Ísafold - 12.05.1894, Blaðsíða 2

Ísafold - 12.05.1894, Blaðsíða 2
102 á hendur br. L. Kr. Bjarnason, er í kær" unum stóðu og mörg hundruð manna höfðu verið látin undirskrifa í fyrra,—með ókjör- nm af vitnaleiðslum og vottorða-skrásetn- ingum. En allt reyndist það unnið fyrir gýg. Ófáanlega nokkur sneflll af sönnun fyrir nokkru einu einasta atriði í ákærun- um. Urðu því dómsúrslitín þau, hjá setu- dómara B. Bjarnarson frá Sauðafelli, að fyr nefndir 3 kærendur voru dæmdir í 65 kr. sekt hver, auk alls málskostnaðar (h'kl. & 2. þús. kr.), eins og málið hefði ekki verið gjafsóknarmál, og öll hin átöldu orð í kærunni dæmd dauð og marklaus. S. d. var af sama dómara upp kveðinn dómur í svo nefndn barsmíðarmáli, er Guðmundur nokkur Sveinsson frá Hnífs- dal hafði höfðað gegn sýslum. L. Kr. Bjarnason, sem Guðm. þessi bar upp á að hefði barið sig. Vitnaðist það allsendis ó- satt að vera, og var stefndi (L. Kr. Bjarna- son) syknaður af öllum kærum og kröfum stefnanda og nokkur meiðandi ummæli nm stefnda dæmd dauð og marklaus, en — málskostnaður samt látinn falla niður, enda hvað hr. L. Kr. Bj. ætla að áfryja dómin- um þess vegna. Þriðja málið, brennivinsmálið svo nefnt, var nokkru áður dæmt þar í hjeraði, af sýslumanni Páli Einarssyni sem setudóm- ara. Það var át af drykkjuskapar áburði á setudómara B. Bjarnarson í vetur. Hann var syknaður af þeim áburði og kærend- ur (6) dæmdir í 40 kr. sekt hver, auk málskostnaðar, með því að þeir höfðu orð- að kæruna svo freklega, að setudómarinn (B. B.) hafi verið »svo drukkinn« (í dóm- arasæti), »að hann auðsjáanlega naumlega vissi, hvað hann gerði«; en 3 vitni sóru þó, að »heyrt hefði á mæli hans og að hann hefði verið óstöðugur á fótum og átt bágt með að standa kyrr«. Húnavatnssýslu 20. apríl: Tiðarfar var i allan vetur mjög óstöðugt, svo að þó hag- ar væru, notaðist það ekki vegna illviðra, og hafa því hey gengið upp með meira móti; úr páskum brá algjörlega til góðviðra og hefir það haldizt síðan. 'Þegar hlákurnar byrjuðu kom mjög mikill vatnsgangur/ sem á sumum stöðum gjörði töluverðar skemmdir; til dæmis er flæðiengi það, sem liggur með Blöndu beggja vegna, stórkostlega skemmt af aur og möl, sem áin hefir borið á það. Ileilsufar helir verið heldur í lakara lagi og hafa ýmsir sjúk- dómar stungið sjer niður, svo sem lungna- bólga og hálsbólga m. fl. Ekki get jeg sagt um sveitunga mina, eins og Eyfirðingurinn i »Þjóðólfi» segir um sína sveitunga að þeir hafi gaman aí' höggorustu Þjóðólfs og Isafoldar; nei, hjer er almenning- ur orðinn leiður á blaðaskömmum, og á því get jeg frætt »Þjóðólf» eða ritstjóra hans, að hann heíir mikið spillt vinsældum sínum hjer í sýslu með greinum þeim, sem hann hefir ritað um alþm. Þörlák í Fifuhvammi, en hversu svartan sem hann reynir að mála Þorlák, þá verður hann jafnan heiðvirður maður í sinni stjett og óefað einn með nýt- ustu bændum, sem á þingi hefir setið nú í nokkur ár og áreiðanlega betri þingmaður en ritstjórinn sjálfur getur nokkurn tíma orðið. Strandasýslu (Hrútaf.) 27. apríl: Tíðar- far hefir verið hið beztá síðan á páskum. Farið er að votta töluvert fyrir gróðri í tún- um og útiverk væru sjálfsagt almennt byrjuð, ef veikindin hömluðu ekki. Fáir heyrast nefna þingmál hjer í Stranda- sýslu, um þessar mundir eins og reyndar er ekki venjulegt. Það mun mega telja víst, að hinn fyrverandi þiugmaður (Guðj. Guðlaugss.) verði endurkosinn í vor, ef hann býður sig, sem varla þarf að efa. Tvö verzlunarskip til Riis verzlunar fliggja hjer á Hrútafirði, en komast ekki inn á hötn- ina fyrir lagnaðaris, sem er seigur á að fara vegna staðviðranna. Vestmaiinaeyjum 28. apríl: I marzmán- uði var veðrátta mjög stormasöm. Fyrri hluta mánaðarins var optast norðanátt, síðari hlut- ann nærri stöðugar sunnanáttir; þessi mánuð- ur hefir einnig verið mjög vindasamur, og hefir vindstaðan ýmist verið austlæg eða suð- læg. Mestur hiti var 28. 10.2°, minnstur að- faranótt þess 6. -f- 6,7°, úrkoman 12. 3,8 milli- metrar. I þessum mánuði hefir mestur hiti verið þann 11. og 27. 11,3°, minnstur aðfara- nótt þess 3. og 18. 0,0°. Sakir hinna nærfelt stöðugu storma hefir þessi vetrarvertíð verið hjer hin gæftaversta, sem elztu menn muna; allan fyrri hiuta ver- tiðarinnar var einnig nál. fiskilaust hjer á öllum miðum: en síðustu 3 vikur hefir tals- verður fiskur verið hjer á einu stóru hrauni, en gæftirnar bæði sjaldgæfar og stirðar mjög; þó haia menn komizt 11 sinnum á sjó í þess- um mánuði; langhæstur hlutur mun vera um 160. en meðalhlutur tæplega 100. I gær var hjer annar góði sjóveðursdagurinn á allri ver- tíðinni. enda almennt hlaðfiski. Síðasta hálfa mánuðinn hefir veðrátta verið mjög hlý, og er jörð mjög farin að grænka, og margir því byrjaðir að pæla garða, og einn er jafnvel þegar búinn að setja niður kartöfl- ur. Fjenaðarhöld eru hin beztu. Eitt kaupskip kom hingað 2H. f. mán. Verð- lag á öllum varningi óbreytt, kornvara eigi lækkuð í verði, heldur eigi katfi, sem kostar hjer 1,25 pundið. Aí œðarfugli hefir hjer mikið fallið í vetur, svo hann heíir legið nálega í hrönnum með- fram sjónum, og þykir mönnum hart að mega ekki hirða fiðrið. Annars hefir æðarfuglinn fallið hjer nokkuð á hverju ári, siðan þessi nafnkunnu 11 kr. lög komu út; hina miskunn- arlausu náttúru, sem drepur fuglinn hrönnum saman, er þó eigi hægt að sekta. Holdsveikislæknirinn, sem getið hef- ir verið um hjer í blaðinu að hingað væri væntanlegur í sumar, Dr. Edv. Ehlers frá Kaupmannahöfn, liefir breytt til um til- högun á ferðalagi sínu, þannig, að nú ætlar hann að koma hingað til Reykja- víkur beina leið í júlímðn og leggja af stað hjeðan umhverfls land með Thyra 14. ágúst. Ættu þá þeir, sem hans vilja leita, að vera þá til taks á viðkomustöðum skipsins. Hann tekur enga borgun af þeim, sem leita ráða hans í ferðinni. Það eru líkúr til, að þeir og landið allt jafn- vel hljóti gott af þessari ferð tjeðs læknis og efnilega vísindamanns. Hinn góðkunni fyrv. yfirmaður á »Thyra«, kapt. A. P. Hovgaard, er honum sinnandi og leiðbein- andi hingað, og mun það síður en eigi spilla fyrir viðtökum hans hjer. " Prestsköllun frá Ameriku. Sam- kvæmt köllun frá Bræðrasöfnuði í Nyja- íslandi gerist síra O. V. Gíslason á Stað í Grindavík prestur þar og flytur sig vestur með fólk sitt allt snemma sumars; — hefir sagt lausu brauði sínu hjer frá fardögum þ. á. í kjöri um Valþjófsstað eru þeir Guttormur prófastur Vigfússon á Stöð, síra Kristinn Daníelsson á Söndum og sira Þór- arinn Þórarinsson á Felli í Myrdal. Óveitt brauð. Staður í Grindavík, laus f'yrir uppgjöf síra 0. V. Gislasonar, er metinn 780 kr. 75 a. og á að veitast; fra þ. á. fardögum. Augl. í gær. Eptirmæli. Hinn 9. apríl þ. á. andaðist að Alfsnesi £ Kjalarneshreppi konan Guðrún Sigríður Þor- steinsdóttir, 72 ára að aldri. Hún var dóttir Þorsteins hreppstjóra á Stokkahlöðum, af hinni alkunnu Stokkahlaðaætt, og voru systkin hennar mörg. Eitt af þeim var Dómhildur Þorsteinsdóttir, kona Ólafs Briems á Grund , Eyjafirði. — Guðrún sál. kom ung að aldr= á Suðurland og giptist Sigurði Tómassyni f Þerney. Attu þau saman 5 börn og lifa 4 af þeim. I öðru sinni giptist hún 1864 Bjarna. trjesmið Jónssyni. Þau áttu ekkert barn. Bjuggu þau lengst af i Alfsnesi. Guðrún sál.. var greindarkona og hin ágætasta húsmóðir^ góð og guðhrædd, trygg og vinföst, ástrík eig- inmönnum sínum og bezta móðir börnum sin- um. I einu orði að segja var Guðrún sál- mesta sæmdarkona og sjerlega vel metin af' öllum. Fyrir ráðdeild og dugnað bæði henn- ar sjálfrar og eiginmanna hennar söfnuðust henni svo góð efni, að þá er hún bjó mei> seinni manni sínum, voru þau hjón bezt efn- um búin í þeirra byggðarlagi. Þ. B. Hinn 28. jan. þ. á. andaðist að Brekku i Geiradal Gisli bóndi Jónsson, 71 árs gamall.. sHann var sonur merkishjónanna Jóns Sig- urðssonar og Guðrúnar Aradóttur á Hvítadal og bróðir Sigurðar sál. Johnsens, kaupmanns. í Flatey og þeirra systkína. Hann giptist 1863 eptirlifandi ekkju sinni Sigriði Jónsdótt- og bjuggu þau lengst af á Biekku. Efnahag- ur þeirra hjóna var allt af fremur þröngur^ en heimili þeirra var sönn fyrirmynd að sið- prýði og friðsemi, gestrisni og greiðasemi langt. fram yfir það, sem efnin leyfðu. Sjálf' vorui þau barnlaus, en tóku fleiri börn, sumpart skyldmenna sinna, sumpart af vandalausum, og ólu þau upp sem sin eigin börn. Gíslii heit. var maður rojög vandaður og vildi hver- vetna koma fram til góðs. Hinn 5. apr. þ. á. andaðist á sama heimili tengdamóðir hans, ekkjan Karltas Níelsdóttir^ 83 ára. Hún var fædd á Kleifum í Gilsfirði, dóttir merkishjónanna Níelsar Sveinssonar og Sesselju Jónsdóttur, er þar bjuggu, og alsyst- ir prófasts og riddara síra Sveins sál. Niels- sonar. Hún giptist rúmlega tvítug Jóni bónda Magnússyni, og bjuggu þau lengst af á Tind- um í Geiradal. til þess er hann andaðist 1863„ Ai' börnum þeirra eru 4 á lífi: 1. Sigríður ekkja. á Brekku, 2. Pjetur, ógiptur, 3. Jón fyrvér. bóndi á Tind, giptur Halldóru Halldórsdóttur prests í Tröllatungu. og 4. Kiistín, gipt kona í Vesturheimi. Karítas sál. mátti margra hluta. vegna teljast með fremstu konum í bændastjett. Hún var gædd mjög góðurn sálargáfum, í dag- fari, stilltog þolgóð.blið og glaðlynd í við- móti; ástrik eiginkona og móðir barna sinna. og stóð með dugnaði og skyldurækt í stöðu. sinni, hafði guð jatnan með sjer í verki köll- unar sinnar. því hún var trúkona mikil, virti og elskaði allt sem gott var. Hinn 15. marz þ. á. andaðist í Fagradals- tungu í Saurbæ eptir langa og þunga legu i sullaveiki ekkjan Kristbjörg Daðadóttir, <>3. ára gömul. ekkja Þorsteins sál. Sigurðssonar, er þar_ bjó lengi og andaðist 7. apr. 1891. Kristbjörg sál. var niesta þrek- og dugnaðar- kona; trygglynd og staðtöst, ráðdeildar- og fyrirhyggjukona; hún lætur eptir sig 4 börn, efnileg, 2 dætur giptar og son og dóttur, sem, voru heima bjá henni. X. Hinn 12. marz þ. á. andaðist merkisbóndinn. Ingimundur Sigurðsson í Draumbæ i Vest- mannaeyjum. flann var einn af hinum efn- uðustu bændum hjer og mesti atqrkumaður, þrátt fyrir langvinnt heilsuleysi. Abúðarjörð' sina, sem hann átti í 25 ár, bætti hann stór- um, sljettaði mikið í túni, og byggði upp bæði íveruhús og útihús. Sparsemdarmaður var- hann hinn mesti, og hataði allt prjál og óþarfa kostnað, sneið sjer jafnan stakk eptir vexti. og forðaðist lántökur og skuldir sem heitan eldinn, enda mun hann enga skuld eptir sig látið, en talsverð efni. Hann lætur eptir sig ekkju og 4 syni uppkomna; varð tæplega sextugur«.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.