Alþýðublaðið - 12.04.1980, Blaðsíða 6

Alþýðublaðið - 12.04.1980, Blaðsíða 6
Laugardagur 12. apríl 1980 *hí SOWETO (280x180 cm) eftir Kjell Mardon Gunnvaldsen HULDA SKALDKONA (145x100 cm) eftir Hildi Hákonardóttur. GÓÐA NÓTT (130x178 cm) eftir Mirja Tissari. Sýning að Kjarvalsstöðum: NORRÆN VEFJARLIST Nordisk Textiltriennal 1979—80 Sýning NORRÆN VEFJAR- LIST II verður opnuö aö Kjar- valsstööum i dag, laugardag. Þetta er I annao sinn sem sllk sýning er sett upp hér á landi, fyrrisýningin vareinnig aö Kjar- valsstööum fyrir þremur árum, I jianúar og febrúar 1977. Sýningin er ávöxtur samstarfs vefara og textflhönnuöa á Norö- urlöndunum. Arið 1974 kom sam- an vinnuhópur veflistarmanna i Danmörku til þess að leggia dróe aö umfangsmikilli sýningu sem gæfi hugmynd um það sem væri að gerast I vefjarlist á Norður- löndunum. Aður höföu veflistar- menn haldið sjálfstæðar sýningar I heimalöndum sinum við góðan orðstir, og einstaka vefarar tekið þátt i samsýningum annarra myndlistarmanna, ennfremur höfðu norrænir vefarar oft vakiö athygli á alþjóðlegum vefjarlist- sýningum, — en nú skyldi með sameiginlegu átaki vinna vef jar- listinni fastari sess I vitund fólks, sem sjálfstæð listgrein. Og árangurinn lét ekki á sér standa. Eftir mikla undirbúningsvinnu var fyrsta Norræna vefjarlistsýn- ingin opnuð i Listasafninu í Ala- borg 1976, sem slðan fór um öll Norðurlönd og hlaut hvarvetna geysimikla aðsókn og lofsamlega dóma gesta og gagnrýnenda. I upphafi var ákveöiö aö stefna að þvi að koma upp slikri sýningu 3ja hvert ár, þaöan nafnið text- iltriennal, — og var önnur sýning- in opnuð f Röhsska listiðnaðar- safninu I Gautaborg i fyrra sum- ar. Þá var sá háttur hafður á að skipuð var dómnefnd i hverju landi, sem valdi siðan verkin á sýninguna. 1 islensku dómnefnd- inni voru Hrafnhildur Schram, Hörður AgUstsson og Magnús Pálsson. Alls bárust 29 Islensk verk og voru 8 af þeim valin til sýningar. Sýningin hefur nú farið um öll Norðurlöndin, oe lvkur ferðinni hér á Kjarvalsstööum. A sýningunni eru 93 listaverk eftir 87 listamennni írá bllum Norður- löndunum, að Færeyjum ekki undanskildum. Sýningin fyllir báða sali Kjarvalsstaða og alla ganga, og þar kennir margra grasa, þ.a.m. myndvefnaður, textilþrykk, batik, isaumur, rýavefnaður, ofin skUlptúr og ýmis blönduð tækni. Fjöldi sjóða og stofnana styrkir sýninguna, þar a meðal menntamálaráöuneyti allra Norðurlandanna, — en stærsti styrkurinn kom frá Norræna menningarsjóðnum, 200.000. — d.kr. eöa rUmar 14 milljónir Isl. kr. Kjarvalsstaöir hýsa sýning- una og greiða fyrir henni á ýmsan hátt, enundirbúning allan og upp- setningu hafa annast þær As- gerður BUadótir, Asrún Kristjánsdóttir, Guðrún Gunn- arsdóttir, Ragnar Róbertsdóttir og Þorbjörg Þórðardóttir. Syninginverður opnuð kl. 14:00 Idag. Við þaðtækifæri flytur Arni Gunnarsson form. Menningar- málanefndar Norðurlandaráðs ávarp og menntamálaráðherra, Ingvar Gislason opnar siðan sýn- inguna. Konur bestu ökumennirnir íýmsum löndum Hinar ýmsu þjóðir Evrópu, hafa hver um sig sinar hefðbundnu að- íerðir við að matreiða egg. Bretar steikja það og bera fram með beik- oni,Frakkarnotaþautilaðbúatil.ouffléogítalirbúa til pasta all'uovo. Það vekur athygli, að ekki a*>eins matreiða þjóðirnar eggin á mismun- andi hátt, heldur endurspegia hænurnar þennan mun, og virðist, sem af kasta geta hæna I varpi sé m jög mismunandi eftir þjóðlöndum. Italskarhænurstanda sig verst, framleiða aðeins 82 klló af eggjum á ári, per hænu. meðan hollenskar og danskar hænur verpa tæplega hemingi meir. Þetta kemur á óvart, þvi Italir eiga flestar hænur i Evrópu eða um 82 milljónir stykkja. Danir eiga hinsvegar næst fæstar hænur I Evrópu, og þrátt fyrir mikla varpaukningu fer þeim fækkandi. Hollendingar hafa hinsvegar fjölgað hænum sínum um 50%, enda gengur varpið ákaflega vel hjá þeim. Irar eiga fæstar hænur i Evrópu og þeim fer fækkandi, enda varpið Htið hjá þeim. Heildar myndin sýnir að hænum fer fækkandi með ári hverju, meðan varp á hænu eykst, heldur hraðar en fækkunin. Viðræðunefnd í JanMayen deilunni Viðræðunefnd Islands vegna væntanlegra viðræðna Islendinga og Norðmanna varöandi Jan Mayen I Reykjavik dagana 14. og 15. þ.m. hefur verið skipuð og eiga þessir sæti I nefndinni: Olafur Jóhannesson, utanrikis- ráðherra, formaður. Steingrimur Hermannsson, sjáva rUtvegsráðherra Matthias Bjarnason, alþingis- maður Ólafur R. Grimsson, alþingis- maður Sighvatur Björgvinssoh, alþingis- maður Hans G. Andersen, þjóðréttar- fræðingur Páll Asg. Tryggvason, sendiherra Jón Arnalds, ráðuneytisstjóri Olafur Egilsson, sendifulltníi, rit- ari Guðmundur Eiriksson, deildar- stjóri Már Elisson, fiskimálastjóri Gunnar G. Schram, prófessor Jakob Jakobsson, fiskifræðingur Björn O. Þorfinnsson, fulltrúi sjó- manna Kristján Ragnarsson, fulltrúi út- vegsmanna Viðræðurnar munu hefjast á mánudagsmorgun og fara fram i Ráðherrabústaðnum við Tjarnar- götu. Kostnaðaruppgjör vegna kosningabaráttunnar Hjúkrunarfræðingar óskast i sumaraf- leysingar á Sjúkrahús Skagfirðinga. Upplýsingar gefur hjúkrunarfram- kvæmdastjóri i sima 95-5270. MEINATÆKNAR: Meinatæknir óskast í sumarafleysingar á Sjúkrahús Skagfirðinga. Upplýsingar gefa meinatæknar i sima 95- 5270. Tækniteiknarar Rafmagnsveitur rikisins óska að ráða tækniteiknara. Umsóknir með upplýsing- um um menntun og fyrri störf sendist: Rafmagnsveitum rikisins Starfsmannadeild Laugavegi 118 105 Reykjavlk Fyrir 28. april 1988. Fyrir nokkru lauk uppgjöri vegna kosningabaráttu Alþýðu- flokksins i Reykjavik viö al- þingiskosningarnar dagana 2. og 3. desember s.l. Samkvæmt þvi hefur kosningabaráttan kostað hann i útlögðu fé kr. 7.186.603,00 en tekjur kosninga- sjóðsins urðu nokkru meiri eða samtals kr. 7.917.133,00 Auk þessa lögðu flokksmenn og aðrir sjálfboðaliöar fram geysimikla sjálfboðavinnu, sem ekki voru greidd nein laun fyrir frekar en áður. Kosningastjórar flokksins við kosningarnar voru þau Bjarni P. Magnússon og Kristin Guömundsddttir. Reiknings- uppgjör kosningasjóðs er lagt hér með og mun það vera fyrsta sinni sem stjórnmálaflokkur skýrir opinberlega frá tekjum sinum og gjöldum vegna kosn- ingabaráttu, sem aö baki er. Mun FulltrUaráð Alþýðuflokks- ins hafa sama hátt á framvegis og er þess að vænta, að það verði öðrum flokkum fordæmi. Eins og áður segir nam út- lagðurkostnaður kr. 7.186.603,00 en tekjuafgangi að fjárhæð kr. 730.530,00hefur þegar verið ráö- stafað til greiðslu kosninga- skulda frá þingkosningunum 1978 og eru þær þö, þvl miður, enn ekki allar greiddar. Helstu kostnaðarliðirnir eru launa- kostnaður og launatengd gjöld 1.62 millj. kr., kosningafundur i Háskólablói 1.3millj. kr., prent- un og Utgáfustarfsemi 2,74 millj. kr., auglýsingar 0.47 millj. kr. og simi og burðargjöld 0.42 millj. króna. Tekjur kosningasjóðsins urðu nokkru hærri en gjöldunum nam. Almenn framlög I sjóðinn námu rUmum 7.0 millj. króna, tekjuhluti fulltrUaráðsins 1 sam- eiginlegu happdrætti lands- flokksins nam u.þ.b. 717 þUs. króna, eftirstöðvar af prófkosn- ingasjOði Benedikts Gröndal, er hann lét renna i almenna kosn- ingasjóðinn að prófkjörinu loknu, námu um 108 þUs. króna og vaxtatekjur námu um 72 þUs. króna. Fjáröflun vegna kosninganna er lokið og ekki er betur vitaö en greiddar hafi verið allar þær skuldbindingar, sem stofnað Rekstrarreikningur Gjöld: Launakostnaður og launatengd gjöld Húsnæði fyrir kosningaskrifstofu Kostnaður vegna kosningafundar I Háskólabiói, o.fl. þvi tengt Auglýsingar Prentun og útgáfustarfsemi Ritföng og papplr Sími og póstburðargjöld Aðkeyptur akstur Vextir og bankakostnaður Annar kostnaður Tekjuafgangur var til vegna kosninganna i desembermánuði s.l. Reikn- ingarnir verða sendir löggiltum endurskoðendum til athugunar, svo sem venja er til, og siðan lagðir fyrir aðalfund fulltrUa- ráösins á hausti komandi. Reikningsuppgjör kosningasjóðs vegna alþingiskosninganna 2. og 3. desember 1980. kr. 1.620.000,00 179.500,00 1.302 472 2.741 81 417 113. 166. 91 730. 500,00 750,00 250,00 167,00 353,00 750,00 950,00 383,00 530,00 Samtals kr. 7.917.133,00 Tekjur: Framlög I kosningasjóð kr. 7.020.737,00 Netto-hlutdeild Fulltrúaráösins i landshappdrætti Alþýðuflokksins 716.876,00 Eftirstöðvar af prdfkosningasjóði Benedikts Gröndal, afhentar kosningasjóði Fulltrúaráðsins tilráðstöfunar 107.671,00 Vaxtatekjur 71.849,00 Samtals Staðfest rétt: Slmon Gissurnarson (Gjaldkcri stjdrnar) Asgeir Agústsson (Gjaldkeri kosningasjóðs) kr. 7.917.133,00 Sæmd fálkaorðunni Forseti Islands sæmdi i gær eftirtalda islenska rlkisborgara riddarakrossi hinnar islensku fálkaorðu: Sera Arelíus Nlelsson, sóknar- prest, fyrir prests- og félags- málastörf. FrU Asrunu Þórhallsdóttur, fyrir félagsmálastörf. Baldvin Tryggvason, sparisjóðs- stjóra, fyrir Utgáfu- og félags- málastörf. Carl Billich, piandleikara, fyrir tónlistarstörf. Guðmund Guðmundsson, fv. skipstjóra, lsafirði, fyrir störf að sjávarutvegsmálum. Guðna Guðmundsson, rektor, fyrir störf að skólamálum. Harald ólafsson, bankaritara, fyrir minjasöfnun og gjafir tií opinberra safna. Frk. Olöfu Rlkharðsdóttur, fulltrUa fyrir störf að félagsmál- um fatlaðra. Stefán Jónsson, forstjóra, Hafnarfirði, fyrir bæjarstjórnar- störf. Sveinbjörn Arnáson, kaupmann, fyrir störf að félagsmálum verslunarmanna. Val Arnþórsson, kaupfélags- stjóra, Akureyri, fyrir störf að samvinnumálum. Þórð Jónsson, bónda að Hvallátr- um, fyrir slysavarnar- og félags- málastörf.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.