Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 30.08.1979, Blaðsíða 6

Atuagagdliutit - 30.08.1979, Blaðsíða 6
Uranmangel truer og kan fremskynde Narssak-projektet — Endnu ingen uranmangel inden for EF, men det kan komme hurtigt og presse priserne i vejret, siger for- manden for det internationale energi-agentur, depar- tementschef Niels Ersbøll, til AG. Hvis atomkraftværkernes teknik ikke ændres, så de udnytter uran- en bedre, så kan alvorlig uran- mangel forudses med kraftige prisstigninger i kølvandet, siger formanden for det internationale energi-agentur, departementschef Niels Ersbøll, udenrigsministe- riet, til AG. Niels Ersbøll kommenterer her- med situationen omkring de store uranforekomster i Kvanefjeldet ved NarssaK, som er næststørste forekomst af uran inden for EF. Niels Ersbøll, der indtil for et par år siden var Danmarks EF- ambassadør, siger at der ikke i øjeblikket er mangel på uran in- den for EF. — Men mangelen på uran kan hurtigt opstå, hvis man ikke finder frem til en mere avan- ceret teknik i atomkraftværker- ne, så uranen udnyttes bedre. Ingen konkrete EF-ønsker — Har der fra EF-side været fremsat ønsker om udnyttelse af den grønlandske uran inden for EF? — Ikke konkrete ønsker eller forslag. Men det er klart, at så store forekomster, som der er tale om i Grønland, må interessere ik- ke alene EF-landene, men alle lan- de, der baserer en del af deres energiforsyninger på A-kraft, si- ger Ersbøll. Traktat-bestemmelser, der ikke overholdes — Hvilke forpligtelser har Dan- mark og Grønland over for EF Toyota bomstærk 4-hjulstrukken pickup Den nye Toyota »Hi-Lux 4x4« pick-up har fan- tastiske terrængående egenskaber, der gør den særlig velegnet til land- og skovbrug, industri og institutioner. 4 cylindret benzinmotor på 1968 cc • 4 trins gear- kasse med reduktionsgear • 89 HK/DIN • Lastevne 1200 kg. • Frihjulskoblinger • Skive- bremser på forhjul. Vejledende pris: ind. atlantfragt/forsikring...... Kr. 50.778,- -f leveringsomkostninger...... Kr. 600,- Aut. forhandler: GODTHÅB AUTO SERVICE Box 300 . 3900 NUUK . Tlf. 212 63 ¦ 9 06 36 autoib gd vedrørende den grønlandske u- ran? — Ingen forpligtelser, så længe uranen ikke brydes. Hvis der bli- ver tale om udvinding af uran i Grønland, så forholder det sig så- dan, at Danmark har tiltrådt en traktat, der bestemmer, at vi skal tilbyde de foreliggende uran- mængder til EURATOMs cen- tralorganisation for handel med uran. Det er imidlertid en traktat- bestemmelse, der ikke efterleves i dag i EF, så det er egentlig lidt svært at sige, hvilke forpligtelser, vi egentlig har. Men denne til- budspligt vil iøvrigt ikke berøre Danmarks/Grønlands ejendoms- ret til uranen eller prisfastsættel- sen. Der vil under alle omstændig- heder blive tale om verdensmar- kedsprisen. Tilbudspligt til EURATOM Tilbudspligten er en af de interna- tionale kontrolforanstaltninger, der skal sikre at uran bruges til fredelige formål. Al handel med uran er i dag undergivet streng in- ternational kontrol, der bl.a. udø- ves af atomenergiorganisationen med hovedsæde i Wien. Alle lan- de, der har tilsluttet sig den in- ternationale aftale om ikke-spred- ning af atomkraft til militære for- mål, er undergivet kontrolbe- stemmelser, som omfatter både købere og sælgere, siger Ersbøll. Niels Ersbøll oplyser, at Frankrig i øjeblikket søget at få ændret Her er et glimt fra etableringen af hovedlejren ved en af de mange for- undersøgelser af Kvanefjeldet. I baggrunden skimtes IlimaussaK-fjeldet. EURATOM-traktaten bl.a. også bestemmelserne om tilbudspligt for uran. — Det er helt umuligt at sige, om det franske forslag gen- nemføres, og jeg mener ikke, det vil medføre ændringer af væsent- lig betydning for den grønlandske uran, slutter Ersbøll. Folkeafstemning i Danmark om atomkraft Den danske regering har netop besluttet, at der næste år skal væ- re folkeafstemning i Danmark om atomkraft. Formanden for rege- ringens energiudvalg, Svend Karlskov Jensen (Venstre) mener, uanset udfaldet af folkeafstem- ningen, at den grønlandske uran snarest bør udnyttes. Det vil give nye erhvervsmulig- heder og økonomiske muligheder for Grønland. — Brydningen i sig selv rummer ingen miljøproble- mer, tilføjer Karlskov Jensen, der i det hele taget ikke kan se proble- mer i sagen overhovedet, kun mu- ligheder. NarssaK i forgrunden med udsigt til vej, som lige kan anes på billedet. Kvanefjeldet. Bag NarssaK løber en angatdlatip nålagå m/s Vanja pigssarsiorpoK piarnerpåmik ikutugssamik. akigssarsiat au- lajangersimassut + angalanersiutit bonusilo. inigssaK piumassarineKarsinauvoK. A/S Godthåb Fiskeindustri tlf. 2 10 85 Skibsfører til m/s Vanja Søges til omgående tiltrædelse. Fast løn + sejltid og bonus. Bolig kan evt. stilles til rådighed. A/S Godthåb Fiskeindustri tlf. 2 10 85 85 pet. af uranen kan udnyttes af malmen Fra atomstation Risø fortæller projektleder Jørgen Jensen AG, at de registrerede uranmængder i Kvanefjeldet er på ca. 43.000 tons, og de har været kendt et par år. Lødigheden er ca. 340 gram uran pr. tons. Den samlede mængde uran svarer energimæs- sigt til de danske olie- og gasfund i Nordsøen. Jørgen Jensen siger, at der end- nu ikke er opstillet nøjagtige øko- nomiske beregninger, der belyser, om det er rentabelt af udnytte den grønlandske uran i dag. — Men det er klart, at energikrisen og de stigende oliepriser medvir- ker til at forbedre det økonomiske grundlag for uranudvinding i Kvanefjeldet. På Risø har man udviklet en ny metode for udvinding af uranen fra malmen. Metoden skal inde- bære en udnyttelse på op til 85 pet. af uranen. Der forberedes en prøveproduktion på Risø, hvor 5000 tons malm fra Kvanefjeldet skal opberedes. Dette projekt ind- går i handelsministeriets pro- gram for dansk energiforskning og støttes med 36 mill. kr. over fem år. Fællesrådets beslutning Det bliver i givet fald det nye grønlandsk-danske fællesråd ved- rørende råstoffer i Grønland med Jonathan Motzfeldt som for- mand, der til sin tid skal træffe beslutningen om der skal bygges en uranfabrik ved Kvanefjeldet. Energikrisen i den vestlige ver- den kan meget let fremskynde nødvendigheden af en stillingta- gen. -h. * Det internationale energi-agen- tur er en organisation, der tæller de fleste vesteuropæiske lande, og som beskæftiger sig med ener- giforsyningsproblemer og koordi- nering af energiforsyninger. ** EURATOM er en organisation under EF med det formål at frem- me den fredelige anvendelse af atomenergi i EF-landene. 33.000 netside-skind på auktion i september KGH har berammet efterårsauk- tionen på sælskind til den 27. sep- tember. Ca. 33.000 skind af netsi- der og 3.350 klapmydse-skind ud- bydes. Det er en auktion af nor- malt omfang. Fra KGH udtryk- kes forsigtig optimisme m.h.t. at holde de gode priser fra forårets auktion. Tendensen på markedet synes nu at gå i retning af korthå- rede skind, og det kan styrke pri- serne.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.