 atkv. gegn 14. \ Tillaga um 4 millj. kr. til trygg- ingar á lágmarkslaunum fiski- manna, flutt af Lúðvík Jósefssyni, Þóroddi Guðmundssyni og Brynj- ólfi Bjarnasyni, var felld með 31 atkv. gegn 17. Fjárlögin voru svo að lokum samþykkt með 30 atkvæðum, í- halds og Framsóknar, gegn 10 at- kvæðum sósíalista. Alþýðuflokkur- inn sat hjá við atkvæðagreiðsluna. Mjóikurmálið á þingi Á fundi neðri deildar i gœr fór fram atkvœðagreiðsla um tittögu Gunnars Thoroddsens um rann- sáknarnefnd mjólkurmála. Tókst Framsókn að fá samþykkta breyt- ingartillögur þeirra Bjarna Asg. og Jóns Sig. við tillögu Gunnars, svo tillagan varð að lokum frekar lé- leg. Samt œtlaði Framsókn að fella tillöguna svo breytta að lokum, en það tókst ekki. Nánar á morgun. ¦ EIGNAAUKASKATTURINN. Eignaaukaskatturinn var í gær samþykktur við 3. umr. í efri deild, svo hann er nú komiiin til neðri deildar. Furðulegur uppspuni ug útúrsnúningar um tillöp sósíalista um uppbætur á úttfiuttar laiidbúnauarafuroir RauDi herlmi wm á á Híefl-ufDSfDOuunum Yfírfýsíngar Tetaeranfundaríns vekja hrífníngu í Sovéfríkjunum Akafir bardagar geisa enn á Kieffvígstöðvunum. En það er þegar farið að koma í Ijós, að allar fórnír Þjoðverja á þessuni vígstöðvum verða þeim til einskis, því að síðastliðna tvo daga hefur rauði herinn unnið töluvert á á þessum vígstöðvum. Ern bardagarnir harðastir um 100 km. fyrir norðvestan Kieff. í umræðunum um fjárlögin á Alþingi sagði Skúli Guðmunds- son um tillögu sósíalista um upp bætur á útfluttar landbúnaðar- afurðir: \ 1. Uppbæturnar eiga ekki að miðast við efnahag bóndans samkv. tillögu sósíalista. 2. Eng inn bóndi, sem hefur yfir meðal- bú á að fá uppbætur. 3. t sum um héruðum eiga allir að fá inn anlandsverð fyrir alla fram- leiðslu sína, en í öðrum héruð- um eiga þeir að fá aðeins út- flutningsverð fyrir mikinn hluta framleiðslunnar. Allt þetta lep- ur Jón, Pálmason upp eftir Skúla í Morgunblaðinu s. f! sunnudag. Allt er þetta tilhæfulaus upp- spuni og. vísvitandi ósannindi. 1. í tillögunni er skýrt tekið fram að uppbæturnar skuli mið ast við tekjur bóndans. Ef hann hefur tekjur af meðalbúi eða minna fær hann fullar uppbæt- ur.Ef hann hefur hœrri tekjur en meðalbóndi fær hann upp- bætur á afurðamagn meðalbús og heldur ekki meira. 2. Bænd- ur, sem hafa meðalbú eða meira fá allir það hámark uppbóta, sem má greiða samkvæmt til- lögunni — það er vísitöluverð fyrir afurðamagn sem svarar til meðalbús. 3. Engum hefur nokk urn tíma til hugar komið, að það ætti að greiða mismunandi verð til bænda eftir því hvar þeir búa á landinu. Eða er það svo nú, að í sumum héruðum landsins fái bændur innanlands verð fyrir allt kjöt sitt, en ann arsstaðar verði menn að sætta sig við útflutningsverð fyrir alla framleiðsluna? Hvað kemur til að þeir Skúli Guðmundsson og Jón Pálmason láta sér detta slíka f jarstæðu í hug? — Sam- kvæmt tillögu sósíalista er til þess ætlazt að það sé tryggt Framhald á 5. síðu Skriðdrekar Þjóðverja sundurskotnir í hrönnum á snævi- þöktum sléttum Ukrainu, og virð- ist töluvert skarð hafa verið höggv- ið í birgðir þeírra, því að þeir senda nú færri skriðdreka fram til orustu en áður. — Skriðdrekatjón Þjóðverja var í gær 35 skriðdrek- ar á öllum vígstöðvum. En þeir misstu 24 flugvélar. í Dnéþr-bugðunni hefur rauði herinn sótt fram í áttina til Earofo- i grad. — Fyrir vestan Krementsjúg tók rauði herinn allmarga vel víg- girta staða í gær. — í fyrradag tóku Rússar bæinn Tsigirin, sem er 50 km. fyrir vestan Kjement- sjúg. Rithöf undurinn Maurice Hindus, sem nú er fréttaritari í Moskva fyrir New York Herald-Tribune, lýsir svo móttökum þeim, sem yf- irlýsing fundarins í Teheran hafa lilotið í Sovétríkjunum: „Skeyti streyma til Moskva frá Úral, Síberíu, Mið-Asiu og heim- skautslöndunum, 'sem bera vott um hin miklu áhrif, sem ráðstefn- an í Teheran hefur haft á þjóðir Sovétríkjanna. Fundir eru haldnir um öll ríkin og verður sennilega haldið áfram fundahöldum í nokkrar vikur. Fundum er oft skotið á milli vakta í verksmiðjum og í öðrum hléum, þegar fólkið á frí frá verksmiðjunum, búðunum eða skrifstofunum, svo að fram- leiðslan tefjist ekki. Þeir sýna hví- líka hrifningu ákvarðanir ráðstefn- unnar hafa vakið meðal Rússa, Hver einasta setning yfirlýsing- arinnar var birt í blöðunum og les- in og lesin aftur og rædd út í æs- ar. Það er ekki aðeins það, hvað yfirlýsingin er ljós og fáorð, sem veldur því að hún fellur Rússuna vel í geð, heldur líka hvað niður- stöðurnar eru ótvíræðar og á- kveðnar. Þar voru engir vafning- ar og ekkert tvírætt. Yfirlýsingin var fyrst og fremst hiklaus. Hún hvatti til átaka»og veitti trygg- ingu fyrir skjótri framkvæmd. Framh. á 5. síðu. 20 M bandalaa il - / gccr var birt efni hins nýja sáttmála mitti Tékkóslóvakíu og Sovétríkjanna. Samningurinn var undirritaður af dr. Benes forseta Tékkóslóvakíu og Stalin forsœtisþjóðfulltrúa. Samningurinn byggist á samn- ingnum frá 1935 og á að gilda í a. m.,k. 20 ár. Fyrsta atriði samningsins er um, að stríðínu verði haldið áfram af fyllum krafti og eykur ýmsu við samkomulag það, sem gert var milli þessara ríkja í júlí 1941 um hernaðarsam vinnu. Annað atriðið i Frh. um gagn- á 5. síðu.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.