Þjóðviljinn - 08.10.1949, Blaðsíða 6

Þjóðviljinn - 08.10.1949, Blaðsíða 6
. _.. .-...-.' *.* ¦ftl.Ul^U^.l.'U.,".'.-. J'f' _»JÖÐVI__ŒNN-->¦' g___K-á_______Eg_»WM~g tAUgaidagur :__-.oi_téfeTn_ft_fí i __j| Ræða Inga R. Helgasonar Framhald a£ 5. núyérandi vStjórn ,yar- mynduð ^málann, þetta er hennar, stefnu skrá, hennar elexír. j En þetta þorir stjórnin ekki . síðu. • • ^: W _!_. 1 'í-bvrjun áfsins 1947, siija' sé_r?ð framkvæma.í hausfc-Qg vetur alþyðunnar undir þvi _mt-hl_íl_Í_Ti ____ __.,„_ír_______ .á._Ý__ „_______. '.vfi. ._„f/H „_. skyní, áð hún sé að ráða bót á dýrtíðinni, hún sé að lækna verðbólguna. Og víst er um það að allir stjórnarflokkarnir lof- uðu kjósendum sínum í síðustu kosningum að dýrtíðin skyldi lækkuð og málefnasamningur ríkisstjórnarmnar hljóðaði upp á það líka. Og við hverja tollahækkun og kjaraskerðingu sem stjórnarflokkarnir hafa ' allir- staðið aS, hefur hljómað ámátlega þetta yiðkvæði: Við _ár_m að lækka dýrtíðina, þéíta eru dýrtíðarráðstafanir. Þenn- an leik hafa stjórharflokkárnir leikið í, hálf t; þrið ja ár.. -Áratig- nrinn er sá, að þeim hefur orð- ið töluvert ágengt í kjaraskerð-.! ingarviðleitrii síhni" eri' h'vað v erðbolgu' og "¦• dýrtíð sri ertir • haía þeir. m. gnað ! þann draug : svo, að hann tröllríður nú aJIri j •þjóðféiagsbyggirigunrii _._-.-¦ aí- drei fyrr. Hér er ekki tími ~til fastast fþeim stólum. énn þann, eigandi, kosningar yfir höfði sér dag í dág, þótt Framsóknar- .næsta suniar. Þess vegna flý-ir ráðherrarnir"l'átí 'svo sem þeir. *.-_* kosningum um tæpt ár. séu í fýlu. Dagblaðið Tíminn Með því ætlar hún að skapá sér sagði I-. ág. sl., ,1áð ekki muni vmnufrið, vinnufrið til að frám vera neinn ágreiningur milli jkyæma. þessa stefnUskrá „sina núverandi stjórnarflpkka eftir án þess aðfcurfa.að standa.þjqð kqsningar." Alþýðublaðið sagði 19. ág. s.l., „að nauðsyn þjóðar innar muni á ný knýja fast á öll hin ábýrgari öfi lýðræðis- flokkanna um'.'láfraBiKaldandi sámstarf í einni eða armarri mynd." Qg Viíir segir 13. ,ág. s.l.: . . " .tJrsÍit' kosninganna verðaJ-j--. .munu nú fyrir. kqsningar. inni reikningsskap á ver_um sínum fyrr en við lok næstá kjörtímabils eftir 4 ár. Riirildi og:j skammif, til:, málamynda Hir.ir „ábyrgu lýðræ5isf!okk- Jónsson feóksaJi MINNINGARORÐ .**& MksaJi á emn veg. pg: aðéins emn. StjórnarsamVintíuiini Verður að Haldá' ' á.fr_m; áí;: sömu i fiOkkum og núsíyðja' stjórn- ina." • . s ¦ Þannig hafa ;'má.!gögn ailra stjórnarflokkahna. ' lýst yfir þeim vilja sínum, að flokkamir haldi stjóm'arsamsí.aríj:„ ár fram eftif kosr.rngar. En hvers að skýra nákværal.ega írá aukn ingu dýrtiðarirmar í tíð núver-^^^ .f ^ r_^_:Tz^i a'ð ar.di 5tjórnar, énda er'þa« ó-!efna ''' fcarfi. Aímenningur bekkir vöru | skertinn, svariamarkaSkm og^osriinsanná? 1950? . hið geysiháa vöruverð. Sam-; kvæmt.. athugun hagfræðm?-' RíkÍSStjÓinÍn fíýíir líOSIl að skaca sér setja. á,: sv.jð .eitt - heljarmikiq rifriidi. Þeir muaíu svíyirða hverr> annan, sk„i-nmasí .e;_s og feundár bg kenna hvei? öðrum. vu_ 'allt s\'ináríið;' Þið mUnuð.a]- dei'Iis. fá; að heyra i tálknunum' á þeim hér á eftir, góðir hlust- endurr' En allt þetta leggja þeir á sig-til að blékkja ýkkur. Ef þeim- tekst það, þá er eins vist og tvisvar tveir eru fjórir að þeír'Skríða_iilir þrír saman af hverju-b.íð-ar húnekí-i sumar jaftur í sömu -rikisstjórn og störfelldar r árásiií á lífskjör láunþega eru í vændum. í dag er jarðsettur k Akur- „eyri. ..Gunnls.uérir. Tryggvf. Jóns-; sqn. bóksali. Hann var fagddur j 13.,jan 18S.S, fór ungur til.K.ari-í. ada, dvaldi þar til 1921 og bjó síðan. á . Akureyri ti] æviiqka. ¦Þar stqfnaði hann .-.lé36 b.óka-í. verzlun, sem hann rak til dauð'a; dags. Kynrij riiín af GunnJaugi 'voré. syipuð.. og hundraSa . ^annarra,. 1 nemenda Meimtaskólass. á: Ak^ ¦ annra Olafs Björjnssonar og Jon (• f--. asai Haralz f álitsgerð fýrir ilu.uul ¥* og :vxRnmno Á}þý-us_mbaha Islands Bándalag starfsmanna ríkis og | bæjz er rétt vísitaia- talsvert ,: ,.Svarið við þessari spuniingu yfir 400 s.tig — og þó.er ekki liggur á lausu fyrir . hverjum réik ___ mað svartamarkaðs- héihdfýggnúm manni, sem skil- verði. Kornvara hefur hækkað um allt að 30%, 'fiskur 'o'g fisk- meti éinnig um allt að 30%, kjöt og kiötrnéti hefur hækkað úm' allt áíL'2.0%, aðrar land- búnaðarafurðir, svo sem m.iclk, rjémi, skyr,. qstur o. .fl. hafa hækkað um.allt að 40%, kaffi, sykur.smjðrlíki hafa hækkað alít frá 10% til 50%, tóbak um 64,3%, benzínlíter- inn v.m 68% .... og ur á hverjti nuvferaridi stjórnar jsamstarf byggist' ög vill eitt- jhvað læra aí verkum ríkís- :st_5rn_r_inar í hálft þriðja ár. Eg hef riú lýst'hér að fráin- [an, hvernig ríkisstjónrin hefur irýrt kaupmátt launa með hækk ,uðu vöruverði, tolíum og' geiig- lislækkun, hvernig húri hefur s.vikið þjóðina í hemaðarsam- itök og hvernig hún hefur svona 'ao launin beint með lögum. Þess. vegna er mikið í. húfi. — Sósíalistaflokkurinn hefur á þingi og utan þings barizt gegn þessarj stjórnarstefnu af. alefli. Plann hefur unnið að samein-? ingu allra þjóðhollra afla til virkrar. andstöðu gegn erlend- um herstöðvum á' 'lslandi og innlimun íslands í henlaðar- kerfj Bandaríkjanna. Hann hefur stutt verkamenn, [sióméhh og bændur í allri bar- áttu þeirra fyrir bæitum lífs- kjöriun og opinberir starfsmenn hefðu enga launauppböt fengiS í vor, ef þingflokks Sósialista- flokksins hefði ekki notið við, lækk því að meirihluti stjómarliðsins greiddí atkvæði gegn launaupp- bótinni. Hann hefur yiljað tryggja af- mætti lengi telja. Þetta þekkja jÞetta h.efur verið hennar stjórn allir og jafnvel stjórnarblöðin.larstefna, og á þessari braut vill j/.j._ rg gtjórninni hafi' mistek- jbún fá að halda áfram. Hærri Ikomuöryggi þjóðarinnar rneð út 'izt Elve_ íbarattunni gegn dýr- tollaf, meiri gengislækkun, frek ivegun kreppulausra markaða á tíð og verðbólgu. Morgunblaðið segir 18. mai s. 1.: „Þegar litið 'er yfir.fjár- lögin í heild er stefnan hin sama á svo að segja öllum greinum gjaldabálks þeirra: Aukin dýrtíð og útþensla í rckstrí rík.is£l8 Pg stofnana , þess." . ¦'...,. -fniitih eegir 12. febráar s.L: .„Ríkisgjaídþrot og gengis- lækkun blasir frarnundan." • Stjómarflokkárnir játa, að dýrtíðin. hafi sukízt ..meðan þeir bafa setið i rikisstjórn, og allir eru þeir sannir að þeirri sök,. að hafa látið þjónustuna við siórgróðastéttina sitja fyr- ír öllu. Stiórnarílokkarnir vilja oq æila sér að starfa 'sámáh eíiír kosningax' Góðir hlusteridur! Að réttu Iagi áttu kosningar til Alþ'hgís" að fara fram síð- asts -Ttnhtidag í júnímánuði næsta surnaK. Eíkisstjórnin' hef ur hiris vegar notfært sér 24. ^r.- stjskr. og—rá_ð fofee'tá ís- lands rjúfa AIþingj,--svo að hægt yrði að efna til kosninga í hauat. Stjórain hefur þó ekki ggfíð á þvfc neina -- rökstudda sk;>ringu, hvers vegna henni þykir nauðsynlegfc að stytta kjörtíma n_vér_h<JS þirigmanna um eitt ár og efna til haust- kosninga. Stjórnarsamvinnan héfur ekki verio ' rqfin.. Allir þeir raenxt, sem fengu-.að -setj- a_t í ráchtZT^élánáj-þégar an skerðing vísitölunnar ðg jstórfelldar framkvvæmdir í 'samræmi' við Atlantzhafssátt- meginlandi Evrópu fyrir út-j flutningsafurðimar og hann! hefur viljað áframhald nýsköp unar þeirrar, sem. hófst þá'-.er hahn var 1 ríkisstjqrn. . ¦ '-:! Sósíalistaflakkurinn er..eina virka st.órnarándstaðan gegn þeirri ríkisstjóm, sem lagt' h'qf- ur hönd á hið gróandi þ.óðlíf landsmanna. ,og selt iandið á, leigu erlendum hema_ar£_m-. um. Af óánægðu öflunum ihri-' an hinria flokkanna er einskis að vænta. Þeim mun verðá háíd' ið í skefjum næsta kjörtímabil eins og þeim hefur verið haldið í skefjum alla tíð núverandi stjómar. Þið; sem eruð óánægð meS. núverandi ríkisstjóm.og hennar. verk,- en hafið til þessa fylgt einhverjum hinna þriggja stjórn arflokka að málum, verðið að, átta ykkur á því, að með því að kjósa þá nú eruð þið að óska eftir sömu ríkisstjóm næstu' fjögur árin. Látið ekki flokka- skiptinguna villa ykkur sýn. Þið hafið ekki nema um tvennt að velja: stjómina eða stjórn- arandstöSuna. Hvert einasta atkvæði, sem Sósíalistafl. hlýtur í þessUm kosningum er fordæming á nú verandi stjómarstefnu og krafa um nýja þjóðholla stjórn. Isienzk alþýðuæska! Þú, sem nú kýst í fyfsta skipti! Láttu ekki þitt eftir liggja. Tryggðu framtíð þína með þyí að kjósa SÓSÍALISTAFLOKK- INN. ureyri,-'Vi6 fréttum ;strax;;,_g kchiJS var í skóla,'að:hjá' Guhh- laugi -væri auðveldara að fá :«krífað;en. riokkursstaoar ann- ars_taðar, og við h6f8um ekki:. komið qft í búðina til hans, þeg- ar þessi glaðlyndi, vJðbragös- fljóti og hjálpsami maður var qfðirin 'goðvinur okkar og -sú vihátta:' hélzt skólaárin á Ak- ureyri á enda. Gunnlaugur lét ekki "'sitj'a "við einstaka umlíðán. og'greiðásemi í viðskiptum við qkkur "'menhtaskólanemendur, . Thanri var óbrigðul hjálparhe-Ha féliflum .kólanemendum. Þegar erfiðlega gekk . að. fá skrifað 1uþþ'á:;ví„i3 var þrautaiendingin... i'alitáf að fara ti] Gunnlaugs og ili'anri "brást1 heldur ekki vbhum; ¦'okkár, .unglinga; sem.. hann. íþekkti öft ekki af qðru.en: jbqkakaupum i einn eða tvo vet- tur. En rausn hans var- slík,' jaö.þótt.á hann féllu grej§&Jur f yrir' skó-lanemendur,' var hann..; i¦ ja.h boðinn og ¦ búinn til aö j veita þeim úrlausn er næstur teitaði til hans. .... jGurinTaugur vann^,teá_i við Haðamennsku við ~u-,-,__em__.- kririglu" á Kanadaárum éínum. Eftir heimkomuna'; var hann, í rnörg ár ritstjóri „lsléntí_5_B" á Akureyri. Hann bStti harð- -skeyitur blaCamaður en dieng- lundaour í því sem öðn.. M.T.Ó. Nokkrir menn, sem áhtiga hafa á Finnlandsmálum "óg finnskri menningu, hafa að und anför.n-;! riti__S íl Zix ;:' að atcfna | Einnlandsvinafélag hér á landi. — Gert er ráð fyrir að það síaiii á svipuðum gryndveSI. og örin'ur hliðstæð félög, sem hér eru. "' Stofnfundur félags-þessa verð ur haldinn í Tjarnarcafé .á sunnudaginn 'kemur.. ________ *_.¦ '••¦*¦ '¦¦' *S því bann befur iesiS " BiaSaRiannabókina-1949 Mtmið þéf eftir þegar aldarnótin geng-u í garð á íslaiidi? Hafið þér komið í Mormónaborg? Þekkið þér Islendinga, sem hafa verið á leynifurid- um kornmúnista erlcndis ? Karmist þér við fyiirætlanir Jóharms skálds Sigur- jórissdiiar um að byggja stórhöfn við Höfðavatn? Hafið þér heyrt dulsagnirnar frá Englandi? ,. ö|l_'þe_su'.og. ótaLfjeiri gpuramgtmi _vari_rT_í_j_á-. - 3nan_ia-ókii_ 1049. ...•,.'¦ Blaðamannabékin 1949 . er óvenju fróftleg og skemmtileg "bók. " ¦ Kla.amannabókin 1949 er ,fyrir fólk á öíitim aldri og við allra bæfL, . , •. • , . i.m.: '

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.